Διαδικασία ενημέρωσης της θύρας τοποθεσίας του Microsoft Dynamics CRM στο Web μετά την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM 4.0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το άρθρο αυτό περιγράφει τη διαδικασία ενημέρωσης της θύρας τοποθεσίας του Microsoft Dynamics CRM στο Web μετά την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Σημείωση Αφού ενημερώσετε τη θύρα της τοποθεσίας του Microsoft Dynamics CRM στο Web, θα πρέπει να ενημερώσετε το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για το Microsoft Office Outlook, το Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager, και το Δρομολογητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Exchange του Microsoft Dynamics CRM ώστε να χρησιμοποιούν τις νέες πληροφορίες θύρας τοποθεσίας Web. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ενημέρωση των στοιχείων που επηρεάζονται από τη νέα διεύθυνση URL της τοποθεσίας του Microsoft Dynamics CRM στο Web".

Περισσότερες πληροφορίες

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, η μέθοδος ή η εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα αν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς μητρώου στα Windows

Για να ενημερώσετε τη θύρα της τοποθεσίας του Microsoft Dynamics CRM στο Web, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

Σημειώσεις
 • Το άρθρο αυτό υποθέτει ότι όλοι οι ρόλοι διακομιστή Microsoft Dynamics CRM είναι εγκατεστημένοι στον ίδιο υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους διακομιστή, ανατρέξτε στον οδηγό υλοποίησης του Microsoft Dynamics CRM. Για να κάνετε λήψη του οδηγού υλοποίησης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Αυτό το άρθρο υποθέτει ότι κάνετε ενημέρωση της διεύθυνσης URL της τοποθεσίας του Microsoft Dynamics CRM στο Web από http://<crmserver>:5555 σε http://<crmserver>:81. Με αυτό ενημερώνεται επίσης η διεύθυνση URL της ανάπτυξης με πρόσβαση Internet (IFD) από http://<crm>.<domain>.com:5555 σε http://<crm>.<domain>.com:81.
 1. Ενημερώστε τη θύρα της τοποθεσίας του Microsoft Dynamics CRM στο Web στο Microsoft Internet Information Service (IIS). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε inetmgr και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Αναπτύξτε την επιλογή Διακομιστής (Server) και, στη συνέχεια, αναπτύξτε το στοιχείο Τοποθεσίες Web (Web Sites).
  3. Κάντε δεξιό κλικ στην τοποθεσία Web του Microsoft Dynamics CRM και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties).
  4. Στην καρτέλα Τοποθεσία Web (Web Site), πληκτρολογήστε 81 στον αριθμό θύρας TCP και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Ενημερώστε τα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου του Microsoft Dynamics CRM Server. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Εντοπίστε το παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
  3. Κάντε δεξιό κλικ στην καταχώρηση μητρώου ServerUrl και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  4. Στο πεδίο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε 81.

   Σημείωση Η ενημερωμένη τιμή μοιάζει με το εξής:
   http://<crmserver>:81/MSCRMServices
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  6. Κάντε δεξιό κλικ στην καταχώρηση μητρώου LocalSdkPort και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  7. Στην ενότητα Βάση (Base), κάντε κλικ στην επιλογή Δεκαδικό (Decimal). Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε 81 στο πεδίο Δεδομένα τιμής (Value data).
  8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Κάντε λήψη του εργαλείου ρύθμισης παραμέτρων ανάπτυξης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

  949079 Τρόπος χρήσης του εργαλείου ρύθμισης παραμέτρων ανάπτυξης Microsoft Dynamics CRM για το Microsoft Dynamics CRM 4.0

  1. Κάντε εξαγωγή του εργαλείου ρύθμισης παραμέτρων ανάπτυξης και, στη συνέχεια, βάλτε το στην τοποθεσία στο διακομιστή CRM.
  2. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των βάσεων δεδομένων MSCRM_Config και OrgName_MSCRM.
  3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς τον κατάλογο που περιέχει το αρχείο Microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe και, στη συνέχεια, εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές για να διορθώσετε αυτήν τη ρύθμιση:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:<NewConnection> 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:<NewConnection>
   Σημείωση Το σύμβολο κράτησης θέσης <NewConnection> αναπαριστά τη διεύθυνση URL χωρίς το "http://" στην αρχή της διεύθυνσης URL. Η δήλωση μοιάζει με την ακόλουθη:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:crmserver:81 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:crmserver:81
   Σημείωση Εάν ορίσετε επίσης τη διεύθυνση URL του IFD, θα πρέπει να τροποποιήσετε δύο ακόμα στήλες στον πίνακα DeploymentProperties. Για να γίνει αυτό, εκτελέστε τις ακόλουθες δηλώσεις:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -sdkrootdomain:<domain>.com:81 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -webapprootdomain:<domain>.com:81
 4. Κάντε επανεκκίνηση των υπηρεσιών ασύγχρονης επεξεργασίας του Microsoft Dynamics CRM. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε services.msc και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Υπηρεσία ασύγχρονης επεξεργασίας του Microsoft CRM (Microsoft CRM Asynchronous Processing Service) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση (Restart).
 5. Συνδεθείτε στην εφαρμογή Web του Microsoft Dynamics CRM χρησιμοποιώντας τη νέα διεύθυνση URL.

Ενημέρωση των στοιχείων που επηρεάζονται από τη νέα διεύθυνση URL της τοποθεσίας του Microsoft Dynamics CRM στο Web

Πρέπει να ενημερώσετε το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για το Outlook, το Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager και το Δρομολογητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Exchange του Microsoft Dynamics CRM ώστε να χρησιμοποιεί τη νέα διεύθυνση URL της τοποθεσίας του Microsoft Dynamics CRM στο Web.

Πρόγραμμα-πελάτης Microsoft Dynamics CRM για το Outlook

Για να ενημερώσετε το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM για το Outlook ώστε να χρησιμοποιεί τη νέα διεύθυνση URL, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Εκτέλεση του βοηθητικού προγράμματος Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων σε κάθε υπολογιστή-πελάτη
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κάντε κλικ στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων (Configuration Wizard).
 2. Ακολουθήστε τα βήματα στο βοηθητικό πρόγραμμα Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τη νέα διεύθυνση URL για το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM.

  Σημείωση Εάν ορίσετε τη διεύθυνση URL του IFD, θα πρέπει να αποεπιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση της ίδιας διεύθυνσης Web (Use the same Web address). Αφού το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη νέα διεύθυνση URL του IFD URL όταν συνδέεστε στην τοποθεσία του Microsoft Dynamics CRM στο Web μέσω Internet.
Μέθοδος 2: Ενημέρωση των δευτερευόντων κλειδιών μητρώου σε κάθε υπολογιστή-πελάτη
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε το παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MSCRMClient
 3. Κάντε δεξιό κλικ στις ακόλουθες καταχωρήσεις μητρώου, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify) και, στη συνέχεια, ενημερώστε την τιμή πληκτρολογώντας τον ενημερωμένο αριθμό θύρας:
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • PlatformRoot
  Σημείωση Εάν ορίσετε τη διεύθυνση URL του IFD, θα πρέπει να ενημερώσετε τις ακόλουθες καταχωρήσεις μητρώου πληκτρολογώντας τον ενημερωμένο αριθμό θύρας:
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • ExtranetServerUrl
  • ExtranetWebAppUrl

Δρομολογητής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Exchange του Microsoft Dynamics CRM

Για να ενημερώσετε το Δρομολογητή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Microsoft Dynamics CRM ώστε να χρησιμοποιεί τη νέα διεύθυνση URL, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κάντε κλικ στο Δρομολογητής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Microsoft Dynamics CRM (Microsoft Dynamics CRM E-mail Router) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων δρομολογητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Microsoft Dynamics CRM (Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Configuration Manager).
 2. Στην καρτέλα Αναπτύξεις (Deployments), ενημερώστε τις αναπτύξεις που έχουν οριστεί ώστε να χρησιμοποιούν το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM που χρησιμοποιεί τη νέα διεύθυνση URL.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση (Publish), για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager

Για να ενημερώσετε το Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager ώστε να χρησιμοποιεί τη νέα διεύθυνση URL, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager

Μέθοδος 2: Ενημέρωση των δευτερευόντων κλειδιών μητρώου σε κάθε υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένο το Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε το παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Data Migration Wizard
 3. Κάντε δεξιό κλικ στις ακόλουθες καταχωρήσεις μητρώου, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify) και, στη συνέχεια, ενημερώστε τις τιμές πληκτρολογώντας τον ενημερωμένο αριθμό θύρας:
  • DiscoveryUrl
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • ServerUrl
  • WebAppUrl
  Σημειώσεις
  • Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή Η εταιρεία μου (My Company) στο Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager, η διεύθυνση URL είναι η διεύθυνση URL του intranet. Αυτή η διεύθυνση URL μοιάζει με την ακόλουθη:
   http://<crmserver>:81
  • Αν έχετε μια ανάπτυξη IFD και ενεργοποιήσετε την επιλογή Υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών (An Online Service Provider) στο Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager, η διεύθυνση URL είναι η διεύθυνση URL του IFD. Αυτή η διεύθυνση URL μοιάζει με την ακόλουθη:
   http://<crm>.<domain>.com:81
Σημειώσεις
 • Αν θέλετε να ενημερώσετε την κεντρική κεφαλίδα στην τοποθεσία του Microsoft Dynamics CRM στο Web, ακολουθήστε όλα τα βήματα της ενότητας "Περισσότερες πληροφορίες" για να ενημερώσετε τα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου και τις στήλες της βάσης δεδομένων SQL Server.
 • Το Microsoft Dynamics CRM Connector για τις Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server δεν χρειάζεται ενημέρωση γιατί στο μητρώο δεν αποθηκεύονται πληροφορίες διεύθυνσης URL διακομιστή.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 947423 - Τελευταία αναθεώρηση: 12 Σεπ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια