Σας ζητείται να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε ένα αρχείο με το όνομα "Launch.rtc" όταν προσπαθείτε να συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη στο Live Meeting 2007

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη στο Live Meeting 2007, σας ζητείται να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε ένα αρχείο με το όνομα "Launch.rtc".

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Μέθοδος 1: Απενεργοποίηση της επιλογής "Να μην αποθηκεύονται οι κρυπτογραφημένες σελίδες στο δίσκο" στον Internet Explore

Σημαντικό Αυτά τα βήματα ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο ασφάλειας. Αυτά τα βήματα ενδέχεται, επίσης, να καταστήσουν τον υπολογιστή ή το δίκτυο πιο ευάλωτα σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως ιούς. Συνιστάται να εκτελέσετε τη διαδικασία που περιγράφει αυτό το άρθρο, για να επιτρέψετε στα προγράμματα να λειτουργούν σύμφωνα με τον τρόπο που είναι σχεδιασμένα ή για να υλοποιήσετε συγκεκριμένες δυνατότητες των προγραμμάτων. Πριν να κάνετε αυτές τις αλλαγές, συνιστάται να εκτιμήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εάν αποφασίσετε να εφαρμόσετε αυτήν τη διαδικασία, ακολουθήστε τα κατάλληλα επιπλέον βήματα για την προστασία του συστήματος. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία μόνο αν είναι πραγματικά απαραίτητο.

Σημείωση Πριν τροποποιήσετε οποιαδήποτε από τις ρυθμίσεις ασφάλειας στον Internet Explorer, επικοινωνήστε με το γραφείο βοήθειας τεχνολογιών πληροφορικής.
 1. Ανοίξτε τον Internet Explorer, κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet.
 2. Στην καρτέλα Για προχωρημένους, εντοπίστε την ενότητα Ασφάλεια.
 3. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Να μην αποθηκεύονται οι κρυπτογραφημένες σελίδες στον δίσκο για να καταργήστε την επιλογή του.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Για να βεβαιωθείτε ότι το ζήτημα επιλύθηκε, κλείστε όλα τα παράθυρα του προγράμματος περιήγησης, και μετά προσπαθήστε να συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη στο Live Meeting 2007. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλα τα παράθυρα του προγράμματος περιήγησης.
 2. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Live Meeting 2007 στο Web:
 3. Αν μπορέσετε να συμμετάσχετε με επιτυχία σε αυτήν τη δοκιμαστική σύσκεψη, το ζήτημα έχει επιλυθεί. Διαφορετικά, προχωρήστε στη Μέθοδο 3.

Μέθοδος 2: Αλλάξτε την εναλλακτική διαδρομή για την Κονσόλα Live Meeting

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, η μέθοδος ή η εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα αν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς μητρώου στα Windows
Για να επιδιορθώσουμε αυτό το πρόβλημα για λογαριασμό σας αλλάζοντας την εναλλακτική διαδρομή, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να το επιλύσετε χωρίς τη βοήθειά μας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από τον χρήστη".


Αυτόματη επίλυση

Για την αυτόματη επιδιόρθωση του προβλήματος, κάντε κλικ στη σύνδεση Επιδιόρθωση του προβλήματος. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό.

Σημείωση Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

Επίλυση από τον χρήστη

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα μόνοι σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Απεγκαταστήστε την Κονσόλα Microsoft Office Live Meeting 2007. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:


  Στα Windows Vista
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη κουμπί Έναρξης , πληκτρολογήστε Προγράμματα και δυνατότητες στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο ENTER.
  2. Στη λίστα με τα εγκατεστημένα προγράμματα, κάντε κλικ στο στοιχείο Microsoft Office 2007 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Απεγκατάσταση.
  3. Εάν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την κατάργηση του προγράμματος, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.


   Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί Αποδοχή.
  Στα Windows XP
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.
  2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.
  3. Επιλέξτε το Microsoft Office Live Meeting 2007 από τη λίστα προγραμμάτων Τρέχοντα εγκατεστημένα.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.
 2. Επανεγκαταστήστε την Κονσόλα Live Meeting. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 3. Δημιουργήστε ένα αρχείο δέσμης για να αλλάξετε την εναλλακτική διαδρομή για την Κονσόλα Live Meeting. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

  Για τις εκδόσεις 32 bit των Windows XP και για τις εκδόσεις 32 bit των Windows Vista:
  • Αντιγράψτε (ή πληκτρολογήστε) το παρακάτω κείμενο σε ένα αρχείο Σημειωματάριου και στη συνέχεια αποθηκεύστε το ως Alt_Path.bat.
   @echo off 

   echo Setting alternate path for Live Meeting Console 32 bit edition

   reg add "HKEY_CLASSES_ROOT\meet\shell\open\command" /ve /t REG_SZ /d "C:\Program Files\Microsoft Office\Live Meeting 8\Console\PWConsole.exe %1" /f

   echo First Change Completed Successfully

   reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform" /v "MS-RTC S" /t REG_SZ /f

   echo Second Change Completed Successfully

   pause
  Για τις εκδόσεις 64 bit των Windows XP και για τις εκδόσεις 64 bit των Windows Vista:
  • Αντιγράψτε (ή πληκτρολογήστε) το παρακάτω κείμενο σε ένα αρχείο Σημειωματάριου και στη συνέχεια αποθηκεύστε το ως Alt_Path.bat.
   @echo off 

   echo Setting alternate path for Live Meeting Console 64 bit edition

   reg add "HKEY_CLASSES_ROOT\meet\shell\open\command" /ve /t REG_SZ /d "C:\Program Files\Microsoft Office\Live Meeting 8\Console\PWConsole.exe %1" /f

   echo First Change Completed Successfully

   reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform" /v "MS-RTC S" /t REG_SZ /f

   echo Second Change Completed Successfully

   reg add " HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform " /t REG_SZ /f

   echo Third Change Completed Successfully

   pause
 4. Για να εκτελέσετε αυτό το αρχείο δέσμης, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο αρχείου Alt_Path.bat.

  Δικαίωμα Στα Windows Vista, εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί Αποδοχή.
 5. Όταν το αρχείο δέσμης εμφανίσει το ακόλουθο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να κλείσετε το αρχείο δέσμης:
  Η λειτουργία ολοκληρώθηκε με επιτυχία
Για να βεβαιωθείτε ότι αυτή με αυτή τη μέθοδο το ζήτημα επιλύθηκε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλα τα παράθυρα του προγράμματος περιήγησης.
 2. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Live Meeting 2007 στο Web:
Αν μπορέσετε να συμμετάσχετε με επιτυχία σε αυτήν τη δοκιμαστική σύσκεψη, το ζήτημα έχει επιλυθεί. Εναλλακτικά, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία τεχνικής υποστήριξης του Live Meeting στο Web για επιπλέον βοήθεια:

Μέθοδος 3: Συσχετίστε την επέκταση .rtc με το κατάλληλο αρχείο

Για Windows Vista
 1. Όταν σας ζητηθεί, αποθηκεύστε το αρχείο Launch.rtc στην τοπική μονάδα σκληρού δίσκου με μη αυτόματο τρόπο.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα και, στη συνέχεια, ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows.
 3. Στη γραμμή διεύθυνσης της Εξερεύνησης των Windows, επικολλήστε (ή πληκτρολογήστε) το παρακάτω κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER:
  Πίνακας Ελέγχου\Προγράμματα\Προεπιλεγμένα προγράμματα
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Συσχέτιση τύπου αρχείου ή πρωτοκόλλου με ένα πρόγραμμα.
 5. Εντοπίστε την επέκταση .rtc και επιλέξτε την.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή προγράμματος.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση και, στη συνέχεια, μεταβείτε στον παρακάτω φάκελο:
  C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\LiveMeeting Shared
 8. Αν η λίστα στην κάτω δεξιά γωνία του πλαισίου Άνοιγμα με εμφανίζει την ένδειξη Προγράμματα (*.exe; *.pif; *.com, ), αλλάξτε το σε Όλα τα αρχεία (*.*).
 9. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Rtcrouter.dll και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 10. Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 9 και αντικαταστήστε την επέκταση .rtc με την .rtc-ms.
 11. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο για να κλείσετε το πλαίσιο συσχέτισης αρχείων.
Για Windows XP
 1. Όταν σας ζητηθεί, αποθηκεύστε το αρχείο Launch.rtc στην τοπική μονάδα σκληρού δίσκου με μη αυτόματο τρόπο.
 2. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο Launch.rtc, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα με και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή Προγράμματος για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση και, στη συνέχεια, μεταβείτε στον παρακάτω φάκελο:
  C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\LiveMeeting Shared
 4. Στο κάτω μέρος του πλαισίου Άνοιγμα με, κάντε κλικ στη λίστα και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Όλα τα αρχεία είναι επιλεγμένη στη λίστα Αρχεία Τύπου.
 5. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Rtcrouter.dll.
 6. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα αυτού του είδους αρχείου πάντα με το επιλεγμένο πρόγραμμα εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένο.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 8. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 7 και αντικαταστήστε την επέκταση .rtc με την επέκταση .rtc-ms.

Για να βεβαιωθείτε ότι αυτή με αυτή τη μέθοδο το ζήτημα επιλύθηκε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλα τα παράθυρα του προγράμματος περιήγησης.
 2. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Live Meeting 2007 στο Web:
 3. Αν μπορέσετε να συμμετάσχετε με επιτυχία σε αυτήν τη δοκιμαστική σύσκεψη, το ζήτημα έχει επιλυθεί. Διαφορετικά, προχωρήστε στη Μέθοδο 4.

Μέθοδος 4: Διαγράψτε το δευτερεύον κλειδί μητρώου HKEY_CLASSES_ROOT\.rtc

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, η μέθοδος ή η εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα αν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς μητρώου στα Windows
 1. Απεγκαταστήστε την Κονσόλα Live Meeting.
 2. Διαγράψτε το δευτερεύον κλειδί HKEY_CLASSES_ROOT\.rtc. Για να επιδιορθώσουμε αυτό το πρόβλημα για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να το επιλύσετε χωρίς τη βοήθειά μας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από τον χρήστη".


  Αυτόματη επίλυση

  Για την αυτόματη επιδιόρθωση του προβλήματος, κάντε κλικ στη σύνδεση Επιδιόρθωση του προβλήματος. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό.

  Σημείωση Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

  Σημείωση Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

  Επίλυση από τον χρήστη

  Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα μόνοι σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.
  2. Αντιγράψτε και, στη συνέχεια, επικολλήστε (ή πληκτρολογήστε) την παρακάτω εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER:
   regedit
  3. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_CLASSES_ROOT\.rtc
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή και, στη συνέχεια, κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου".
 3. Για να βεβαιωθείτε ότι αυτή με αυτή τη μέθοδο το ζήτημα επιλύθηκε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κλείστε όλα τα παράθυρα του προγράμματος περιήγησης.
  2. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Live Meeting 2007 στο Web:
  3. Αν μπορέσετε να συμμετάσχετε με επιτυχία σε αυτήν τη δοκιμαστική σύσκεψη, το ζήτημα έχει επιλυθεί. Διαφορετικά, προχωρήστε στη Μέθοδο 5.

Μέθοδος 5: Επανεγκαταστήστε το Live Meeting

Σημείωση Επικοινωνήστε με το γραφείο βοήθειας τεχνολογιών πληροφορικής πριν συνεχίστε.
 1. Απεγκαταστήστε την Κονσόλα Microsoft Office Live Meeting 2007. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  Στα Windows Vista
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη κουμπί Έναρξης , πληκτρολογήστε Προγράμματα και δυνατότητες στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο ENTER.
  2. Στη λίστα με τα εγκατεστημένα προγράμματα, κάντε κλικ στο στοιχείο Microsoft Office 2007 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Απεγκατάσταση.
  3. Εάν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την κατάργηση του προγράμματος, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.


   Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί Αποδοχή.
  Στα Windows XP
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.
  2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.
  3. Επιλέξτε το Microsoft Office Live Meeting 2007 από τη λίστα προγραμμάτων Τρέχοντα εγκατεστημένα.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.
 2. Επανεγκαταστήστε την Κονσόλα Live Meeting. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για να βεβαιωθείτε ότι το ζήτημα επιλύθηκε, κλείστε όλα τα παράθυρα του προγράμματος περιήγησης, και μετά προσπαθήστε να συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη στο Live Meeting 2007. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλα τα παράθυρα του προγράμματος περιήγησης.
 2. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Live Meeting 2007 στο Web:
 3. Αν μπορέσετε να συμμετάσχετε με επιτυχία σε αυτήν τη δοκιμαστική σύσκεψη, το ζήτημα έχει επιλυθεί. Διαφορετικά, προχωρήστε στη Μέθοδο 2.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 947613 - Τελευταία αναθεώρηση: 5 Μαΐ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια