Κατά την εκτέλεση μιας δέσμης ενεργειών δέσμης ενεργειών των Windows, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους: "Βιβλιοθήκης δεν έχει καταχωρηθεί"

Περιγραφή του μηνύματος σφάλματος

Όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε μια δέσμη ενεργειών του Windows Script, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Σφάλμα: Βιβλιοθήκη δεν έχει καταχωρηθεί.

Κωδικός: 8002801D

Προέλευση: (null)

Αιτία

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία δέσμης ενεργειών δεν είναι καταχωρημένα στο μητρώο των Windows.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Λήψη και στη συνέχεια εγκαταστήστε ξανά το Windows Script

Για να κάνετε λήψη και κατόπιν επανεγκαταστήστε το Windows Script, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web, ανάλογα με την έκδοση του Windows Script που χρησιμοποιείτε και το λειτουργικό σύστημα που εκτελείται στον υπολογιστή.

Windows Script 5.7 για τα Windows Server 2003

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

Download Άμεση λήψη του πακέτου scripten.exe.

Windows Script 5.7 για τα Windows XP

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

Download Άμεση λήψη του πακέτου scripten.exe.

Windows Script 5.7 για τα Windows 2000

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

Download Άμεση λήψη του πακέτου scripten.exe.

Windows Script 5.6 για Windows Server 2003

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

Download Άμεση λήψη του πακέτου WindowsServer2003-Script56-KB917344-x86-enu.exe.

Windows Script 5.6, για τα Windows XP και τα Windows 2000

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

Download Άμεση λήψη του πακέτου http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c717d943-7e4b-4622-86eb-95a22b832caa&DisplayLang=en.

Μέθοδος 2: Καταχωρήσετε τα στοιχεία δέσμης ενεργειών στον υπολογιστή σας

Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, αλλάξτε τα στοιχεία δέσμης ενεργειών στον υπολογιστή σας. Για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυση

Για να διορθώσετε αυτό το ζήτημα αυτόματα, κάντε κλικ στο κουμπί του
Σύνδεση Επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
Εκτελέστεσε τις
Λήψη αρχείουδιαλόγου πλαισίου, και ακολουθήστε τα βήματα σε αυτόν τον οδηγό.
Σημείωση Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Εάν δεν είστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή ένα CD, έτσι ώστε να μπορείτε να το εκτελέσετε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.


Τώρα μεταβείτε το "Επιλύθηκε το πρόβλημα;" ενότητα.

Επιδιόρθωση από το χρήστη

Για να καταχωρήσετε με μη αυτόματο τρόπο τα στοιχεία δέσμης ενεργειών στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε ένα από τα ακόλουθα σύνολα βημάτων, ανάλογα με την περίπτωσή σας.
Εκτελείτε μια έκδοση 32-bit του λειτουργικού συστήματος των Windows
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε cmd και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Πληκτρολογήστε regsvr32 %systemroot%\system32\vbscript.dllκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Πληκτρολογήστε regsvr32 %systemroot%\system32\jscript.dllκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Πληκτρολογήστε regsvr32 %systemroot%\system32\dispex.dllκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Πληκτρολογήστε regsvr32 %systemroot%\system32\scrobj.dllκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Πληκτρολογήστε regsvr32 %systemroot%\system32\scrrun.dllκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 7. Πληκτρολογήστε regsvr32 %systemroot%\system32\wshext.dllκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 8. Πληκτρολογήστε regsvr32 %systemroot%\system32\wshom.ocxκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Εκτελείτε μια έκδοση 64-bit του λειτουργικού συστήματος των Windows και λαμβάνετε το μήνυμα λάθους που αναφέρεται στην ενότητα "Συμπτώματα" όταν χρησιμοποιείτε τα στοιχεία δέσμης ενεργειών 64-bit
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε cmd και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Πληκτρολογήστε %systemroot%\system32\regsvr32 %systemroot%\system32\vbscript.dllκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Πληκτρολογήστε %systemroot%\system32\regsvr32 %systemroot%\system32\jscript.dllκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Πληκτρολογήστε %systemroot%\system32\regsvr32 %systemroot%\system32\dispex.dllκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Πληκτρολογήστε %systemroot%\system32\regsvr32 %systemroot%\system32\scrobj.dllκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Πληκτρολογήστε %systemroot%\system32\regsvr32 %systemroot%\system32\scrrun.dllκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 7. Πληκτρολογήστε %systemroot%\system32\regsvr32 %systemroot%\system32\wshext.dllκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 8. Πληκτρολογήστε %systemroot%\system32\regsvr32 %systemroot%\system32\wshom.ocxκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Εκτελείτε μια έκδοση 64-bit του λειτουργικού συστήματος των Windows και λαμβάνετε το μήνυμα λάθους που αναφέρεται στην ενότητα "Συμπτώματα" όταν χρησιμοποιείτε τα στοιχεία δέσμης ενεργειών 32-bit
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε cmd και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Πληκτρολογήστε %systemroot%\syswow64\regsvr32 %systemroot%\syswow64\vbscript.dllκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Πληκτρολογήστε %systemroot%\syswow64\regsvr32 %systemroot%\syswow64\jscript.dllκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Πληκτρολογήστε %systemroot%\syswow64\regsvr32 %systemroot%\syswow64\dispex.dllκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Πληκτρολογήστε %systemroot%\syswow64\regsvr32 %systemroot%\syswow64\scrobj.dllκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Πληκτρολογήστε %systemroot%\syswow64\regsvr32 %systemroot%\syswow64\scrrun.dllκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 7. Πληκτρολογήστε %systemroot%\syswow64\regsvr32 %systemroot%\syswow64\wshext.dllκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 8. Πληκτρολογήστε %systemroot%\syswow64\regsvr32 %systemroot%\syswow64\wshom.ocxκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Επιλύθηκε το ζήτημα;

Ελέγξτε εάν έχει επιλυθεί το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα επιλύθηκε, δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το άρθρο. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 949140 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια