Πληροφορίες σχετικά με το πώς η Microsoft ενημερώνει τα προϊόντα του Office 2007

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς η Microsoft ενημερώνει τα προϊόντα του Microsoft Office 2007.

Περισσότερες πληροφορίες

Το μοντέλο αθροιστικής ενημέρωσης

Όταν δημιουργείται μια ενημερωμένη έκδοση ή μια επείγουσα επιδιόρθωση για ένα πρόγραμμα του Office, για παράδειγμα για το Word, τις ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση ή της επείγουσας επιδιόρθωσης είναι αθροιστική. Αυτό σημαίνει ότι οι ενημερώσεις κώδικα είναι αθροιστικά όσον αφορά τα αρχεία προορισμού ενημερώνονται εντός του συγκεκριμένου προϊόντος του Office. Οι ενημερώσεις κώδικα δεν είναι αθροιστικές σχετικά με ολόκληρο το σύστημα του Office.

Για παράδειγμα, αν μια επείγουσα επιδιόρθωση περιέχει μια έκδοση του αρχείου του Word Wwlib.dll που δημιουργήθηκε από 01 Ιανουαρίου 2007, η επείγουσα επιδιόρθωση περιέχει όλες τις αλλαγές που έγιναν στο αρχείο Wwlib.dll μέχρι την 01 Ιανουαρίου 2007. Ωστόσο, η επείγουσα επιδιόρθωση μπορεί να περιέχει ενημερωμένες εκδόσεις για το Excel.

Για παράδειγμα, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα πακέτο συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων που κυκλοφόρησε 22 Μαΐου 2007 στο Microsoft Office Word 2007. Σε αυτήν την περίπτωση, λαμβάνετε όλες τις ενημερώσεις κώδικα που περιέχονται σε αυτό το πακέτο συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων, όπως αναμένεται. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να λάβετε όλες τις ενημερώσεις κώδικα που περιέχονται στα πακέτα συνάθροισης που κυκλοφόρησαν για το Word 2007.

Σημείωση Αυτή η μέθοδος ενημερώνει το σύστημα του Office 2007 δεν πρόκειται να αντικαταστήσει service pack για το Office 2007. Office service pack είναι επίσης αθροιστική και περιλαμβάνονται όλες οι επείγουσες επιδιορθώσεις που κυκλοφόρησαν προηγουμένως και οι ενημερωμένες εκδόσεις. Εμείς επίσης παράδοση προϊόντων πρόσθετες ενημερωμένες εκδόσεις και δυνατότητες στα service pack που δεν είναι διαθέσιμα ξεχωριστά για το σύστημα Office 2007.

Ενημερωμένες εκδόσεις του Office και τα service pack

Όλες τις εκδόσεις του Office έχουν εξυπηρετηθεί με τις αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις. Ενημερωμένες εκδόσεις για τα στοιχεία συστήματος του Office περιέχει πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση του αρχείου που έχει επηρεαστεί για εκείνη την έκδοση προϊόντος και όλες επιδιορθώσεις που εκδόθηκαν παλαιότερα σε αυτά τα αρχεία. Οι πελάτες που δεν έχετε εγκαταστήσει το πιο πρόσφατο service pack (αναφέρεται ως Service Pack N) και αντί για αυτό, έχετε το προηγούμενο service pack (αναφέρεται ως Service Pack N-1) ακόμη να εγκαταστήσετε κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις ή σημαντικές ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν κυκλοφορήσει για 12 μήνες μετά την κυκλοφορία του το πιο πρόσφατο service pack (Service Pack N). Ενημερωμένες εκδόσεις που θα εγκαταστήσετε το Service Pack N και N-1 το Service Pack περιέχει τα ίδια αρχεία και τις ίδιες ενημερώσεις κώδικα. Όλες τις ενημερώσεις κώδικα διατηρήσουν συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις καθώς και ενημερωμένες εκδόσεις που είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν.

Όταν κυκλοφορήσει το Service Pack 1 (SP1) και χρησιμοποιείτε μια τοποθεσία εντοπισμού όπως το Microsoft Update ή το Office Update, θα διατεθεί SP1 και όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν μετά το SP1. Ωστόσο, που δεν θα διατίθενται ενημερωμένες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν πριν από το SP1. Ενημερωμένες εκδόσεις μετά το SP1 που εγκαθιστάτε θα περιλαμβάνει όλες τις SP1 επιδιορθώνει σε αυτό το στοιχείο.

Μετά την εγκατάσταση του SP1, θα συνεχίσει να προσφέρονται όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν μετά το SP1. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να σας προσφερθεί ενημερωμένες εκδόσεις για προϊόντα που δεν είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας. Προτεινόμενες ενημερώσεις καθορίζονται από την οικογένεια προγραμμάτων του Office που είναι εγκατεστημένη, όχι από τα πραγματικά προγράμματα του Office που είναι εγκατεστημένα. Για παράδειγμα, μελλοντικές ενημερωμένες εκδόσεις για το Microsoft Office Publisher 2007 θα διατεθεί για το εγκατεστημένο προϊόν του Office Enterprise 2007 ακόμα και αν δεν είναι εγκατεστημένο το Publisher.

Office service pack περιέχουν όλες οι επιδιορθώσεις που εκδόθηκαν παλαιότερα σε όλα τα αρχεία των προϊόντων ενημερώνεται από το service pack. Τα Service Pack θα εγκατασταθεί με επιτυχία, ανεξάρτητα από το αν άλλα service pack ή ενημερωμένες εκδόσεις έχουν εγκατασταθεί, συμπεριλαμβανομένων των ενημερωμένων εκδόσεων που κυκλοφόρησαν μετά το service pack, με τη διαφορά ότι τα service pack δεν θα εγκατασταθεί εάν έχει ήδη εγκατασταθεί μια μεταγενέστερη έκδοση service pack.


Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

830335 office Update προσφέρει ενημερωμένες εκδόσεις για προγράμματα του Office που δεν έχετε εγκατεστημένα

Αυτόματες ενημερώσεις

Οι πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει τις Αυτόματες ενημερώσεις θα ενημερώνεται αυτόματα με τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν κυκλοφορήσει για αυτόματες ενημερώσεις.

Οι υπολογιστές που έχουν ενεργοποιημένες τις Αυτόματες ενημερώσεις θα ενημερώνεται αυτόματα ως εξής:
  • Εάν ο υπολογιστής έχει ένα προηγούμενο service pack που εξακολουθεί να υποστηρίζεται σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής κύκλου ζωής υποστήριξης της Microsoft και η Microsoft δεν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη ενημέρωση για το πιο πρόσφατο service pack, το Microsoft Update θα εγκαταστήσουν μόνο τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις υψηλής προτεραιότητας ή σημαντικά (για πελάτες του Office εκτελεί τα Windows Vista) ενημερώσεις για αυτήν την έκδοση του Office. Η σειρά λήψης ή εγκατάστασης είναι ως εξής:
    1. N-1 Service Pack, εάν ο πελάτης έχει ένα προηγούμενο service pack
    2. Ενημερωμένες εκδόσεις υψηλής προτεραιότητας πριν από το Service Pack N ή σημαντικές ενημερώσεις
    3. Ενημερωμένες εκδόσεις υψηλής προτεραιότητας μετά το Service Pack N ή σημαντικές ενημερώσεις
  • Εάν ένας χρήστης έχει ένα προηγούμενο service pack που εξακολουθεί να υποστηρίζεται σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής κύκλου ζωής υποστήριξης της Microsoft και Microsoft έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη ενημέρωση για το πιο πρόσφατο service pack, το Microsoft Update θα εγκαταστήσει το πιο πρόσφατο service pack και τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις υψηλής προτεραιότητας ή σημαντικές ενημερώσεις για αυτήν την έκδοση του Office.
  • Εάν ένας χρήστης έχει ένα προηγούμενο service pack δεν υποστηρίζεται σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής κύκλου ζωής υποστήριξης της Microsoft, για παράδειγμα, έχει περισσότερους από 12 μήνες εφόσον είχε διατεθεί το πιο πρόσφατο service pack), το Microsoft Update θα εγκαταστήσει πρώτα το πιο πρόσφατο service pack. Στη συνέχεια, το Microsoft Update θα εγκαταστήσει τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις υψηλής προτεραιότητας ή σημαντικές ενημερώσεις αφού εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο service pack.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης της Microsoft, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε τις Αυτόματες ενημερώσεις και Microsoft δεν ενεργοποιηθεί ακόμα Αυτόματες ενημερώσεις για το SP1, όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί. Όταν η Microsoft έχει ενεργοποιήσει τις Αυτόματες ενημερώσεις για το SP1, αυτόματες ενημερώσεις θα κάνετε λήψη και εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο service pack και τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις υψηλής προτεραιότητας ή σημαντικές ενημερώσεις για αυτήν την έκδοση του Office.

Κρίσιμες ή σημαντικές ενημερωμένες εκδόσεις

Όταν η Microsoft δημοσιεύει μια ενημερωμένη έκδοση υψηλής προτεραιότητας ή μια σημαντική ενημερωμένη έκδοση για μια συγκεκριμένη έκδοση του Office, η ενημερωμένη έκδοση θα στοχεύει πάντοτε Service Pack N. Η ενημερωμένη έκδοση θα εστιάζονται επίσης N-1 Service Pack για δώδεκα μήνες μετά την κυκλοφορία του Service Pack N. Στην περίπτωση κατά την οποία το fixis ήδη συμπεριληφθεί σε Service Pack N, η ενημερωμένη έκδοση προορίζεται για χρήση με N-1 Service Pack. Ωστόσο, η ενημερωμένη έκδοση εξακολουθεί να στοχεύουν Service Pack N επειδή είναι πιο πρόσφατη έκδοση του αρχείου. Σε αυτήν την περίπτωση, πελάτες που διαθέτουν Service Pack N δεν θα πρέπει να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση για να επιλύσετε το θέμα ευπάθειας που περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας που συσχετίζονται. Ωστόσο, οι πελάτες θα πρέπει να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, αν θέλουν να επωφεληθούν από τις ενημερώσεις κώδικα που περιέχονται στην τελευταία έκδοση αυτού του αρχείου. Ανατρέξτε στο άρθρο ενημερωτικό δελτίο Γνωσιακής βάσης, για να διαπιστώσετε εάν έχει επιλυθεί το θέμα ευπάθειας που έχει αναφερθεί στο πιο πρόσφατο service pack. Εάν έχετε το Service Pack N και χρησιμοποιείτε τοποθεσίες εντοπισμού και εργαλεία, για παράδειγμα το Microsoft Update, Microsoft Windows Server Update Services (WSUS), θα σας δοθεί ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ακόμα και όταν η εγκατάσταση ενδέχεται να μην είναι ευάλωτος στο επίπεδο του service pack. Μπορείτε να εξετάσετε τα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας για να επαληθεύσετε τα προϊόντα που επηρεάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να εξακριβώσετε ποια έκδοση του Microsoft Office που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

928116 Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης του προϊόντος του Office 2007 που είναι εγκατεστημένη

Υπηρεσίες ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού των Windows

Εάν είστε διαχειριστής Windows λογισμικού Update Services (WSUS), το πιο πρόσφατο service pack και τις ενημερωμένες εκδόσεις μετά το service pack θα εμφανιστούν επειδή και τα δύο μπορούν να εφαρμοστούν. Ωστόσο, post υπηρεσία pack ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα που έχουν κυκλοφορήσει κατά τη διάρκεια της περιόδου υποστήριξης N-1 θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται η προηγούμενη γραμμή βάσης. Υπηρεσία προ-πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων δεν θα είναι διαθέσιμες στον υπολογιστή-πελάτη μέχρι το πιο πρόσφατο service pack είναι μη εγκεκριμένο στο περιβάλλον διαχείρισης.

Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε το WSUS για τη διαχείριση των ενημερωμένων εκδόσεων, θα δείτε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις στην κονσόλα διαχείρισης, τόσο πριν από το SP1 και μετά το SP1. Ωστόσο, μπορείτε να εγκρίνετε SP1 στην κονσόλα, ενημερωμένες εκδόσεις πριν από το SP1 δεν προσφέρεται σε υπολογιστές-πελάτες. Αν δεν εγκριθεί το SP1, όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις θα διατεθεί σε υπολογιστές-πελάτες.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 949370 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια