Περιγραφή του πακέτου άμεσης επιδιόρθωσης για την Access 2007: 6 Μαρτίου 2008

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τα ζητήματα της Microsoft Office Access 2007 που επιδιορθώνονται στο πακέτο άμεσων επιδιορθώσεων με ημερομηνία 6 Μαρτίου 2008.
Το άρθρο αυτό περιγράφει τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την άμεση επιδιόρθωση:
 • Τα ζητήματα που διορθώνει η άμεση επιδιόρθωση.
 • Τα προαπαιτούμενα για την εγκατάσταση της άμεσης επιδιόρθωσης.
 • Εάν θα πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση της άμεσης επιδιόρθωσης.
 • Αν το η άμεση επιδιόρθωση αντικαθίσταται από κάποια άλλη άμεση επιδιόρθωση.
 • Αν θα πρέπει να κάνετε αλλαγές μητρώου.
 • Τα αρχεία που περιέχει η άμεση επιδιόρθωση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ζητήματα που επιλύει αυτό το πακέτο άμεσων επιδιορθώσεων

Αυτή η άμεση επιδιόρθωση επιλύει τα ακόλουθα ζητήματα, για τα οποία προηγουμένως δεν υπήρχε τεκμηρίωση σε κάποιο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
 • Όταν επιχειρείτε τη συμπύκνωση και την επιδιόρθωση μιας βάσης δεδομένων σε κοινόχρηστο φάκελο, δημιουργείται μια νέα βάση δεδομένων. Η νέα βάση δεδομένων ονομάζεται με το προεπιλεγμένο όνομα για τη συγκεκριμένη έκδοση της Access. Στην Access 2003, το όνομα είναι "Db1.mdb". Στην Access 2007, το όνομα είναι "Database1.mdb". Ωστόσο, δεν πραγματοποιείται συμπύκνωση και διαγραφή της παλιάς βάσης δεδομένων, αλλά συμπύκνωση της νέας βάσης δεδομένων. Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται εάν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή βάσης δεδομένων Συμπύκνωση κατά το κλείσιμο (Compact on Close).BUG #: 20480 (Office QFE)
 • Η Access 2007 ενδέχεται να χρειάζεται πολύ χρόνο για να ανταποκριθεί, όταν τροποποιείτε ένα ερώτημα από την προβολή σχεδίασης. Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται, εάν οι πίνακες στο ερώτημα βασίζονται σε μια προέλευση δεδομένων βάσης δεδομένων Open Database Connectivity (ODBC) ή προέρχονται από αυτή.

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια άμεση επιδιόρθωση που υποστηρίζεται είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, αυτή η άμεση επιδιόρθωση προορίζεται για τη διόρθωση μόνο του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε αυτήν την άμεση επιδιόρθωση μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτή η άμεση επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το πρόβλημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, συνιστούμε να περιμένετε την επόμενη ενημέρωση λογισμικού που περιέχει αυτήν την άμεση επιδιόρθωση.

Εάν η άμεση επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη, θα υπάρχει μια ενότητα με τίτλο "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" στην αρχή του άρθρου της Γνωσιακής βάσης (Knowledge Base). Εάν δεν εμφανίζεται αυτή η ενότητα, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη Πελατών της Microsoft για να λάβετε την άμεση επιδιόρθωση.

Σημείωση Εάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση εξυπηρέτησης. Για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη άμεση επιδιόρθωση, θα ισχύσουν οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης. Για μια ολοκληρωμένη λίστα με τους αριθμούς τηλεφώνων της Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Πελατών της Microsoft ή για να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση εξυπηρέτησης, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web: Σημείωση Η φόρμα "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες είναι διαθέσιμη η άμεση επιδιόρθωση. Εάν δεν βλέπετε τη γλώσσα σας, τότε η άμεση επιδιόρθωση δεν είναι διαθέσιμη σε αυτήν τη γλώσσα.

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης.

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις άμεσες επιδιορθώσεις σε αυτό το πακέτο, πρέπει να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε ένα κλειδί μητρώου.

Για να ενεργοποιήσουμε το ερώτημα που αποτελεί τμήμα του πακέτου άμεσων επιδιορθώσεων για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το ερώτημα που αποτελεί τμήμα του πακέτου άμεσων επιδιορθώσεων χωρίς τη βοήθειά μας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυση


Για να ενεργοποιήσετε αυτόματα το ερώτημα που αποτελεί τμήμα αυτού του πακέτου άμεσων επιδιορθώσεων, κάντε κλικ στη σύνδεση Επίλυση του προβλήματος. Επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα στον Οδηγό επίλυσης.
Σημείωση Ο οδηγός αυτός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

Στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".


Επίλυση από το χρήστη
Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων και επαναφοράς μητρώου στα Windows
Για να ενεργοποιήσετε το ερώτημα που αποτελεί τμήμα αυτού του πακέτου άμεσων επιδιορθώσεων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Αντιγράψτε και, στη συνέχεια, επικολλήστε (ή πληκτρολογήστε) την παρακάτω εντολή στο πλαίσιο Εκτέλεση (Run) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER:
  regedit
 3. Εντοπίστε και κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0\Access\Options
 4. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 5. Πληκτρολογήστε NoRichTextExprCheck και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 7. Πληκτρολογήστε την εξής δεκαεξαδική ή δεκαδική τιμή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK: 1
 8. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).


Επιλύθηκε το πρόβλημα;
Ελέγξτε εάν δημιουργήθηκε ή τροποποιήθηκε το κλειδί μητρώου. Αν το κλειδί μητρώου έχει δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί, δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το άρθρο. Εάν το κλειδί μητρώου δεν έχει δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης.

Πληροφορίες αρχείου

Αυτή η άμεση επιδιόρθωση ενδέχεται να μην περιέχει όλα τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτή η άμεση επιδιόρθωση περιέχει μόνο τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να διορθώσετε τα ζητήματα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Η καθολική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείων (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείων) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Πληροφορίες λήψης
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Office-kb949404-fullfile-x86-glb.exe12.0.6300.50006,578,36025-Feb-200808:58x86
Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Access.mspNot Applicable6,746,11225-Feb-200815:12Not Applicable
Μετά την εγκατάσταση της άμεσης επιδιόρθωσης, η καθολική έκδοση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερη έκδοση των χαρακτηριστικών αρχείου) που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Accwiz.dll12.0.6300.5000164,91208-Dec-200708:31x86
Msacc.olb12.0.6300.5000585,77608-Dec-200708:31x86
Msaccess.exe12.0.6304.500010,378,78422-Feb-200817:11x86
Msaexp30.dll12.0.6300.500069,17608-Dec-200708:31x86
Soa.dll12.0.6300.5000504,89608-Dec-200708:31x86
ΣημείωσηΓια περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:

824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 949404 - Τελευταία αναθεώρηση: 10 Οκτ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια