Περιγραφή των αλλαγών που έγιναν στη διαδικασία ενεργοποίησης προϊόντος για τον Windows Server 2008 σε ένα περιβάλλον εικονικού λειτουργικού συστήματος


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Αυτό το άρθρο περιγράφει τις αλλαγές που έχει κάνει το Microsoft για τη διαδικασία ενεργοποίησης προϊόντος για να παρέχει βελτιωμένη υποστήριξη κατά την εκτέλεση του Windows Server 2008 σε ένα περιβάλλον εικονικού λειτουργικού συστήματος.

Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τις ακόλουθες εκδόσεις του Windows Server 2008:
 • Εκδόσεις που λαμβάνετε ως ένα πλήρες πακέτο προϊόντος (FPP) από ένα κατάστημα λιανικής πώλησης
 • Εκδόσεις που αποκτήσετε μαζί με ένα νέο διακομιστή από έναν κατασκευαστή OEM
Σημείωση Οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν τις εκδόσεις του Windows Server 2008 που λαμβάνετε μέσω άδειας χρήσης βάσει ποσότητας.

Περισσότερες πληροφορίες


Τα Windows Server 2003 παραδόθηκε με ένα μόνο προϊόν κλειδί. Όταν θα λάβετε το Windows Server 2008 από έναν OEM ή ως μια FPP, λάβετε δύο κλειδιά προϊόντος να ενεργοποιήσετε το λογισμικό. Αριθμοί-κλειδιά προϊόντος του Windows Server 2008 ονομάζονται το κλειδί προϊόντος και το εικονικό κλειδί.

Αριθμός-κλειδί προϊόντος

Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος είναι ένα κλειδί 25 χαρακτήρων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το κλειδί για να ενεργοποιήσετε μια παρουσία του Windows Server 2008 σε περιβάλλον φυσική λειτουργικό σύστημα στο οποίο η παρουσία του Windows Server 2008 δεν εκτελείται σε οποιοδήποτε λογισμικό εικονικής διαμόρφωσης ή σε ένα επίπεδο hypervisor.

Τα Windows Server 2008 χρησιμοποιεί τον αριθμό-κλειδί προϊόντος για να συσχετίσετε ή ίδια σύνδεση υλικού διακομιστή ακριβώς όπως λειτουργεί στα Windows Server 2003.

Εάν ο διακομιστής προήλθε από έναν OEM με προεγκατεστημένο το Windows Server 2008, ο OEM μπορεί να έχουν προενεργοποιημένες την παρουσία του λογισμικού στο περιβάλλον φυσική λειτουργικού συστήματος. Όταν χρησιμοποιείτε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος, μια επανάληψη της ενεργοποίησης απαιτείται στα ακόλουθα σενάρια:
 • Σημαντικά, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση παραμέτρων υλικού του διακομιστή στον οποίο εκτελείται ο Windows Server 2008.
 • Προσπαθείτε να μετακινήσετε μια παρουσία του Windows Server 2008 από έναν φυσικό υπολογιστή σε έναν άλλο.

Εικονικό κλειδί

Το εικονικό κλειδί, γνωστό και ως εικονικό αριθμό-κλειδί προϊόντος, είναι επίσης ένα κλειδί 25 χαρακτήρων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το κλειδί για να ενεργοποιήσετε μια παρουσία του Windows Server 2008 σε ένα περιβάλλον εικονικού λειτουργικού συστήματος στο οποίο εκτελείται η παρουσία του Windows Server 2008 σε λογισμικό εικονικής διαμόρφωσης ή σε ένα επίπεδο hypervisor.

Windows Server 2008 χρησιμοποιεί το εικονικό κλειδί για να συνδέσετε με το υλικό διαφορετικά από στον Windows Server 2003 και διαφορετικά από ό, τι όταν είναι ενεργοποιημένη, χρησιμοποιώντας τον αριθμό-κλειδί προϊόντος.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εικονικό κλειδί για να αλλάξετε τις περισσότερες από τις ρυθμίσεις παραμέτρων εικονικού υλικού που συνήθως διαφέρουν σε περιβάλλοντα εικονικής λειτουργικού συστήματος, όπως μνήμη ή CPU. Μπορείτε να το κάνετε χωρίς να χρειαστεί να την ενεργοποιήσετε ξανά. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονικό κλειδί για να μετακινήσετε παρουσίες του Windows Server 2008 από ένα εικονικό περιβάλλον σε άλλο χωρίς να χρειάζεται να ενεργοποιήσετε ξανά.


Το εικονικό κλειδί σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε πολλές εμφανίσεις του Windows Server 2008 σε εικονικά περιβάλλοντα. Αυτό παρέχει καλύτερη υποστήριξη για τους όρους άδειας χρήσης που σας επιτρέπουν να πραγματοποιήσετε τις εξής λειτουργίες:
 • Δημιουργία και αποθήκευση οποιονδήποτε αριθμό εμφανίσεων του Windows Server 2008 (ανάλογα με την έκδοση)
 • Η ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εμφανίσεων του Windows Server 2008 σε ένα περιβάλλον εικονικού λειτουργικού συστήματος
Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τον αριθμό των εμφανίσεων ανά άδεια χρήσης που μπορείτε να εκτελέσετε ταυτόχρονα σε ένα περιβάλλον εικονικού λειτουργικού συστήματος.
Η έκδοση Windows Server 2008Παρουσίες περιβάλλον εικονικού λειτουργικού συστήματος
Πρότυπο1
Εταιρικό4
Κέντρο δεδομένωνοποιοσδήποτε αριθμός
Στην τεχνολογία Itaniumοποιοσδήποτε αριθμός
Σημειώσεις
 • Στα Windows Server 2008, Standard Edition και Windows Server 2008 Enterprise Edition, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρουσία που εκτελείται σε περιβάλλον φυσική λειτουργικού συστήματος μόνο για τη διαχείριση του εικονικού παρουσίες, εάν εκτελείτε τον μέγιστο αριθμό περιόδων λειτουργίας σε περιβάλλον εικονικού λειτουργικού συστήματος.
 • Η εμπειρία ενεργοποίησης και το περιβάλλον εργασίας χρήστη είναι τα ίδια με οποιοδήποτε αριθμό-κλειδί προϊόντος.
 • Όλες τις εκδόσεις του Windows Server 2008 που OEM και FPP διατίθενται με δύο αριθμούς-κλειδιά προϊόντος. Όλες οι εκδόσεις απαιτούν ενεργοποίηση. Στον Windows Server 2003, εκδόσεις που έχουν σχεδιαστεί για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium δεν απαιτείται ενεργοποίηση.
 • Οι OEM μπορούν να προ-ενεργοποίησης των Windows Server 2008. Ωστόσο, η προ-ενεργοποίηση υποστηρίζεται μόνο σε περιβάλλον φυσική λειτουργικού συστήματος.

  Το εικονικό κλειδί δεν είναι δυνατό να προεγκατασταθεί από έναν OEM. Πρέπει να ενεργοποιήσετε την εικονική εμφανίσεων του Windows Server 2008.