Μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε το δρομολογητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Microsoft Dynamics CRM: "το υποσύστημα MAPI του Microsoft Exchange δεν είναι εγκατεστημένη σε αυτό το σύστημα"

Ισχύει για: Microsoft Dynamics CRM 2011Dynamics CRM 4.0

Συμπτώματα


Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το δρομολογητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Microsoft Dynamics CRM, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το υποσύστημα MAPI του Microsoft Exchange δεν είναι εγκατεστημένο σε αυτό το σύστημα.

Αιτία


Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή δεν έχουν εγκατασταθεί τα παρακάτω στοιχεία:
  • Οι βιβλιοθήκες πελάτη API ανταλλαγής μηνυμάτων (MAPI)
  • Αντικείμενα δεδομένων συνεργασίας (CDO) 1.2.1

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε τις βιβλιοθήκες πελάτη MAPI και CDO 1.2.1.

Για να αποκτήσετε το πρόγραμμα-πελάτη MAPI, βιβλιοθήκες και CDO 1.2.1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=E17E7F31-079A-43A9-BFF2-0A110307611E&displaylang=en