Αδυναμία σύνδεσης σε απομακρυσμένο υπολογιστή ή έναρξης απομακρυσμένης εφαρμογής κατά τη χρήση της πρόσβασης Web για υπηρεσίες τερματικού ή του απομακρυσμένου χώρου εργασίας στο Web σε υπολογιστή με Windows XP SP3 ή Windows Small Business Server 2003 SP1

Συμπτώματα

Σε έναν υπολογιστή ο οποίος βασίζεται σε Windows XP Service Pack 3 (SP3) ή σε Windows Small Business Server 2003 Service Pack 1 (SP1), αντιμετωπίζετε τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή μέσω της Σύνδεσης Web απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (TSWeb), το κουμπί Σύνδεση απενεργοποιείται. Η σελίδα του TSWeb μπορεί, επίσης, να περιέχει το ακόλουθο προειδοποιητικό μήνυμα:
  Το απομακρυσμένο στοιχείο ελέγχου ActiveX σύνδεσης Web επιφάνειας εργασίας δεν είναι εγκατεστημένο. Μια σύνδεση δεν μπορεί να γίνει χωρίς μια εγκατεστημένη έκδοση εργασίας του στοιχείου ελέγχου.
  Σημείωση Όταν επιχειρείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα-πελάτη Remote Desktop Connection 6.0, λαμβάνετε ένα μήνυμα το οποίο αναφέρει ότι το πρόγραμμα έχει ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή.
 • Όταν χρησιμοποιείτε την τοποθεσία στο Web του Απομακρυσμένου χώρου εργασίας Web (RWW) για να συνδεθείτε σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή, παρατηρείτε ότι δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του στοιχείου ελέγχου ActiveX Σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Εναλλακτικά, θα λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
  Μη έγκυρο όνομα διακομιστή.
  Σημείωση Ο Απομακρυσμένος χώρος εργασίας στο Web είναι μια δυνατότητα η οποία είναι διαθέσιμη στο Microsoft Windows Small Business Server (Windows SBS).
 • Όταν χρησιμοποιείτε την τοποθεσία στο Web της Πρόσβασης Web υπηρεσιών τερματικού (TSWA) για να συνδεθείτε σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή ή να κάνετε έναρξη μιας απομακρυσμένης εφαρμογής, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
  Αυτή η τοποθεσία στο Web απαιτεί το Πρόγραμμα-πελάτη υπηρεσιών τερματικού, το οποίο δεν φαίνεται να έχει εγκατασταθεί σε αυτό το σύστημα. Εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα-πελάτη και βεβαιωθείτε ότι έχετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις του Windows Updates προτού συνεχίσετε.
 • Όταν εισέρχεστε στη σελίδα σας Υπολογιστών απομακρυσμένης πρόσβασης χρησιμοποιώντας τον Windows Home Server, ενδεχομένως να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
  Το πρόσθετο έχει απενεργοποιηθεί. Αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί ένα πρόσθετο το οποίο είναι απενεργοποιημένο. Κάντε κλικ εδώ, για να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο.
  Επιπλέον, όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε στον Windows Home Server ή σε κάποιον οικιακό υπολογιστή, ενδεχομένως να λάβετε το παρακάτω μήνυμα σφάλματος:
  Αυτή η δυνατότητα απαιτεί την προσθήκη της διεύθυνσης https://my.homeserver.com του ιστότοπου του Windows Home Server στη ζώνη "Αξιόπιστες τοποθεσίες" του Internet Explorer. Για να κάνετε προσθήκη της διεύθυνσης του ιστότοπου του Windows Home Server, ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές Internet του Internet Explorer και κάντε κλικ στην καρτέλα "Ασφάλεια". Επιλέξτε "Αξιόπιστες τοποθεσίες" και κάντε κλικ στο κουμπί "Τοποθεσίες". Προσθέστε τη διεύθυνση https://my.homeserver.com του ιστότοπου με το κουμπί "Προσθήκη" και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή "Κλείσιμο".
  Σημείωση Μετά την προσθήκη της διεύθυνσης URL του διακομιστή οικιακού δικτύου στη λίστα αξιόπιστων τοποθεσιών, θα λάβετε το ίδιο μήνυμα σφάλματος και η σύνδεσή σας θα εξακολουθεί να μην είναι εφικτή.
 • Όταν εισέρχεστε στον Windows Home Server χρησιμοποιώντας την Απομακρυσμένη πρόσβαση ιστότοπου, ενδεχομένως να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
  Το πρόσθετο έχει απενεργοποιηθεί. Αυτή η ιστοσελίδα απαιτεί ένα πρόσθετο το οποίο είναι απενεργοποιημένο. Κάντε κλικ εδώ, για να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο.
  Επιπλέον, όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε στον Windows Home Server, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
  Για να συνδεθείτε απομακρυσμένα στον διακομιστή οικιακού δικτύου ή στον οικιακό υπολογιστή σας, πρέπει να γίνει εγκατάσταση και ενεργοποίηση του πρόσθετου Ελέγχου του Προγράμματος-πελάτη υπηρεσιών τερματικού της Microsoft ή του πρόσθετου RDP της Microsoft για το πρόγραμμα περιήγησης Web που διαθέτετε. Αν έχετε αρνηθεί να εγκαταστήσετε το πρόσθετο, ανανεώστε τη σελίδα και εγκαταστήστε το όταν σας ζητηθεί. Εναλλακτικά, ενεργοποιήστε αυτό το πρόσθετο χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Διαχείρισης πρόσθετων στη γραμμή κατάστασης του προγράμματος περιήγησης Web ή ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προγράμματος περιήγησης Web που χρησιμοποιείτε σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης αυτού του πρόσθετου.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα προκύπτει αν το στοιχείο ελέγχου ActiveX για το πρόγραμμα-πελάτη Σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας δεν έχει ενεργοποιηθεί στο πρόγραμμα περιήγησης Web. Από προεπιλογή, το στοιχείο ελέγχου ActiveX απενεργοποιείται μετά την εγκατάσταση του Windows XP Service Pack 3 (SP3) ή του Windows Small Business Server 2003 SP1.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εκκίνηση του Internet Explorer.
 2. Επισκεφθείτε την τοποθεσία Web που προκαλεί αυτό το πρόβλημα.
 3. Εάν χρησιμοποιείτε Windows Internet Explorer 7, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
  1. Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο Διαχείριση πρόσθετων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση πρόσθετων. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση πρόσθετων.
  2. Στη λίστα των πρόσθετων, αναζητήστε το στοιχείο ελέγχου ActiveX του Ελέγχου του Προγράμματος-πελάτη υπηρεσιών τερματικού της Microsoft ή το στοιχείο ελέγχου ActiveX του Ελέγχου του Προγράμματος-πελάτη Microsoft RDP. Αν δεν είναι δυνατή η εύρεση του στοιχείου ελέγχου, ανατρέξτε στα βήματα της κατηγορίας "Αν το στοιχείο ελέγχου δεν εμφανίζεται στη λίστα των πρόσθετων" που παρέχεται στο τέλος αυτής της ενότητας.
  3. Κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου "Διαχείριση πρόσθετων".

  Εάν χρησιμοποιείτε Internet Explorer 6, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
  1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση πρόσθετων. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση πρόσθετων.
  2. Στη λίστα των πρόσθετων, αναζητήστε το στοιχείο ελέγχου ActiveX του Ελέγχου του Προγράμματος-πελάτη υπηρεσιών τερματικού της Microsoft ή το στοιχείο ελέγχου ActiveX του Ελέγχου του Προγράμματος-πελάτη Microsoft RDP. Αν δεν είναι δυνατή η εύρεση του στοιχείου ελέγχου, ανατρέξτε στα βήματα της κατηγορίας "Αν το στοιχείο ελέγχου δεν εμφανίζεται στη λίστα των πρόσθετων" που παρέχεται στο τέλος αυτής της ενότητας.
  3. Κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου Διαχείριση πρόσθετων.
 4. Προσθέστε την τοποθεσία σας στις "Αξιόπιστες τοποθεσίες" στον Internet Explorer.
 5. Κάντε επανεκκίνηση του Internet Explorer.
 6. Δοκιμάστε να συνδεθείτε με τον απομακρυσμένο υπολογιστή. Εναλλακτικά, δοκιμάστε να κάνετε έναρξη της απομακρυσμένης εφαρμογής.

Αν το στοιχείο ελέγχου δεν εμφανίζεται στη λίστα των πρόσθετων

Μερικές φορές, το στοιχείο ελέγχου ActiveX του Ελέγχου του Προγράμματος-πελάτη υπηρεσιών τερματικού της Microsoft δεν θα εμφανίζεται στη λίστα των πρόσθετων. Για να επιδιορθώσουμε αυτό το πρόβλημα για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιλύσετε το πρόβλημα χωρίς τη βοήθειά μας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυση

Για την αυτόματη επιδιόρθωση του προβλήματος, κάντε κλικ στη σύνδεση Επιδιόρθωση του προβλήματος. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου και ακολουθήστε τα βήματα αυτού του οδηγού.Σημείωση Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή ένα CD για να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

Επίλυση από τον χρήστη

Για να επιδιορθώσετε οι ίδιοι αυτό το πρόβλημα, σε περίπτωση που το στοιχείο ελέγχου δεν εμφανίζεται, μπορείτε να δοκιμάσετε τα ακόλουθα βήματα για να προσπαθήσετε να εμφανίσετε το στοιχείο ελέγχου κάνοντας επαναφορά της προεπιλεγμένης ρύθμισης παραμέτρων του Internet Explorer. 
 1. Εκκίνηση του Internet Explorer.
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή και εξαγωγή.
 3. Ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού για την εξαγωγή των Αγαπημένων.
 4. Κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά.

Μόλις γίνει επαναφορά της ρύθμισης παραμέτρων του Internet Explorer, δοκιμάστε να συνδεθείτε στον απομακρυσμένο υπολογιστή ή να κάνετε εκκίνηση της απομακρυσμένης εφαρμογής. Αν αυτή η ενέργεια δεν αποδώσει, ακολουθήστε τα βήματα που παρέχονται στον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης για να ενεργοποιήσετε το στοιχείο ελέγχου ActiveX του Ελέγχου του Προγράμματος-πελάτη υπηρεσιών τερματικού της Microsoft. Αν το στοιχείο ελέγχου εξακολουθεί να μην περιλαμβάνεται στη λίστα, μπορείτε να τροποποιήσετε το μητρώο για να καταργήσετε κάποιο κλειδί, αν υπάρχει.

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς μητρώου στα Windows

Καταργήστε τα παρακάτω κλειδιά μητρώου, εάν υπάρχουν:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{7584C670-2274-4EFB-B00B-D6AABA6D3850}HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{971127BB-259F-48C2-BD75-5F97A3331551}HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{9059F30F-4EB1-4BD2-9FDC-36F43A218F4A}HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{4EB89FF4-7F78-4A0F-8B8D-2BF02E94E4B2}HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{4EDCB26C-D24C-4e72-AF07-B576699AC0DE}HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{7390F3D8-0439-4C05-91E3-CF5CB290C3D0}

Μόλις καταργηθούν τα κλειδιά μητρώου, εξέλθετε από τον Internet Explorer, κάντε επανεκκίνησή του και προσπαθήστε να συνδεθείτε στον απομακρυσμένο υπολογιστή ή να κάνετε ξανά εκκίνηση της απομακρυσμένης εφαρμογή.

Εάν αυτό δεν επιλύσει το ζήτημα, μπορείτε να καταχωρίσετε ξανά το αρχείο mstscax.dll. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε τον Internet Explorer.
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε ή αντιγράψτε και επικολλήστε το παρακάτω κείμενο στο πλαίσιο Άνοιγμα και κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ:
  %windir%\system32\regsvr32 mstscax.dll
 3. Στη γραμμή εντολών επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Κάντε επανεκκίνηση του Internet Explorer και προσπαθήστε να συνδεθείτε στον απομακρυσμένο υπολογιστή ή να εκκινήσετε την απομακρυσμένη εφαρμογή.

Περισσότερες πληροφορίες

Στο Windows XP Service Pack 2 (SP2), έπρεπε να εγκαταστήσετε το αρχείο Msrdp.ocx προκειμένου να ενεργοποιήσετε το στοιχείο ελέγχου ActiveX των Υπηρεσιών τερματικού. Το Windows XP Service Pack 3 (SP3) περιλαμβάνει ήδη αυτό το στοιχείο ελέγχου ActiveX και το εγκαθιστά χρησιμοποιώντας το αρχείο Mstscax.dll. Από προεπιλογή, αυτό το στοιχείο ελέγχου ActiveX είναι απενεργοποιημένο στο Windows XP Service Pack 3 (SP3).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 951607 - Τελευταία αναθεώρηση: 11 Μαΐ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια