Περιγραφή του Office 2008 for Mac Service Pack 1 (12.1.0)

Περίληψη

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS08-026. Το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft Office 2008 for Mac. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Γνωστά θέματα που αφορούν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

 • Συμπτώματα

  Μπορεί να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους, όταν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση:

  Το "Microsoft Office 2008 Update" δεν καταλαβαίνει το μήνυμα <event sysodisA>.

  Αιτία

  Το θέμα αυτό μπορεί να παρουσιαστεί αν εκτελούνται τυχόν εφαρμογές Office για Mac όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση.  Επίλυση

  Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, κλείστε όλες τις εφαρμογές Office για Mac και Microsoft Messenger για Mac προτού εγκαταστήσετε τυχόν ενημερωμένες εκδόσεις Office 2008.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Λεπτομέρειες για την ενημερωμένη έκδοση

Η Ενημερωμένη έκδοση του Office 2008 SP1 (12.1.0) περιέχει πολλές αλλαγές οι οποίες βελτιώνουν την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις επιδόσεις. Αυτές οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν ενημερώσεις κώδικα για θέματα ευπάθειας τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εισβολέας για να αντικαταστήσει τα περιεχόμενα της μνήμης ενός υπολογιστή χρησιμοποιώντας επιβλαβή κώδικα.Επιπλέον, αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει όλες τις βελτιώσεις που κυκλοφόρησαν στην Ενημερωμένη έκδοση Office 2008 για Mac 12.0.1. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις βελτιώσεις της Ενημερωμένης έκδοσης Office 2008 για Mac 12.0.1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

948057 Περιγραφή της Ενημερωμένης έκδοσης του Office 2008 για Mac 12.0.1 (US)

Βελτιώσεις που περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση

Η Ενημερωμένη έκδοση του Office 2008 SP1 (12.1.0) περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις.

Βελτιώσεις για όλες τις εφαρμογές του Microsoft Office 2008 για Mac

 • Τα ονόματα τύπου αντικειμένου του Excel εμφανίζονται σωστά στο παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή αντικειμένου" (Insert Object) για το Word και το PowerPoint.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί εσφαλμένη εμφάνιση των ονομάτων των τύπων αντικειμένου του Excel όταν ανοίγετε το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αντικειμένου (Insert Object).

 • Η διαγραμμάτωση γραμματοσειράς ενός κειμένου που βρίσκεται σε ένα σχήμα, σε ένα πλαίσιο κειμένου ή σε ένα στοιχείο γραφήματος προσαρμόζεται σωστά όταν την απενεργοποιείτε.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει τη σωστή προσαρμογή της διαγραμμάτωσης γραμματοσειράς ενός κειμένου που βρίσκεται σε ένα σχήμα, σε ένα πλαίσιο κειμένου ή σε ένα στοιχείο γραφήματος όταν την απενεργοποιείτε και αφορά κείμενο που χρησιμοποιεί ορισμένους τύπους γραμματοσειράς OpenType, όπως Corbel, Cambria και Calibri.

 • Τα πολυεπίπεδα αρχεία PSD που εισάγονται, εμφανίζονται όπως αναμένεται.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει ένα ζήτημα που παρουσιάζεται όταν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αντιμετώπιση επιπέδων εικόνας ως ξεχωριστών αντικειμένων (Treat picture layers as separate objects) κατά την εισαγωγή ενός πολυεπίπεδου αρχείου PSD σε ένα έγγραφο του Office. Αυτό το ζήτημα προκαλεί εσφαλμένη τοποθέτηση των επιπέδων της εικόνας στην επάνω αριστερή γωνία του ορίου της. Τώρα, τα επίπεδα της εικόνας τοποθετούνται όπως αναμένεται και ταιριάζουν με τις αρχικές θέσεις τους στο αρχείο PSD που εισάγεται.

 • Οι γραμμές με αιχμές βέλους εμφανίζονται όπως αναμένεται.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει ένα ζήτημα όπου οι γραμμές με αιχμές βέλους εμφανίζονται μακρύτερες από τις αναμενόμενες όταν προβάλλονται σε εφαρμογές του Office 2008.

 • Η Συλλογή Clip της Microsoft (Microsoft Clip Gallery) ανοίγει σωστά όταν βρίσκεται σε έναν τόμο με το χαρακτηριστικό "μόνο για ανάγνωση" (read-only).
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει το άνοιγμα του στοιχείου Συλλογή Clip της Microsoft (Microsoft Clip Gallery) όταν ο φάκελος του Microsoft Office 2008 βρίσκεται σε έναν τόμο "μόνο για ανάγνωση" (read-only).

 • Οι επιδόσεις βελτιώνονται όταν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου των Γαλλικών και των Γερμανικών.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει ένα ζήτημα στις εφαρμογές του Office 2008, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει μια αύξηση της χρήσης της μνήμης όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Γλώσσα (Language) του μενού Εργαλεία (Tools) για να ενεργοποιήσετε τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου των Γαλλικών και των Γερμανικών..

 • Οι επιδόσεις βελτιώνονται όταν πληκτρολογείτε κείμενο σε ένα πλαίσιο κειμένου, ένα σχήμα ή ένα στοιχείο γραφήματος.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει ένα ζήτημα που μειώνει τις επιδόσεις όταν πληκτρολογείτε κείμενο σε ένα πλαίσιο κειμένου, ένα σχήμα ή ένα στοιχείο γραφήματος.

 • Η αξιοπιστία βελτιώνεται όσον αφορά τις εικόνες που εμφανίζονταν ως κόκκινο "X."
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα όπου ορισμένες εικόνες μορφής WMF (Windows Metafile) εμφανίζονται ως κόκκινο "X" όταν τις ανοίγετε σε εφαρμογές του Office 2008.

 • Η αξιοπιστία βελτιώνεται όσον αφορά τις εικόνες που εμφάνιζαν ένα μήνυμα λάθους σχετικό με το QuickTime.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα όπου σε ορισμένες εικόνες προκαλείται η εμφάνιση των ακόλουθων μηνυμάτων λάθους:
  • Για την προβολή αυτής της εικόνας απαιτείται το QuickTime™ και ένας αποκωδικοποιητής. (QuickTime™ and a decompressor are needed to see this picture.)
  • Για την προβολή αυτής της εικόνας απαιτείται το QuickTime™ και ένας αποκωδικοποιητής TIFF (Ασυμπίεστος). (QuickTime™ and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture.)
  Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει κατά το άνοιγμα ή την αντιγραφή εικόνων από έγγραφα του Office, τα οποία δημιουργήθηκαν σε παλαιότερη έκδοση του Office για Mac ή του Office που βασίζεται στα Windows.

 • Η αξιοπιστία βελτιώνεται όταν αντιγράφετε περιεχόμενο από μια εφαρμογή του Office 2008 σε μια εφαρμογή του Office 2004.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί το απροσδόκητο κλείσιμο εφαρμογών του Office 2004 κατά την αντιγραφή περιεχομένου από μια εφαρμογή του Office 2008 σε μια εφαρμογή του Office 2004.

 • Η αξιοπιστία βελτιώνεται όταν δημιουργείτε ένα γράφημα σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το NetBoot ή έναν αρχικό φάκελο δικτύου.
  Για τους χρήστες υπολογιστών που χρησιμοποιούν το NetBoot ή έναν αρχικό φάκελο δικτύου, αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει τη δημιουργία νέου γραφήματος, κατά την προσπάθειά σας να προσθέσετε ένα γράφημα σε ένα έγγραφο του Word ή μια παρουσίαση του PowerPoint.

 • Η αξιοπιστία βελτιώνεται όταν κάνετε αποθήκευση σε έναν τόμο δικτύου SMB.
  Για τους χρήστες του Mac OS X 10.5 (Leopard), αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που θα μπορούσε να προκαλέσει το απροσδόκητο κλείσιμο του Word, του Excel ή του PowerPoint κατά την αποθήκευση ενός εγγράφου σε μορφή αρχείου 97-2004 σε έναν τόμο δικτύου που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SMB. Ακολουθεί ένα παράδειγμα του πρωτοκόλλου:

  smb://computer-name/volume-name
 • Η αξιοπιστία βελτιώνεται όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο "Κατάργηση του Office" (Remove Office).
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει την αξιοπιστία όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο "Κατάργηση του Office" (Remove Office) για να εντοπίσετε και να καταργήσετε προηγούμενες εγκατεστημένες εκδόσεις του Office. Για τους χρήστες του Mac OS X 10.5 (Leopard), αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει επίσης ένα ζήτημα που αναγκάζει το εργαλείο "Κατάργηση του Office" (Remove Office) να αναζητήσει αντίγραφα του Office, τα οποία βρίσκονται σε ένα αντίγραφο ασφαλείας της "Χρονομηχανής" (Time Machine).

 • Η αξιοπιστία βελτιώνεται όταν εργάζεστε με ορισμένες γραμματοσειρές άλλων κατασκευαστών.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει την εμφάνιση ορισμένων γραμματοσειρών άλλων κατασκευαστών στη λίστα Γραμματοσειρά (Font). Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει επίσης ένα ζήτημα εμποδίζει τη σωστή εφαρμογή ορισμένων γραμματοσειρών όταν επιλέξετε τη γραμματοσειρά στη λίστα Γραμματοσειρά (Font).

 • Η ασφάλεια βελτιώνεται.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει θέματα ευπάθειας στο Office 2008 τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εισβολέας για να αντικαταστήσει τα περιεχόμενα της μνήμης του υπολογιστή σας με επιβλαβή κώδικα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας που παρατίθεται παραπάνω σε αυτό το έγγραφο.

 • Η σταθερότητα βελτιώνεται όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Project Gallery.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί το απροσδόκητο κλείσιμο του Project Gallery. Αυτό το ζήτημα διορθώθηκε εξαιτίας των υποβολών σχολίων από τους πελάτες μέσω του συστήματος αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft.

 • Η σταθερότητα βελτιώνεται όταν χρησιμοποιείτε γραμμές εργαλείων.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ζητήματα που προκαλούν τη διακοπή της ανταπόκρισης ή το απροσδόκητο κλείσιμο εφαρμογών του Office 2008 όταν αλληλεπιδράτε με γραμμές εργαλείων. Αυτά τα ζητήματα διορθώθηκαν εξαιτίας των υποβολών σχολίων από τους πελάτες μέσω του συστήματος αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft.

 • Το κείμενο σε πλαίσια κειμένου και σχήματα αναδιπλώνεται σωστά κατά την εισαγωγή καρτελών.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί εσφαλμένη αναδίπλωση σε πλαίσια κειμένου και σχήματα, κατά την εισαγωγή μιας σειράς καρτελών, η οποία προκαλεί την επέκταση του κειμένου έξω από τα όρια του πλαισίου κειμένου ή του σχήματος.

 • Ο "Οδηγός εγκατάστασης του Office" (Office Setup Assistant) εισαγάγει τις ταυτότητες του Office 2004, οι οποίες δεν περιέχουν στοιχεία του Entourage.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει τον "Οδηγό εγκατάστασης του Office" (Office Setup Assistant) να εισαγάγει ταυτότητες οι οποίες δημιουργήθηκαν στο Office 2004 και δεν περιέχουν στοιχεία του Entourage, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συμβάντα ημερολογίου, επαφές ή εργασίες.

Βελτιώσεις για το Microsoft Word 2008 για Mac

 • Η ακρίβεια βελτιώνεται όταν ελέγχετε τη γραμματική ενός κειμένου στα ιαπωνικά.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που αναγκάζει το Word να καθορίσει εσφαλμένα ένα τμήμα ιαπωνικού κειμένου ως γραμματικά εσφαλμένο.

 • Τα πρότυπα επαγγελματικών καρτών είναι διαθέσιμα στην προβολή "Διάταξη δημοσίευσης" (Publishing Layout).
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση παρουσιάζει ένα σύνολο νέων προτύπων επαγγελματικών καρτών, τα οποία μπορείτε να δημιουργήσετε χρησιμοποιώντας την προβολή Διάταξη δημοσίευσης (Publishing Layout. Τα νέα πρότυπα είναι διαθέσιμα στην ενότητα Επαγγελματικές κάρτες (Business Cards) της καρτέλας Πρότυπα δημοσίευσης (Publication Templates) της περιοχής Συλλογή στοιχείων (Elements Gallery).

 • Οι αλλαγές στο στυλ αναδίπλωσης αντικειμένων εξίσωσης της Microsoft (Microsoft Equation) και αντικειμένων γραφήματος του Microsoft Graph λειτουργούν σωστά.
  Για τους χρήστες του Mac OS X 10.5 (Leopard), αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που αποτρέπει τις αλλαγές στο στυλ αναδίπλωσης ενσωματωμένων αντικειμένων της εξίσωσης της Microsoft (Microsoft Equation) και αντικειμένων γραφήματος του Microsoft Graph. Κατά την προσπάθειά σας να αλλάξετε το στυλ αναδίπλωσης, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Δεν υπάρχει αρκετή μνήμη. Αποθηκεύστε το έγγραφο τώρα. (There is insufficient memory. Save the document now.)
 • Οι ρυθμίσεις προσαρμογής φόντου του χώρου εργασίας εφαρμόζονται τώρα σε νέα έγγραφα.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που αποτρέπει την αυτόματη εφαρμογή της ρύθμισης φόντου Προσαρμογή χώρου εργασίας (Customize workspace) της προβολής Διάταξη δημοσίευσης (Publishing Layout) και της προβολής Διάταξη σημειωματάριου (Notebook Layout), σε νέα έγγραφα.

 • Οι Εξισώσεις, τα οργανογράμματα και άλλα αντικείμενα, εμφανίζονται σωστά.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα όπου, ορισμένα αντικείμενα, όπως αντικείμενα της εξίσωσης της Microsoft (Microsoft Equation) και τα αντικείμενα οργανογράμματος της Microsoft (Microsoft Organization Chart), δεν εμφανίζονται σωστά όταν ένα έγγραφο που τα περιέχει αποθηκεύεται σε μια μορφή ανοιχτής XML, όπως το .docx και το έγγραφο ανοίγει εκ νέου στο Word 2008.

 • Η μορφοποίηση γραμματοσειράς εφαρμόζεται σωστά όταν χρησιμοποιείτε την εντολή "Επανάληψη" (Repeat).
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει το Word να εφαρμόσει τις αλλαγές μορφοποίησης γραμματοσειράς στο περιεχόμενο, όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Επανάληψη (Repeat) στο μενού Επεξεργασία (Edit).

 • Η υποστήριξη της κύλισης του ποντικιού βελτιώνεται.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση παρέχει υποστήριξη για τους τροχούς κύλισης του ποντικιού και τα trackpad που υποστηρίζουν τη χειρονομία κύλισης. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν έναν τροχό κύλισης ή μια χειρονομία κύλισης για να μετακινηθούν στα περιεχόμενα του πλαισίου Παράθυρο περιήγησης (Navigation Pane) ή του πίνακα Στυλ (Styles) της ενότητας Παλέτα μορφοποίησης (Formatting Palette). Επιπλέον, οι επιδόσεις βελτιώνονται κατά την κύλιση στα στυλ του πίνακα Στυλ (Styles).

 • Η προβολή "Διάταξη σημειωματάριου" (Notebook Layout) βελτιώνεται.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση παρουσιάζει διάφορες βελτιώσεις για τους χρήστες της προβολής "Διάταξη σημειωματάριου" (Notebook Layout).
  • Διορθώνονται διάφορα ζητήματα επανασχεδίασης οθόνης.
  • Οι τίτλοι καρτελών και τα χρώματα διατηρούνται κατά την επεξεργασία και την αποθήκευση εγγράφων της προβολής "Διάταξη σημειωματάριου" (Notebook Layout) στο Word 2007 για Windows.
  • Όταν ανοίγετε πολλά έγγραφα προβολής "Διάταξη σημειωματάριου" (Notebook Layout) και ηχογραφείτε ηχητικές σημειώσεις σε ένα έγγραφο, η κατάσταση εγγραφής αλλάζει σε "Εγγραφή" (Recording) μόνο για το έγγραφο που κάνει την καταγραφή.
  • Όταν επικολλάτε πληροφορίες σε ένα έγγραφο προβολής "Διάταξη σημειωματάριου" (Notebook Layout), οι πληροφορίες διαμορφώνονται έτσι ώστε να ταιριάζουν με τη μορφοποίηση του εγγράφου.
 • Οι επιδόσεις βελτιώνονται κατά την εισαγωγή Ιαπωνικού κειμένου.
  Για τους χρήστες της ιαπωνικής έκδοσης του Word 2008 ή της αγγλικής έκδοσης του Word 2008 με ενεργοποιημένες τις δυνατότητες για τα ιαπωνικά, αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα όπου μειώνονται οι επιδόσεις όταν πληκτρολογείτε ιαπωνικό κείμενο ή χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στο ιαπωνικό κείμενο.

 • Οι επιδόσεις βελτιώνονται όταν χρησιμοποιείτε τον Χάρτη εγγράφου (Document Map).
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα όπου είναι δύσκολο να επιλέξετε αντικείμενα στο Χάρτη εγγράφου (Document Map). Και, αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει την ανταπόκριση του Χάρτη εγγράφου (Document Map) όταν αλληλεπιδράτε με αυτόν.

 • Οι εικόνες που χρησιμοποιούν τη μορφή WMF ή EMF εμφανίζονται σωστά.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα όπου οι εικόνες που χρησιμοποιούν τη μορφή Windows Metafile (WMF) ή Enhanced Metafile (EMF) δεν εμφανίζονται σωστά όταν ανοίγετε ένα έγγραφο που τις περιέχει στο Word 2008.

 • Η αξιοπιστία βελτιώνεται για τους χρήστες μη αγγλικών πληκτρολογίων.
  Για τους χρήστες μη αγγλικών πληκτρολογίων, αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα όπου το Word παραβλέπει τη γλώσσα του γλωσσικού ελέγχου την οποία έχετε ορίσει κατά τη χρήση της εντολής Γλώσσα (Language) στο μενού Εργαλεία (Tools).

 • Η αξιοπιστία βελτιώνεται όταν ανοίγετε ένα έγγραφο που εμφανίζει το Χάρτη εγγράφου (Document Map).
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί την απροσδόκητη εμφάνιση επικεφαλίδων επιπέδου στο Χάρτη εγγράφου (Document Map) όταν ανοίγετε ένα έγγραφο που εμφανίζει το Χάρτη εγγράφου (Document Map).

 • Η αξιοπιστία βελτιώνεται όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο ως ιστοσελίδα.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει το Word να αποθηκεύσει ένα έγγραφο ως ιστοσελίδα, στην περίπτωση που περιέχει μια εικόνα η οποία χρησιμοποιεί τις μορφές Windows Metafile (WMF) ή Enhanced Metafile (EMF). Όταν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε την ιστοσελίδα, μπορεί να εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα λάθους:
  Ο δίσκος είναι πλήρης ή πάρα πολλά αρχεία είναι ανοιχτά.
 • Η αξιοπιστία βελτιώνεται όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο που περιέχει ένα γράφημα του Excel.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί την εμφάνιση του ακόλουθου μηνύματος λάθους:
  Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα αρχείου. Ελέγξτε τις συνδέσεις δικτύου ή βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί και λειτουργεί σωστά (A file error has occurred. Check the network connections or make sure that the disk is inserted correctly and working correctly)
  Αυτό το ζήτημα προκύπτει στο εξής σενάριο. Αντιγράφετε ένα γράφημα του Excel σε ένα έγγραφο του Word, επιλέγετε το στοιχείο Γράφημα του (ολόκληρο βιβλίο εργασίας) (Excel Chart (entire workbook)) στο έξυπνο κουμπί Επιλογές επικόλλησης (Paste Options) και, στη συνέχεια, αποθηκεύετε το έγγραφο του Word στη μορφή αρχείου .docx.
 • Η αξιοπιστία βελτιώνεται όταν μετακινήστε μέσα σε ένα παράθυρο εγγράφου που εμφανίζει πολλές σελίδες, τη μία δίπλα στην άλλη.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί εσφαλμένη εμφάνιση της διάταξης ενός εγγράφου, όταν οι σελίδες του εγγράφου εμφανίζονται η μία δίπλα στην άλλη σε ένα παράθυρο εγγράφου και μετακινήστε στις σελίδες.

 • Η αξιοπιστία βελτιώνεται όταν χρησιμοποιείτε δυναμικούς και στατικούς οδηγούς.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει τη σωστή συγκράτηση ορισμένων αντικειμένων στον πλησιέστερο δυναμικό ή στατικό οδηγό όταν σύρετε ένα αντικείμενο στην προβολή "Διάταξη δημοσίευσης" (Publishing Layout).

 • Το επιλεγμένο περιεχόμενο ενημερώνεται σωστά όταν εφαρμόζετε ένα στυλ.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα, το οποίο, σε ορισμένες περιπτώσεις, εμποδίζει το Word να ενημερώσει την εμφάνιση πινάκων και άλλου περιεχομένου όταν επιλέγετε το περιεχόμενο και, στη συνέχεια, επιλέγετε ένα στυλ στον πίνακα Στυλ (Styles) της ενότητας Παλέτα μορφοποίησης (Formatting Palette).

 • Η σταθερότητα βελτιώνεται όταν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου ή τα πληκτρολόγια της γαλλικής και της γερμανικής γλώσσας.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί το απροσδόκητο κλείσιμο του Word όταν χρησιμοποιείτε ένα γαλλικό ή γερμανικό πληκτρολόγιο ή όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Γλώσσα (Language) του μενού Εργαλεία (Tools) για την ενεργοποίηση των εργαλείων γλωσσικού ελέγχου των γαλλικών ή των γερμανικών.

 • Είναι πιο εύκολο να μεταπηδήσετε από μια άλλη εφαρμογή στο Word.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που διευκολύνει τη μεταπήδηση στο Word όταν υπάρχουν ανοιχτές άλλες εφαρμογές. Οι χρήστες μπορούν τώρα να κάνουν κλικ στο Παράθυρο περιήγησης (Navigation Pane) ή σε μια γραμμή κύλισης, σε οποιοδήποτε παράθυρο εγγράφου του Word για να μεταπηδήσουν στο Word.

 • Το κείμενο που εμφανίζεται σε προβολή διάταξης, εμφανίζεται σωστά όταν επιλέγετε τη δυνατότητα "Εμφάνιση μόνο της πρώτης γραμμής" (Show First Line Only).
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει το Word να εμφανίσει κείμενο μετά την πρώτη γραμμή της πρώτης παραγράφου του σώματος του εγγράφου όταν επιλέγετε τη δυνατότητα Εμφάνιση μόνο της πρώτης γραμμής (Show First Line Only) της γραμμής εργαλείων Διάταξη (Outlining).

 • Το κείμενο που μορφοποιείται ως "Μικρά κεφαλαία" (Small Caps), εμφανίζεται σωστά.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί την εσφαλμένη εμφάνιση ορισμένων χαρακτήρων, όπως οι παύλες, όταν αλλάζετε τη μορφοποίηση γραμματοσειράς σε "Μικρά κεφαλαία" (Small Caps).

 • Η ρύθμιση διαστήματος παραγράφων "Μετά από" (After) αλλάζει για τα νέα έγγραφα.
  Ανταποκρινόμενη σε σχόλια πελατών, αυτή η ενημερωμένη έκδοση αλλάζει τη ρύθμιση διαστήματος παραγράφων Μετά από (After) των νέων εγγράφων, από "10 pt" σε "0 pt." Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων για νέα έγγραφα, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Word (Help).

 • Το έξυπνο κουμπί "Επιλογές επικόλλησης" (Paste Options) είναι τώρα διαθέσιμο όταν αντιγράφετε ένα σχήμα από ένα θεματικό έγγραφο σε ένα άλλο θεματικό έγγραφο.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει το Word να εμφανίσει το έξυπνο κουμπί Επιλογές επικόλλησης (Paste Options) όταν αντιγράφετε ένα σχήμα από ένα έγγραφο στο οποίο εφαρμόζεται ένα θέμα εγγράφου σε ένα άλλο έγγραφο, στο οποίο εφαρμόζεται ένα διαφορετικό θέμα εγγράφου. Το έξυπνο κουμπί Επιλογές επικόλλησης (Paste Options) σας επιτρέπει να επιλέξετε το θέμα που εφαρμόζεται στο επικολλημένο σχήμα από τις ακόλουθες επιλογές:
  • Το θέμα που χρησιμοποιεί το έγγραφο προέλευσης όπου αντιγράψατε το σχήμα
  • Το θέμα που χρησιμοποιεί το έγγραφο προορισμού όπου επικολλήσατε το σχήμα
 • Το κουμπί "Επαναφορά όλων" (Reset All) στο παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις γραμματικής" (Grammar Settings) λειτουργεί σωστά.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει το κουμπί Επαναφορά όλων (Reset All) του παραθύρου διαλόγου Ρυθμίσεις γραμματικής (Grammar Settings) του πίνακα Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος (Spelling and Grammar) των προτιμήσεων του Word να επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις γραμματικής. Αυτό το κουμπί λειτουργεί τώρα όπως αναμένεται.

 • Η επιλογή "Επανεκκίνηση αρίθμησης" (Restart Numbering) λειτουργεί σωστά για τις αριθμημένες λίστες.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει το Word να κάνει επανεκκίνηση των αριθμών μιας αριθμημένης λίστας όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Κουκκίδες και αρίθμηση (Bullets and Numbering) του μενού Μορφοποίηση (Format) για να επιλέξετε τη δυνατότητα Επανεκκίνηση αρίθμησης (Restart Numbering) στην καρτέλα Με αρίθμηση (Numbered).

 • Τα εικονίδια της γραμμής εργαλείων εμφανίζονται σωστά όταν εναλλάσσετε εφαρμογές.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί εσφαλμένη εμφάνιση ή εξαφάνιση των εικονιδίων της γραμμής εργαλείων Βασική (Standard) κατά την εναλλαγή μεταξύ του Word 2008 και άλλων εφαρμογών.

Βελτιώσεις για το Microsoft Excel 2008 για Mac

 • Επαναφέρονται οι επιλογές μορφοποίησης γραφήματος.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επαναφέρει τις ακόλουθες επιλογές μορφοποίησης γραφήματος οι οποίες είναι διαθέσιμες σε παλαιότερες εκδόσεις του Office για Mac:
  • Την επιλογή μορφοποίησης Προσαρμοσμένες γραμμές σφάλματος (Custom Error Bars) του πίνακα Γραμμές σφάλματος (Error Bars) για σειρές δεδομένων
  • Την επιλογή μορφοποίησης Αντιστροφή αν αρνητικός (Invert if negative) του πίνακα Γέμισμα (Fill) για σειρές δεδομένων και σημεία δεδομένων
  • Τις επιλογές μορφοποίησης Σημάδια υποδιαίρεσης (Tick Marks) του πίνακα Υποδιαιρέσεις (Ticks) για άξονες γραφημάτων
  • Το πλαίσιο καταχώρησης Ετικέτες άξονα (Axis Labels) του παραθύρου διαλόγου Επιλογή δεδομένων προέλευσης (Select Source Data)
 • Οι έλεγχοι για ζητήματα συμβατότητας έχουν βελτιωθεί.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει τη δυνατότητα του Excel να σας προειδοποιεί σχετικά με πιθανά ζητήματα συμβατότητας σε ένα βιβλίο εργασίας, όταν αποθηκεύετε το βιβλίο εργασίας σε μια μορφή αρχείου η οποία δεν είναι συμβατή με παλαιότερες εκδόσεις του Excel. Αυτό περιλαμβάνει εκδόσεις του Excel για Windows.

 • Η συμβατότητα είναι βελτιωμένη.Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει διάφορα ζητήματα τα οποία εμποδίζουν το άνοιγμα και, στη συνέχεια, τη σωστή αποθήκευση βιβλίων εργασίας στο Excel για Windows, τα οποία δημιουργήθηκαν στο Excel 2008 για Mac. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει επίσης τη συμβατότητα με βιβλία εργασίας τα οποία ακολουθούν την προδιαγραφή αρχείου ανοιχτής XML.

 • Οι μορφές αρχείου νομισματικής μονάδας αποθηκεύονται σωστά.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που αναγκάζει το Excel να αποθηκεύει εσφαλμένα τη μορφή κελιού των κελιών που χρησιμοποιούν τη μορφή "Νομισματική μονάδα" (Currency) σε μια μορφή κελιού που χρησιμοποιεί τη μορφή "Αριθμός" (Number). Συγκεκριμένα, αυτό το ζήτημα επηρεάζει τους χρήστες συμβόλων ισοτιμίας διαφορετικών από το δολάριο.

 • Η συμπεριφορά αλλαγής μεγέθους της γραμμής τύπων έχει βελτιωθεί.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αλλάζει τη συμπεριφορά της γραμμής τύπων όταν την μετακινείτε από την προεπιλεγμένη της θέση κάτω από τη γραμμή μενού. Εάν μετακινήσετε τη γραμμή τύπων ή αλλάξετε το πλάτος της, η αλλαγή διατηρείται και η γραμμή τύπων δεν θα αλλάζει πλέον αυτόματα το μέγεθός της προκειμένου να καλύψει ολόκληρο το πλάτος της οθόνης, ακόμα και όταν την επαναφέρετε πίσω στην προεπιλεγμένη της θέση, κάτω από τη γραμμή μενού. Για να επαναφέρετε τη συμπεριφορά αυτόματης αλλαγής μεγέθους, διαγράψτε το αρχείο προτίμησης com.microsoft.excel.plist και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του Excel. Λάβετε υπόψη ότι εάν διαγράψετε αυτό το αρχείο προτίμησης, όλες οι προτιμήσεις του Excel θα επαναφερθούν στις προεπιλεγμένες τους ρυθμίσεις.

 • Οι τύποι μιας στήλης υπολογισμού προσαρμόζονται σωστά όταν εισαγάγετε ή διαγράφετε μια εξαρτημένη στήλη σε ένα φύλλο ledger.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα όπου οι τύποι μιας στήλης υπολογισμού εμφανίζουν ένα σφάλμα φύλλου #REF! όταν διαγράφεται μια εξαρτημένη στήλη. Επιπλέον, οι τύποι μιας στήλης υπολογισμού θα προσαρμοστούν έτσι ώστε να περιλαμβάνουν μια εξαρτημένη στήλη, όταν η εξαρτημένη εισάγεται στο φύλλο ledger. Το Excel σας ειδοποιεί όταν εισαγάγετε ή διαγράφετε μια εξαρτημένη στήλη, η οποία θα επηρεάσει τους τύπους μιας στήλης υπολογισμού.

 • Η μορφοποίηση υπερσύνδεσης διατηρείται κατά το άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας του Excel 97-2004.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που αναγκάζει το Excel να καταργεί τη μορφοποίηση υπερσύνδεσης από κελιά που περιέχουν υπερσυνδέσεις κατά το άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας, το οποίο είναι αποθηκευμένο σε μια μορφή αρχείου του Excel 97-2004.

 • Οι αλλαγές σελίδας είναι τώρα δυνατό να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις στην προβολή "Κανονική" (Normal).
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση παρουσιάζει μια βελτίωση, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να σύρετε αλλαγές σελίδων σε νέες θέσεις ενός φύλλου εργασίας όταν προβάλετε το φύλλο στην προβολή "Κανονική" (Normal). Αυτή η βελτίωση επαναφέρει τις λειτουργίες που ήταν διαθέσιμες σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel, μέσω της προεπισκόπησης αλλαγών σελίδας. Στην "Κανονική" (Normal) προβολή, οι αλλαγές σελίδας εμφανίζονται ως διακεκομμένες γραμμές μεταξύ γραμμών και στηλών.

 • Οι επιδόσεις βελτιώνονται.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει διάφορα ζητήματα τα οποία επηρεάζουν τις επιδόσεις κατά την εκτέλεση των ακόλουθων ενεργειών:
  • Εισαγωγή δεδομένων
  • Κύλιση στο φύλλο
  • Υπολογισμός σύνθετων τύπων
  • Χρήση της δυνατότητας "Δημιουργία τύπων" (Formula Builder) για την επεξεργασία τύπων
  • Αλλαγή της μορφοποίησης κελιών
  • Άνοιγμα βιβλίων εργασίας τα οποία περιέχουν πολλά φύλλα
 • Η ακρίβεια και η αξιοπιστία βελτιώνονται για τις γραμμές τάσης γραφημάτων.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει διάφορα ζητήματα τα οποία αναγκάζουν το Excel να δημιουργεί μη ακριβείς γραμμές τάσης γραφημάτων. Συγκεκριμένα, αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει τις γραμμές τάσης των γραφημάτων, οι οποίες χρησιμοποιούν την επιλογή Προβολή τιμής R-τετράγωνο στο γράφημα (Display R-squared value on chart), να εμφανίσουν τις τιμές R-τετράγωνο με δεκαδική ακρίβεια ενός δεκάτου του χιλιοστού.

 • Η αξιοπιστία βελτιώνεται όταν εργάζεστε με γραφικά SmartArt.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί απροσδόκητη αλλαγή του μεγέθους των γραφικών SmartArt όταν εισαγάγετε ένα γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, καταχωρείτε δεδομένα σε ένα κελί ή εισαγάγετε άλλο ένα αντικείμενο, όπως μια εικόνα ή ένα γράφημα.

 • Η σταθερότητα και η αξιοπιστία βελτιώνονται όταν εκτυπώνετε βιβλία εργασίας.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει διάφορα ζητήματα που προκαλούν απροσδόκητο κλείσιμο του Excel ή εσφαλμένη εκτύπωση βιβλίων εργασίας. Συγκεκριμένα, το Excel εκτυπώνει σωστά όλα τα περιεχόμενα του βιβλίου εργασίας σε ασπρόμαυρο χρώμα όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Διαμόρφωση σελίδας (Page Setup) του μενού Αρχείο (File) για να ορίσετε την επιλογή Ασπρόμαυρο (Black and white) στην καρτέλα Φύλλο (Sheet).

 • Η σταθερότητα βελτιώνεται όταν καταργείτε μια κενή σειρά στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογή δεδομένων προέλευσης" (Select Source Data).
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί το απροσδόκητο κλείσιμο του Excel όταν καταργείτε μια κενή σειρά από τη λίστα Σειρά (Series) στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή δεδομένων προέλευσης (Select Source Data).

 • Η υποστήριξη για δευτερεύουσες οθόνες έχει βελτιωθεί.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση παρέχει τις ακόλουθες ενημερώσεις κώδικα που επηρεάζουν τους χρήστες υπολογιστών που διαθέτουν δύο ή περισσότερες οθόνες:
  • Όταν κάνετε κλικ στο πράσινο κουμπί Zoom (+) ενός παραθύρου βιβλίου εργασίας που βρίσκεται τοποθετημένο σε μια δευτερεύουσα οθόνη, η αλλαγή μεγέθους του παραθύρου είναι σωστή και δεν επηρεάζονται τα υπόλοιπα ανοιχτά παράθυρα του βιβλίου εργασίας.
  • Τα βιβλία εργασίας που αποθηκεύονται σε μορφή αρχείου .xls ανοίγουν σε μια ορατή θέση σε υπολογιστές Macintosh τεχνολογίας Intel, οι οποίοι διαθέτουν δύο ή περισσότερες οθόνες.
  • Οι πληροφορίες του βιβλίου εργασίας εμφανίζονται σωστά στις δευτερεύουσες οθόνες όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Νέο παράθυρο (New Window) του μενού Παράθυρο (Window) για να ανοίξετε πρόσθετα παράθυρα για το ίδιο βιβλίο εργασίας.

Βελτιώσεις για το Microsoft PowerPoint 2008 για Mac

 • Οι κατεστραμμένες συνδέσεις σε αρχεία ταινιών αποθηκεύονται τώρα σωστά μετά την επιδιόρθωσή τους.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει το PowerPoint να αποθηκεύει τις αλλαγές της θέσης ενός αρχείου ταινίας που διαθέτει σύνδεση. Εάν διορθώσετε μια κατεστραμμένη σύνδεση ενός αρχείου ταινίας και, στη συνέχεια, αποθηκεύσετε την παρουσίαση, η σύνδεση θα εξακολουθήσει να είναι κατεστραμμένη όταν ανοίξετε ξανά την παρουσίαση.

 • Η εμφάνιση του περιεχομένου του παραθύρου διάρθρωσης έχει βελτιωθεί.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί εσφαλμένη εμφάνιση του κειμένου στο παράθυρο διάρθρωσης. Αυτό το ζήτημα παρεμποδίζει την επιλογή κειμένου στο κάτω μέρος του παραθύρου διάρθρωσης.

 • Η εμφάνιση και η ανταπόκριση έχουν βελτιωθεί όταν σύρετε στατικούς οδηγούς.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που παρεμποδίζει τη μετακίνηση ενός στατικού οδηγού σε διαφορετική θέση μέσα σε μια διαφάνεια. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει επίσης ένα ζήτημα που προκαλεί την εμφάνιση ενός ανοιχτού μπλε πλαισίου μετά τη μετακίνηση ενός στατικού οδηγού σε διαφορετική θέση μέσα σε μια διαφάνεια.

 • Η εμφάνιση βελτιώνεται όταν κάνετε μετάβαση σε μια άλλη εφαρμογή στη διάρκεια μιας παρουσίασης.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί την απροσδόκητη εμφάνιση μιας λευκής γραμμής όταν μεταβείτε στην "Εύρεση" (Finder) ή σε μια άλλη εφαρμογή και, στη συνέχεια, επιστρέψετε σε μια εκτελούμενη παρουσίαση του PowerPoint.

 • Οι περισσότερες μορφές αρχείου που αφορούν μια παρουσίαση του PowerPoint είναι δυνατό τώρα να προστεθούν στην καρτέλα "Θέματα διαφανειών" (Slide Themes).
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση εισάγει τη δυνατότητα τοποθέτησης παρουσιάσεων του PowerPoint, οι οποίες αποθηκεύονται στις μορφές αρχείου .pptx, .ppt, .pot και .potx, στον ακόλουθο φάκελο:
  /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Themes
  Όταν προστεθούν αυτά τα αρχεία στον φάκελο "Τα θέματά μου" (My Themes), τα θέματα της διαφάνειας παρουσίασης θα είναι διαθέσιμα από την ομάδα Προσαρμοσμένα θέματα (Custom Themes) στην καρτέλα Θέματα διαφάνειας (Slide Themes) της Έκθεσης στοιχείων (Elements Gallery) την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το PowerPoint.

 • Βελτιώνεται η συνολική σταθερότητα.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει διάφορα ζητήματα που προκαλούν το απροσδόκητο κλείσιμο του PowerPoint. Αυτό το ζήτημα διορθώθηκε εξαιτίας των υποβολών σχολίων από τους πελάτες μέσω του συστήματος αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft.

 • Οι επιδόσεις και η σταθερότητα βελτιώνονται όταν εκτυπώνετε.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των επιδόσεων κατά την εκτύπωση. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει επίσης ένα ζήτημα που προκαλεί απροσδόκητο κλείσιμο του PowerPoint κατά την εκτύπωση μιας παρουσίασης σε έναν εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης.

 • Οι επιδόσεις βελτιώνονται όταν χρησιμοποιείτε πολύπλοκα αντικείμενα, κινούμενες εικόνες και εναλλαγές σε μια παρουσίαση.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει διάφορα ζητήματα που μειώνουν τις επιδόσεις του PowerPoint κατά την εκτέλεση μιας παρουσίασης που περιέχει πολύπλοκα αντικείμενα, κινούμενες εικόνες και εναλλαγές.

 • Οι εικόνες εμφανίζονται σωστά κατά την εισαγωγή μιας εικόνας σε ένα χαρακτήρα κράτησης θέσης εικόνας.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί την περικοπή των εικόνων που εμφανίζονται κατά την εισαγωγή μιας εικόνας σε ένα χαρακτήρα κράτησης θέσης εικόνας μιας διαφάνειας. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει επίσης ένα ζήτημα που αφορά τις διαφάνειες που περιέχουν πολλούς χαρακτήρες κράτησης θέσης. Στο ζήτημα αυτό, μια εικόνα που έχει τοποθετηθεί με μεταφορά και απόθεση σε ένα χαρακτήρα κράτησης θέσης, εμφανίζεται πάντα στον πρώτο χαρακτήρα κράτησης θέσης της διαφάνειας. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει ακόμα και όταν η εικόνα δεν έχει τοποθετηθεί στον πρώτο χαρακτήρα κράτησης θέσης.

 • Οι παρουσιάσεις του PowerPoint 2008 μπορούν πλέον να ανοιχτούν στο PowerPoint Mobile.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα το οποίο εμποδίζει το PowerPoint Mobile να ανοίξει αρχεία .pptx τα οποία δημιουργήθηκαν στο PowerPoint 2008. Η έκδοση PowerPoint Mobile του PowerPoint προορίζεται για τηλέφωνα που χρησιμοποιούν το Windows Mobile.

 • Οι μικρογραφίες των διαφανειών μπορούν τώρα να μεγεθυνθούν πέρα από το 100% σε Προβολή ταξινόμησης διαφανειών.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διαθέτει τη δυνατότητα αύξησης του μεγέθους των μικρογραφικών διαφάνειας πέρα από το 100% σε Προβολή ταξινόμησης διαφανειών. Οι χρήστες μπορούν να αυξήσουν το μέγεθος των μικρογραφιών διαφάνειας, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο Zoom της γραμμής εργαλείων Βασική (Standard).

 • Η σταθερότητα και η συμβατότητα είναι βελτιωμένες όταν ανοίγετε και, στη συνέχεια, αποθηκεύετε παρουσιάσεις.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει διάφορα ζητήματα, τα οποία αναγκάζουν το PowerPoint να κλείνει απροσδόκητα, να σταματήσει να ανταποκρίνεται ή να χάσει δεδομένα όταν ανοίγετε μια παρουσίαση, κάνετε αλλαγές στην παρουσίαση και, στη συνέχεια, αποθηκεύετε την παρουσίαση.

 • Επαναφέρονται οι "Βασικοί" (Standard) και οι "Προσαρμοσμένοι" (Custom) κανόνες αλλαγής γραμμών στο Ιαπωνικό κείμενο.
  Για τους χρήστες της ιαπωνικής έκδοσης του PowerPoint 2008 ή της αγγλικής έκδοσης του PowerPoint 2008 με δυνατότητες ιαπωνικών, οι οι "Βασικοί" (Standard) και οι "Προσαρμοσμένοι" (Custom) κανόνες αλλαγής γραμμών είναι διαθέσιμοι μέσω της εντολής Τυπογραφία (Typography) του μενού Εργαλεία (Tools). Οι χρήστες του PowerPoint 2008 δεν περιορίζονται μόνο στη χρήση των “Αυστηρών” κανόνων αλλαγής γραμμών.

 • Περιλαμβάνεται τώρα υποστήριξη για την επιλογή αντικειμένων στο λεξικό του AppleScript.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση εισάγει ένα σύνολο νέων κλάσεων και νέων εντολών εκτός από τις ενημερωμένες εκδόσεις σε υπάρχουσες κλάσεις και εντολές. Αυτές οι νέες κλάσεις και εντολές δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες του AppleScript να δημιουργούν δέσμες ενεργειών, οι οποίες επιλέγουν αντικείμενα και εκτελούν λειτουργίες στα επιλεγμένα αντικείμενα. Οι ακόλουθες νέες ή ενημερωμένες κλάσεις και οι νέες ή ενημερωμένες εντολές είναι τώρα διαθέσιμες στο λεξικό AppleScript του PowerPoint:
  • Νέες κλάσεις:
   • επιλογή (PowerPoint Suite)
   • εύρος σχημάτων (Drawing Suite)
   • εύρος διαφανειών (PowerPoint Suite)
  • Νέες εντολές:
   • αποεπιλογή (PowerPoint Suite)
   • ευθυγράμμιση (Drawing Suite)
   • διανομή (Drawing Suite)
   • ομαδοποίηση (Drawing Suite)
   • κατάργηση ομαδοποίησης (Drawing Suite)
   • επανάληψη ομαδοποίησης (Drawing Suite)
   • αντιγραφή εύρους σχημάτων (Drawing Suite)
   • αποκοπή εύρους σχημάτων (Drawing Suite)
  • Ενημερωμένες κλάσεις:
   • παράθυρο εγγράφου (PowerPoint Suite)
  • Ενημερωμένες εντολές:
   • επιλογή (Standard Suite)
   • διαγραφή (Standard Suite)
   • αναπαραγωγή (Standard Suite)
   • εφαρμογή προτύπου (PowerPoint Suite)
   • εφαρμογή θέματος (PowerPoint Suite)
   • εφαρμογή σχήματος χρώματος θέματος (PowerPoint Suite)
   • αντιγραφή αντικειμένου (PowerPoint Suite)
   • αποκοπή αντικειμένου (PowerPoint Suite)
   • εφαρμογή (Drawing Suite)
   • αναστροφή (Drawing Suite)
   • λήψη ρύθμισης ενέργειας για (Drawing Suite)
   • επιλογή (Drawing Suite)
   • συνδέσεις αναδρομολόγησης (Drawing Suite)
   • λήψη προεπιλεγμένων ιδιοτήτων σχημάτων (Drawing Suite)
   • σειρά τύπου z (Drawing Suite)

 • Οι εναλλαγές μπορούν τώρα να εφαρμοστούν σε υποδείγματα διαφάνειας.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει τους χρήστες να εφαρμόσουν μια εναλλαγή στα υποδείγματα διαφανειών μιας παρουσίασης.

 • Οι ρυθμίσεις κατακόρυφης στοίχισης του χαρακτήρα κράτησης θέσης "Τίτλος" (Title) της ενότητας "Θέμα του Office" (Office Theme) έχουν αλλάξει.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αλλάζει τη ρύθμιση κατακόρυφης στοίχισης του χαρακτήρα κράτησης θέσης "Τίτλος" (Title) της προεπιλεγμένης ενότητας "Θέμα του Office" (Office Theme) σε "Στοίχιση στη μέση" (Middle alignment). Σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint 2008, η κατακόρυφη στοίχιση έχει οριστεί σε "Στοίχιση επάνω" (Top alignment). Αυτή η αλλαγή αντιμετωπίζει τις παρατηρήσεις που προέρχονται από τους πελάτες στην Ιαπωνία.

Βελτιώσεις για το Microsoft Entourage 2008 για Mac

 • Οι ημερομηνίες παράδοσης των υπενθυμίσεων για ολοήμερα συμβάντα εμφανίζονται σωστά.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα όπου η εφαρμογή "Υπενθυμίσεις του Microsoft Office" (Microsoft Office Reminders) εμφανίζει υπενθυμίσεις με εσφαλμένη ημερομηνία παράδοσης ή χωρίς ημερομηνία παράδοσης. Αυτό το ζήτημα επηρεάζει τις υπενθυμίσεις για όλα τα ολοήμερα συμβάντα που πραγματοποιούνται, τα οποία δημιουργήθηκαν στο Outlook ή στο Outlook Web Access.

 • Η εξαγωγή των πληροφοριών επαφής στη μορφή vCard (.vcf) έχει βελτιωθεί.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει το Entourage να εξαγάγει τις πληροφορίες επαφής στη μορφή vCard (.vcf) όταν η επαφή δεν περιέχει φωτογραφία.

 • Παρέχεται βελτιωμένη υποστήριξη για την περίπτωση που χρησιμοποιείτε εκτεταμένους χαρακτήρες ως συντόμευση πληκτρολογίου για τις προτιμήσεις "Η ημέρα μου" (My Day).
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει τη ρύθμιση Συντόμευση πληκτρολογίου "Η ημέρα μου" (My Day keyboard shortcut) των προτιμήσεων Η ημέρα μου (My Day) να αποδεχτεί ορισμένους εκτεταμένους χαρακτήρες ως έγκυρη συντόμευση πληκτρολογίου. Αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν χρησιμοποιείται πληκτρολόγιο διαφορετικό από αυτό των Η.Π.Α για την καταχώρηση ενός χαρακτήρα συντόμευσης πληκτρολογίου.

 • Η σταθερότητα έχει βελτιωθεί για τις υπηρεσίες Microsoft Sync Services.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα το οποίο προκαλεί, ορισμένες φορές, το απροσδόκητο κλείσιμο των υπηρεσιών Microsoft Sync Services. Για παράδειγμα, αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν οι υπηρεσίες Microsoft Sync Services επιχειρούν να συγχρονίσουν ένα συμβάν ημερολογίου, το οποίο αποθηκεύτηκε ως αρχείο .ics και το οποίο έχει εισαχθεί το ημερολόγιο του Entourage στο Apple iCal.

 • Ο έλεγχος ταυτότητας πιστοποιητικού που βασίζεται σε πρόγραμμα-πελάτη υποστηρίζεται τώρα για λογαριασμούς διακομιστή του Exchange.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση παρέχει δυνατότητα υποστήριξης για τον έλεγχο ταυτότητας πιστοποιητικού Secure Sockets Layer (SSL) v3 και τον έλεγχο ταυτότητας πιστοποιητικού που βασίζεται σε πρόγραμμα-πελάτη Transport Layer Security (TLS) για κλειδιά RSA και DSA, όταν χρησιμοποιείτε μια έξυπνη κάρτα για να συνδεθείτε σε ένα λογαριασμό ενός διακομιστή που χρησιμοποιεί τον Microsoft Exchange Server.

 • Οι πληροφορίες διαθεσιμότητας εμφανίζονται σωστά για τους χρήστες του Exchange σε μεικτά περιβάλλοντα.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα για τους χρήστες ενός λογαριασμού σε διακομιστή που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα Exchange Server 2007 σε ένα δίκτυο, το οποίο περιλαμβάνει ένα συνδυασμό διακομιστών που χρησιμοποιούν τον Exchange Server 2007 και τον Exchange Server 2003. Αυτό το ζήτημα αναγκάζει το Entourage να εμφανίζει ανακριβείς πληροφορίες διαθεσιμότητας για τους χρήστες ενός λογαριασμού σε διακομιστή που χρησιμοποιεί τον Exchange Server 2003.

 • Οι επιδόσεις είναι βελτιωμένες όταν κάνετε εναλλαγή στο ημερολόγιο.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που αναγκάζει το Entourage να λειτουργεί αργά όταν κάνετε εναλλαγή στο ημερολόγιο.

 • Η σταθερότητα και ο χειρισμός των σφαλμάτων είναι βελτιωμένα όταν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό POP.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που αναγκάζει το Entourage να σταματήσει να ανταποκρίνεται όταν αντιμετωπίσει το σφάλμα “εσφαλμένο μήνυμα” ενώ το Entourage είναι συνδεδεμένο σε ένα λογαριασμό αλληλογραφίας POP. Τώρα, το Entourage παραβλέπει τα μηνύματα τύπου "εσφαλμένο μήνυμα" και, στη συνέχεια, συνεχίζει τη λήψη των υπόλοιπων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο λογαριασμό POP.

 • Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν υπερ-συνδέσεις εμφανίζονται σωστά.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που αναγκάζει το Entourage να εμφανίζει εσφαλμένα ορισμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία περιέχουν υπερ-συνδέσεις. Αυτό το ζήτημα επιβάλλει στο κείμενο που ακολουθεί μια υπερ-σύνδεση να εμφανίζεται με χρώμα και στυλ γραμματοσειράς που διαφέρουν από τα αναμενόμενα.

 • Το αρχείο ορισμού για την προστασία από ανεπιθύμητο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έχει ενημερωθεί.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του φίλτρου ανεπιθύμητου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Entourage, παρέχοντας ένα ενημερωμένο αρχείο ορισμού. Το αρχείο ορισμού χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

 • Το κείμενο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διατηρεί το αρχικό μέγεθος γραμματοσειράς όταν αποστέλλεται από μη αγγλικές εκδόσεις του Entourage.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί την αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς του κειμένου των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάθε φορά που αυτό το μήνυμα αποστέλλεται ή περιλαμβάνεται σε μια απάντηση. Αυτό το ζήτημα επηρεάζει τους χρήστες μη αγγλικών εκδόσεων του Entourage.

 • Τα εισαγόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διατηρούν την αρχική ημερομηνία και ώρα λήψης.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα όπου η ημερομηνία και η ώρα λήψης ενός εισαγόμενου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλάζει στην ημερομηνία και την ώρα εισαγωγής του στο Entourage.

 • Η αξιοπιστία εμφανίζεται βελτιωμένη όταν χρησιμοποιείτε τον "Βοηθό εκτός γραφείου" (Out of Office Assistant).
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει, ορισμένες φορές, τη δυνατότητα "Βοηθός εκτός γραφείου" (Out of Office Assistant) να συνδεθεί σε ένα λογαριασμό ενός διακομιστή που χρησιμοποιεί τον Exchange Server 2007. Όταν προκύψει αυτό το ζήτημα, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Η κατάσταση της δυνατότητας "Βοηθός εκτός γραφείου" (Out of Office Assistant) δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη επειδή το Entourage δεν μπορεί να συνδεθεί με το διακομιστή. (Out of Office status is temporarily unavailable because Entourage cannot connect to the server.)
 • Η σταθερότητα εμφανίζεται βελτιωμένη όταν ανοίγετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει ένα συνημμένο.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί το απροσδόκητο κλείσιμο του Entourage όταν ανοίγετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει ένα συνημμένο.

 • Η υποστήριξη υπερ-συνδέσεων έχει βελτιωθεί.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει πολλά ζητήματα που αναγκάζουν το Entourage να εμφανίζει εσφαλμένα διάφορες υπερ-συνδέσεις, όπως τις υπερ-συνδέσεις που είναι μεγάλες, τις υπερ-συνδέσεις που περιέχουν εκτεταμένους χαρακτήρες και τις υπερ-συνδέσεις που περικλείονται σε εισαγωγικά.

 • Οι επαφές και τα συμβάντα ημερολογίου δεν αναπαράγονται κατά τον πρώτο συγχρονισμό με ένα iPhone.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί την εμφάνιση διπλών επαφών και συμβάντων ημερολογίου στο Entourage, μετά από τον πρώτο συγχρονισμό των επαφών και των συμβάντων ημερολογίου σας με ένα iPhone ή ένα iPod Touch μέσω του iTunes.

 • Η αξιοπιστία και η σταθερότητα είναι βελτιωμένες όταν χρησιμοποιείτε το βοηθητικό πρόγραμμα βάσης δεδομένων της Microsoft.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί απροσδόκητο κλείσιμο του βοηθητικού προγράμματος βάσης δεδομένων της Microsoft ή το εμποδίζει να λειτουργήσει σωστά. Αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν επιχειρείτε να επαληθεύσετε, να συμπιέσετε ή να δημιουργήσετε εκ νέου μια βάση δεδομένων του Entourage.

 • Η αξιοπιστία είναι βελτιωμένη όταν χρησιμοποιείτε τη "Σύνθετη αναζήτηση" (Advanced Search).
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει διάφορα ζητήματα που επιβάλλουν στα κριτήρια αναζήτησης να μην επιστρέψουν κανένα αποτέλεσμα όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Σύνθετη αναζήτηση (Advanced Search) του μενού Επεξεργασία (Edit) για την αναζήτηση στοιχείων στο Entourage. Για να εκμεταλλευτείτε αυτήν τη βελτίωση, δημιουργήστε εκ νέου το ευρετήριο αναζήτησης Spotlight του Entourage. Για να δημιουργήσετε εκ νέου το ευρετήριο αναζήτησης, στο μενού Entourage, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις (Preferences). Στη συνέχεια, στην ενότητα Γενικές προτιμήσεις (General Preferences), κάντε κλικ στην επιλογή Spotlight και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αναδημιουργία (Rebuild).

 • Το Entourage 2008 μπορεί να εκτελεστεί ταυτόχρονα ως Entourage 2004.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει διάφορα ζητήματα, τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση του Entourage 2008 σε έναν υπολογιστή όταν ταυτόχρονα εκτελείται στον ίδιο υπολογιστή το Entourage 2004.

 • Οι αλλαγές των ρυθμίσεων στήλης μιας προβολής του Entourage μπορούν πλέον να επαναφερθούν.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση παρέχει μια δυνατότητα η οποία σας επιτρέπει να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στήλης σε οποιαδήποτε προβολή του Entourage. Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στήλης μιας προβολής, μεταβείτε στην προβολή και, στη συνέχεια, στο μενού Προβολή (View), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Στήλες (Columns) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επαναφορά στις προεπιλογές (Reset to defaults).

 • Τα κοινόχρηστα αρχεία εμφανίζονται σωστά στο "Κέντρο έργων" (Project Center).
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει το "Κέντρο έργων του Entourage" (Entourage Project Center) να εμφανίσει το εικονίδιο της ένδειξης Κοινόχρηστο (Shared) δίπλα στα κοινόχρηστα αρχεία ενός έργου.

 • Όλοι οι συμμετέχοντες σε μια σύσκεψη μπορούν πλέον να προβάλουν την πλήρη λίστα των συμμετεχόντων.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει τους συμμετέχοντες σε μια σύσκεψη να προβάλουν την πλήρη λίστα συμμετεχόντων. Σε παλαιότερες εκδόσεις του Entourage 2008, μόνο ο οργανωτής της σύσκεψης μπορούσε να προβάλει την πλήρη λίστα των συμμετεχόντων.

 • Η σταθερότητα είναι βελτιωμένη όταν χρησιμοποιείτε το παράθυρο διαλόγου "Εναλλαγή ταυτότητας" (Switch Identity).
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί απροσδόκητο τερματισμό του Entourage όταν εκτελείτε μια δέσμη ενεργειών AppleScript ή όταν κάνετε κλικ σε μια σύνδεση "mailto:" με ανοιχτό το παράθυρο διαλόγου Εναλλαγή ταυτότητας (Switch Identity). Αυτό το ζήτημα διορθώθηκε εξαιτίας των υποβολών αναφορών από τους πελάτες μέσω του συστήματος αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft.

 • Προστέθηκε υποστήριξη για τον αυτόματο εντοπισμό ρυθμίσεων λογαριασμού στον Exchange Server 2007.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση παρέχει υποστήριξη για τον αυτόματο εντοπισμό ρυθμίσεων λογαριασμού για τους χρήστες που διαθέτουν λογαριασμούς σε ένα διακομιστή που χρησιμοποιεί τον Exchange Server 2007. Αυτή η δυνατότητα είναι επίσης διαθέσιμη στο Outlook 2007.

 • Τα συνημμένα μπορούν τώρα να καταργηθούν από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λογαριασμών του Exchange.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει το Entourage να καταργεί συνημμένα σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποθηκεύονται σε ένα διακομιστή που χρησιμοποιεί τον Exchange Server.

 • Υποστήριξη για την επεξεργασία των περιεχομένων των μηνυμάτων του Exchange μέσω του AppleScript καθώς και για το συγχρονισμό των αλλαγών στο διακομιστή.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει το Entourage να κάνει αλλαγές στα περιεχόμενα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε ένα διακομιστή που χρησιμοποιεί τον Exchange Server, εκτελώντας μια δέσμη ενεργειών AppleScript.

 • Οι αλλαγές των ημερομηνιών παράδοσης που αφορούν στοιχεία της λίστας "Εκκρεμείς εργασίες" (To Do) συγχρονίζονται σωστά με ένα λογαριασμό του Exchange.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει το Entourage να συγχρονίσει ορισμένες αλλαγές της ημερομηνίας παράδοσης σε στοιχεία της λίστας "Εκκρεμείς εργασίες" (To Do), όπως την αλλαγή της ημερομηνίας παράδοσης ενός στοιχείου σε Χωρίς ημερομηνία παράδοσης (No Due Date).

 • Οι λογαριασμοί Gmail ρυθμίζονται πλέον αυτόματα ώστε να χρησιμοποιούν το IMAP.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αλλάζει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις παραμέτρων των λογαριασμών Gmail στο Entourage ώστε να χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο IMAP αντί για το πρωτόκολλο POP.

 • Τα συνημμένα αρχείου συμπιεσμένων αρχείων (.zip ) που περιέχουν μια κάθετο στο όνομα αρχείου αποστέλλονται σωστά.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει το Entourage να κάνει αποστολή συμπιεσμένων αρχείων (.zip) ως συνημμένων αρχείου, όταν το όνομα αρχείου περιέχει μια κάθετο (/).

 • Τα περιοδικά συμβάντα εμφανίζουν τη σωστή ημερομηνία έναρξης όταν τα ανοίγετε από το στοιχείο "Η ημέρα μου" (My Day).
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που αναγκάζει μια μεμονωμένη εμφάνιση ενός περιοδικού συμβάντος να εμφανίζει εσφαλμένα την ημερομηνία έναρξης ως “Fri, Jan 1, 1904” όταν χρησιμοποιείτε το στοιχείο "Η ημέρα μου" (My Day) για να ανοίξετε αυτή τη μεμονωμένη εμφάνιση.

 • Οι απαντήσεις σε αιτήσεις για σύσκεψη δεν περιέχουν πλέον το κείμενο της αίτησης για σύσκεψη στο σώμα του μηνύματος.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που αναγκάζει το Entourage να συμπεριλάβει το κείμενο μιας αίτησης για σύσκεψη στο σώμα του μηνύματος της απάντησης, ακόμα και όταν ο συμμετέχων δεν έχει αποφασίσει να επεξεργαστεί την απάντηση. Αυτό το ζήτημα παραβιάζει τους αυτόματους κανόνες που αφορούν τους χρήστες του Outlook, οι οποίοι δεν θέλουν να λαμβάνουν απαντήσεις που δεν περιέχουν κείμενο στο σώμα του μηνύματος.

 • Η σταθερότητα είναι βελτιωμένη όταν κάνετε κύλιση σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει σύνθετη HTML.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που αναγκάζει το Entourage να σταματήσει να ανταποκρίνεται όταν χρησιμοποιείτε τον τροχό ενός ποντικιού ή μια επιφάνεια κύλισης για να μετακινηθείτε στα περιεχόμενα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει σύνθετη HTML.

 • Οι εικόνες που αντιγράφονται από το Safari ή από άλλες εφαρμογές, επικολλώνται σωστά μέσα στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Entourage.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα όπου οι εικόνες που αντιγράφονται από το Safari επικολλώνται σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Entourage ως διευθύνσεις Web. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει τις εικόνες που αντιγράφονται από άλλες εφαρμογές Macintosh να επικολληθούν σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Entourage.

 • Τα κρυπτογραφημένα μηνύματα μπορούν πλέον να αποστέλλονται σε επαφές οι οποίες δεν είναι καταχωρημένες στο δικό σας βιβλίο διευθύνσεων.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει το Entourage να αποδέχεται το ψηφιακό πιστοποιητικό S/MIME μιας επαφής την οποία δεν έχετε καταχωρήσει στο βιβλίο διευθύνσεων και για την οποία επιλέγετε το ψηφιακό πιστοποιητικό μετά τη λήψη του ακόλουθου μηνύματος:
  Τα πιστοποιητικά κρυπτογράφησης ορισμένων παραληπτών δεν είναι δυνατό να βρεθούν στο βιβλίο διευθύνσεων (Address Book) του Entourage. Θέλετε να τα αναζητήσετε στο διακομιστή LDAP; (Encryption certificates for some recipients could not be found in the Entourage Address Book. Do you want to search the LDAP server for them?)
  Στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes) για να επιλέξετε το χρήστη από το παράθυρο διαλόγου Έλεγχος ονομάτων (Check Names).

 • Ο χειρισμός των αρχείων που είναι ανοιχτά σε κοινόχρηστα στοιχεία αρχείων δικτύου γίνεται σωστά όταν επιχειρείτε να κάνετε αποστολή ενός ανοιχτού αρχείου ως συνημμένου.
  Για τους χρήστες υπολογιστών Macintosh με επεξεργαστή της Intel, αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που αναγκάζει το Entourage να λειτουργεί αργά ή να σταματά να ανταποκρίνεται κατά την προσπάθειά σας να στείλετε ένα αρχείο που είναι ανοιχτό σε έναν άλλο υπολογιστή ως συνημμένο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τώρα, το μήνυμα εμφανίζεται για να σας ειδοποιήσει ότι το αρχείο είναι ανοιχτό σε κάποιον άλλο υπολογιστή.

 • Οι επαφές και τα μηνύματα που υπάρχουν σε δημόσιους και κοινόχρηστους φακέλους δεν εμφανίζονται στη λίστα "Εκκρεμείς εργασίες" (To Do).
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που επιτρέπει στους χρήστες να σημειώνουν επαφές και μηνύματα που βρίσκονται σε δημόσιους και κοινόχρηστους φακέλους ως στοιχεία της λίστας "Εκκρεμείς εργασίες" (To Do). Από προεπιλογή, οι επαφές και τα μηνύματα που υπάρχουν σε δημόσιους και κοινόχρηστους φακέλους δεν πρέπει να εμφανίζονται στη λίστα "Εκκρεμείς εργασίες" (To Do).

 • Οι υπογραφές HTML εμφανίζονται σωστά.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που επιβάλλει σε ορισμένες υπογραφές HTML να εμφανίζουν κείμενο HTML στο σώμα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Οι υπενθυμίσεις του Office δεν εμφανίζονται όταν εκτελείται μια άλλη εφαρμογή σε κατάσταση λειτουργίας πλήρους οθόνης.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που επιβάλλει στις υπενθυμίσεις του Office να εμφανίζονται όταν εκτελείται μια άλλη εφαρμογή σε κατάσταση λειτουργίας πλήρους οθόνης, όπως μια παρουσίαση του PowerPoint ή μια οπτική συνομιλία πλήρους οθόνης στον Microsoft Messenger.

 • Δεν απαιτείται πλέον όνομα τομέα προκειμένου να συνδεθείτε με ένα λογαριασμό του Exchange που χρησιμοποιεί έλεγχο ταυτότητας UPN.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που επιβάλλει στο Entourage να απαιτεί ένα όνομα τομέα για να συνδεθεί σε ένα λογαριασμό διακομιστή ο οποίος χρησιμοποιεί Exchange Server με έλεγχο ταυτότητας UPN.

 • Τα συνημμένα PDF διατηρούνται.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που αναγκάζει το Entourage να μετατρέπει την πρώτη σελίδα ενός συνημμένου PDF σε εικόνα PNG όταν το συνημμένο PDF σύρεται στο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα συνημμένα PDF αποστέλλονται πλέον ολόκληρα και τα συνημμένα δεν μετατρέπονται.

 • Τα αρχεία μορφής vCard (.vcf), iCalendar (.ics) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (.eml) ανοίγουν στο Entourage όταν το Entourage έχει οριστεί ως προεπιλεγμένη εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει το Entourage να δηλωθεί ως προεπιλεγμένη εφαρμογή για αρχεία vCard, iCal και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τώρα, εάν το Entourage έχει οριστεί ως προεπιλεγμένη εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα αρχεία αυτά θα ανοίγουν στο Entourage όταν κάνετε διπλό κλικ επάνω τους.

 • Η μέτρηση των μη αναγνωσμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βελτιώνεται για τους λογαριασμούς IMAP.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που αναγκάζει το Entourage να εμφανίζει το πλήθος των μη αναγνωσμένων μηνυμάτων στο διακομιστή IMAP. Τώρα, το Entourage υπολογίζει τον αριθμό των μη αναγνωσμένων μηνυμάτων στον υπολογιστή που χρησιμοποιεί το Entourage.

 • Τα ονόματα των επαφών εκτυπώνονται στο χρώμα της αντιστοιχισμένης κατηγορίας αντί σε ασπρόμαυρο χρώμα.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που αναγκάζει το Entourage να εκτυπώνει πάντα τα ονόματα των επαφών σε ασπρόμαυρο χρώμα αντί για το χρώμα της κατηγορίας που έχει αντιστοιχιστεί την επαφή.

Προϋποθέσεις

Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση του Office 2008 SP1 (12.1.0), βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής εκτελεί το Mac OS X 10.4.9 (Tiger) ή μια νεότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Mac OS X.Για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής ικανοποιεί αυτήν την προϋπόθεση, στο μενού Apple, κάντε κλικ στην επιλογή Σχετικά με αυτόν το Mac (About This Mac).

Τρόπος απόκτησης της ενημερωμένης έκδοσης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου Microsoft Office 2008 for Mac Service Pack 1 (12.1.0).

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 13 Μαΐου 2008

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Ενημερωμένα αρχεία

Για μια πλήρη λίστα των αρχείων που προσθέτει ή αλλάζει αυτή η ενημερωμένη έκδοση, κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση αρχείων (Show Files) του μενού Αρχείο (File).


Σημειώσεις (Notes)

Η Ενημερωμένη έκδοση του Office 2008 SP1 (12.1.0) είναι επίσης διαθέσιμη από το Microsoft AutoUpdate. Οι Αυτόματες ενημερώσεις (AutoUpdate) είναι ένα πρόγραμμα που διατηρεί αυτόματα το λογισμικό της Microsoft ενημερωμένο.Για να χρησιμοποιήσετε τις Αυτόματες ενημερώσεις (AutoUpdate), ξεκινήστε ένα πρόγραμμα του Microsoft Office. Στη συνέχεια, στο μενού Βοήθεια (Help), κάντε κλικ στην εντολή Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις (Check for Updates).Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πόρους του Office 2008 για Mac, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 952331 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Μαΐ 2009 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια