Περιγραφή του Excel Viewer 2007 Service Pack 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Microsoft Office Excel Viewer 2007 Service Pack 2 (SP2) παρέχει στους πελάτες τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις για το Excel Viewer 2007. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει δύο κύριες κατηγορίες επιδιορθώσεων:
  • Προηγουμένως σε επιδιορθώσεις που δημιουργήθηκαν ειδικά για αυτό το service pack. Εκτός από γενικές επιδιορθώσεις προϊόντων, αυτό περιλαμβάνει βελτιώσεις στη σταθερότητα, απόδοση και ασφάλεια.
  • Όλες τις δημόσιες ενημερωμένες εκδόσεις, ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, αθροιστικές ενημερώσεις και επείγουσες επιδιορθώσεις που κυκλοφόρησαν έως το Φεβρουάριο 2009.

Περισσότερες πληροφορίες

Επισκόπηση των βελτιώσεων του Excel Viewer 2007 SP2

Το Excel Viewer 2007

  • Βελτιώσεις για γραφημάτων μηχανισμό στο Excel 2007. Αυτό παρέχει καλύτερη ισοτιμία με το Microsoft Office 2003, Βελτιωμένη σταθερότητα και στοχευμένες επιδόσεις.
  • Βελτιώσεις σε σχήματα που διαθέτουν επιφάνεια στο Excel. Αυτό συμπεριλαμβάνει καλύτερη ισοτιμία με το Office 2003 και στοχευμένες επιδόσεις.
  • Βελτιώσεις στον τρόπο το Excel εκτυπώνει περιεχόμενο γραφικών, ειδικά όταν εκτυπώνει σε εκτυπωτές PCL.

Κατάργηση εγκατάστασης του Service pack

Το 2007 Microsoft Office Service Pack 2 είναι το πρώτο service pack για την υποστήριξη η κατάργηση της εγκατάστασης των ενημερωμένων εκδόσεων προγράμματος-πελάτη μέσω τόσο στη γραμμή της εντολής και το Microsoft Service Pack απεγκατάστασης εργαλείο για την οικογένεια προγραμμάτων 2007 Microsoft Office. Το εργαλείο απεγκατάστασης Service Pack είναι διαθέσιμο ως ξεχωριστό στοιχείο λήψης.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το εργαλείο, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
Εργαλείο κατάργησης εγκατάστασης του 954914 Microsoft Service Pack για την οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007

Τρόπος απόκτησης και εγκατάστασης του service pack

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

Download Άμεση λήψη του πακέτου 953336.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλήρη λίστα όλα τα πακέτα του Service Pack 2 που κυκλοφόρησαν, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
968170 λίστα όλες πακέτα του 2007 Office system Service Pack 2 και του Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2

Λίστα με δυνατότητα λήψης για τα ζητήματα που επιδιορθώνει το service pack

Διατίθεται ένα βιβλίο εργασίας που παραθέτει τα ζητήματα που επιδιορθώνονται από αυτό το service pack.

Σημείωση Το βιβλίο εργασίας έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα. Το βιβλίο εργασίας δεν θα μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες.

Download Άμεση λήψη του πακέτου του 2007 Office Service Pack 2 Changes_all.xls.

Γνωστά ζητήματα και αλλαγές συμπεριφοράς

Μετά την εγκατάσταση αυτού του service pack, ενδέχεται να παρατηρήσετε τα ακόλουθα:


968173 γνωστά θέματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την εγκατάσταση της οικογένειας προγραμμάτων του Office 2007 Service Pack 2 και Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2

Τεχνικές πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το service pack, συμπεριλαμβανομένης μιας λίστας αρχείων που επηρεάζονται, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
970357 τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τα service pack προγράμματος-πελάτη του συστήματος 2007 Office

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 953336 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια