Πώς μπορείτε να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista είναι ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού που αντιμετωπίζουν κοινά θέματα συμβατότητας εφαρμογών στα Windows Vista. Η Microsoft κυκλοφορεί τακτικά ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista.

Σημείωση Ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista είναι αθροιστική. Κάθε ενημερωμένη έκδοση περιέχει όλες τις βελτιώσεις που περιλαμβάνονταν σε τις προηγούμενες ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας εφαρμογών.

Για να εγκαταστήσετε αμέσως την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών, κάντε κλικ στο κουμπί ΈναρξηStart button , τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Windows Update. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερώσειςκαι, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα για να εγκαταστήσετε όλες τις προτεινόμενες ενημερωμένες εκδόσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista

Για να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Ενεργοποίηση των αυτόματων ενημερώσεων (συνιστάται)

Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα αυτόματων ενημερώσεων στα Windows Vista. Αυτή είναι η προτεινόμενη μέθοδος για να λάβετε τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις. Αυτή η μέθοδος σας βοηθά να διασφαλίσετε ότι λαμβάνετε πάντα τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματων ενημερώσεων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί ΈναρξηStart button , τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Windows Update.
 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή " Αλλαγή ρυθμίσεων".
 3. Επιλέξτε τα Windows Αυτόματες ενημερώσεις ρύθμιση που θέλετε.
 4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου να συμπεριλαμβάνονται οι προτεινόμενες ενημερώσεις στη λήψη, εγκατάσταση ή ειδοποίηση σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  User Account Control permission Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.

Μέθοδος 2: Έλεγχος για ενημερώσεις στο Windows Update

Αντί να λάβετε αυτόματα ενημερωμένες εκδόσεις, μπορείτε να ελέγξετε με μη αυτόματο τρόπο για ενημερώσεις μέσω του Windows Update. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί ΈναρξηStart button , τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Windows Update.
 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις.
 3. Μετά την ενημέρωση των Windows ολοκλήρωσε τον έλεγχο για ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή διαθέσιμων ενημερώσεων.
 4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου για τις ενημερωμένες εκδόσεις που θέλετε να εγκαταστήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί εγκατάσταση.

  User Account Control permission Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.

Μέθοδος 3: Κάντε λήψη της ενημερωμένης έκδοσης συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista από το Κέντρο λήψης της Microsoft

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για Windows Server 2008.

Download Άμεση λήψη της ενημερωμένης έκδοσης για Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium του πακέτου.

Download Άμεση λήψη του πακέτου έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης για τον Windows Server 2008 x64.

Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows Vista.

Download Άμεση λήψη της ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows Vista για συστήματα πακέτου x64.

Ημερομηνία έκδοσης: Δεκεμβρίου 2008

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Ζητήματα που επιλύονται από ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista

Ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista επιλύσετε τα ακόλουθα ζητήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε και να εκτελέσετε κάποια παλιότερα παιχνίδια ή εφαρμογές στα Windows Vista:
 • Το παιχνίδι, η εφαρμογή ή το υλικολογισμικό είναι εγκατεστημένο σωστά.
 • Το παιχνίδι, η εφαρμογή ή το υλικολογισμικό προκαλεί αστάθεια του συστήματος.
 • Οι κύριες λειτουργίες του παιχνιδιού, της εφαρμογής ή του υλικολογισμικού δεν λειτουργούν σωστά.

Ενημέρωση αλλαγών στην εφαρμογή συμπεριφορά μετά την εγκατάσταση της τελευταίας συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista

Αφού εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista, αυτή η ενημερωμένη έκδοση ελέγχει τη συμπεριφορά ορισμένων εφαρμογών για να βελτιώσετε τις επιδόσεις των Windows Vista. Η ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista χρησιμοποιεί τις ακόλουθες μεθόδους για να ελέγξετε τη συμπεριφορά των εφαρμογών:
 • Ολικός αποκλεισμός

  Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται ολικό αποκλεισμό στην εφαρμογή. Ο ολικός αποκλεισμός εμποδίζει μια εφαρμογή που δεν είναι συμβατό με τα Windows Vista από την εκτέλεση στον υπολογιστή.

  Σημείωση Microsoft εφαρμόζει σκληρό μπλοκ μόνο σε μια εφαρμογή μη Microsoft όταν ο κατασκευαστής της εφαρμογής δώσει τη συγκατάθεσή του.
 • Μερικός αποκλεισμός

  Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται ο Μερικός αποκλεισμός στην εφαρμογή. Ο Μερικός αποκλεισμός εμφανίζει ειδοποίηση όταν αρχίζει να εκτελείται μια εφαρμογή που δεν είναι συμβατό με τα Windows Vista.
 • Επιδιόρθωση συμβατότητας εφαρμογής της ενημερωμένης έκδοσης

  Η μέθοδος αυτή βελτιώνει τις επιδόσεις μιας εφαρμογής στα Windows Vista.
Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει όλες τις εφαρμογές που περιλαμβάνονται στην πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista και τη συμπεριφορά των εφαρμογών μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης.

Ενημέρωση εφαρμογές που περιλαμβάνονται στην του Δεκεμβρίου 2008

ΕφαρμογήΣυμπεριφορά μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης
Windows Internet ExplorerΕνημέρωση για τη βελτίωση της λειτουργίας
Λογισμικό Zune της MicrosoftΟλικός αποκλεισμός κατά την αναβάθμιση από Windows XP σε Windows Vista
Kaspersky Internet Security ή το λογισμικό προστασίας από ιούς εκδόσεις μέχρι και την έκδοση 7Ολικός αποκλεισμός κατά την αναβάθμιση από Windows XP σε Windows Vista

Ενημέρωση εφαρμογές που περιλαμβάνονται στο Αυγούστου 2008

ΕφαρμογήΣυμπεριφορά μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης
Microsoft SQL Server 2005Ενημέρωση για τη βελτίωση της λειτουργίας
Το Microsoft.NET Framework 3.5Ενημέρωση για τη βελτίωση της λειτουργίας
Κλειδί αποκατάστασης Saming μία 5.0Ολικός αποκλεισμός

Ενημέρωση εφαρμογές που περιλαμβάνονται το Μάιο 2008

ΕφαρμογήΣυμπεριφορά
Στα παρακάτω build Webroot Spy Sweeper καταναλωτή:
 • 5.3.1.2344 έως 5.3.2.2368
 • 5.5.1.3172 έως 5.5.1.3356
 • 5.5.7.48 έως 5.5.7.122
Ολικός αποκλεισμός
Στα παρακάτω build Webroot Spy Sweeper καταναλωτή επιχείρησης:
 • 3.0.2.1623 έως 3.1.5.2246
 • 3.5.0.3189 έως 3.5.0.3586
Ολικός αποκλεισμός
RealVNC Ltd VNC Server Personal Edition 4Ενημέρωση για τη βελτίωση των επιδόσεων
Λογισμικό Zune της MicrosoftΟλικός αποκλεισμός κατά την αναβάθμιση από Windows XP σε Windows Vista
Εξερεύνηση παιχνιδιών της MicrosoftΕνημέρωση για τη βελτίωση των επιδόσεων
Πακέτο φωτογραφιών Sony εκδόσεις 1.0 έως 1.8.1Ολικός αποκλεισμός

Εφαρμογές που περιλαμβάνονται στο Δεκεμβρίου 2007 ενημερωμένη έκδοση

ΕφαρμογήΣυμπεριφορά
Adobe Acrobat Reader έκδοση 7.0 μέσω 7.07Απαλή αποκλείστηκε
V5.0.356 WinAntivirus Pro 2007Απαλή αποκλείστηκε
Webroot λογισμικό Spy Sweeper 5.0Ολικός αποκλεισμός
Σύνολο Omniquad ασφαλείας 2.0.3.0Ολικός αποκλεισμός
Ο Windows Internet Explorer 7Ενημέρωση για τη βελτίωση της λειτουργίας

Εφαρμογές που περιλαμβάνονται στο Ιουλίου 2007 ενημερωμένη έκδοση

ΕφαρμογήΣυμπεριφορά
Πρόγραμμα οδήγησης ντετερμινιστική επέκταση δικτύου (DNE) έκδοση 3.12.2Δεν είναι διαθέσιμη
Justsystems Ichitaro 2006Δεν είναι διαθέσιμη
Microsoft Age of Empires III: το πακέτο επέκτασης Dynasties της ΑσίαςΔεν είναι διαθέσιμη
Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2Δεν είναι διαθέσιμη
Microsoft Windows Small Business Server 2003 Service Pack 1 (SP1)Δεν είναι διαθέσιμη
Speedbit λήψης επιταχυντή συν (DAP) 8.1.5.6Δεν είναι διαθέσιμη
Εκδόσεις WinRaR 3,5 έως 3.7Δεν είναι διαθέσιμη
Yahoo AutoUpdater 8.1.0.249Δεν είναι διαθέσιμη

Εφαρμογές που περιλαμβάνονται στο Μαρτίου 2007 ενημερωμένη έκδοση

ΕφαρμογήΣυμπεριφορά
Διευθυντής παρουσίαση Lenovo 1.0.0.1Δεν είναι διαθέσιμη
ACDSee 8Δεν είναι διαθέσιμη
Trend Micro Internet ασφαλείας 2006 (PC-cillin) εκδόσεις 14,0 μέσω 14.59Δεν είναι διαθέσιμη
Trend Micro Internet ασφαλείας 2007 (PC-cillin) εκδόσεις 15,0 μέσω 15.19Δεν είναι διαθέσιμη
Pack του Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) Εργαλεία διαχείρισηςΔεν είναι διαθέσιμη
Τη RealNetworks RealPlayer 6.0.12Δεν είναι διαθέσιμη
Ασφάλεια AOL και το Κέντρο ασφαλείας 2.5.4.1Δεν είναι διαθέσιμη
Toshiba Tecra M7 1.70Δεν είναι διαθέσιμη

Εφαρμογές που περιλαμβάνονται στο Ιανουαρίου 2007 ενημερωμένη έκδοση

ΕφαρμογήΣυμπεριφορά
IBM διάσωσης και ανάκτησης με γρήγορης επαναφοράς 3.00Δεν είναι διαθέσιμη
Rosetta λίθοι 2.1.3Δεν είναι διαθέσιμη
MS Encarta πρότυπο 2007Δεν είναι διαθέσιμη
Οικογένεια Feud σύνδεσηΔεν είναι διαθέσιμη
Πρόγραμμα αναπαραγωγής Crystal Professional 1.97Δεν είναι διαθέσιμη
Το Photoshop 7.0.1Δεν είναι διαθέσιμη
Σύνολο Commander 6.55Δεν είναι διαθέσιμη
Sony FeliCa θύρα (PaSoRi) 3.0.0.0Δεν είναι διαθέσιμη
Ετικέτα Mighty 6Δεν είναι διαθέσιμη
AVG Anti-Spyware 7.5.0.47Δεν είναι διαθέσιμη
Lego πόλεμοι αστέριΔεν είναι διαθέσιμη
HD Tach 3Δεν είναι διαθέσιμη
Έκδοση στοιχεία του Adobe Photoshop 4.0Δεν είναι διαθέσιμη
Ψηφιακή Zenkoku χάρτης Townpage βάση δεδομένων 7Δεν είναι διαθέσιμη
Auslogics Disk 1.0.3Δεν είναι διαθέσιμη
Έκδοση Professional EasyRecovery 6.04Δεν είναι διαθέσιμη
Η Microsoft Money 2005 Microsoft Money 2006Δεν είναι διαθέσιμη
SmartInstall 2.16Δεν είναι διαθέσιμη
Adobe δημιουργία CS2 οικογένεια προγραμμάτωνΔεν είναι διαθέσιμη
Jv16 μηχανοκίνητα εργαλείαΔεν είναι διαθέσιμη
Βελτιστοποίηση SG TCP 2.0.3Δεν είναι διαθέσιμη
Σύνδεση του κυβερνοχώρου 4.0 κινηματογράφου ενέργειαςΔεν είναι διαθέσιμη
Google επιφάνειας εργασίας 4.2006.1008Δεν είναι διαθέσιμη
Roxio Easy Media Creator 7.5Δεν είναι διαθέσιμη
Premiere στοιχεία 3Δεν είναι διαθέσιμη
Πεδίο μάχης 2 DeluxeΔεν είναι διαθέσιμη
Όπερας 9,02Δεν είναι διαθέσιμη
Φοινικέλαιο επιφάνεια 6.0Δεν είναι διαθέσιμη
Digital Image Suite 2006Δεν είναι διαθέσιμη
Flight Simulator XΔεν είναι διαθέσιμη
SmartSuite Millennium Edition - γραφικά ανεξαρτήτων 9.8Δεν είναι διαθέσιμη
LimeWire 4.12Δεν είναι διαθέσιμη
Το σημείο 5.3Δεν είναι διαθέσιμη
BitVise Tunnelier 4.20Δεν είναι διαθέσιμη
Πίνακας ελέγχου JavaΔεν είναι διαθέσιμη
ACDSee 8Δεν είναι διαθέσιμη
Azureus 1.0Δεν είναι διαθέσιμη
HD συντονισμού 2.5.1Δεν είναι διαθέσιμη
BeatJam 2006 SEΔεν είναι διαθέσιμη
ICHITARO 2006Δεν είναι διαθέσιμη
Το Adobe Photoshop CS 8.0Δεν είναι διαθέσιμη
Arcsoft φωτογραφία εντύπωση 5Δεν είναι διαθέσιμη
Ενημέρωση περιβάλλοντος 5.0 κατά το χρόνο εκτέλεσης J2SE 9Δεν είναι διαθέσιμη
AOL 9.0 - x64 DevStudio 9.0Δεν είναι διαθέσιμη
Στην επιφάνεια εργασίας του καιρού καναλιού 5.0.1Δεν είναι διαθέσιμη
Απόλυτη πόκερ έκδοση 5.7Δεν είναι διαθέσιμη
BitLord 1.1.5.6Δεν είναι διαθέσιμη
RealPlayer 6.0.12.1700Δεν είναι διαθέσιμη
Speedfan 4.31Δεν είναι διαθέσιμη
Professional Delphi 7Δεν είναι διαθέσιμη
TweakNow PowerPack 2006Δεν είναι διαθέσιμη
Οι φάκελοι Web του Office 2003Δεν είναι διαθέσιμη
Το Outlook 2003Δεν είναι διαθέσιμη
Ulead DVD MovieFactory 5 καθώς καιΔεν είναι διαθέσιμη
Εικονικό CD 8Δεν είναι διαθέσιμη
Το Fireworks MX2004 7.0.2.295Δεν είναι διαθέσιμη
Τα παιδιά Doranet Nyugaku Jyunbi TaikenbanΔεν είναι διαθέσιμη
Doranet Shogaku Ichinensei TaikenbanΔεν είναι διαθέσιμη
Minna de Τηλεόραση Denwa StarterΔεν είναι διαθέσιμη
Βοηθητικό πρόγραμμα Power - απομακρυσμένη διαχείριση έκδοση 3.1.0.0Δεν είναι διαθέσιμη
MotionDV STUDIO 5.8J για FUJITSU OmniPass 1.0.0.1Δεν είναι διαθέσιμη
Minna de Τηλεόραση τηλέφωνο Starter 2.1.0.1Δεν είναι διαθέσιμη
Το ColdFusion MX 7 Enterprise EditionΔεν είναι διαθέσιμη
Το Age of Empires IIIΔεν είναι διαθέσιμη
Το Age of Empires III: το πακέτο επέκτασης WarChiefsΔεν είναι διαθέσιμη
Το Zoo Tycoon 2Δεν είναι διαθέσιμη
Zoo Tycoon 2: Πακέτο επέκτασης της AdventureΔεν είναι διαθέσιμη
Zoo Tycoon 2: Πακέτο επέκτασης απειλούμενα είδηΔεν είναι διαθέσιμη
Zoo Tycoon 2: Πακέτο επέκτασης θαλάσσιων ManiaΔεν είναι διαθέσιμη
Zoo Tycoon 2: Πακέτο επέκτασης Zookeeper συλλογήςΔεν είναι διαθέσιμη
Παιχνίδι Rise of Nations: Rise of υπομνήματαΔεν είναι διαθέσιμη
Fable: Η απώλεια κεφάλαιαΔεν είναι διαθέσιμη
Dungeon Siege ΙΙΔεν είναι διαθέσιμη
Dungeon Siege: Legends of ArannaΔεν είναι διαθέσιμη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ήδη κυκλοφορήσει ενημερωμένες εκδόσεις συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

947562 Μαΐου 2008, Windows Vista και ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Server 2008

954366 Αυγούστου 2008 τα Windows Vista και συμβατότητας εφαρμογών των Windows Server 2008 ενημερωμένης έκδοσης

947562 Μαΐου 2008, Windows Vista και ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Server 2008

943302 ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista Δεκεμβρίου 2007

935280 ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista Ιουλίου 2007

932246 ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista Μαρτίου 2007

929427 τα Windows Vista ενημερωμένης έκδοσης συμβατότητας εφαρμογών

Τρόπος αντιμετώπισης ζητημάτων συμβατότητας εφαρμογών που δεν επιλύονται από την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista

Αφού εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista, ενδέχεται να εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε ζητήματα συμβατότητας εφαρμογών. Για να επιλύσετε αυτά τα ζητήματα, χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω επιλογές αντιμετώπισης προβλημάτων με τη σειρά που παρουσιάζονται:
 • Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης συμβατότητας εφαρμογών των Windows Vista για να επιτραπεί η ολοκλήρωση οποιασδήποτε πρόσθετης διαδικασίας και η σωστή φόρτωση των προγραμμάτων οδήγησης. Εάν το πρόγραμμα εξακολουθεί να μην λειτουργεί, μεταβείτε στην επόμενη επιλογή.
 • Εκτελέστε το πρόγραμμα σε λειτουργία συμβατότητας. Όταν επιλέγετε την επιλογή λειτουργίας συμβατότητας, τα Windows Vista εξομοιώνουν το επιλεγμένο λειτουργικό σύστημα όταν εκτελείτε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα σε λειτουργία συμβατότητας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί ΈναρξηStart button , πληκτρολογήστε το όνομα του προγράμματος στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  2. Στη λίστα προγραμμάτων , κάντε δεξιό κλικ στο όνομα του προγράμματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
  3. Στην καρτέλα " συμβατότητα ", κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εκτέλεση αυτού του προγράμματος σε λειτ .
  4. Στη λίστα, επιλέξτε ένα λειτουργικό σύστημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εάν το πρόγραμμα εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, μεταβείτε στην επόμενη επιλογή.
 • Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του προγράμματος ή τον κατασκευαστή του υλικού. Εάν ένα πρόγραμμα δεν εκτελείται σε Windows Vista ή ένα στοιχείο υλικού δεν λειτουργεί όπως αναμένεται μετά την εγκατάσταση των Windows Vista, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του προγράμματος ή τον κατασκευαστή του υλικού για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος. Συνήθως, η τοποθεσία Web προμηθευτή λογισμικού παρέχει μια ενότητα υποστήριξης που περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα.

  Συχνά, ο προμηθευτής του λογισμικού παρέχει μία από τις παρακάτω λύσεις για να επιλύσετε ζητήματα συμβατότητας:
  • Μια ενημερωμένη έκδοση για να κάνετε την τρέχουσα έκδοση του προγράμματος συμβατή με τα Windows Vista
  • Μια έκδοση του προγράμματος που να είναι συμβατό με τα Windows Vista
  • Πληροφορίες σχετικά με αλλαγές ρύθμισης παραμέτρων, για να καταστεί το πρόγραμμα συμβατό με τα Windows Vista

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Η Microsoft παρέχει στοιχεία επικοινωνίας με τρίτους για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων επικοινωνίας τρίτων.


Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 953960 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια