Συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft: Θέματα ευπάθειας στον κωδικοποιητή Indeo θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα: 8 Δεκεμβρίου 2009


Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που σας δείχνουν τον τρόπο μείωσης των ρυθμίσεων ασφαλείας ή τον τρόπο απενεργοποίησης των δυνατοτήτων ασφαλείας ενός υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές για να αντιμετωπίσετε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Πριν να κάνετε αυτές τις αλλαγές, συνιστάται να εκτιμήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτού του εναλλακτικού τρόπου αντιμετώπισης στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εάν εφαρμόσετε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης, λάβετε τα κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για την προστασία του υπολογιστή.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει ένα συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας για αυτό το ζήτημα για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής. Το συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια. Για να προβάλετε το συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Περισσότερες πληροφορίες


Πληροφορίες σχετικά με τον ενσωματωμένο κωδικοποιητή Indeo της Microsoft

Υπάρχουν πολλοί τρόποι χρήσης του κωδικοποιητή Indeo και ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να απαιτούν τη χρήση του. Ο κωδικοποιητής Indeo ενδέχεται να απαιτείτα όταν επισκέπτεστε νόμιμες τοποθεσίες Web και σε επιχειρηματικές εφαρμογές σε εταιρικό περιβάλλον. Αυτό ενδέχεται να συμβαίνει συχνότερα σε πελάτες που χρησιμοποιούν παλαιότερα λειτουργικά συστήματα Windows. Από την άλλη μεριά, οι πελάτες που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν τον κωδικοποιητή ενδέχεται να επιθυμούν την πλήρη κατάργηση της καταχώρησης του κωδικοποιητή. Αυτό το άρθρο περιγράφει δύο τρόπους με τους οποίους μπορείτε να καταργήσετε την καταχώρηση του κωδικοποιητή: χρησιμοποιώντας την επιλογή Fix-it, η οποία παρέχεται παρακάτω ή καταργώντας με μη αυτόματο τρόπο τον αποκωδικοποιητή.

Κατάργηση καταχώρησης του ενσωματωμένου κωδικοποιητή Indeo της Microsoft χρησιμοποιώντας την επιλογή Fix-it

Κάντε κλικ στο κουμπί Επίλυση αυτού του προβλήματος στην πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα για να καταργήσετε την καταχώρηση του κωδικοποιητή Indeo από τον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, ο αποκωδικοποιητής δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από καμία εφαρμογή. Αυτό το εργαλείο καταργεί την καταχώρηση των δυαδικών αρχείων του κωδικοποιητή από το σύστημα και προσθέτει ACL, τα οποία αποτρέπουν τη χρήση τους. Μια δεύτερη επίλυση Fix-it είναι διαθέσιμη, η οποία αντιστρέφει αυτή την ενέργεια στην περίπτωση που αποφασίσετε κάτι τέτοιο στο μέλλον.

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί Fix-it για αυτόματη κατάργηση της καταχώρησης των αρχείων του κωδικοποιητή IndeoΧρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί Fix-it για αυτόματη επανακαταχώρηση των αρχείων του κωδικοποιητή Indeo


Κατάργηση καταχώρησης του κωδικοποιητή Indeo

Υπάρχουν πολλά αρχεία που συσχετίζονται με τον ενσωματωμένο κωδικοποιητή Indeo της Microsoft. Στον υπολογιστή ενδέχεται να μην υπάρχει το σύνολο των αρχείων που αναφέρονται εδώ, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα Windows. Οι χρήστες που επιθυμούν τη μη αυτόματη κατάργηση της καταχώρησης των αρχείων του κωδικοποιητή Indeo της Microsoft πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι τα συγκεκριμένα αρχεία βρίσκονται στον υπολογιστή, να εντοπίσουν τον κατάλογο στον οποίο βρίσκονται τα αρχεία και, στη συνέχεια, να εκτελέσουν το δείγμα δέσμης ενεργειών, το οποίο συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το άρθρο.Για να καταργήσετε τον ενσωματωμένο κωδικοποιητή της Microsoft από το σύστημα, συνιστούμε να αλλάξετε τα ονόματα των δυαδικών αρχείων του ενσωματωμένου κωδικοποιητή της Microsoft σε μορφή ‘παλιό_όνομα_δυαδικού_αρχείου.old’. Αυτό σάς επιτρέπει να αντιστρέψετε τη διαδικασία στο μέλλον εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη λειτουργία Indeo. Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει ένα δείγμα δέσμης ενεργειών, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αυτοματοποιήσετε αυτήν την ενέργεια στο περιβάλλον σας.


Σημείωση Η κατάργηση της καταχώρησης των κωδικοποιητών Indeo από το σύστημα ενδέχεται να προκαλέσει θέματα συμβατότητας εφαρμογών εάν προσπαθήσετε να αναπαράγετε περιεχόμενο, το οποίο απαιτεί αυτούς τους κωδικοποιητές.

Σημείωση Σε αυτόν τον πίνακα εμφανίζεται το όνομα δυαδικού αρχείου και η έκδοση των κωδικοποιητών Microsoft Indeo που περιλαμβάνονται, την καταχώρηση των οποίων μπορείτε να καταργήσετε. Δεν περιλαμβάνει κωδικοποιητές άλλων κατασκευαστών.
Windows 2000Έκδοση
ir32_32.dll3.24.15.3
ir41_32.ax 4.51.16.3
ir41_qc.dll 4.30.62.2
ir41_qcx.dll 4.30.64.1
ir50_32.dll 5.2562.15.55
ir50_qc.dll 5.0.63.48
ir50_qcx.dll 5.0.64.48
ivfsrc.ax 5.10.2.51
Windows Server 2003 ή Windows XP, έκδοση που βασίζεται σε τεχνολογία x64Έκδοση
ir32_32.dll3.24.15.3
ir41_32.ax 4.51.16.3
ir41_qc.dll 4.30.62.2
ir41_qcx.dll 4.30.64.1
ir50_32.dll 5.2562.15.55
ir50_qc.dll 5.0.63.48
ir50_qcx.dll 5.0.64.48
Windows XPΈκδοση
ir32_32.dll3.24.15.3
ir41_32.ax 4.51.16.3
ir41_qc.dll 4.30.62.2
ir41_qcx.dll 4.30.64.1
ir50_32.dll 5.2562.15.55
ir50_qc.dll 5.0.63.48
ir50_qcx.dll 5.0.64.48

Δείγμα δέσμης ενεργειών για την κατάργηση του κωδικοποιητή Indeo
rem - list of indeo files
rem
rem ir32_32.dll
rem ir41_32.ax
rem ir41_qc.dll
rem ir41_qcx.dll
rem ir50_32.dll
rem ir50_qc.dll
rem ir50_qcx.dll
rem ivfsrc.ax

rem backup operations 32-bit

copy %windir%\system32\ir32_32.dll %windir%\system32\ir32_32.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\ir32_32.dll %windir%\system32\dllcache\ir32_32.dll.old
copy %windir%\system32\ir41_32.ax %windir%\system32\ir41_32.ax.old
copy %windir%\system32\dllcache\ir41_32.ax %windir%\system32\dllcache\ir41_32.ax.old
copy %windir%\system32\ir41_qc.dll %windir%\system32\ir41_qc.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\ir41_qc.dll %windir%\system32\dllcache\ir41_qc.dll.old
copy %windir%\system32\ir41_qcx.dll %windir%\system32\ir41_qcx.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\ir41_qcx.dll %windir%\system32\dllcache\ir41_qcx.dll.old
copy %windir%\system32\ir50_32.dll %windir%\system32\ir50_32.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\ir50_32.dll %windir%\system32\dllcache\ir50_32.dll.old
copy %windir%\system32\ir50_qc.dll %windir%\system32\ir50_qc.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\ir50_qc.dll %windir%\system32\dllcache\ir50_qc.dll.old
copy %windir%\system32\ir50_qcx.dll %windir%\system32\ir50_qcx.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\ir50_qcx.dll %windir%\system32\dllcache\ir50_qcx.dll.old
copy %windir%\system32\ivfsrc.ax %windir%\system32\ivfsrc.ax.old
copy %windir%\system32\dllcache\ivfsrc.ax %windir%\system32\dllcache\ivfsrc.ax.old


rem backup operations wow64

copy %windir%\syswow64\ir32_32.dll %windir%\syswow64\ir32_32.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\wir32_32.dll %windir%\system32\dllcache\wir32_32.dll.old
copy %windir%\syswow64\ir41_32.ax %windir%\syswow64\ir41_32.ax.old
copy %windir%\system32\dllcache\wir41_32.ax %windir%\system32\dllcache\wir41_32.ax.old
copy %windir%\syswow64\ir41_qc.dll %windir%\syswow64\ir41_qc.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\wir41_qc.dll %windir%\system32\dllcache\wir41_qc.dll.old
copy %windir%\syswow64\ir41_qcx.dll %windir%\syswow64\ir41_qcx.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\wir41_qcx.dll %windir%\system32\dllcache\wir41_qcx.dll.old
copy %windir%\syswow64\ir50_32.dll %windir%\syswow64\ir50_32.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\wir50_32.dll %windir%\system32\dllcache\wir50_32.dll.old
copy %windir%\syswow64\ir50_qc.dll %windir%\syswow64\ir50_qc.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\wir50_qc.dll %windir%\system32\dllcache\wir50_qc.dll.old
copy %windir%\syswow64\ir50_qcx.dll %windir%\syswow64\ir50_qcx.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\wir50_qcx.dll %windir%\system32\dllcache\wir50_qcx.dll.old
copy %windir%\syswow64\ivfsrc.ax %windir%\syswow64\ivfsrc.ax.old
copy %windir%\system32\dllcache\wivfsrc.ax %windir%\system32\dllcache\wivfsrc.ax.oldrem deletion operations - 32bit

if exist %windir%\system32\ir32_32.dll.old (
del %windir%\system32\ir32_32.dll
)

if exist %windir%\system32\dllcache\ir32_32.dll.old (
del %windir%\system32\dllcache\ir32_32.dll
)

if exist %windir%\system32\ir41_32.ax.old (
del %windir%\system32\ir41_32.ax
)

if exist %windir%\system32\dllcache\ir41_32.ax.old (
del %windir%\system32\dllcache\ir41_32.ax
)

if exist %windir%\system32\ir41_qc.dll.old (
del %windir%\system32\ir41_qc.dll
)

if exist %windir%\system32\dllcache\ir41_qc.dll.old (
del %windir%\system32\dllcache\ir41_qc.dll
)

if exist %windir%\system32\ir41_qcx.dll.old (
del %windir%\system32\ir41_qcx.dll
)

if exist %windir%\system32\dllcache\ir41_qcx.dll.old (
del %windir%\system32\dllcache\ir41_qcx.dll
)

if exist %windir%\system32\ir50_32.dll.old (
del %windir%\system32\ir50_32.dll
)

if exist %windir%\system32\dllcache\ir50_32.dll.old (
del %windir%\system32\dllcache\ir50_32.dll
)

if exist %windir%\system32\ir50_qc.dll.old (
del %windir%\system32\ir50_qc.dll
)

if exist %windir%\system32\dllcache\ir50_qc.dll.old (
del %windir%\system32\dllcache\ir50_qc.dll
)

if exist %windir%\system32\ir50_qcx.dll.old (
del %windir%\system32\ir50_qcx.dll
)

if exist %windir%\system32\dllcache\ir50_qcx.dll.old (
del %windir%\system32\dllcache\ir50_qcx.dll
)

if exist %windir%\system32\ivfsrc.ax.old (
del %windir%\system32\ivfsrc.ax
)

if exist %windir%\system32\dllcache\ivfsrc.ax.old (
del %windir%\system32\dllcache\ivfsrc.ax
)


rem deletion operations - wow64

if exist %windir%\syswow64\ir32_32.dll.old (
del %windir%\syswow64\ir32_32.dll
)

if exist %windir%\system32\dllcache\wir32_32.dll.old (
del %windir%\system32\dllcache\wir32_32.dll
)

if exist %windir%\syswow64\ir41_32.ax.old (
del %windir%\syswow64\ir41_32.ax
)

if exist %windir%\system32\dllcache\wir41_32.ax.old (
del %windir%\system32\dllcache\wir41_32.ax
)

if exist %windir%\syswow64\ir41_qc.dll.old (
del %windir%\syswow64\ir41_qc.dll
)

if exist %windir%\system32\dllcache\wir41_qc.dll.old (
del %windir%\system32\dllcache\wir41_qc.dll
)

if exist %windir%\syswow64\ir41_qcx.dll.old (
del %windir%\syswow64\ir41_qcx.dll
)

if exist %windir%\system32\dllcache\wir41_qcx.dll.old (
del %windir%\system32\dllcache\wir41_qcx.dll
)

if exist %windir%\syswow64\ir50_32.dll.old (
del %windir%\syswow64\ir50_32.dll
)

if exist %windir%\system32\dllcache\wir50_32.dll.old (
del %windir%\system32\dllcache\wir50_32.dll
)

if exist %windir%\syswow64\ir50_qc.dll.old (
del %windir%\syswow64\ir50_qc.dll
)

if exist %windir%\system32\dllcache\wir50_qc.dll.old (
del %windir%\system32\dllcache\wir50_qc.dll
)

if exist %windir%\syswow64\ir50_qcx.dll.old (
del %windir%\syswow64\ir50_qcx.dll
)

if exist %windir%\system32\dllcache\wir50_qcx.dll.old (
del %windir%\system32\dllcache\wir50_qcx.dll
)

if exist %windir%\syswow64\ivfsrc.ax.old (
del %windir%\syswow64\ivfsrc.ax
)

if exist %windir%\system32\dllcache\wivfsrc.ax.old (
del %windir%\system32\dllcache\wivfsrc.ax
)

Ενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργικότητα Indeo ύστερα από την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης ασφαλείας

Προειδοποίηση Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης ενδέχεται να καταστήσει έναν υπολογιστή ή ένα δίκτυο πιο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης δεν συνιστάται, αλλά παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τον εφαρμόσετε κατά την κρίση σας. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης με δική σας ευθύνη.

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας απενεργοποιεί μερικώς τη λειτουργικότητα του Indeo, καθώς δεν επιτρέπει τη χρήση του κωδικοποιητή από τον Windows Internet Explorer ή το Windows Media Player. Ορισμένοι χρήστες που ενδέχεται να χρειάζονται αυτή τη λειτουργικότητα μπορούν να την ενεργοποιήσουν ξανά εάν επαναφέρουν τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο κλειδί μητρώου από αυτήν την ενημέρωση ασφαλείας. Οι αλλαγές στο κλειδί μητρώου διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος των Windows.

Σημείωση Η επαναφορά των αλλαγών στο κλειδί μητρώου ενδέχεται να εκθέσει το χρήστη σε ζητήματα ασφαλείας και να εξασθενίσει το προφίλ ασφαλείας του υπολογιστή.

Για να επαναφέρετε το μετριασμό APPCOMPAT χωρίς να καταργήσετε την εγκατάσταση της ενημέρωσης ασφαλείας, ανατρέξτε στις ακόλουθες οδηγίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα των Windows που είναι κατάλληλες για τον υπολογιστή σας.
Microsoft Windows 2000
Διαγράψτε ή μετονομάστε τα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου.
ΣτοιχείοΔευτερεύον κλειδί μητρώου
Iexplore.exeHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCompatibility\Iexplore.exe
Wmplayer.exeHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCompatibility\Wmplayer.exe
Mplayer2.exeHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCompatibility\Mplayer2.exe
Mplay32.exeHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCompatibility\Mplay32.exe
Windows XP
Δημιουργήστε τα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου.
ΣτοιχείοΔευτερεύον κλειδί μητρώου
Iexplore.exeHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags
REG_DWORD: {5042648C-F439-468D-859B-6CD12BA02D3A}
Δεδομένα τιμής: (hex) 0x00000001
Wmplayer.exeHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags
REG_DWORD: {46676BCD-88EB-42E1-B542-6929118E8029}
Δεδομένα τιμής: (hex) 0x00000001
Mplayer2.exeHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags
REG_DWORD: {F1DAD733-5C90-4212-AE22-FFDAEB2C5004}
Δεδομένα τιμής: (hex) 0x00000001
Mplayer32.exeHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags
REG_DWORD: {A5153E0F-B708-46AD-9011-8BE6CA921340}
Δεδομένα τιμής: (hex) 0x00000001
Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία x86 και τεχνολογία x64
Δημιουργήστε τα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου.
ΣτοιχείοΔευτερεύον κλειδί μητρώου
Iexplore.exeHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags
REG_DWORD: {5042648C-F439-468D-859B-6CD12BA02D3A}
Δεδομένα τιμής: (hex) 0x00000001

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags
REG_DWORD: {5042648C-F439-468D-859B-6CD12BA02D3A}
Δεδομένα τιμής: (hex) 0x00000001

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags
REG_DWORD: {A731342D-6D9B-4FE5-970D-5A3D0B6BBB6C}
Δεδομένα τιμής: (hex) 0x00000001

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags
REG_DWORD: {A731342D-6D9B-4FE5-970D-5A3D0B6BBB6C}
Δεδομένα τιμής: (hex) 0x00000001
Wmplayer.exeHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags
REG_DWORD: {46676BCD-88EB-42E1-B542-6929118E8029}
Δεδομένα τιμής: (hex) 0x00000001

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags
REG_DWORD: {46676BCD-88EB-42E1-B542-6929118E8029}
Δεδομένα τιμής: (hex) 0x00000001

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags
REG_DWORD: {405BCD49-9AAE-47C8-8E30-A8A504B626CB}
Δεδομένα τιμής: (hex) 0x00000001

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags
REG_DWORD: {405BCD49-9AAE-47C8-8E30-A8A504B626CB}
Δεδομένα τιμής: (hex) 0x00000001
Mplayer2.exeHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags
REG_DWORD: {F1DAD733-5C90-4212-AE22-FFDAEB2C5004}
Δεδομένα τιμής: (hex) 0x00000001

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags
REG_DWORD: {F1DAD733-5C90-4212-AE22-FFDAEB2C5004}
Δεδομένα τιμής: (hex) 0x00000001

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags
REG_DWORD: {75A1B058-2189-422D-A967-F7AFF142237C}
Δεδομένα τιμής: (hex) 0x00000001

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags
REG_DWORD: {75A1B058-2189-422D-A967-F7AFF142237C}
Δεδομένα τιμής: (hex) 0x00000001
Mplayer32.exeHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags
REG_DWORD: {A5153E0F-B708-46AD-9011-8BE6CA921340}
Δεδομένα τιμής: (hex) 0x00000001

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags
REG_DWORD: {A5153E0F-B708-46AD-9011-8BE6CA921340}
Δεδομένα τιμής: (hex) 0x00000001

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags
REG_DWORD: {5B8661D5-ECE1-4BD9-93E8-5B7E56544EE2}
Δεδομένα τιμής: (hex) 0x00000001

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags
REG_DWORD: {5B8661D5-ECE1-4BD9-93E8-5B7E56544EE2}
Δεδομένα τιμής: (hex) 0x00000001

Γνωστά ζητήματα

Το αρχείο Quartz.dll αναγράφεται ως δυαδικό αρχείο χωρίς υπογραφή

Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
  • Εγκαθιστάτε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση σε έναν υπολογιστή που λειτουργεί ακόμα με Windows 2000 Service Pack 4 και έχει εγκατεστημένο το DirectX 7 ή το DirectX 8.
  • Αναβαθμίζετε το σύστημα σε DirectX 8 ή DirectX 9.
  • Προσπαθείτε να ενημερώσετε το σύστημα ξανά με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
Σε αυτό το σενάριο, το αρχείο Quartz.dll ενημερώνεται με επιτυχία στην ασφαλή έκδοση. Ωστόσο, το αρχείο ενδέχεται να αναγράφεται ως δυαδικό αρχείο χωρίς υπογραφή.

Για να αποφύγετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Καταργήστε την εγκατάστασης της ενημέρωσης και αντικαταστήστε την με προγενέστερη έκδοση του Microsoft DirectShow.
  2. Διαγράψτε το ακόλουθο αρχείο καταλόγου με μη αυτόματο τρόπο:
    %systemroot%\system32\catroot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\KB971633.cat
  3. Αναβάθμιση στη νεώτερη έκδοση του DirectShow.
  4. Εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας που είναι κατάλληλη για τη νέα έκδοση του DirectX.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το συμβουλευτικό δελτίο

Για πρόσβαση στα πακέτα, κάντε κλικ στις ακόλουθες συνδέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το συμβουλευτικό δελτίο, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

955759 Συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft: Περιγραφή της ενημερωσης AppCompat για τον κωδικοποιητή Indeo: 8 Δεκεμβρίου 2009

976138 Συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft: Περιγραφή της ενημερωσης Quartz για τον κωδικοποιητή Indeo: 8 Δεκεμβρίου 2009