Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 service pack

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου service pack για το Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006.

Τα Service Pack είναι το τυπικό μέσο με ποια ISA Server 2006 διανέμονται επειγουσών επιδιορθώσεων και τροποποιήσεων. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο service pack για να διατηρείτε ενημερωμένο το προϊόν σας. Τα Service Pack περιλαμβάνουν ενημερωμένες εκδόσεις, εργαλεία διαχείρισης, προγράμματα οδήγησης και άλλα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία ομαδοποιούνται σε ένα μόνο πακέτο που μπορείτε να κάνετε λήψη.

Τα Service Pack είναι αθροιστικά. Κάθε νέο service pack περιέχει όλες τις ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται σε προηγούμενα service pack, καθώς και τυχόν νέες ενημερώσεις κώδικα. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε ένα προηγούμενο service pack πριν να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο service pack.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του ISA Server 2006 επείγουσες επιδιορθώσεις και τις ενημερωμένες εκδόσεις, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

885957 Τρόπος εγκατάστασης του ISA Server επείγουσες επιδιορθώσεις και ενημερωμένες εκδόσεις

Περισσότερες πληροφορίες

ISA Server 2006 Service Pack 1

Τεχνικές πληροφορίες

Πληροφορίες λήψης

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:
Ημερομηνία έκδοσης:, 2 Ιουλίου 2008

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 954258 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια