Ένας διακομιστής DNS που βασίζεται σε Windows Server 2008 σταματά να ανταποκρίνεται και καταγράφεται το συμβάν Αναγνωριστικό 7023 στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του διακομιστή DNS

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε ένα διακομιστή DNS που βασίζεται σε Windows Server 2008, ο διακομιστής DNS σταματά να ανταποκρίνεται. Επιπλέον, καταγράφεται το ακόλουθο συμβάν στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του διακομιστή DNS:

Αιτία

Αυτό το ζήτημα προκύπτει, εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
  • Ο διακομιστής δεν διαθέτει σύνδεση δικτύου.
  • Η συσκευή δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο διακομιστής διαρκεί περισσότερο χρόνο για να ξεκινήσετε από το διακομιστή.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, βεβαιωθείτε ότι ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες είναι αληθής:
  • Ο διακομιστής έχει συνδεσιμότητα δικτύου και εμφανίζεται η ένδειξη σύνδεσης.
  • Προσαρμογέα δικτύου του διακομιστή περιέχει μια έγκυρη διεύθυνση IP.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 954423 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια