Ορισμένοι υπολογιστές δεν λαμβάνουν ενημερωμένες εκδόσεις από τον διακομιστή WSUS

Τεχνική ενημέρωση: 1η Αυγούστου 2008

Microsoft έχει κυκλοφορήσει ένα συμβουλευτικό δελτίο σχετικά με αυτό το ζήτημα για επαγγελματίες τεχνολογιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ασφαλείας. Το συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια. Για να προβάλετε το συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Συμπτώματα

Χρησιμοποιείτε το Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 για να αναπτύξετε ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού και επείγουσες επιδιορθώσεις σε υπολογιστές που βρίσκονται στον οργανισμό σας. Ωστόσο, ορισμένοι υπολογιστές δεν λαμβάνουν ενημερωμένες εκδόσεις από τον διακομιστή WSUS. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται εάν οι υπολογιστές έχουν Microsoft Office 2003 ή στοιχεία του Office 2003 που είναι εγκατεστημένη.


Σημείωση Αυτό το ζήτημα επηρεάζει το Microsoft Windows Server Update Services 3.0 και το Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 1 (WSUS 3.0 SP1). Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παρακάτω προϊόντα μπορεί επίσης να επηρεαστούν:

 • Τα Windows Small Business Server 2003 (Windows SBS) που είχε το στοιχείο WSUS κάνει αναβάθμιση από WSUS 2.0 στις υπηρεσίες WSUS 3.0
 • Βασικά στοιχεία κέντρο του συστήματος 2007
 • System Center Configuration Manager 2007
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο συμβουλευτικό δελτίο.

Όταν παρουσιαστεί αυτό το πρόβλημα, ένα μήνυμα παρόμοιο με το ακόλουθο μήνυμα καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής Αυτόματων ενημερωμένων εκδόσεων (% windir%\WindowsUpdate.log) στον υπολογιστή που επηρεάζεται:

Ημερομηνία ώρα 788 ee4 PT +++ στ: συγχρονισμός ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή +++
Ημ/νία ώρα 788 ee4 PT + ServiceId = {3DA21691-E39D-4DA6-8A4B-B43877BCB1B7}, η διεύθυνση URL διακομιστή = /ClientWebService/client.asmxδιακομιστή WSUShttp://
Ημερομηνία ώρα 788 ee4 PT ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποτυχία συγχρονισμού ενημερωμένων εκδόσεων, Σφάλμα = 0x8024400E, σφάλμα πελάτη soap = 7, κωδικός σφάλματος soap = 400, HTTP κωδικός κατάστασης = 200
Ημερομηνία ώρα 788 ee4 PT ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: σφάλμα SOAP: 0x000190
Ημερομηνία ώρα 788 ee4 PT ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρουσιάστηκε faultstring:Fault
Ημερομηνία ώρα 788 ee4 PT ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ErrorCode:InternalServerError(5)
Ημερομηνία ώρα 788 ee4 PT ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Message:(null)
Ημερομηνία ώρα 788 ee4 PT ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μέθοδος: "http://www.microsoft.com/SoftwareDistribution/Server/ClientWebService/SyncUpdates"
Ημερομηνία ώρα 788 ee4 PT ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ID:c0a7445f-b989-43fa-ac20-11f8ca65fa8c

Αυτό το μήνυμα καταγράφεται κατά τη φάση ανίχνευσης.

Επίσης, ένα μήνυμα παρόμοιο με το ακόλουθο μήνυμα καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής του WSUS (%ProgramFiles%\Update Services\Log Files\SoftwareDistribution.log) στον υπολογιστή WSUS:

Ημερομηνία ώρα Σφάλμα UTC w3wp.12 ClientImplementation.SyncUpdates System.ArgumentException: το στοιχείο έχει ήδη προστεθεί. Κλειδί στο λεξικό: '8862' κλειδί που προστίθεται: '8862'
στο System.Collections.Hashtable.Insert (αντικείμενο κλειδιού, nvalue του αντικειμένου, προσθέστε μια δυαδική τιμή)
στο System.Collections.Hashtable.Add (αντικείμενο κλειδί, τιμή αντικειμένου)
στο Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.GetSyncInfo (DataAccess dataAccess, Hashtable stateTable, Hashtable deploymentTable, Boolean haveGroupsChanged, Boolean doChunking)
στο Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.SoftwareSync (DataAccess dataAccess, UnencryptedCookieData cookieData, Int32 installedNonLeafUpdateIds [], leafUpdateIds [] Int32, Boolean haveGroupsChanged, Boolean expressQuery)
στο Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.SyncUpdates (Cookie cookie, παράμετροι SyncUpdateParameters)
στο Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.SyncUpdates (Cookie cookie, παράμετροι SyncUpdateParameters)
στο Microsoft.UpdateServices.Internal.Client.SyncUpdates (Cookie cookie, παράμετροι SyncUpdateParameters)
γραμμές που έχουν καταργηθεί
Ημερομηνία ώρα Προειδοποίηση UTC w3wp.12 SoapUtilities.CreateException ThrowException: ηθοποιός = http://wsusebc/ClientWebService/client.asmx, Αναγνωριστικό = c0a7445f-b989-43fa-ac20-11f8ca65fa8c, κωδικός σφάλματος = InternalServerError, μήνυμα =, πρόγραμμα-πελάτης =;

Για να εντοπίσετε αυτό το μήνυμα, αναζητήστε στον διακομιστή WSUS για το Αναγνωριστικό που λαμβάνεται από το αρχείο καταγραφής του προγράμματος-πελάτη.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή μια πρόσφατη αναθεώρηση σε μια ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) έχει ως αποτέλεσμα Μερικοί διακομιστές WSUS 3.0 να συγχρονίζουν εσφαλμένα την αναθεωρημένη ενημερωμένη έκδοση με τις εγκρίσεις της ενημερωμένης έκδοσης. Όταν οι υπολογιστές-πελάτες που επηρεάζονται επικοινωνούν με έναν τέτοιο διακομιστή, η υπηρεσία Web δεν είναι δυνατό να επεξεργαστεί τις εγκρίσεις. Επομένως, η ανίχνευση δεν είναι επιτυχής.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα σε ένα διακομιστή που εκτελεί WSUS 3.0 SP1

 1. Βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα ρύθμιση περιοχής και γλώσσας στο διακομιστή WSUS, είναι στην ίδια τιμή με το οποίο έγινε εγκατάσταση του WSUS. Για παράδειγμα, εάν ο διακομιστής WSUS είχε οριστεί σε Αγγλικά (Η.π.α.) όταν έγινε εγκατάσταση του WSUS και η τρέχουσα ρύθμιση είναι Γερμανικά (Ελβετία), στη συνέχεια, αλλάξετε τη γλώσσα σε Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
 2. Εγκατάσταση ενημέρωσης 954960. Κάντε κλικ στη περίπτωση σύνδεση Κέντρο λήψης της Microsoft για το διακομιστή:  Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για Windows Server Update Services (WSUS) 3 Service Pack 1 (KB954960).

  Download Άμεση λήψη της ενημερωμένης έκδοσης για Windows Server Update Services (WSUS) 3 Service Pack 1 για συστήματα πακέτου x64.

  Ημερομηνία έκδοσης:, 1η Αυγούστου 2008

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
  Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
 3. Εάν ισχύει, αλλάξτε τη γλώσσα διακομιστή WSUS στην επιθυμητή ρύθμιση.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα σε ένα διακομιστή που εκτελεί WSUS 3.0 RTM

Κάντε ένα από τα εξής:
 • Αναβάθμιση από WSUS 3.0 RTM σε WSUS 3.0 SP1 και αυτόματη λήψη της ενημέρωσης 954960. Για πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Ή, εάν δεν θέλετε να κάνετε αναβάθμιση σε WSUS 3.0 SP1 αυτήν τη στιγμή, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην ενότητα "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης".


Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Συνιστούμε να κάνετε αναβάθμιση σε WSUS 3.0 SP1 και να λάβετε την ενημέρωση 954960. Εάν δεν θέλετε να κάνετε αναβάθμιση σε WSUS 3.0 SP1 αυτήν τη στιγμή, ακολουθήστε τη διαδικασία σε αυτήν την ενότητα για να επαναφέρετε με μη αυτόματο τρόπο τις εγκρίσεις σε σταθερή κατάσταση στο διακομιστή WSUS.

 1. Στην κονσόλα διαχείρισης WSUS, στη λίστα ενημερώσεις, εντοπίστε την ενημερωμένη έκδοση του Office 2003 Service Pack 1.
  • Σημείωση Περισσότερες από μία ενημερωμένη έκδοση του Office 2003 Service Pack 1 ενδέχεται να έχουν δημοσιευθεί. Είναι σημαντικό να επιβεβαιώσετε ότι έχετε εντοπίσει τη συγκεκριμένη έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης που απαιτείται για αυτήν τη διαδικασία. Βεβαιωθείτε ότι το παρακάτω αναγνωριστικό ενημερωμένης έκδοσης εμφανίζεται στο κάτω μέρος του παράθυρου λεπτομερειών:
   D359F493-0AAD-43FA-AF5C-6763326CD98F
  • Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τα φίλτρα στον κόμβο ενημέρωση για να δείτε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Για να γίνει αυτό, ορισμός κατάστασης σε οποιοδήποτεκαι την τιμή Άρνηση έγκρισης . Εάν και πάλι δεν βλέπετε την ενημερωμένη έκδοση, ορίστε έγκριση Οποιαδήποτε εκτός από απορρίφθηκε.
 2. Βεβαιωθείτε ότι η ενημερωμένη έκδοση έχει απορριφθεί. Εάν η ενημερωμένη έκδοση δεν έχει απορριφθεί, κάντε δεξιό κλικ την ενημερωμένη έκδοση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απόρριψη.
 3. Εγκρίνετε την ενημερωμένη έκδοση. Για να γίνει αυτό, κάντε δεξιό κλικ την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στην επιλογή έγκρισηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Μην κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στις ρυθμίσεις έγκρισης στο πλαίσιο διαλόγου Έγκριση ενημερωμένων εκδόσεων .
 4. Απόρριψη της ενημερωμένης έκδοσης. Για να γίνει αυτό, κάντε δεξιό κλικ την ενημερωμένη έκδοση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απόρριψη.
 5. Οι υπολογιστές θα πρέπει τώρα με επιτυχία εντοπισμό στο διακομιστή WSUS και λαμβάνουν τυχόν ισχύουσες ενημερώσεις. Για να επιβεβαιώσετε ότι ένας υπολογιστής έχει δυνατότητα συγχρονισμού:
  1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών.
  2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:
   wuauclt.exe/detectnow
  3. Πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Ανατρέξτε στο αρχείο WindowsUpdate.log για να βεβαιωθείτε ότι ο συγχρονισμός είναι επιτυχής. Ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε την εντολή detectnow δύο φορές. Ορισμένοι πελάτες ανέφεραν ότι ο πρώτος συγχρονισμός αποτυγχάνει, αλλά ότι διαδοχικοί συγχρονισμοί είναι επιτυχείς.
 7. Εάν έχετε μια ιεραρχία διακομιστών WSUS, επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε διακομιστή. Ξεκινήστε με τον διακομιστή ανώτατου επιπέδου. Εάν κάποιος από τους διακομιστές είναι ρεπλίκα γονικού διακομιστή, αλλάξτε τον σε αυτόνομο χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Επιλογές/ενημέρωση προέλευσης και διακομιστή μεσολάβησης . Ακολουθήστε τα βήματα της διαδικασίας και, στη συνέχεια, αλλάξτε τον αυτόνομο διακομιστή σε ρεπλίκα γονικού διακομιστή.


Περισσότερες πληροφορίες

Γνωστά ζητήματα με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

 • Όταν εγκαθιστάτε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση σε έναν υπολογιστή που εκτελεί WSUS και όταν ο υπολογιστής φιλοξενεί επίσης και άλλες υπηρεσίες Internet όπως HTTP, FTP, NNTP ή SMTP, αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να σταματά και ξεκινά πάλι κατά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης.
 • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν υποστηρίζει απεγκατάσταση. Για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση και επανεγκατάσταση του WSUS.

  Εάν θέλετε να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, σας συνιστούμε να επιλέξετε την προεπιλεγμένη επιλογή κατά την απεγκατάσταση του WSUS. Η προεπιλεγμένη επιλογή διατηρεί τη βάση δεδομένων και το περιεχόμενο στο σύστημα έτσι ώστε οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις να διατηρούνται κατά την επανεγκατάσταση του WSUS.
 • Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, δεν υπάρχει καταχώριση για την ενημερωμένη έκδοση στη δυνατότητα Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον πίνακα ελέγχου. Για να επαληθεύσετε ότι η ενημερωμένη έκδοση έχει εγκατασταθεί σωστά, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Ανοίξτε τον ακόλουθο φάκελο:

   %ProgramFiles%\Update Services\WebServices\ClientWebService\bin\
  2. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Microsoft.UpdateServices.WebServices.Client.Dll και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα " έκδοση ".
   • Εάν η ενημερωμένη έκδοση έχει εγκατασταθεί σωστά, η έκδοση του αρχείου είναι 3.1.6001.66.
   • Εάν η ενημερωμένη έκδοση έχει εγκατασταθεί σωστά, η έκδοση του αρχείου είναι 3.1.6001.65.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 954960 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια