Η υπηρεσία παροχής Microsoft OLE DB για Jet και το πρόγραμμα οδήγησης ODBC του Microsoft Access είναι διαθέσιμη στις εκδόσεις 32-bit μόνο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η υπηρεσία παροχής Microsoft OLE DB για Microsoft Jet και το πρόγραμμα οδήγησης Microsoft Access ODBC (πρόγραμμα οδήγησης ODBC του Jet) παρέχουν μια διασύνδεση σε βάσεις δεδομένων της Microsoft Office Access. Η υπηρεσία παροχής Microsoft OLE DB για Jet και το πρόγραμμα οδήγησης ODBC του Jet είναι διαθέσιμη στις εκδόσεις 32-bit μόνο.

Περισσότερες πληροφορίες

Δεν παρέχουμε μια έκδοση 64-bit της υπηρεσίας Microsoft OLE DB για Jet. Επιπλέον, δεν παρέχουμε μια έκδοση 64-bit του προγράμματος οδήγησης ODBC του Jet. Εάν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία παροχής Microsoft OLE DB για Jet ή το πρόγραμμα οδήγησης ODBC του Jet για τη σύνδεση με ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων σε ένα περιβάλλον 64-bit, αντιμετωπίζετε διάφορα ζητήματα.

Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε μια εφαρμογή 32-bit που χρησιμοποιεί της υπηρεσίας Microsoft OLE DB για Jet. Εάν κάνετε μετεγκατάσταση της εφαρμογής ώστε να εκτελείται σε λειτουργία 64-bit, η εφαρμογή δεν μπορεί να συνδεθεί στο αρχείο προέλευσης δεδομένων με τη χρήση της υπηρεσίας Microsoft OLE DB για Jet. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή η εφαρμογή απαιτεί μια έκδοση 64-bit της υπηρεσίας Microsoft OLE DB για Jet.

Ωστόσο, εξακολουθεί να έχουμε την έκδοση 32-bit του της υπηρεσίας Microsoft OLE DB για Jet και την έκδοση 32 bit του προγράμματος οδήγησης ODBC του Jet. Σε ένα περιβάλλον Windows 64-bit, μπορείτε να εκτελέσετε μια εφαρμογή σε κατάσταση λειτουργίας 32-bit. Επομένως, η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί την έκδοση 32-bit του της υπηρεσίας Microsoft OLE DB για Jet ή την έκδοση 32 bit του προγράμματος οδήγησης ODBC του Jet.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 957570 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια