Ζητήματα κατά την εγκατάσταση της υπηρεσίας Terminal Server σε τυπική 2008 SBS ή τον πρώτο διακομιστή SBS 2008 Premium

Προέλευσης: Υπηρεσία υποστήριξης της Microsoft

ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ

ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΆΡΘΡΑ ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΑΠΌ ΜΈΣΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊΤΑΙ ΣΕ ΑΠΌΚΡΙΣΗ ΑΝΕΡΧΌΜΕΝΟ Ή ΜΟΝΑΔΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ, Ή ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΠΛΉΡΩΜΑ ΆΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ (KNOWLEDGE BASE).


Αφού προσθέσετε την υπηρεσία ρόλου διακομιστή τερματικού, σύμφωνα με το ρόλο των υπηρεσιών Terminal Services στον τυπικό διακομιστή SBS 2008 ή Server #1 στο SBS 2008 Premium, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους, αφού ολοκληρωθεί η διαχείριση στοιχείων ή όταν προσπαθείτε να αλλάξετε τη λειτουργία άδειας χρήσης των υπηρεσιών Terminal Services από απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας για διαχείριση σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας.


8007013D 


Επιπλέον, οι παρακάτω συνδέσεις θα ξεκινήσει σωστά και δεν έχει ως αποτέλεσμα την κονσόλα SBS διακοπή της λειτουργίας:


• Στην καρτέλα χρήστες: "Άδειες πρόσβασης πελάτη επιπλέον Αγορών"


• Στην καρτέλα υπολογιστές: "Άδειες πρόσβασης πελάτη επιπλέον Αγορών"


• Με τη δικτύωση, τη σύνδεση tab: "Διαχείριση δρομολογητή" (αρκετές θέσεις στην ενότητα Ιδιότητες)


• Στην καρτέλα "Κοινόχρηστοι φάκελοι": "Αναζήτηση οποιοδήποτε από τα κοινόχρηστα στοιχεία"

ΑιτίαΕγκατάσταση της υπηρεσίας Terminal Server σε τυπική 2008 SBS ή Server #1 στο SBS 2008 Premium δεν υποστηρίζεται και δεν θα λειτουργήσει, παρόλο που εμφανίζεται για να το εγκαταστήσετε δεν έχει σχεδιαστεί για να εργαστείτε με το τυπικό διακομιστή SBS 2008 (ή Server #1 στο SBS 2008 Premium). Αυτός ο διακομιστής θα επιτρέπει μόνο 2 διαχειριστικές συνδέσεις χρησιμοποιώντας απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας για διαχείριση, ανεξάρτητα από τον τρόπο η υπηρεσία Terminal Server ή η λειτουργία ακρόασης RDP ρυθμίζονται.


Άλλες υπηρεσίες σύμφωνα με το ρόλο των υπηρεσιών Terminal Services, όπως η πύλη TS, TS Web Access ή παραχώρησης αδειών χρήσης TS θα εγκαταστήσετε και θα λειτουργούν κανονικά, υποστηρίζονται πλήρως.


Πρέπει να καταργήσετε την υπηρεσία Terminal Server από το τυπικό διακομιστή SBS 2008 (ή Server #1 στο SBS 2008 Premium) για να ανακτήσετε την σωστή λειτουργία της κονσόλας SBS.


Μπορείτε να το κάνετε ανοίγοντας τη Διαχείριση διακομιστή, ανάπτυξη ρόλων και επιλέγοντας το ρόλο των υπηρεσιών Terminal Services. Στο πλευρικό παράθυρο δεξιά, επιλέξτε κατάργηση υπηρεσιών ρόλου και καταργήστε την επιλογή από το ρόλο του Terminal Server, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο "και" Κατάργηση "για να ολοκληρώσετε τον οδηγό.Εάν θέλετε να εφαρμόσετε την υπηρεσία Terminal Server για να φιλοξενήσει πολλές επιφάνειες εργασίας χρηστών στον ίδιο διακομιστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 2ο διακομιστή που παρέχεται με το SBS 2008 Premium ή να αγοράσετε μια άδεια ξεχωριστό διακομιστή για να εφαρμόσει.

Περισσότερες πληροφορίεςΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οικογένεια προϊόντων SBS 2008, ελέγξτε:http://www.microsoft.com/windowsserver/essential/sbs/editions.mspx

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ

MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ Ή ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΎΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ WEB ("ΥΛΙΚΆ") ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΣΚΟΠΌ. ΤΑ ΥΛΙΚΆ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΑΚΡΊΒΕΙΕΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΆ ΛΆΘΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΊ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΉ, ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ.


ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΆ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΊΚΑΙΟ, MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΊΕΙ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΑΝ EXPRESS, ΣΙΩΠΗΡΉ Ή ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΆ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ Ή ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΤΊΤΛΩΝ, ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΊΗΣΗ/ΑΠΟΜΊΜΗΣΗ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Ή ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ, ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΑ ΥΛΙΚΆ.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 957712 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια