Μια συνάθροιση ενημερώσεων είναι διαθέσιμη για τον Internet Explorer για Windows Embedded CE 6,0 (Νοέμβριος 2008)


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι μια συνάθροιση ενημερώσεων κώδικα για την έκδοση του Windows Internet Explorer που περιλαμβάνεται με τα Windows Embedded CE 6,0 αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει τα ακόλουθα ζητήματα που δεν τεκμηριώνονται προηγουμένως σε ένα άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

Διορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο Internet Explorer για Windows CE μπορεί να συμπεριφέρεται απρόβλεπτα μετά την ακύρωση ενός παραθύρου διαλόγου λήψης αρχείων

Συμπτώματα Σε ορισμένα σενάρια, ο Internet Explorer για Windows CE μπορεί να συμπεριφέρεται απρόβλεπτα μετά την ακύρωση ενός πλαισίου διαλόγου λήψης αρχείων. Αιτία Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή ορισμένα βήματα εκκαθάρισης δεν εμφανίζονται μετά την ακύρωση του παραθύρου διαλόγου.

Διορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο Internet Explorer για Windows CE μπορεί να είναι ασταθής όταν μια σελίδα ανανεώνεται ή πλοηγείται μακριά από

Συμπτώματα Σε ορισμένα σενάρια, η ασφαλεια της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ παίρνει την κατάσταση καθαρισμού από το MSHTMI. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ζητήματα σταθερότητας στον Internet Explorer για Windows CE. Αιτία Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται εξαιτίας εσφαλμένου χειρισμού εξαιρέσεων σε λειτουργική μονάδα

Διορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο Internet Explorer για Windows CE ενδέχεται να είναι ασταθής όταν φορτώνονται ορισμένα υποκείμενα φίλτρα

Συμπτώματα Εάν μια σελίδα περιέχει πολλαπλά καρέ, μια ανυψώνει χρυσή γραμμή μπορεί να ενεργοποιήσει ζητήματα σταθερότητας στον Internet Explorer για Windows CE. Αιτία Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται εξαιτίας ακούσια κλήσεις σε αντικείμενα που έχουν ήδη κυκλοφορήσει.

Διορθώνει ένα πρόβλημα στον Internet Explorer για Windows CE στο οποίο είναι ενεργοποιημένα τα κατάλοιπα από σελίδες που έχουν φορτωθεί

Συμπτώματα Σε ορισμένα σενάρια, ο Internet Explorer για Windows CE δεν κάνει σωστά κατάργηση φόρτωσης μιας σελίδας. Αυτό μπορεί να ενεργοποιήσει τη γραμμή διευθύνσεων για να εμφανίσει μια νέα διεύθυνση που έχει περισσεύματα από την προηγούμενη σελίδα. Αιτία Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται εξαιτίας ενός μη-σύγχρονου συμβάντος εκφόρτωσης που μπορεί να προκύψει κατά τη φόρτωση της σελίδας.

Διορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο Internet Explorer για Windows CE ενδέχεται να είναι ασταθής όταν μια σελίδα ενεργής δέσμης ενεργειών κάνει πολλές εσφαλμένες κλήσεις

Συμπτώματα Σε ορισμένες ιστοσελίδες, εσφαλμένες κλήσεις που έχουν μη έγκυρες παραμέτρους γίνονται από τις υποκείμενες δέσμες ενεργειών. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ζητήματα σταθερότητας στον Internet Explorer για Windows CE. Αιτία Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται εξαιτίας ανεπαρκούς χειρισμού Προσθήκη/κατάργηση στο μηχανισμό HTML.

Διορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο Internet Explorer για Windows CE ενδέχεται να είναι ασταθής κατά την ανανέωση μιας σελίδας

Συμπτώματα Σε ορισμένα σενάρια, ο Internet Explorer για Windows CE ενδέχεται να είναι ασταθής κατά τη διάρκεια μιας ανανέωσης. Αιτία Αυτό το ζήτημα προκαλείται από εσφαλμένο χειρισμό ορισμένων αναφορών χαρακτηριστικού στοιχείου.

Διορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο Internet Explorer για Windows CE ενδέχεται να είναι ασταθής όταν επεξεργάζεται ορισμένα αρχεία JPEG

Συμπτώματα Ο Internet Explorer για Windows CE ενδέχεται να είναι ασταθής λόγω μη αξιόπιστων δεδομένων σε αρχεία JPEG. Αιτία Αυτό το ζήτημα εμφανίζεται λόγω ανεπαρκούς μεγέθους που εκχωρείται για την αποθήκευση ορισμένων ιδιοτήτων JPEG.

Διορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο Internet Explorer για Windows CE ενδέχεται να είναι ασταθής όταν φορτώνετε μια νέα σελίδα

Συμπτώματα Σε ορισμένα σενάρια, ο Internet Explorer για Windows CE δεν φορτώνει σωστά μια σελίδα. Όταν παρουσιαστεί αυτό το ζήτημα, εμφανίζονται μόνο μερικώς φορτωμένα στοιχεία. Αιτία Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται εξαιτίας ενός ασύγχρονου συμβάντος εκφόρτωσης που παρουσιάζεται κατά τη φόρτωση της σελίδας.

Διορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο ενδέχεται να παρουσιαστεί ένα ζήτημα ευστάθειας μνήμης στον Internet Explorer για Windows CE

Συμπτώματα Σε ορισμένα σενάρια, ο Internet Explorer για Windows CE ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα ζήτημα σταθερότητας μνήμης όταν η μνήμη cache δεν διαχειρίζεται σωστά. Αιτία Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή σε ορισμένα σενάρια, το δέντρο του στοιχείου μπορεί να είναι εκτός συγχρονισμού.

Διορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο Internet Explorer για Windows CE ενδέχεται να είναι ασταθής όταν γίνεται επεξεργασία μη έγκυρων στυλ

Συμπτώματα Ο Internet Explorer για Windows CE ενδέχεται να χειριστεί εσφαλμένα μη έγκυρα στυλ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δημιουργία ευρετηρίου εκτός σειράς. Αιτία Αυτό το ζήτημα προκαλείται από εσφαλμένη δημιουργία ευρετηρίου στη φόρμα στυλ.

Διορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο Internet Explorer για Windows CE ενδέχεται να είναι ασταθής όταν παρουσιάζεται ένθετη πλοήγηση

Συμπτώματα Σε ορισμένα σενάρια, ο Internet Explorer για Windows CE ενδέχεται να είναι ασταθής όταν παρουσιάζεται πολλαπλή πλοήγηση επανεισερχόμενων. Αιτία Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται εξαιτίας εσφαλμένου χειρισμού των αναφορών που επιστρέφονται προηγουμένως.

Διορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο Internet Explorer για Windows CE μπορεί να είναι ασταθής όταν φορτώνεται ένα αρχείο PDF και δεν έχει εγκατασταθεί μια σωστή συσκευή ανάγνωσης

Συμπτώματα Σε ορισμένα σενάρια, όταν δεν είναι εγκατεστημένο ένα πρόγραμμα ανάγνωσης PDF, η φόρτωση ενός μεγάλου αρχείου PDF ενδέχεται να προκαλέσει αστάθεια στον Internet Explorer για Windows CE. Αιτία Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή ο Internet Explorer για Windows CE προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ξανά μια διασύνδεση που έχει ήδη απομονταριστεί.

Διορθώνει ένα πρόβλημα στον Internet Explorer για Windows CE προκαλώντας καταστροφή αίτησης HTTP

Συμπτώματα Σε ορισμένα σενάρια, ο Internet Explorer για Windows CE δεν φορτώνει σωστά μια κεφαλίδα HTTP. Όταν συμβεί αυτό, ο Internet Explorer δεν εμφανίζει σωστά τα περιεχόμενα της σελίδας. Αιτία Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται εξαιτίας εσφαλμένη σύγκριση ρουτίνες στο χειρισμό κεφαλίδας.

Διορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο Internet Explorer για Windows CE ενδέχεται να είναι ασταθής όταν δημιουργούνται ορισμένα DOM

Συμπτώματα Σε ορισμένα σενάρια, αποτυγχάνει η δημιουργία αντικειμένου μοντέλου αντικειμένου Document (DOM). Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζητήματα σταθερότητας στον Internet Explorer για Windows CE. Αιτία Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται όταν έχει εκχωρηθεί ανεπαρκές μέγεθος για την αποθήκευση χαρακτηριστικών DOM.

Διορθώνει ένα πρόβλημα στον Internet Explorer για Windows CE στο οποίο επιτρέπονται τα συμβάντα του ποντικιού από διαφορετικά πλαίσια

Συμπτώματα Σε ορισμένα σενάρια, τα κλικ του ποντικιού που φαίνεται να βρίσκονται έξω από το τρέχον περίγραμμα του πλαισίου θεωρούνται έγκυρα. Αιτία Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται εξαιτίας εσφαλμένης επικύρωσης ιδιοκτησίας σε συμβάντα καταγραφής του ποντικιού.

Διορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο Internet Explorer για Windows CE ενδέχεται να είναι ασταθής κατά την προεπισκόπηση εκτύπωσης

Συμπτώματα Σε ορισμένα σενάρια, ο Internet Explorer για Windows CE επιτρέπει την επικύρωση εσφαλμένου ορίσματος κατά την προεπισκόπηση εκτύπωσης. Αιτία Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται εξαιτίας της επικύρωσης Down-ισοστάθμιση που μπορεί να προκύψει κατά τη λειτουργία προεπισκόπησης.

Διορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο Internet Explorer για Windows CE ενδέχεται να είναι ασταθής όταν γίνεται πρόσβαση σε ένα μη έγκυρο στοιχείο

Συμπτώματα Σε ορισμένα σενάρια, όταν πρόσβαση μη έγκυρα αντικείμενα σε μια εσφαλμένη δέσμη ενεργειών, Internet Explorer για Windows CE ενδέχεται να χρησιμοποιήσετε μη έγκυρες αναφορές. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζητήματα σταθερότητας μνήμης. Αιτία Αυτό το ζήτημα εμφανίζεται εξαιτίας λανθασμένου σχηματισμού συμβολοσειράς όταν επιστρέφεται ένα στοιχείο από μη έγκυρη θέση.

Διορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα σταθερότητας κατά το σχηματισμό δέντρου αντικειμένων

Συμπτώματα Υπό ορισμένες συνθήκες, η απαρίθμηση λιστών μπορεί να προκαλέσει ζητήματα σταθερότητας λόγω γρήγορων κλήσεων για την προσθήκη ή την κατάργηση μεθόδων. Αιτία Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται εξαιτίας λανθασμένου υπολογισμού ευρετηρίου.

Διορθώνει ένα πρόβλημα στον Internet Explorer για Windows CE στο οποίο επιτρέπεται η πρόσβαση σε πλαίσια από τα περιγράμματα

Σύμπτωμα 1 Σε ορισμένα σενάρια, ένα αντικείμενο XML DOM μπορεί να δημιουργηθεί εσφαλμένα. Αιτία 1 Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται όταν ο μηχανισμός MSHTMI επιστρέφει μη έγκυρα αντικείμενα που ανήκουν σε διαφορετικά πλαίσια.
Σύμπτωμα 2 Σε ορισμένα σενάρια, επιτρέπεται εσφαλμένη πρόσβαση σε ορισμένα πλαίσια. Αιτία 2 Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται όταν παρουσιάζεται μη έγκυρη επαλήθευση, ενώ ένα στοιχείο αποκτά την εστίαση.
Σύμπτωμα 3 Σε ορισμένα σενάρια, ο Internet Explorer για Windows CE επιτρέπει την επικύρωση εσφαλμένης δέσμης ενεργειών για να υπερβεί τα όρια σελίδας.

Περισσότερες πληροφορίες


Πληροφορίες ενημέρωσης λογισμικού

Μια υποστηριζόμενη ενημερωμένη έκδοση λογισμικού είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft με Windows ενσωματωμένο CE 6,0 μηνιαία ενημερωμένη έκδοση (Νοεμβρίου 2008). Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό, μεταβαίνοντας στην ενότητα "πληροφορίες αρχείου" αυτού του άρθρου. Το όνομα αρχείου του πακέτου περιέχει την έκδοση του προϊόντος, την ημερομηνία, τον αριθμό άρθρου της Γνωσιακής βάσης και τον τύπο επεξεργαστή. Η μορφή ονόματος αρχείου πακέτου είναι:
Έκδοση προϊόντος-YYMMDD-kbnnnnnn-τύπος επεξεργαστή
Για παράδειγμα: Wincepb50-060503-kb917590-armv4i. msi είναι η επιδιόρθωση ARMV4i Windows CE 5,0 πλατφόρμα Builder Fix που τεκμηριώνεται μελάνι Bάρθρο 917590 και που περιέχεται στη μηνιαία ενημερωμένη έκδοση του Μαΐου 2006. Για να επιλύσετε αμέσως αυτό το ζήτημα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη ενημερώσεων λογισμικού του Windows CE Platform Builder και του βασικού λειτουργικού συστήματος:
837392 τρόπος εντοπισμού των βασικών επιδιορθώσεων του λειτουργικού συστήματος για τα προϊόντα Microsoft Windows CE Platform Builder

Προϋποθέσεις

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση υποστηρίζεται μόνο εάν έχουν εγκατασταθεί όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις που εκδόθηκαν προηγουμένως για αυτό το προϊόν.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης λογισμικού, πρέπει να εκτελέσετε μια καθαρή Δόμηση ολόκληρης της πλατφόρμας. Για να εκτελέσετε μια καθαρή δόμηση της πλατφόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Καθαρισμός στο μενού Build . Για να δημιουργήσετε την πλατφόρμα, κάντε κλικ στην επιλογή Δόμηση πλατφόρμας στο μενού Build . Δεν χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν αντικαθιστά μια παλαιότερη ενημερωμένη έκδοση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΊΟΥ


Πληροφορίες πακέτου

Όνομα αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏρα
Wincepb60-081117-kb958070-armv4i.msi69.134.84818-Nov-200812:07
Wincepb60-081117-kb958070-mipsii.msi65.910.78418-Nov-200812:07
Wincepb60-081117-kb958070-mipsii_fp.msi65.898.49618-Nov-200812:07
Wincepb60-081117-kb958070-mipsiv.msi66.282.49618-Nov-200812:07
Wincepb60-081117-kb958070-mipsiv_fp.msi66.283.52018-Nov-200812:07
Wincepb60-081117-kb958070-sh4.msi64.973.31218-Nov-200812:07
Wincepb60-081117-kb958070-x86.msi58.912.76818-Nov-200812:07

Πληροφορίες εγκατεστημένου αρχείου

Η έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού στην αγγλική γλώσσα (Ηνωμένων Πολιτειών) εγκαθιστά αρχεία με χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία παρατίθενται στη συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό σας υπολογιστή εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα και με την τρέχουσα διάρκεια της θερινής ώρας (DST). Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε ορισμένες λειτουργίες στα αρχεία.
Όνομα αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΔιαδρομή
Dochost.lib1.627.49003-Nov-200819:17Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Htmlapp.lib855.54803-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Mshtml.lib83.226.88403-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Mshtml_dbind.lib2.982.06003-Nov-200819:19Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Mshtml_sdbind.lib136.70403-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Passport.lib509.21803-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Ppstubs.lib206.45203-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Shdocvw.lib4.225.23603-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Tvlens.lib1.075.91803-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Tvlens_stubs.lib656.03603-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Urlmon.lib4.363.94403-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Wininet.lib9.219.18203-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Dochost.lib1.083.03803-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Htmlapp.lib817.33003-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Mshtml.lib64.642.38203-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Mshtml_dbind.lib2.393.44803-Nov-200818:53Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Mshtml_sdbind.lib141.00403-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Passport.lib454.83603-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Ppstubs.lib210.62403-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Shdocvw.lib3.211.55003-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Tvlens.lib930.62403-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Tvlens_stubs.lib609.69803-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Urlmon.lib2.869.90003-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Wininet.lib6.630.31003-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Dochost.lib1.535.70003-Nov-200820:10Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Htmlapp.lib848.70403-Nov-200820:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Mshtml.lib80.407.91603-Nov-200820:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Mshtml_dbind.lib2.888.64203-Nov-200820:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Mshtml_sdbind.lib136.99803-Nov-200820:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Passport.lib484.49403-Nov-200820:10Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Ppstubs.lib206.73203-Nov-200820:10Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Shdocvw.lib4.090.47403-Nov-200820:10Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Tvlens.lib1.056.96003-Nov-200820:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Tvlens_stubs.lib651.25203-Nov-200820:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Urlmon.lib4.124.78403-Nov-200820:10Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Wininet.lib8.704.28603-Nov-200820:10Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Dochost.lib1.045.58403-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Htmlapp.lib779.13003-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Mshtml.lib60.799.37403-Nov-200819:46Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Mshtml_dbind.lib2.300.01803-Nov-200819:46Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Mshtml_sdbind.lib126.24803-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Passport.lib443.69003-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Ppstubs.lib205.52403-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Shdocvw.lib3.125.86403-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Tvlens.lib883.68203-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Tvlens_stubs.lib593.01803-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Urlmon.lib2.771.65803-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Wininet.lib6.273.12203-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Dochost.lib1.535.81603-Nov-200821:05Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Htmlapp.lib849.85803-Nov-200821:06Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Mshtml.lib80.427.75403-Nov-200821:06Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Mshtml_dbind.lib2.888.79403-Nov-200821:06Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Mshtml_sdbind.lib137.17203-Nov-200821:06Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Passport.lib485.09803-Nov-200821:05Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Ppstubs.lib206.78003-Nov-200821:05Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Shdocvw.lib4.091.17803-Nov-200821:05Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Tvlens.lib1.058.12803-Nov-200821:06Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Tvlens_stubs.lib652.41203-Nov-200821:06Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Urlmon.lib4.125.45003-Nov-200821:05Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Wininet.lib8.706.12603-Nov-200821:05Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Dochost.lib1.045.71003-Nov-200820:39Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Htmlapp.lib780.27603-Nov-200820:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Mshtml.lib60.811.93603-Nov-200820:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Mshtml_dbind.lib2.300.86003-Nov-200820:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Mshtml_sdbind.lib126.41603-Nov-200820:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Passport.lib444.03203-Nov-200820:39Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Ppstubs.lib205.56403-Nov-200820:39Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Shdocvw.lib3.126.59003-Nov-200820:39Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Tvlens.lib884.86403-Nov-200820:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Tvlens_stubs.lib594.19203-Nov-200820:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Urlmon.lib2.772.40203-Nov-200820:39Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Wininet.lib6.275.04003-Nov-200820:39Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Dochost.lib1.556.28403-Nov-200821:58Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Htmlapp.lib853.79603-Nov-200821:59Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Mshtml.lib81.294.75803-Nov-200821:59Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Mshtml_dbind.lib2.914.79203-Nov-200822:00Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Mshtml_sdbind.lib137.62603-Nov-200821:59Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Passport.lib491.76003-Nov-200821:58Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Ppstubs.lib207.03203-Nov-200821:58Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Shdocvw.lib4.134.38803-Nov-200821:58Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Tvlens.lib1.063.82003-Nov-200821:59Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Tvlens_stubs.lib653.44403-Nov-200821:59Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Urlmon.lib4.186.67203-Nov-200821:58Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Wininet.lib8.828.13003-Nov-200821:58Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Dochost.lib1.051.36203-Nov-200821:32Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Htmlapp.lib781.89403-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Mshtml.lib61.068.17203-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Mshtml_dbind.lib2.315.56403-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Mshtml_sdbind.lib126.32403-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Passport.lib449.52403-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Ppstubs.lib205.62403-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Shdocvw.lib3.143.63203-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Tvlens.lib885.94203-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Tvlens_stubs.lib594.10803-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Urlmon.lib2.795.69603-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Wininet.lib6.355.44203-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Dochost.lib1.556.40003-Nov-200822:53Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Htmlapp.lib854.95003-Nov-200822:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Mshtml.lib81.299.78403-Nov-200822:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Mshtml_dbind.lib2.914.58603-Nov-200822:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Mshtml_sdbind.lib137.80003-Nov-200822:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Passport.lib492.09003-Nov-200822:53Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Ppstubs.lib207.08003-Nov-200822:53Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Shdocvw.lib4.135.09803-Nov-200822:53Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Tvlens.lib1.064.98803-Nov-200822:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Tvlens_stubs.lib654.60403-Nov-200822:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Urlmon.lib4.187.33803-Nov-200822:53Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Wininet.lib8.829.93603-Nov-200822:53Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Dochost.lib1.051.48603-Nov-200822:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Htmlapp.lib783.04003-Nov-200822:27Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Mshtml.lib61.072.45803-Nov-200822:27Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Mshtml_dbind.lib2.315.34603-Nov-200822:27Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Mshtml_sdbind.lib126.49203-Nov-200822:27Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Passport.lib449.62203-Nov-200822:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Ppstubs.lib205.66403-Nov-200822:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Shdocvw.lib3.144.34603-Nov-200822:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Tvlens.lib887.12403-Nov-200822:27Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Tvlens_stubs.lib595.28203-Nov-200822:27Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Urlmon.lib2.796.44003-Nov-200822:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Wininet.lib6.357.37803-Nov-200822:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Dochost.lib1.422.68203-Nov-200823:46Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Htmlapp.lib803.87403-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Mshtml.lib72.970.22203-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Mshtml_dbind.lib2.663.77203-Nov-200823:48Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Mshtml_sdbind.lib132.02203-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Passport.lib450.19203-Nov-200823:46Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Ppstubs.lib206.22203-Nov-200823:46Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Shdocvw.lib3.806.55403-Nov-200823:46Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Tvlens.lib1.000.09803-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Tvlens_stubs.lib634.73603-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Urlmon.lib3.700.61803-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Wininet.lib7.898.87603-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Dochost.lib969.21603-Nov-200823:20Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Htmlapp.lib748.38803-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Mshtml.lib56.164.96403-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Mshtml_dbind.lib2.175.99603-Nov-200823:22Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Mshtml_sdbind.lib121.89803-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Passport.lib419.49803-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Ppstubs.lib205.50003-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Shdocvw.lib2.931.24203-Nov-200823:20Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Tvlens.lib844.89403-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Tvlens_stubs.lib584.17603-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Urlmon.lib2.579.77203-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Wininet.lib5.879.67403-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Dochost.lib1.390.71003-Nov-200818:25Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Htmlapp.lib767.28603-Nov-200818:26Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Mshtml.lib65.106.06403-Nov-200818:26Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Mshtml_dbind.lib2.531.38803-Nov-200818:26Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Mshtml_sdbind.lib124.91603-Nov-200818:26Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Passport.lib440.82603-Nov-200818:25Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Ppstubs.lib205.73603-Nov-200818:25Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Shdocvw.lib3.684.60403-Nov-200818:25Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Tvlens.lib928.30803-Nov-200818:26Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Tvlens_stubs.lib627.04003-Nov-200818:26Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Urlmon.lib3.599.85803-Nov-200818:25Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Wininet.lib7.571.61803-Nov-200818:25Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Dochost.lib968.84603-Nov-200818:00Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Htmlapp.lib756.46803-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Mshtml.lib54.957.22003-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Mshtml_dbind.lib2.208.10803-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Mshtml_sdbind.lib127.81003-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Passport.lib423.64403-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Ppstubs.lib209.03003-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Shdocvw.lib2.931.56603-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Tvlens.lib839.35403-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Tvlens_stubs.lib598.94203-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Urlmon.lib2.580.74603-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Wininet.lib5.901.23603-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail

Κατάσταση


Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "ισχύει για".