Μήνυμα σφάλματος, όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα Streets & Trips ή MapPoint: "Δεν ήταν δυνατή η λήψη πληροφοριών κατασκευής για διαδρομές"

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το αλλάξετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και τον τρόπο αλλαγής του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων και επαναφοράς μητρώου στα Windows

Περιγραφή μηνύματος σφάλματος

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Streets & Trips ή το MapPoint, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος που μοιάζει με το ακόλουθο:
Δεν ήταν δυνατή η λήψη πληροφοριών κατασκευής για διαδρομές. Δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε ξανά λήψη νέων πληροφοριών κατασκευής αργότερα

Για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα από εμάς, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιλύσετε το πρόβλημα χωρίς τη βοήθειά μας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυση (για Streets & Trips 2008 μόνο)

Για την αυτόματη επίλυση του προβλήματος, κάντε κλικ στη σύνδεση Επίλυση του προβλήματος. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα σε αυτόν τον οδηγό.

Σημείωση Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να παρέχεται μόνο στα αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

Για να ελέγξετε εάν ο οδηγός αυτός επέλυσε το πρόβλημα, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".

Επίλυση από το χρήστη

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το αλλάξετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και τον τρόπο αλλαγής του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων και επαναφοράς μητρώου στα Windows
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Πραγματοποιήστε λήψη και εκτέλεση του αρχείου ConstructionPatch.reg ST08 για να προσθέσετε την τιμή που λείπει.

Επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web, για να πραγματοποιήσετε λήψη και εκτέλεση του αρχείου ConstructionPatch.reg ST08:

Μέθοδος 2: Μη αυτόματη επεξεργασία του μητρώου των Windows, για να προσθέσετε την τιμή που λείπει.

 1. Εάν εκτελείτε Windows XP ή παλαιότερη έκδοση, επιλέξτε Έναρξη (Start), Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.  Εάν εκτελείτε Windows Vista, επιλέξτε Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Regedit στη λίστα Προγράμματα (Programs).
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Automap\15.0\USA
 3. Κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία (Edit), επιλέξτε Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, Τιμή ακολουθίας χαρακτήρων (String Value).
 4. Αντικαταστήστε το στοιχείο Νέα τιμή (New Value) με ConstructionFileSite.

  Σημείωση Έχετε υπόψη σας ότι δεν υπάρχουν κενά διαστήματα στο ConstructionFileSite.
 5. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ConstructionFileSite και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα ως δεδομένα τιμής:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129215
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν εξέλθετε από τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
Για να ελέγξετε εάν ο οδηγός αυτός επέλυσε το πρόβλημα, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".

Επιλύθηκε το πρόβλημα;

Ελέγξτε αν το πρόβλημα έχει επιλυθεί. Εάν το πρόβλημα έχει επιλυθεί, δεν χρειάζεται να προχωρήσετε παρακάτω σε αυτό το άρθρο. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης.

Streets & Trips 2009 και MapPoint 2009: Επεξεργασία του μητρώου

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα σε περίπτωση λανθασμένης αλλαγής του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των προβλημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα προβλήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Πραγματοποιήστε αλλαγές στο μητρώο με δική σας ευθύνη.
 1. Εάν εκτελείτε Windows XP ή παλαιότερη έκδοση των Windows, επιλέξτε Έναρξη (Start), Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Εάν εκτελείτε Windows Vista, επιλέξτε Έναρξη (Start)κουμπί , πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Regedit στη λίστα Προγράμματα (Programs).
 2. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:

  Streets and Trips
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Automap\16.0\USA

  Mappoint
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Mappoint\16.0\USA
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Τιμή ακολουθίας χαρακτήρων (String Value).
 4. Αντικαταστήστε το στοιχείο "Νέα τιμή (New Value)" με ConstructionFileSite.

  Σημείωση Δεν υπάρχουν κενά διαστήματα στο ConstructionFileSite.
 5. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ConstructionFileSite και κατόπιν πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο ως δεδομένα του στοιχείου Αξία (Value):
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=91188&clcid=0x409
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν εξέλθετε από τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 958844 - Τελευταία αναθεώρηση: 22 Σεπ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator, Microsoft Streets & Trips 2009, Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator, Microsoft MapPoint 2009 North America, Microsoft Streets & Trips 2008, Microsoft Streets & Trips 2008 Real Time, Microsoft Streets & Trips 2008 with GPS Locator

Σχόλια