Μήνυμα σφάλματος όταν αλλάζετε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος από διπλή σε μονή οθόνη σε υπολογιστή με Windows XP ή Windows Server 2003 στον οποίο έχει εγκατασταθεί η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 954211: "Διακοπή 0x0000008E" (Stop 0x0000008E)

Συμπτώματα

Σε υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP ή στον Windows Server 2003, εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 954211 χρησιμοποιώντας τον διακόπτη /b:RTMQFE. Στη συνέχεια, όταν αλλάξετε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος από διπλή σε μονή οθόνη, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κάποιο από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Γίνεται αυτόματη επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
 • Αφού συνδεθείτε, λαμβάνετε το εξής μήνυμα σφάλματος:
  Microsoft Windows

  Το σύστημα έχει ανανήψει από ένα σοβαρό σφάλμα.
  Μια καταγραφή αυτού του σφάλματος δημιουργήθηκε.

  Ενημερώστε τον υπεύθυνο της Microsoft για αυτό το θέμα.
  Έχει δημιουργηθεί μια αναφορά σφάλματος την οποία μπορείτε να μας στείλετε, ώστε να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τα Microsoft Windows. Θα χειριστούμε αυτήν την αναφορά ως εμπιστευτική και ανώνυμη.

  Για να δείτε τα δεδομένα που περιέχει αυτή η αναφορά σφάλματος, κάντε κλικ εδώ. (Microsoft Windows The system has recovered from a serious error. A log of this error has been created. Please tell Microsoft about this problem. We have created an error report that you can send to help us improve Microsoft Windows. We will treat this report as confidential and anonymous. To see what data this error report contains, click here.)
  Εάν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται και θέλετε να δείτε τα δεδομένα που περιέχει η αναφορά σφάλματος, κάντε κλικ στη σύνδεση κάντε κλικ εδώ (click here) στο κάτω μέρος του πλαισίου μηνύματος. Θα δείτε, στη συνέχεια, τις πληροφορίες υπογραφής σφάλματος που είναι παρόμοιες με τις παρακάτω:
  BCCode : 0x0000008E BCP1 : 0xc0000005 BCP2 : 0xbf93761d BCP3 : 0xa9e2d8fc BCP4 : 0x00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1 
 • Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος "Διακοπή" (Stop) σε μπλε οθόνη:
  Εντοπίστηκε πρόβλημα και τερματίστηκαν τα Windows για να αποτραπεί βλάβη στον υπολογιστή σας...(A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer...)
  Τεχνικές πληροφορίες:


  *** ΔΙΑΚΟΠΗ: 0x0000008E (0xc0000005, 0xbf93761d, 0xa9e2d8fc, 0x00000000)

  KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
 • Όταν προβάλετε το αρχείο καταγραφής συστήματος στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer), ίσως παρατηρήσετε μια καταχώρηση αναγνωριστικού συμβάντος 1003 με πληροφορίες παρόμοιες με τις εξής:
  Ημερομηνία: ημερομηνία
  Προέλευση: Σύστημα
  Χρόνος σφάλματος: ώρα
  Κατηγορία: (102)

  Τύπος: Σφάλμα
  Αναγνωριστικό συμβάντος: 1003

  Χρήστης: Δ/Υ

  Υπολογιστής: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
  Περιγραφή: Error code 0x0000008E, parameter1 0xc0000005, parameter2 0xbf93761d, parameter3 0xa9e2d8fc, parameter4 0x00000000. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το Κέντρο Βοήθειας και Υποστήριξης στο http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Δεδομένα: 0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E 0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er 0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code 0018: 20 30 30 30 30 30 30 35 00000MN 0020: 30 20 20 50 61 72 61 6d 0 Param 0028: 65 74 65 72 73 20 66 66 eters ff 0030: 66 66 66 66 64 31 2c (Date: date Source: System Error Time: time Category: (102) Type: Error Event ID: 1003 User: N/A Computer: COMPUTER Description: Error code 0000008e, parameter1 c0000005, parameter2 00000120, parameter3 fd28eaa4, parameter4 00000000. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Data: 0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E 0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er 0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code 0018: 20 30 30 30 30 30 30 35 000008e 0020: 30 20 20 50 61 72 61 6d 0 Param 0028: 65 74 65 72 73 20 66 66 eters ff 0030: 66 66 66 66 64 31 2c)

Σημειώσεις

 • Τα συμπτώματα ενός σφάλματος Διακοπή (Stop) ποικίλλουν ανάλογα με τις επιλογές αποτυχίας του συστήματος του υπολογιστή σας.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των επιλογών αποτυχίας συστήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

  307973 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων αποτυχίας συστήματος και επιλογών αποκατάστασης στα Windows

 • Οι τέσσερις παράμετροι που περιλαμβάνονται στις πληροφορίες υπογραφής σφάλματος (BCP x) και στις παρενθέσεις των τεχνικών πληροφοριών για το μήνυμα σφάλματος "Διακοπή" (Stop) ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή.
 • Δεν προκαλούνται όλα τα σφάλματα Διακοπή 0x000000MN (Stop 0x000000MN) από το ζήτημα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων των σφαλμάτων "Διακοπή 0x0000008E" (Stop 0x0000008E), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

  945658 Γενική αντιμετώπιση προβλημάτων για μήνυμα σφάλματος που ενδέχεται να εμφανιστεί τυχαία στα Windows XP: "Διακοπή 0x0000008E" (Stop 0x0000008E) (US)

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δημιουργήθηκε εκ νέου για να προσθέσει τον κλάδο GDR στο πακέτο. Αυτή η αλλαγή διευκολύνει τις επιχειρήσεις ώστε να αναπτύξουν αυτό το πακέτο στο περιβάλλον τους. Οι εταιρικοί πελάτες μπορούν να προωθήσουν αυτό το νέο πακέτο σε όλα τα συστήματα αντί να προσπαθούν να απομονώσουν τα συστήματα που έχουν επηρεαστεί από το θέμα, το οποίο εκφράζεται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft (Microsoft Download Center):

Ενημερωμένη έκδοση για Windows XP x86 Edition

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου WindowsXP-KB959252-x86-ENU.exe.

Ενημερωμένη έκδοση για Windows XP Professional x64 Edition και Windows Server 2003 x64 Edition

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου WindowsServer2003.WindowsXP-KB959252-x64-ENU.exe.

Ενημερωμένη έκδοση για τον Windows Server 2003 x86 Edition

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου WindowsServer2003-KB959252-x86-ENU.exe.

Ενημερωμένη έκδοση για συστήματα του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου WindowsServer2003-KB959252-ia64-ENU.exe.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών σε αυτό.

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης για Windows XP

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας τα Windows XP Service Pack 2 ή τα Windows XP Service Pack 3.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν αντικαθιστά καμιά άλλη ενημερωμένη έκδοση.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32 bit των Windows XP

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.1.2600.34681,846,01625-Oct-200812:33x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.1.2600.34681,846,91225-Oct-200812:43x86SP2SP2QFE
Win32k.sys5.1.2600.57011,846,40026-Oct-200810:06x86SP3SP3GDR
Win32k.sys5.1.2600.57011,846,91226-Oct-200815:18x86SP3SP3QFE
W32ksign.dll5.1.2600.571630,20826-Nov-200809:42x86NoneNot Applicable

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης για Windows Server 2003

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας τον Windows Server 2003 Service Pack 1 ή τον Windows Server 2003 Service Pack 2.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
889100 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Windows Server 2003

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν αντικαθιστά καμιά άλλη ενημερωμένη έκδοση.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32 bit του Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.32351,854,46425-Oct-200813:46x86SP1SP1GDR
Gdi32.dll5.2.3790.3091285,18418-Feb-200813:14x86SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.32351,859,58425-Oct-200814:03x86SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.43981,847,80825-Oct-200819:41x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.43981,849,85625-Oct-200820:05x86SP2SP2QFE

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις x64 του Windows Server 2003 ή των Windows XP Professional

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.32354,530,17626-Nov-200823:51x64SP1SP1GDR
Gdi32.dll5.2.3790.3091619,00826-Nov-200823:51x64SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.32354,548,60826-Nov-200823:51x64SP1SP1QFE
Wgdi32.dll5.2.3790.3091288,76826-Nov-200823:51x86SP1SP1QFE\WOW
Win32k.sys5.2.3790.43984,533,76027-Nov-200800:49x64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.43984,542,97626-Nov-200823:51x64SP2SP2QFE

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.32355,548,54426-Nov-200823:51IA-64SP1SP1GDR
Gdi32.dll5.2.3790.3091910,84826-Nov-200823:53IA-64SP1SP1QFE
Win32k.sys5.2.3790.32355,562,36826-Nov-200823:53IA-64SP1SP1QFE
Wgdi32.dll5.2.3790.3091288,76826-Nov-200823:53x86SP1SP1QFE\WOW
Win32k.sys5.2.3790.43985,560,83227-Nov-200800:03IA-64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.43985,567,48826-Nov-200823:51IA-64SP2SP2QFE

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".

Περισσότερες πληροφορίες

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος από διπλή σε μονή οθόνη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε δεξιό κλικ σε έναν κενό χώρο της επιφάνειας εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Στην καρτέλα Ρυθμίσεις (Settings), εμφανίζονται δύο εικονίδια οθόνης.
 3. Κάντε κλικ στη δευτερεύουσα οθόνη, στη συνέχεια κάντε κλικ για να καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου Επέκταση σε αυτήν την οθόνη (Extend my Windows desktop onto this monitor) και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 954211, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

954211 MS08-061: Θέματα ευπάθειας στον πυρήνα των Windows θα μπορούσαν να επιτρέψουν ανύψωση δικαιωμάτων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κλάδο QFE της ενημερωμένης έκδοσης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

824994 Περιγραφή των περιεχομένων των πακέτων ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού του Windows XP Service Pack 2 και του Windows Server 2003
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Τεχνική υποστήριξη για εκδόσεις x64 των Microsoft Windows

Εάν το υλικό σας συνοδεύεται από μια έκδοση x64 των Microsoft Windows, η οποία είναι ήδη εγκατεστημένη, ο κατασκευαστής του υλικού σας παρέχει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια για την έκδοση x64 των Windows. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κατασκευαστής του υλικού σας παρέχει υποστήριξη επειδή η έκδοση x64 των Windows περιλαμβανόταν στο υλικό σας. Ο κατασκευαστής του υλικού σας ενδέχεται να προσάρμοσε την εγκατάσταση της έκδοσης x64 των Windows με μοναδικά στοιχεία. Τα μοναδικά στοιχεία μπορεί να είναι προγράμματα οδήγησης συγκεκριμένων συσκευών ή προαιρετικές ρυθμίσεις για μεγιστοποίηση των επιδόσεων του υλικού. Η Microsoft θα σας παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια εάν χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη με μια έκδοση x64 των Windows. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής του υλικού είναι πιο αρμόδιος να υποστηρίξει το λογισμικό που ο ίδιος εγκατέστησε στο υλικό. Εάν αγοράσατε ξεχωριστά μια έκδοση x64 των Windows, όπως ο Windows Server 2003 x64, επικοινωνήστε με τη Microsoft για τεχνική υποστήριξη.

Για πληροφορίες προϊόντος σχετικά με τα Windows XP Professional x64 Edition, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για πληροφορίες προϊόντος σχετικά με τις εκδόσεις x64 του Windows Server 2003, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 959252 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Ιαν 2009 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια