Το πακέτο των Windows διαχείρισης πλαίσιο BITS (υπηρεσία BITS 4.0)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει το πακέτο Windows διαχείρισης πλαίσιο BITS.

Πλαίσιο διαχείρισης Windows BITS

Το πακέτο των Windows διαχείρισης πλαίσιο BITS παρέχει λειτουργικότητα διαχείρισης ενημερωμένων για επαγγελματίες τεχνολογιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει το στοιχείο Background Intelligent Transfer Service 4.0 (BITS).

BITS είναι ένα πρωτόκολλο που επιτρέπει τη μεταφορά αρχείων μεταξύ ενός υπολογιστή-πελάτη και ενός διακομιστή. Η υπηρεσία BITS παρέχει έναν απλό τρόπο για την αξιόπιστη μεταφορά αρχείων μέσω HTTP ή μέσω HTTPS. BITS υποστηρίζει λήψεις και αποστολές. Σε αντίθεση με άλλα πρωτόκολλα που μεταφέρετε αρχεία σε πρώτο πλάνο, η υπηρεσία BITS μεταφέρει αρχεία στο παρασκήνιο από προεπιλογή. Μεταφορές στο παρασκήνιο, χρησιμοποιήστε μόνο αδρανές εύρος ζώνης δικτύου για να διαφυλαχθεί αλληλεπιδραστική εμπειρία του χρήστη με άλλες εφαρμογές του δικτύου, όπως ο Windows Internet Explorer. Επίσης υποστηρίζονται μεταφορές στο προσκήνιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο διαχείρισης των Windows, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
968929 περιγραφή του Framework διαχείρισης των Windows σε Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista και Windows Server 2008

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία BITS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο διαχείρισης των Windows, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
968930 περιγραφή των Windows Management Framework Core

Πληροφορίες λήψης

Τρόπος απόκτησης αυτής της ενημέρωσης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2008, εκδόσεις που βασίζονται σε x86
Download Άμεση λήψη της ενημερωμένης έκδοσης για Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x86 πακέτο.

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2008, εκδόσεις που βασίζονται σε x64
Download Άμεση λήψη της ενημερωμένης έκδοσης για Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 πακέτο.

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Vista, εκδόσεις που βασίζονται σε x86
Download Άμεση λήψη της ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows Vista για συστήματα που βασίζονται σε x86 πακέτο.

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Vista, εκδόσεις που βασίζονται σε x64
Download Άμεση λήψη της ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows Vista για συστήματα που βασίζονται σε x64 πακέτο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 960568 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια