Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Συγγνώμη, δεν ήταν δυνατή η επεξεργασία της αίτησής σας κατά το χρόνο." όταν ανοίγετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας το Domino iNotes ή Domino Web Access.


Προέλευσης: Υπηρεσία υποστήριξης της Microsoft

ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ


ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΆΡΘΡΑ ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΑΠΌ ΜΈΣΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊΤΑΙ ΣΕ ΑΠΌΚΡΙΣΗ ΑΝΕΡΧΌΜΕΝΟ Ή ΜΟΝΑΔΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ, Ή ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΠΛΉΡΩΜΑ ΆΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ (KNOWLEDGE BASE).

Ενέργεια


Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας Domino iNotes ή Domino Web Access, ο χρήστης λαμβάνει το ακόλουθο μήνυμα λάθους: προειδοποίηση Access Web Domino. Δεν ήταν δυνατή η επεξεργασία της αίτησής σας αυτήν τη στιγμή. Εάν δεν μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε στο αρχείο αλληλογραφίας, κλείστε αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα και στη συνέχεια επιλέξτε Προβολή, Ανανέωση από το μενού του προγράμματος περιήγησης.

Αποτέλεσμα
Μετά τη λήψη του μηνύματος λάθους, ο χρήστης μπορεί να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Απάντηση - αποστολέα με ιστορικό

  • Απάντηση - σε όλους με ιστορικό

  • Προς τα εμπρός

Αιτία
Η συνάρτηση [λειτουργία CPf(bAddAlways)] που χρησιμοποιείται σε νεότερες εκδόσεις του προτύπου iNotes (DWA) επάνω από την έκδοση 6.5.4 αναλύεται σωστά από το μηχανισμό του κενού e. Αυτό είναι δυνατό να παρατηρηθούν ζητώντας την ακόλουθη διεύθυνση URL από το διακομιστή iNotes:


http://<iNotes_Server>/mail/username.nsf/iNotes/Proxy/?OpenDocument&Form=s_MailMemoReadCode

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Αυτό το ζήτημα έχει επιλυθεί στο e-κενό σημείο 3.1.3 ενημερωμένη έκδοση 7 και μεγαλύτερη.

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ


MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ Ή ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΎΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ WEB ("ΥΛΙΚΆ") ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΣΚΟΠΌ. ΤΑ ΥΛΙΚΆ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΑΚΡΊΒΕΙΕΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΆ ΛΆΘΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΊ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΉ, ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ.


ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΆ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΊΚΑΙΟ, MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΊΕΙ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΑΝ EXPRESS, ΣΙΩΠΗΡΉ Ή ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΆ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ Ή ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΤΊΤΛΩΝ, ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΊΗΣΗ/ΑΠΟΜΊΜΗΣΗ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Ή ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ, ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΑ ΥΛΙΚΆ.