Δεν είναι δυνατή Η πρόσβαση σε κοινόχρηστα στοιχεία "το καθορισμένο όνομα δικτύου δεν είναι διαθέσιμο" όταν Symantec Endpoint προστασίας πριν από την 11.0.4202 (MR4-MP2) ή Symantec Antivirus 10.2 εγκαθίστανται σε διακομιστή Windows 2003, 2008 ή 2008 R2


Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:961293
Προέλευση:Υποστήριξη της Microsoft

ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ

ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΆΡΘΡΩΝ ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΑΠΌ

ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ MICROSOFT ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΊ ΩΣ ΑΠΌΚΡΙΣΗ ΝΕΟΕΜΦΑΝΙΖΌΜΕΝΕΣ Ή ΜΟΝΑΔΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ, Ή ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΉ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΊΖΕΤΑΙ

ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΉΣ ΒΆΣΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT.

Το σύμπτωμαΕνδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε κοινόχρηστα στοιχεία του υπολογιστή-πελάτη

μηχανές με μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 

1.

 Όταν επιχειρείτε να ανοίξετε κοινόχρηστα στοιχεία από υπολογιστές-πελάτες ή να αντιστοιχίσετε μια μονάδα δίσκου, το

γίνεται πολύ αργή, παίρνει πολύ χρόνο για να ανοίξετε ή δεν συνδέεται.

  Ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

"Το καθορισμένο όνομα δικτύου είναι

δεν είναι πλέον διαθέσιμο"

 

2. \\domain.local ή \\servername

ή \\IPAddress μεταφορά κοινόχρηστων στοιχείων σχετικά με την

στον ίδιο διακομιστή.  Ενδέχεται να

εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

 

"Το καθορισμένο όνομα δικτύου

δεν είναι πλέον διαθέσιμος"

 

 

3. DCDIAG μπορεί να αποτύχει

σε διάφορους ελέγχους.  Ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

 "απέτυχε με 64: το καθορισμένο όνομα δικτύου δεν είναι πλέον διαθέσιμος"

 

4. Δεν είναι δυνατό να εκτελέσετε το εργαλείο netdom για να επαναφέρετε το ασφαλές κανάλι χρησιμοποιώντας

Netdom /resetpwd.   Ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

 "Το καθορισμένο όνομα δικτύου δεν είναι πλέον διαθέσιμο"

 5. Σε περίπτωση εάν διακομιστή DHCP Server (DC), οι υπολογιστές-πελάτες ενδέχεται να μην λάβει IP

Ρύθμιση παραμέτρων από διακομιστή αντί για, ενδέχεται να λάβουν μια αυτόματη ιδιωτική IP

Διευθυνσιοδότηση)APIPA) διεύθυνση, όπως 169.254.0.1.

 

6. Να μπορεί να

εμφανίζεται το ακόλουθο αναγνωριστικό συμβάντος 1058:

 

Τύπος συμβάντος: σφάλμα

Προέλευση συμβάντος: Userenv

Κατηγορία συμβάντος: καμία

Συμβάν

ID: 1058

Ημερομηνία: 1/22/2008

Ώρα: 11:54:27 ΠΜ

Χρήστης:

NT AUTHORITY\SYSTEM

Περιγραφή:

Τα Windows δεν είναι δυνατό να αποκτήσουν πρόσβαση τα

το αρχείο gpt.ini για το αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ CN = {31B2F340-016 D-11 D 2 - 945F -

00C04FB984F9}, CN = πολιτικές, CN = System, DC = WTMe dia, DC = τοπικό. Το αρχείο

πρέπει να υπάρχει

στη θέση<\\domain.local\sysvol\domain.local\polic></\\domain.local\sysvol\domain.local\polic>

ies\ {31B2F340-016 D-11 D 2-945F-00C04FB984F9} \gpt.ini >.

(Πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων

Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση από τον τομέα

ελεγκτής, είτε επειδή το μηχάνημα είναι

δεν είναι διαθέσιμη, ή έχει πρόσβαση

δεν έχει εκχωρηθεί. ). Η επεξεργασία πολιτικής ομάδας ματαιώθηκε.

 

7.

Μήνυμα λάθους: "Ο διακομιστής RPC δεν είναι διαθέσιμο" όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε μέσω ενεργή

Χρήστες και υπολογιστές της
Μήνυμα λάθους: "ο διακομιστής RPC είναι υπερβολικά απασχολημένος, για να

η επεξεργασία της αίτησης"κατά την προσπάθεια συμμετοχής του Windows server

τομέας8. Μήνυμα: "καμία υπηρεσία δικτύου δεν δέχτηκε τη

συγκεκριμένη διαδρομή δικτύου"ή"διαδρομή αρχείου ή δικτύου δεν υπάρχει πλέον"κατά την αντιγραφή ενός

αρχείο μέσω του δικτύου σε διακομιστές που επηρεάζονται


9. Θέματα εκτύπωσης

(δεν είναι δυνατό να ενημερώσει διεύθυνσης IP του εκτυπωτή μέσω DNS)


10. Αναπαραγωγή AD

αποτυχίες


11. Αποτύχει η έναρξη ή αδυναμία υπηρεσίας συμπλέγματος

πρόσβαση σε πόρους υπάρχοντα κοινόχρηστο αρχείο ακόμη και αν είναι σε σύνδεση σύμφωνα με το

Cluster Administrator συμπληρωματικό12. Το Αναγνωριστικό συμβάντος καταγραφής 4226

και ή ενδέχεται να προκύψουν 2022 συχνά (έως κάθε 20 έως 30

δευτερόλεπτα)


ΑιτίαΑυτό οφείλεται Symantec Endpoint προστασίας

11.0, Symantec προσδιόρισε αυτό ως ένα γνωστό ζήτημα.

ΑνάλυσηΓια να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, επικοινωνήστε μεΗ SymantecΓια να βοηθηθείτε σχετικά με τηΗ SymantecΤο τελικό σημείοΠροστασίαλογισμικό ή λογισμικό αντιμετώπισης ιών της Symantec.
Για περισσότερες πληροφορίες

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης υποστήριξης για τα προϊόντα αυτά, επισκεφθείτε:http://service1.Symantec.com/support/Ent-Security.nsf/docid/2007121216494948
Χρήση

μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

 

Μέθοδος 1: Να ενημερώσετε το αντίγραφο του Symantec Endpoint προστασίας την πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση

Η Symantec έχει εντοπίσει αυτό ως γνωστό θέμα (σφάλμα) και

έχουν δημοσιευτεί μια ενημερωμένη έκδοση σε αυτά τα προγράμματα για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα:

·http://service1.Symantec.com/support/Ent-Security.nsf/docid/2007102613484948


 Μέθοδος 2: Πλήρη κατάργηση Symantec Endpoint προστασίας 11.0

Παρακαλούμε ακολουθήστε Symantec έγγραφα ή επικοινωνήστε με τη Symantec

υποστήριξη για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο. Επικοινωνίας με τη Symantec, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες ενέργειες

Τοποθεσίες της Symantec στο Web:

 

http://service1.Symantec.com/support/Ent-Security.nsf/docid/2007101615023748

 

http://service1.Symantec.com/support/Ent-Security.nsf/854fa02b4f5013678825731a007d06af/5db8e519e16d42f2882573290005aa1d;OpenDocument

 

Περισσότερες πληροφορίεςΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Symantec Endpoint

Ζητήματα εγκατάστασης 11.0-πελάτη προστασία με λύσεις, επισκεφθείτε την

τοποθεσία της Symantec στο Web:

 

http://www.Symantec.com/Business/Support/endpointsecurity/customer_installations_issues_with_resolutions_int_112007_partner.PDF  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο Microsoft

Τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

961654 Ένα αρχείο κοινής χρήσης σύνδεσης με μια

Windows Server 2008 που βασίζεται σε διακομιστή κλείνει απροσδόκητα εάν ο διακομιστής έχει Symantec

Το τελικό σημείο προστασίας πριν από την 11.0.4202 (MR4-MP2) ή 10.2 του Symantec Antivirus

εγκατάσταση

 

http://support.Microsoft.com/KB/961654

948732

Κοινόχρηστα στοιχεία δικτύου να σταματήσει να ανταποκρίνεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα σε ένα Windows Server 2003-,

2008 ή 2008 R2 που βασίζεται σε υπολογιστή που εκτελεί Symantec Endpoint προστασίας πριν από την

11.0.4202 (MR4-MP2) ή Symantec Antivirus 10.2 και θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος

μήνυμα

http://support.Microsoft.com/KB/948732

953615

Οι υπολογιστές-πελάτες δεν μπορεί να λάβει τη διεύθυνση IP από έναν Windows Server 2003, 2008 ή 2008 R2 με βάση

Διακομιστής DHCP με Symantec Endpoint προστασίας πριν από την 11.0.4202 (MR4-MP2) ή

Symantec Antivirus 10.2installed

http://support.Microsoft.com/KB/953615

923360

Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε διάφορα ζητήματα όταν εργάζεστε με αρχεία μέσω δικτύου

σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2003 ή που βασίζεται σε Windows 2000 Server

http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=KB.EN-US, 923360

822219

Το σύστημα σταματά να ανταποκρίνεται, αρχείο αργές επιδόσεις διακομιστή, ή

καθυστερήσεις κατά την εργασία με αρχεία που βρίσκονται σε ένα διακομιστή αρχείων

http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=KB.EN-US, 822219


Microsoft

Παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη.

Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Δεν έχει Microsoft

εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας άλλου κατασκευαστή. Το τρίτο

προϊόντα που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι

ανεξάρτητοι από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη,

σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ

MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ ΝΑ ΔΕΝ ΑΠΕΙΚΟΝΊΣΕΙΣ Ή

ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑ, Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ Ή Η ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΎΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ WEB (ΤΟ

"ΥΛΙΚΆ") ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΣΚΟΠΌ. ΤΑ ΥΛΙΚΆ ΠΟΥ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΑΚΡΊΒΕΙΕΣ

Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΆ ΛΆΘΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΊ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΉ ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η MICROSOFT Ή/ΚΑΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΈΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ, ΚΑΙ

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΝ EXPRESS, ΣΙΩΠΗΡΉ Ή ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΆ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΣΕ

ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ Ή ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΤΊΤΛΩΝ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ,

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΉ ΣΥΝΘΉΚΗ Ή ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ

ΣΚΟΠΌΣ, ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΆ.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 961293 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Φεβ 2017 - Αναθεώρηση: 1

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard

Σχόλια