Οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας της Microsoft

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ως μέρος της συνεχούς δέσμευσής της για παροχή εργαλείων ανίχνευσης και συστάσεων ανάπτυξης για τις ασφαλείας ενημερωμένες εκδόσεις, η Microsoft προσφέρει αυτές τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν στη διάρκεια ενός κύκλου κυκλοφορίας του κέντρου απαντήσεων ασφαλείας της Microsoft Security Response Center (MSRC).

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν συστάσεις που βασίζονται στους τύπους σεναρίων που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορα περιβάλλοντα λειτουργικών συστημάτων της Microsoft. Αυτές οι οδηγίες περιλαμβάνουν πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία, όπως τα εξής:
 • Windows Update
 • Microsoft Update
 • Το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)
 • Υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS)
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 (Configuration Manager 2007)
 • Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003
 • Το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool
Αυτό το άρθρο περιγράφει λεπτομερώς το λογισμικό της Microsoft που ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από ορισμένα προϊόντα ανίχνευσης και ανάπτυξης που βρίσκονται σε αυτήν τη λίστα.

Σημείωση Microsoft διακοπεί υποστήριξη για SMS 2.0 στις 12 Απριλίου 2011. Για το SMS 2003, Microsoft διακοπεί επίσης υποστήριξη για το εργαλείο απογραφής ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας (ΧΡΏΜΑ) στις 12 Απριλίου 2011. Οι πελάτες δεν συνιστάται να κάνετε αναβάθμιση σε System Center Configuration Manager 2007. Για πελάτες που παραμένουν στο SMS 2003 Service Pack 3, το SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) είναι επίσης μια επιλογή.
Περισσότερες πληροφορίες

Ανίχνευση και ανάπτυξη

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το Windows Update, Microsoft Update και το Office για Mac τοποθεσία Web

Windows Update
Ενημερωμένη έκδοση των Windows υποστηρίζει τα ακόλουθα προϊόντα:
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Microsoft Update
Το Microsoft Update δεν υποστηρίζουν τα ακόλουθα προϊόντα:
 • Visual Studio 2002
 • Το Visual Studio 2003
 • Platform SDK: GDI +
 • Όλα τα προϊόντα Macintosh
 • Το MSN Messenger
 • Windows Live Messenger
Office για Mac τοποθεσία Web
Το Office για Mac τοποθεσία Web υποστηρίζουν τα ακόλουθα προϊόντα:
 • Microsoft Office 2004 για Mac
 • Microsoft Office X για Mac
 • Microsoft Office 2008 για Mac
 • Το Microsoft Office 2011 για Mac

Περιβάλλοντα τα οποία εντοπίζουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, χρησιμοποιώντας το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) έκδοση 2.2

Το MBSA 2.2 δεν υποστηρίζουν τα ακόλουθα προϊόντα:
 • Visual Studio 2002 ή Visual Studio 2003
 • Platform SDK: GDI +
 • Όλα τα προϊόντα Macintosh
 • Το MSN Messenger ή Windows Live Messenger
Σάρωση χωρίς σύνδεση και με σύνδεση
 • Σάρωση με σύνδεση
  Πραγματοποιείται σάρωση με σύνδεση όταν το σύστημα που σαρώνεται μέσω του MBSA 2.2 είναι συνδεδεμένο στο Microsoft Update. Αυτό εμφανίζεται στην ολοκληρωμένη αναφορά σάρωσης.
 • Σάρωση χωρίς σύνδεση
  Σάρωση χωρίς σύνδεση προκύπτει όταν το σύστημα που σαρώνεται μέσω του MBSA 2.2 είναι διαχειριζόμενο από το WSUS ή βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον χωρίς σύνδεση που εξαναγκάζει το σύστημα να χρησιμοποιήσει τον κατάλογο Wsusscn2.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το Windows Server Update Services (WSUS)

Μπορείτε να εντοπίσετε και να αναπτύξετε ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, εάν έχετε το ακόλουθο στοιχείο:
 • ΤΟ WSUS 3.0 SP2
Το WSUS κάνει δεν υποστηρίζουν τα ακόλουθα προϊόντα:
 • Visual Studio 2002
 • Το Visual Studio 2003
 • Platform SDK: GDI +
 • Όλα τα προϊόντα Macintosh
 • Το MSN Messenger
 • Windows Live Messenger

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το SMS 2003 ή 2007 Διαχείριση ομάδας παραμέτρων

Μπορείτε να εντοπίσετε και να αναπτύξετε ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας αν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία:
 • SMS 2003 μαζί με το πακέτο δυνατοτήτων SUS
 • SMS 2003 μαζί με το εργαλείο Inventory Tool για Microsoft Updates (ITMU)
 • Διαχείριση ομάδας παραμέτρων 2007
Σημειώσεις
 • Περιλαμβάνει υποστήριξη για SMS 2003 Service Pack 3 (SP3) και απαιτείται για ευκολία διαχείρισης για τα Windows Vista και Windows Server 2008.
 • Το SMS 2003 με το πακέτο δυνατοτήτων SUS απαιτεί το Extended Security Update Inventory Tool για να εντοπίσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας.
 • Κάνετε SMS 2003 μαζί με το ITMU και το Configuration Manager 2007 δεν υποστηρίζουν τα ακόλουθα προϊόντα:
  • Visual Studio 2002
  • Το Visual Studio 2003
  • Platform SDK: GDI +
  • Όλα τα προϊόντα Macintosh
  • Το MSN Messenger
  • Windows Live Messenger
 • SMS 2003 μαζί με το πακέτο δυνατοτήτων SUS δεν υποστηρίζουν τα ακόλουθα προϊόντα:
  • Microsoft Expression Web
  • Microsoft Expression Web 2
  • Microsoft Host Integration Server 2000, το 2004 και το 2006
  • Προβολή αναφορών 2005
  • Προβολή αναφορών 2008
  • Το Windows Media Player 11
  • Λεγχος Microsoft Server 2005
  • SQL Server 2008
  • Visual Studio 2008
  • Microsoft Exchange Server 2007
  • Exchange Server 2010
  • Το σύστημα του Office 2007
  • Office 2010
  • Ο Windows Internet Explorer 7, Internet Explorer 8 ή στον Internet Explorer 9
  • Windows Vista
  • Windows 7
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
  • Search Server 2008
  • Κάθε x64 εκδόσεις των Windows ή του SQL Server
  • Οι εκδόσεις που βασίζονται σε Itanium των Windows ή του SQL Server
 • Το SMS 2003 με το πακέτο δυνατοτήτων SUS, το εργαλείο ITMU του SMS 2003 και η δημιουργία Configuration Manager 2007 δεν υποστηρίζουν τα προϊόντα Macintosh.

Αρκτικόλεξο πίνακα

Τα παρακάτω αρκτικόλεξα παρέχονται για να σας βοηθήσει με την ανάγνωση του πίνακα στην ενότητα "Σύνοψη της οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης".
ΑρκτικόλεξοΤο προϊόν
WUWindows Update
MUMicrosoft Update
ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΊΟ MBSAMicrosoft Baseline Security Analyzer
WSUSWSUS 3.0
SUSFPΠακέτο δυνατοτήτων SUS του SMS 2003
ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ITMUSMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates
Διαχείριση ομάδας παραμέτρων 2007System Center Configuration Manager 2007

Σύνοψη οδηγιών ανίχνευσης και ανάπτυξης

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις εξαιρέσεις ανίχνευσης και ανάπτυξης για κάθε προϊόν.


Γενικά, MU, MBSA, WSUS, SMS ITMU και το Configuration Manager 2007 όλοι υποστηρίζουν τα ίδια προϊόντα επειδή βασίζονται στην ίδια μετα-δεδομένα.

Όταν ένα πεδίο σε μια στήλη είναι κενό, αυτό σημαίνει ότι κανένα εργαλείο ανίχνευσης και ανάπτυξης που ισχύει για αυτή τη στήλη για εκείνο το προϊόν.

Σημείωση Αυτός ο πίνακας δεν περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα της Microsoft. Ο πίνακας περιλαμβάνει βασικά προϊόντα, όπως τα Windows και του SQL Server. Η ενότητα "Άλλα προϊόντα" περιλαμβάνει προϊόντα για τα οποία η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας και για την οποία υπάρχει μια εξαίρεση για αυτά τα προϊόντα. Νέα προϊόντα ενδέχεται να προστεθούν οποιαδήποτε στιγμή.
Το προϊόνΑνίχνευση και ανάπτυξη δεν υποστηρίζεταιΑνίχνευσης και ανάπτυξης που υποστηρίζονται
Windows
Windows XPWU, MU, MBSA, WSUS, SUSFP, ITMU, Configuration Manager 2007
Windows Server 2003WU, MU, MBSA, WSUS, SUSFP, ITMU, Configuration Manager 2007
Windows Server 2008SUSFPWU, MU, MBSA, WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Windows Server 2008 R2SUSFPWU, MU, MBSA, WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Windows VistaSUSFPWU, MU, MBSA, WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Windows 7SUSFPWU, MU, MBSA, WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Windows Internet Explorer 7, 8 και 9SUSFPWU, MU, MBSA, WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Το Windows Media Player 11SUSFPWU, MU, MBSA, WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Οι εκδόσεις που βασίζονται σε Itanium των WindowsSUSFPWU, MU, MBSA, WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Οι εκδόσεις x64 των WindowsSUSFPWU, MU, MBSA, WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Office
Office 2003MU, MBSA, WSUS, SUSFP, ITMU, Configuration Manager 2007
Το σύστημα του Office 2007SUSFPMU, MBSA, WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Office 2010SUSFPMU, MBSA, WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
SQL Server
SQL Server 2000MU, MBSA, WSUS, SUSFP, ITMU, Configuration Manager 2007
SQL Server 2005SUSFPMU, MBSA, WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
SQL Server 2008SUSFPMU, MBSA, WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Οι εκδόσεις που βασίζονται σε Itanium του SQL ServerSUSFPMU, MBSA, WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Οι εκδόσεις που βασίζονται σε x64 του SQL ServerSUSFPMU, MBSA, WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Exchange Server
Exchange Server 2003MU, MBSA, WSUS, SUSFP, ITMU, Configuration Manager 2007
Exchange Server 2007SUSFPMU, MBSA, WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Exchange Server 2010SUSFPMU, MBSA, WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Άλλα προϊόντα
Όλα τα προϊόντα MacintoshMU, MBSA, WSUS, SUSFP, ITMU, Configuration Manager 2007
Microsoft Forefront Client Security 1.0SUSFPMU, MBSA, WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Host Integration Server 2000, 2004, 2006, 2009 και 2010SUSFPMU, MBSA, WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Έκφραση Microsoft Media v1 και v2 που Microsoft Expression Web 3 και 4SUSFPMU, MBSA, WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Windows LiveSUSFPMU, MBSA, WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Platform SDK: GDI +MU, MBSA, WSUS, SUSFP, ITMU, Configuration Manager 2007
Search Server 2008WU, SUSFPMU, MBSA, WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Visual Studio 2002 ή Visual Studio 2003MU, MBSA, WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007SUSFP
Visual Studio 2005 και 2008SUSFPMU, MBSA, WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007

Συνήθεις ερωτήσεις

Τι κάνει η Microsoft παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων;


Προτείνουμε στους διαχειριστές συστημάτων να συμμετάσχετε η μηνιαία εκπομπή τεχνικές για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας. Η εκπομπή στο Web κυκλοφορεί κάθε μήνα. Για να εγγραφείτε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Αναζήτηση για "Ενημερωτικών δελτίων ασφαλείας (επίπεδο 200)" και, στη συνέχεια, ταξινόμηση κατά ημερομηνία. Αυτές οι εκπομπές στο Web προγραμματίζονται πολλούς μήνες πριν. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι πραγματοποιείτε αναζήτηση για το συγκεκριμένο μήνα και έτος της εκπομπής στο Web που θέλετε να προβάλετε.

Ποιες άλλες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με το εργαλείο MBSA;


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που υποστηρίζει προς το παρόν το MBSA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft TechNet στο Web:
Μπορώ να χρησιμοποιήσω SMS ή System Center Configuration Manager για να προσδιορίσω αν απαιτούνται οι ενημερωμένες εκδόσεις;

Ναι. SMS στον εντοπισμό και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. SMS 2003 με το SUSFP χρησιμοποιούν τεχνολογία MBSA έκδοσης 1.2.1 για ανίχνευση. Επομένως, το SMS 2003 μαζί με το πακέτο δυνατοτήτων SUS έχει παρόμοιους περιορισμούς με το MBSA έκδοσης 1.2.1.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SMS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft TechNet στο Web:Το πακέτο δυνατοτήτων SUS και το Extended Security Update Inventory Tool απαιτείται για να εντοπίσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τα Windows και για άλλα προϊόντα της Microsoft που επηρεάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς του πακέτου δυνατοτήτων SUS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:SMS 2.0 μαζί με το πακέτο δυνατοτήτων SUS και το SMS 2003 μαζί με το πακέτο δυνατοτήτων SUS χρησιμοποιεί επίσης το Microsoft Office Inventory Tool για να εντοπίζει τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις για προγράμματα του Microsoft Office, όπως το Microsoft Word.

Οι πελάτες του SMS 2003 μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το ITMU για την ανίχνευση και ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Το εργαλείο ITMU χρησιμοποιεί τεχνολογία από το Microsoft Update. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ITMU, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Διαχείριση ομάδας παραμέτρων 2007 χρησιμοποιεί WSUS 3.0 για την ανίχνευση και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Κατά συνέπεια, οτιδήποτε υποστηρίζεται από το WSUS 3.0 υποστηρίζεται επίσης από το Configuration Manager 2007.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 961747 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια