Οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για τις Ενημερώσεις ασφάλειας της Microsoft

Ισχύει για: Windows 7 Service Pack 1Windows 7 EnterpriseWindows 7 Professional

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Στα πλαίσια της συνεχούς δέσμευσής της για παροχή εργαλείων ανίχνευσης και συστάσεων ανάπτυξης για τις ενημερώσεις ασφάλειας, η Microsoft προσφέρει αυτές τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για όλες τις ενημερώσεις, οι οποίες κυκλοφόρησαν στη διάρκεια ενός κύκλου κυκλοφορίας του κέντρου απαντήσεων ασφάλειας της Microsoft (Microsoft Security Response Center - MSRC).

Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν συστάσεις που βασίζονται στους τύπους σεναρίων που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορα περιβάλλοντα λειτουργικών συστημάτων της Microsoft. Αυτές οι οδηγίες περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εργαλείων όπως τα παρακάτω:
 • Windows Update
 • Microsoft Update
 • Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)
 • Windows Server Update Services (WSUS)
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 (Configuration Manager 2007)
 • Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003
 • Το εργαλείο Extended Security Update Inventory
Αυτό το άρθρο περιγράφει λεπτομερώς το λογισμικό της Microsoft που ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από ορισμένα από τα προϊόντα ανίχνευσης και ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται σε αυτήν τη λίστα.

Σημείωση Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το SMS 2.0 στις 12 Απριλίου 2011. Για το SMS 2003, η Microsoft διέκοψε επίσης την υποστήριξη για το εργαλείο Security Update Inventory Tool (SUIT) στις 12 Απριλίου 2011. Συνιστάται στους πελάτες να πραγματοποιήσουν αναβάθμιση στο System Center Configuration Manager 2007. Οι πελάτες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το SMS 2003 Service Pack 3, μπορούν επίσης να επιλέξουν το εργαλείο SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates.
Περισσότερες πληροφορίες


Ανίχνευση και ανάπτυξη

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερώσεις ασφάλειας χρησιμοποιώντας τα εργαλεία Windows Update, Microsoft Update και την τοποθεσία web του Office για Mac

Windows Update
Το Windows Update υποστηρίζει τα εξής προϊόντα: 
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Microsoft Update
Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει τα εξής προϊόντα:
 • Visual Studio 2002
 • Visual Studio 2003
 • Platform SDK: GDI+
 • Προϊόντα Macintosh
 • MSN Messenger
 • Windows Live Messenger
Τοποθεσία Web του Office για Mac
Η τοποθεσία Web του Office για Mac υποστηρίζει τα εξής προϊόντα:
 • Microsoft Office 2004 για Mac
 • Microsoft Office X για Mac
 • Microsoft Office 2008 για Mac
 • Microsoft Office 2011 για Mac

Περιβάλλοντα που εντοπίζουν τις ενημερώσεις ασφάλειας μέσω του Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) έκδοση 2.2

Το MBSA δεν υποστηρίζει τα εξής προϊόντα:
 • Visual Studio 2002 ή Visual Studio 2003
 • Platform SDK: GDI+
 • Προϊόντα για Macintosh
 • MSN Messenger ή Windows Live Messenger
Σάρωση χωρίς σύνδεση και με σύνδεση
 • Σάρωση με σύνδεση
  Πραγματοποιείται σάρωση με σύνδεση όταν το σύστημα που σαρώνεται μέσω του MBSA 2.2 είναι συνδεδεμένο στο Microsoft Update. Αυτό εμφανίζεται στην ολοκληρωμένη αναφορά σάρωσης.
 • Σάρωση χωρίς σύνδεση
  Πραγματοποιείται σάρωση εκτός σύνδεσης όταν το σύστημα που σαρώνεται μέσω του MBSA 2.2 είναι διαχειριζόμενο από το WSUS ή βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον χωρίς σύνδεση που εξαναγκάζει το σύστημα να χρησιμοποιήσει τον κατάλογο Wsusscn2.cab χωρίς σύνδεση.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερώσεις ασφάλειας, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS)

Μπορείτε να ανιχνεύσετε και να αναπτύξετε ενημερώσεις ασφάλειας αν χρησιμοποιείτε το παρακάτω στοιχείο:
 • WSUS 3.0 SP2
Το WSUS δεν υποστηρίζει τα εξής προϊόντα:
 • Visual Studio 2002
 • Visual Studio 2003
 • Platform SDK: GDI+
 • Προϊόντα Macintosh
 • MSN Messenger
 • Windows Live Messenger

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερώσεις ασφάλειας, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες SMS 2003 ή Configuration Manager 2007

Μπορείτε να ανιχνεύσετε και να αναπτύξετε ενημερώσεις ασφάλειας αν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία:
 • SMS 2003 με το Πακέτο δυνατοτήτων SUS
 • SMS 2003 με το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)
 • Configuration Manager 2007
Σημειώσεις
 • Το SMS 2003 Service Pack 3 (SP3) υποστηρίζει και είναι απαραίτητο για τη δυνατότητα διαχείρισης των Windows Vista και Windows Server 2008.
 • Το SMS 2003 με το πακέτο δυνατοτήτων SUS απαιτεί το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool για τον εντοπισμό όλων των ενημερώσεων ασφάλειας.
 • Το SMS 2003 με τα ITMU και Configuration Manager 2007 δεν υποστηρίζουν τα ακόλουθα προϊόντα:
  • Visual Studio 2002
  • Visual Studio 2003
  • Platform SDK: GDI+
  • Προϊόντα Macintosh
  • MSN Messenger
  • Windows Live Messenger
 • Το SMS 2003 με το πακέτο δυνατοτήτων SUS δεν υποστηρίζουν τα ακόλουθα προϊόντα:
  • Microsoft Expression Web
  • Microsoft Expression Web 2
  • Microsoft Host Integration Server 2000, 2004 και 2006
  • Report Viewer 2005
  • Report Viewer 2008
  • Windows Media Player 11
  • Microsoft QL Server 2005
  • SQL Server 2008
  • Visual Studio 2008
  • Microsoft Exchange Server 2007 
  • Exchange Server 2010
  • Το σύστημα Office 2007
  • Office 2010
  • Windows Internet Explorer 7, Internet Explorer 8 ή Internet Explorer 9
  • Windows Vista
  • Windows 7
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
  • Search Server 2008
  • Όλες οι εκδόσεις των Windows ή του SQL Server που βασίζονται σε τεχνολογία x64
  • Όλες οι εκδόσεις των Windows ή του SQL Server που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium
 • Το SMS 2003 με το πακέτο δυνατοτήτων SUS, το SMS 2003 ITMU και το Configuration Manager 2007 δεν υποστηρίζουν προϊόντα Macintosh.

Πίνακας αρκτικόλεξων

Τα παρακάτω αρκτικόλεξα παρέχονται ώστε να βοηθήσουν στην ανάγνωση του πίνακα στην ενότητα "Σύνοψη οδηγιών ανίχνευσης και ανάπτυξης".

ΑρκτικόλεξοΠροϊόν
WUWindows Update
MUMicrosoft Update
MBSAMicrosoft Baseline Security Analyzer
WSUSWSUS 3.0
SUSFPΠακέτο δυνατοτήτων SUS για το SMS 2003
ITMUΕργαλείο SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates
Configuration Manager 2007System Center Configuration Manager 2007

Σύνοψη οδηγιών ανίχνευσης και ανάπτυξης

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις εξαιρέσεις ανίχνευσης και ανάπτυξης για κάθε προϊόν.


Γενικά, τα MU, MBSA, WSUS, SMS ITMU και Configuration Manager 2007 υποστηρίζουν τα ίδια προϊόντα επειδή βασίζονται στα ίδια μετα-δεδομένα.

Όταν ένα πεδίο σε μια στήλη είναι κενό, αυτό σημαίνει ότι δεν εφαρμόζεται κανένα εργαλείο ανίχνευσης και ανάπτυξης στη στήλη για το συγκεκριμένο προϊόν.

Σημείωση Αυτός ο πίνακας δεν περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα της Microsoft. Ο πίνακας περιλαμβάνει βασικά προϊόντα, όπως τα Windows και ο SQL Server. Η ενότητα "Άλλα προϊόντα" περιλαμβάνει προϊόντα για τα οποία η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημέρωση ασφάλειας, ενώ για ένα από αυτά υπάρχει μια εξαίρεση. Νέα προϊόντα ενδέχεται να προστεθούν οποιαδήποτε στιγμή.
ΠροϊόνΔεν υποστηρίζονται η ανίχνευση και η ανάπτυξηΥποστηρίζονται η ανίχνευση και η ανάπτυξη
Windows
Windows XPWU, MU, MBSA,WSUS, SUSFP, ITMU, Configuration Manager 2007
Windows Server 2003WU, MU, MBSA,WSUS, SUSFP, ITMU, Configuration Manager 2007
Windows Server 2008SUSFPWU, MU, MBSA,WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Windows Server 2008 R2SUSFPWU, MU, MBSA,WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Windows VistaSUSFPWU, MU, MBSA,WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Windows 7SUSFPWU, MU, MBSA,WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Windows Internet Explorer 7, 8 και 9SUSFPWU, MU, MBSA,WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Windows Media Player 11SUSFPWU, MU, MBSA,WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Εκδόσεις των Windows που βασίζονται σε τεχνολογία ItaniumSUSFPWU, MU, MBSA,WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Εκδόσεις των Windows που βασίζονται σε τεχνολογία x64SUSFPWU, MU, MBSA,WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Office
Office 2003MU, MBSA,WSUS, SUSFP, ITMU, Configuration Manager 2007
Το σύστημα Office 2007SUSFPMU, MBSA,WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Office 2010SUSFPMU, MBSA,WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
SQL Server
SQL Server 2000MU, MBSA,WSUS, SUSFP, ITMU, Configuration Manager 2007
SQL Server 2005SUSFPMU, MBSA,WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
SQL Server 2008SUSFPMU, MBSA,WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Εκδόσεις του SQL Server που βασίζονται σε τεχνολογία ItaniumSUSFPMU, MBSA,WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Εκδόσεις του SQL Server που βασίζονται σε τεχνολογία x64SUSFPMU, MBSA,WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Exchange Server
Exchange Server 2003MU, MBSA,WSUS, SUSFP, ITMU, Configuration Manager 2007
Exchange Server 2007SUSFPMU, MBSA,WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Exchange Server 2010SUSFPMU, MBSA,WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Άλλα προϊόντα
Προϊόντα για MacintoshMU, MBSA,WSUS, SUSFP, ITMU, Configuration Manager 2007
Microsoft Forefront Client Security 1.0SUSFPMU, MBSA,WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Host Integration Server 2000, 2004, 2006, 2009 και 2010SUSFPMU, MBSA,WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Microsoft Expression Media v1 και v2, Microsoft Expression Web 3 και 4SUSFPMU, MBSA,WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Windows LiveSUSFPMU, MBSA,WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Platform SDK: GDI+MU, MBSA,WSUS, SUSFP, ITMU, Configuration Manager 2007
Search Server 2008WU, SUSFPMU, MBSA,WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007
Visual Studio 2002 ή Visual Studio 2003MU, MBSA,WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007SUSFP
Visual Studio 2005 και 2008SUSFPMU, MBSA,WSUS, ITMU, Configuration Manager 2007

Συνήθεις ερωτήσεις

Με ποιον τρόπο η Microsoft παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων;


Προτείνουμε στους διαχειριστές συστημάτων να λαμβάνουν τακτικά τη μηνιαία εκπομπή για τεχνικά θέματα στο Web, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας. Η εκπομπή στο Web κυκλοφορεί κάθε μήνα. Για να εγγραφείτε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft: Κάντε αναζήτηση για "Ενημερωτικά δελτία ασφάλειας (Επίπεδο 200)" και στη συνέχεια κάντε ταξινόμηση με βάση την ημερομηνία. Αυτές οι εκπομπές στο Web προγραμματίζονται πολλούς μήνες πριν. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι πραγματοποιείτε αναζήτηση για το συγκεκριμένο μήνα και έτος της εκπομπής στο Web που θέλετε να προβάλετε. 

Υπάρχει κάτι άλλο που θα έπρεπε να γνωρίζω για το εργαλείο MBSA;


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που υποστηρίζει αυτήν τη στιγμή το εργαλείο MBSA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web του Microsoft TechNet: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το SMS ή το System Center Configuration Manager για να διαπιστώσω αν οι ενημερώσεις είναι απαραίτητες; 

Ναι. Το SMS μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Το SMS 2003 με το SUSFP χρησιμοποιούν τεχνολογία MBSA έκδοσης 1.2.1 για ανίχνευση. Επομένως, το SMS 2003 με το πακέτο δυνατοτήτων SUS Feature Pack έχει περιορισμούς που είναι παρόμοιοι με τους περιορισμούς της τεχνολογίας MBSA έκδοσης 1.2.1.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SMS, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία TechNet της Microsoft στο Web: Το πακέτο δυνατοτήτων SUS με το εργαλείο Extended Security Update Inventory Tool απαιτείται για τον εντοπισμό όλων των ενημερώσεων ασφάλειας στα Windows και σε άλλα προϊόντα της Microsoft που επηρεάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς του πακέτου δυνατοτήτων SUS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Το SMS 2.0 με το πακέτο δυνατοτήτων SUS και το SMS 2003 με το πακέτο δυνατοτήτων SUS χρησιμοποιούν επίσης το εργαλείο Microsoft Office Inventory Tool για τον εντοπισμό των απαιτούμενων ενημερώσεων ασφάλειας για προγράμματα του Microsoft Office όπως το Microsoft Word.

Οι πελάτες του SMS 2003 μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το ITMU για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη ενημερώσεων ασφάλειας. Το εργαλείο ITMU χρησιμοποιεί τεχνολογία από το Microsoft Update. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ITMU, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Το Configuration Manager 2007 χρησιμοποιεί το WSUS 3.0 για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη αυτών των ενημερώσεων ασφάλειας. Κατά συνέπεια, οτιδήποτε υποστηρίζεται από το WSUS 3.0 υποστηρίζεται επίσης και από το Configuration Manager 2007.