Χρήση δέσμης ενεργειών του πρωτοκόλλου FTP

Περίληψη

Το πρωτόκολλο FTP (file transfer protocol - πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων) είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα μεταφοράς αρχείων το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως με τα συστήματα UNIX .

Το πρωτόκολλο FTP έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί δέσμες ενεργειών (λίστες εντολών από εξωτερικά αρχεία). Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει μια δέσμη ενεργειών η οποία ανοίγει μια σύνδεση με τη διεύθυνση IP 11.11.11.11, συνδέεται στον κεντρικό υπολογιστή ως επισκέπτης με τον κωδικό πρόσβασης "επισκέπτης" (guest), αποστέλλει το αρχείο File1 και κατόπιν κλείνει:
open 11.11.11.11 (άνοιγμα 11.11.11.11)

user (χρήστης)
guest (επισκέπτης)
guest (επισκέπτης)
put file1 (τοποθέτηση αρχείου1)
quit (κλείσιμο)

Περισσότερες πληροφορίες

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή -s για να είναι δυνατή η ανάγνωση αυτού του αρχείου από το πρωτόκολλο FTP στα Windows. Εάν η προηγούμενη δέσμη ενεργειών ήταν σε ένα αρχείο με το όνομα Test.scr, μπορείτε να ξεκινήσετε τη δέσμη ενεργειών πληκτρολογώντας τα εξής:
ftp -s:test.scr
Μπορείτε να καθορίσετε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή στη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τη δέσμη ενεργειών για να επεξεργαστείτε τη σύνδεση. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη γραμμή εντολών
ftp -s:test.scr 11.11.11.11
το αρχείο δέσμης ενεργειών θα είναι ως εξής:
user (χρήστης)
guest (επισκέπτης)
guest (επισκέπτης)

put file1 (τοποθέτηση αρχείου1)
quit (κλείσιμο)
Ωστόσο, εάν ο κεντρικός υπολογιστής του πρωτοκόλλου FTP εφαρμόζει την αυτόματη σύνδεση, η εντολή αυτή δεν θα λειτουργεί. Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη σύνδεση, χρησιμοποιήστε το διακόπτη -n στη γραμμή εντολών ως εξής:
ftp -n -s:test.scr 11.11.11.11
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 96269 - Τελευταία αναθεώρηση: 29 Δεκ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια