Σφάλμα S1T00 Oracle ODBC ORA ORA-01013-ο χρήστης ζήτησε την ακύρωση της τρέχουσας λειτουργίας


Συμπτώματα


"Σφάλμα S1T00 Oracle ODBC ORA ORA-01013-ο χρήστης ζήτησε την ακύρωση της τρέχουσας λειτουργίας" αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται κατά τη δημιουργία μιας αναφοράς.

Αιτία


Η ρύθμιση στην προέλευση δεδομένων της Oracle έχει ρυθμιστεί εσφαλμένα.

Επίλυση


Επιλέξτε τη ρύθμιση παραμέτρων του προγράμματος οδήγησης Oracle ODBC για την προέλευση δεδομένων. Καταργήστε την επιλογή για να ενεργοποιήσετε το χρονικό όριο ερωτήματος.

Αναφορές