Δεν ήταν δυνατή η προετοιμασία της δήλωσης (-ων). (Σφάλμα SQL 37000)


Συμπτώματα


"37000: [Microsoft] [πρόγραμμα οδήγησης ODBC SQL Server] [SQL Server] δεν ήταν δυνατή η προετοιμασία της πρότασης" αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται κατά τη δημιουργία μιας αναφοράς.

Αιτία


Υπάρχει ένα κόμμα σε έναν κωδικό αναφοράς.

Επίλυση


Ο SQL Server ερμηνεύει το κόμμα ως διαχωριστικό. Καταργήστε το κόμμα από τον κώδικα αναφοράς μέσα στο πακέτο GL και, στη συνέχεια, τροποποιήστε τις μορφές αναφοράς για να αποφύγετε αυτό το σφάλμα.

Αναφορές