Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 960082 σε περιβάλλον Windows 2000 ή Windows Server 2003

Συμπτώματα

Σε περιβάλλον Microsoft Windows 2000 ή Windows Server 2003, προσπαθείτε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft SQL Server 2000 και SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) (WMSDE) που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:

960082 MS09-004: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για SQL Server 2000 GDR και MSDE 2000: 10 Φεβρουαρίου 2009
Από προεπιλογή, συνιστάται αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Ωστόσο, δεν μπορείτε να εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 960082 σε περιβάλλον Windows 2000 ή Windows Server 2003 αν υπάρχει στον διακομιστή μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) (WMSDE) μεγαλύτερη από 2 gigabytes (GB).

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Για υποστηριζόμενες εκδόσεις 32 bit των εμφανίσεων Windows SharePoint Services του WMSDE

Για υποστηριζόμενες εκδόσεις 32 bit των εμφανίσεων των Windows SharePoint Services του WMSDE, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Λήψη και εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας χρησιμοποιώντας μία από τις συνδέσεις στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Microsoft Knowledge Base):
  960082 MS09-004: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για SQL Server 2000 GDR και MSDE 2000: 10 Φεβρουαρίου 2009
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Στη γραμμή εντολών, αντιγράψτε (ή πληκτρολογήστε) την ακόλουθη εντολή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  SQLWMSDE-KB960082-x86-ENU /quiet /upgradesp sqlrun DISABLENETWORKPROTOCOLS=1 DISABLEAGENTSTARTUP=1 DISABLETHROTTLE=1 BLANKSAPWD=1 INSTANCENAME=Sharepoint REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=VEMUS /l*v %windir%WMSDE.log

Μέθοδος 2: Για υποστηριζόμενες εκδόσεις 32 bit των εμφανίσεων Windows Server Update Services (WSUS)

Για υποστηριζόμενες εκδόσεις 32 bit των εμφανίσεων τWSUS του WMSDE, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Λήψη και εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας χρησιμοποιώντας μία από τις συνδέσεις στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Microsoft Knowledge Base):
  960082 MS09-004: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για SQL Server 2000 GDR και MSDE 2000: 10 Φεβρουαρίου 2009
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Στη γραμμή εντολών, αντιγράψτε (ή πληκτρολογήστε) την ακόλουθη εντολή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  SQLWMSDE-KB960082-x86-ENU /quiet /upgradesp sqlrun DISABLENETWORKPROTOCOLS=1 DISABLEAGENTSTARTUP=1 DISABLETHROTTLE=1 BLANKSAPWD=1 INSTANCENAME=WSUS REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=VEMUS /l*v %windir%WMSDE.log

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 967092 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Μαΐ 2009 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια