Το Windows Internal Database (WYukon) καταργείται όταν χρησιμοποιείτε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον πίνακα ελέγχου για να καταργήσετε την εγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για SQL Server 2005

Συμπτώματα

Όταν χρησιμοποιείτε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτωνστον πίνακα ελέγχου για να απεγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Microsoft SQL Server 2005, το Windows Internal Database (WYukon) καταργείται.

Αιτία

Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν καταργείτε την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για SQL Server 2005 GDR με ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2009. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

960089 MS09-004: περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για SQL Server 2005 GDR: 10 Φεβρουαρίου 2009

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 967095 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια