Στους χρήστες του SharePoint προσφέρθηκε λανθασμένα μια ενημερωμένη έκδοση του SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) όταν προσπάθησαν να εγκαταστήσουν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας στο άρθρο 960082 της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft

Συμπτώματα

Σε περιβάλλον Microsoft Office SharePoint Server ή Windows SharePoint Server, προσπαθείτε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft SQL Server 2000 και SQL Server 2000 Desktop Engine (γνωστή και ως MSDE 2000) που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:

960082 MS09-004: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για SQL Server 2000 GDR και MSDE 2000: 10 Φεβρουαρίου 2009
Από προεπιλογή, συνιστάται αυτή η ενημερωμένη έκδοση. Ωστόσο, στους χρήστες του SharePoint που πραγματοποιούν αναβάθμιση από SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) σε οποιαδήποτε άλλη έκδοση του SQL Server 2000, μπορεί να προσφερθεί λανθασμένα μια ενημερωμένη έκδοση SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) για την έκδοση ασφαλείας στο άρθρο 960082 της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft. Για παράδειγμα, οι χρήστες που πραγματοποίησαν αναβάθμιση στον SQL Server 2000 Standard Edition μπορούν να έχουν στην διάθεσή τους μια ενημερωμένη έκδοση SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows).

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Ο διακομιστής αναβαθμίστηκε από MSDE 2000 σε SQL Server 2000.
 • Το SQL Server 2000 Service Pack 4 (SP4) εγκαταστάθηκε λανθασμένα στον διακομιστή.
 • Στη συνέχεια, εγκαταστάθηκε η ενημερωμένη έκδοση SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) στο άρθρο 960082 της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base).
Όταν ισχύουν αυτές οι συνθήκες, ενδέχεται να διακοπεί η λειτουργία του SharePoint Server.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα και να αποκαταστήσετε τη λειτουργία του SharePoint, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Πραγματοποιήστε ξανά την αναβάθμιση του SQL Server 2000.


  Σημείωση Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα ίδια μέσα που χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως για την αναβάθμιση του SQL Server 2000.
 2. Ξεκινήστε πάλι την εμφάνιση του διακομιστή. Η εμφάνιση του διακομιστή πρέπει να ξεκινήσει ως ενημερωμένη έκδοση.
 3. Εφαρμογή του SQL Server 2000 SP4.


  Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι θα εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση SQL Server 2000 SP4 και όχι την MSDE SP4 ή την SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) SP4.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του SQL Server 2000 SP4, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα της Microsoft:
 4. Εφαρμόστε μη αυτόματα το Sp4_serv_uni.sql από τον φάκελο Εγκατάσταση. Για να γίνει αυτό, εισαγάγετε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών:
  osql -n -b -d master -Slpc:%computername%\SHAREPOINT -i "%programfiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL$SHAREPOINT\Install\sp4_serv_uni.sql" -o "%programfiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL$SHAREPOINT\Install\sp4_serv_uni.out" -E
  Σημείωση Αυτά τα βήματα προϋποθέτουν ότι το αρχείο εγκατάστασης του SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) είναι στην προεπιλεγμένη θέση. Εάν χρησιμοποιείτε μία προσαρμοσμένη εγκατάσταση, θα πρέπει να προσαρμόσετε τη διαδρομή στην εντολή ανάλογα.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 967096 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Μαΐ 2009 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια