Όταν εκκινείτε τον Internet Explorer, ανοίγει, αναβοσβήνει και, στη συνέχεια, κλείνει απότομα

Περίληψη

Ίσως παρατηρήσετε ότι ο Internet Explorer ανοίγει, αναβοσβήνει και κλείνει απότομα όταν εκκινείτε τον Internet Explorer 7, τον Internet Explorer 8, τον Internet Explorer 9 ή τον Internet Explorer 10. Αυτό μπορεί να συμβαίνει αν ο Internet Explorer παρουσιάζει σφάλματα. Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, ακολουθήστε τα βήματα στην παρακάτω ενότητα "Επίλυση".

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που είναι κατάλληλο για την περίπτωσή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται.

Windows 8
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 967896 - Τελευταία αναθεώρηση: 26 Σεπ 2013 - Αναθεώρηση: 1

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 9

Σχόλια