Πώς να εγκαταστήσετε το δωρεάν Windows Live OneCare σαρωτή ασφαλείας και, στη συνέχεια, σαρώστε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία


Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 968091
Προέλευσης:Υποστήριξη της Microsoft

ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ

ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΆΡΘΡΑ ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΑΠΌ ΜΈΣΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊΤΑΙ ΣΕ ΑΠΌΚΡΙΣΗ ΑΝΕΡΧΌΜΕΝΟ Ή ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΌ ΘΈΜΑΤΑ, Ή ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΠΛΉΡΩΜΑ ΆΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ (KNOWLEDGE BASE).

Συμπτώματα

Για να βεβαιωθείτε ότι τα Windows Live OneCare ασφάλεια σαρωτή σαρώνει τον υπολογιστή σας με το ελάχιστο λογισμικό και προγράμματα οδήγησης εκτελούνται, μπορείτε να εγκαταστήσετε και να εκτελέσετε το πρόγραμμα σάρωσης ασφαλείας σε ασφαλή λειτουργία.

Σημείωση Το άρθρο αυτό προορίζεται για αρχάριους έως μέσους χρήστες υπολογιστών. Ίσως είναι ευκολότερο να ακολουθήσετε τα βήματα εάν εκτυπώσετε πρώτα αυτό το άρθρο.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να εγκαταστήσετε και να εκτελέσετε το πρόγραμμα σάρωσης ασφαλείας σε ασφαλή λειτουργία, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα με τη σειρά που παρατίθενται:

Βήμα 1: Εγκαταστήστε το δωρεάν Windows Live OneCare σαρωτή ασφαλείας

Για να εγκαταστήσετε το δωρεάν σαρωτή ασφαλείας Windows Live, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο web, να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε δωρεάν σαρωτή ασφαλείας Windows Live: http://OneCare.Live.com/Site/EN-US/default.htm
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προστασία από τη λίστα επιλογών
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Η σάρωση προστασίας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες για να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα σάρωσης ασφαλείας
 4. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την ασφάλεια του OneCare σαρωτή σαρώνει τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί Ακύρωση για την προσωρινή διακοπή της διαδικασίας σάρωσης και, στη συνέχεια, κλείστε όλες τις εφαρμογές.
 5. Συνεχίστε με το βήμα 2

Βήμα 2: Εκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία και εκτελέστε την ελεύθερη Windows Live OneCare σαρωτή ασφαλείας

Για την εκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία και να εκτελέσετε το δωρεάν Windows Live OneCare σαρωτή ασφαλείας στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω που αφορούν το λειτουργικό σας σύστημα:

Για τα Windows 2000, Windows XP και Windows Server 2003, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Απενεργοποίηση υπολογιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επανεκκίνηση.
 2. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα για εκκίνηση, πατήστε το πλήκτρο F8 στο πληκτρολόγιό σας.
 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επισημάνετε Ασφαλής λειτουργία με υποστήριξη δικτύου και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ΕΙΣΑΓΆΓΕΤΕ.

  Σημείωση: Εάν έχετε ένα σύστημα διπλής εκκίνησης ή πολλαπλής εκκίνησης, επιλέξτε την εγκατάσταση στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΕΙΣΑΓΆΓΕΤΕ.
 4. Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή συνδεθείτε με λογαριασμό χρήστη
 5. Αναζήτηση σε http://OneCare.Live.com/Site/EN-US/default.htm Για να επιστρέψετε στην τοποθεσία web του Windows Live OneCare ασφάλεια σαρωτή
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Προστασία
 7. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε και να εκτελέσετε το Windows Live OneCare σαρωτή ασφαλείας

  Σημείωση: Εξετάζει το σύστημά σας μπορεί να λάβει ένα υπερβολικό χρονικό διάστημα και ορισμένες φορές ενδέχεται να εμφανίζονται ως κατεψυγμένων ή ανενεργό. Επιτρέψτε τη σάρωση για να ολοκληρωθεί με επιτυχία.
 8. Αφού ολοκληρωθεί το σαρωτή, κλείστε όλες τις εφαρμογές και συνεχίστε με το βήμα 3.

Για τα Windows Vista και Windows Server 2008, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και πληκτρολογήστε msconfig στο το Έναρξη αναζήτησης πλαίσιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Msconfig.exe στη λίστα Progrms. Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας ή κάντε κλικ στο κουμπί Συνεχίστε.
 2. Στο παράθυρο Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος, κάντε κλικ για να επιλέξετε το Εκκίνησης καρτέλα
 3. Κάντε κλικ για να τοποθετήσετε ένα σημάδι στο το Ασφαλούς εκκίνησης επιλογή και κάντε κλικ για να επιλέξετε Δίκτυο και κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επανεκκίνηση Όταν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας
 5. Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή καταγραφής με το λογαριασμό χρήστη σας
 6. Αναζήτηση σε http://OneCare.Live.com/Site/EN-US/default.htmΓια να επιστρέψετε στην τοποθεσία web του Windows Live OneCare ασφάλεια σαρωτή
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Προστασία
 8. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε και να εκτελέσετε το Windows Live OneCare σαρωτή ασφαλείας

  Σημείωση: Εξετάζει το σύστημά σας μπορεί να λάβει ένα υπερβολικό χρονικό διάστημα και ορισμένες φορές ενδέχεται να εμφανίζονται ως κατεψυγμένων ή ανενεργό. Επιτρέψτε τη σάρωση για να ολοκληρωθεί με επιτυχία.
 9. Αφού ολοκληρωθεί το σαρωτή, κλείστε όλες τις εφαρμογές και μεταβείτε στο βήμα 3.

Βήμα 3: Επαναφέρετε τον υπολογιστή σας σε κανονική κατάσταση λειτουργίας και επανεκκίνηση του υπολογιστή σας

Για να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας σε κανονική λειτουργία και κάντε επανεκκίνηση, ο υπολογιστής σας, ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω που αφορούν το λειτουργικό σας σύστημα:

Για τα Windows 2000, Windows XP και Windows Server 2003, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Απενεργοποίηση υπολογιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επανεκκίνηση.
 2. Στο Τερματισμός διαλόγου των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή επανεκκίνηση και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για τα Windows Vista και Windows Server 2008, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και πληκτρολογήστε msconfig στο το Έναρξη αναζήτησης πλαίσιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Msconfig.exe στη λίστα Progrms. Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας ή κάντε κλικ στο κουμπί Συνεχίστε.
 2. Σχετικά με το Γενικά Κάντε κλικ στο Κανονική εκκίνηση και κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επανεκκίνηση ο υπολογιστής σας

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ

MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ Ή ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΊ ΣΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ WEB ("ΥΛΙΚΆ") ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΣΚΟΠΌ. ΤΑ ΥΛΙΚΆ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΑΚΡΊΒΕΙΕΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΆ ΛΆΘΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΊ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΉ, ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΆ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΊΚΑΙΟ, MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΈΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΑΝ EXPRESS, ΣΙΩΠΗΡΉ Ή ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΆ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ Ή ΌΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΊΤΛΟΥ, ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΊΗΣΗ/ΑΠΟΜΊΜΗΣΗ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΉΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Ή ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ, ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΑ ΥΛΙΚΆ.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 968091 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Φεβ 2017 - Αναθεώρηση: 1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter

Σχόλια