Γνωστά θέματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την εγκατάσταση της οικογένειας προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 Service Pack 2 και Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο παραθέτει τα γνωστά θέματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την εγκατάσταση της οικογένειας προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) και του Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 (SP2).

Περισσότερες πληροφορίες

Γνωστά ζητήματα για αυτά τα service pack

Τα ακόλουθα άρθρα περιγράφουν είτε τα ζητήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε όταν εγκαταστήσετε αυτά τα service pack ή περιγράφουν τον τρόπο εντοπισμού σφαλμάτων και πώς να διορθώσετε τα ζητήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε:
  • 954713 τρόπος να εξετάσετε και να επιλύσει τις αποτυχίες εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης για το σύστημα του Office 2007 ή για τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0

  • 943589 εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να κάνετε αναβάθμιση σε 2007 Office προγράμματα, το Expression Web ή του Windows SharePoint Services 3.0 στο επίπεδο του Service Pack 1 εάν η μονάδα δίσκου συστήματος των Windows έχει ανεπαρκή ελεύθερο χώρο: "απέτυχε η εγκατάσταση αυτού του πακέτου"

  • 942101 εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να εφαρμόσετε τα πακέτα του για το 2007 Office Service Pack 1 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί το Windows XP Service Pack 2

  • 942995 σας ζητείται απροσδόκητα να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση ενός service pack του Office 2007 ή να ενημερώσετε ένα Office 2007

  • 967642 εμφανίζεται μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε τα 2007 Microsoft Office suite service pack

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 968173 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια