Εκτεταμένη προστασία για έλεγχο ταυτότητας

Υποστήριξη για τα Windows Vista Service Pack 1 (SP1) λήγει στις 12 Ιουλίου 2011. Για να συνεχίσετε τη λήψη ενημερώσεων ασφαλείας για τα Windows, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τα Windows Vista με Service Pack 2 (SP2). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Microsoft: η υποστήριξη λήγει για ορισμένες εκδόσεις των Windows.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Microsoft ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα μιας νέας δυνατότητας, εκτεταμένη προστασία για έλεγχο ταυτότητας, στην πλατφόρμα των Windows. Αυτή η δυνατότητα ενισχύει την προστασία και τον χειρισμό των διαπιστευτηρίων κατά τον έλεγχο ταυτότητας συνδέσεων δικτύου χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο έλεγχο ταυτότητας των Windows (IWA).

Η ίδια η ενημερωμένη έκδοση δεν παρέχει άμεση προστασία κατά συγκεκριμένων επιθέσεων όπως διαπιστευτηρίων προώθηση, αλλά επιτρέπει στις εφαρμογές να συμμετέχετε στην εκτεταμένη προστασία για έλεγχο ταυτότητας. Αυτό το συμβουλευτικό δελτίο ενημερώνει τους προγραμματιστές και τους διαχειριστές συστήματος για αυτές τις νέες λειτουργίες και πώς μπορεί να αναπτυχθεί για την προστασία των διαπιστευτηρίων ελέγχου ταυτότητας.

Την ενημερωμένη έκδοση στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης 968389 τροποποιεί το SSPI για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του ελέγχου ταυτότητας των Windows, έτσι ώστε η προώθηση των διαπιστευτηρίων να μην είναι εύκολη όταν ενεργοποιείται ο ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας των Windows (IWA).

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα ασφάλεια συμβουλευτική 973811. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Γνωστά ζητήματα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με γνωστά θέματα αυτού του λογισμικού, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

 • 977073 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: ο συνοπτικός έλεγχος ταυτότητας αποτύχει σε ένα διακομιστή-μέλος των Windows Server 2003, κατά τον έλεγχο ταυτότητας από έναν ελεγκτή τομέα Windows Server 2008 R2
 • 979231 χρήση της μνήμης διατηρεί αύξηση εάν χρησιμοποιείται ο έλεγχος ταυτότητας Schannel μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης 968389 στα Windows Vista ή στον Windows Server 2008

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας τροποποιεί το SSPI για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του ελέγχου ταυτότητας των Windows, έτσι ώστε η προώθηση των διαπιστευτηρίων να μην είναι εύκολη όταν ενεργοποιείται ο ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας των Windows (IWA).

Όταν είναι ενεργοποιημένη η εκτεταμένη προστασία για έλεγχο ταυτότητας, οι αιτήσεις ελέγχου ταυτότητας είναι συνδεδεμένα σε δύο το υπηρεσίας κύρια ονόματα (SPN) του διακομιστή, ο υπολογιστής-πελάτης προσπαθεί να συνδεθεί σε και στο εξωτερικό κανάλι Transport Layer Security (TLS) μέσω των οποίων πραγματοποιείται ο έλεγχος ταυτότητας IWA. Αυτή είναι μια ενημέρωση βάσης που επιτρέπει σε εφαρμογές να επιλέξουν τη νέα δυνατότητα.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να εφαρμόσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις δευτερεύοντος κλειδιού μητρώου για να ενεργοποιήσετε την εκτεταμένη προστασία:
 • Ορίστε την τιμή του δευτερεύοντος κλειδιού μητρώου για HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\SuppressExtendedProtection σε "0" (μηδέν) για να ενεργοποιήσετε την τεχνολογία προστασίας. Από προεπιλογή, αυτό το δευτερεύον κλειδί μητρώου δεν δημιουργείται κατά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Εάν αυτό το δευτερεύον κλειδί μητρώου δεν έχει δημιουργηθεί, η εκτεταμένη προστασία είναι απενεργοποιημένη. Κατά τον ορισμό της καταχώρησης μητρώου SuppressExtendedProtection σε "1" ή όταν διαγράφετε αυτό το δευτερεύον κλειδί, η εκτεταμένη προστασία είναι απενεργοποιημένη. Κατά τον ορισμό της καταχώρησης μητρώου SuppressExtendedProtection σε "3" Εκτεταμένη προστασία απενεργοποιείται και κανάλια συνδέσεων που αποστέλλονται από το Kerberos είναι επίσης απενεργοποιημένη, ακόμη και αν τα παρέχει η εφαρμογή.
 • Ορίστε την τιμή του δευτερεύοντος κλειδιού μητρώου για HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel "3." Αυτή δεν είναι η προεπιλογή στα Windows XP και Windows Server 2003. Αυτό είναι ένα υπάρχον κλειδί που ενεργοποιεί τον έλεγχο ταυτότητας NTLMv2. Εκτεταμένη προστασία για έλεγχο ταυτότητας των Windows εφαρμόζει NTLMv2, Kerberos, ο συνοπτικός και πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας διαπραγμάτευση μόνο και δεν ισχύει για NTLMv1.
Σημείωση Μετά τη ρύθμιση της SuppressExtendedProtection και τις τιμές μητρώου LmCompatibilityLevel σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP, πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.

Ενεργοποίηση της εκτεταμένης προστασίας

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να ενεργοποιήσετε την εκτεταμένη προστασία. Για να ενεργοποιήσετε την εκτεταμένη προστασία από εμάς, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν θα προτιμούσατε ενεργοποιείτε Αυτόματες ενημερώσεις μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυση

Για να ενεργοποιήσετε αυτόματα την εκτεταμένη προστασία αφού κάνετε λήψη και εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για την πλατφόρμα σας, κάντε κλικ στη σύνδεση Επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος . Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου , και ακολουθήστε τα βήματα σε αυτόν τον οδηγό.Σημείωση Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε την αυτόματη επιδιόρθωση σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να την εκτελέσετε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Επιδιόρθωση από το χρήστη

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows
Για να ενεργοποιήσετε την εκτεταμένη προστασία στον εαυτό σας αφού κάνετε λήψη και εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για την πλατφόρμα σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή μητρώου. Για να γίνει αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA
 3. Βεβαιωθείτε ότι το μητρώο τιμές SuppressExtendedProtection και τιμή LmCompatibilityLevel είναι παρόντα.

  Εάν δεν υπάρχουν τιμές μητρώου, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να τις δημιουργήσετε:
  1. Με το δευτερεύον κλειδί μητρώου που αναφέρεται στο βήμα 2 ενεργοποιημένη, από το μενού Επεξεργασία , επιλέξτε Δημιουργίακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τιμή DWORD.
  2. Πληκτρολογήστε SuppressExtendedProtectionκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  3. Με το δευτερεύον κλειδί μητρώου που αναφέρεται στο βήμα 2 ενεργοποιημένη, από το μενού Επεξεργασία , επιλέξτε Δημιουργίακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τιμή DWORD.
  4. Πληκτρολογήστε την τιμή LmCompatibilityLevelκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε την τιμή μητρώου SuppressExtendedProtection .
 5. Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.
 6. Στο πλαίσιο " δεδομένα τιμής ", πληκτρολογήστε 0και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Κάντε κλικ για να επιλέξετε την τιμή μητρώου LmCompatibilityLevel .
 8. Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.


  Σημείωση Αυτό το βήμα αλλάζουν οι απαιτήσεις ελέγχου ταυτότητας NTLM. Ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft για να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με αυτή τη συμπεριφορά.
  239869 Τρόπος ενεργοποίησης του ελέγχου ταυτότητας NTLM 2

 9. Στο πλαίσιο " δεδομένα τιμής ", πληκτρολογήστε 3και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 10. Κλείστε τον Επεξεργαστή μητρώου.
 11. Εάν κάνετε αυτές τις αλλαγές σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP, πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή για να ισχύσουν οι αλλαγές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΛΉΨΗΣ

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:
Download Άμεση λήψη του πακέτου για Windows XP Service Pack 2 και τα Windows XP Service Pack 3.

Download Άμεση λήψη των Windows XP για συστήματα Service Pack 2 και τα Windows XP βασίζεται σε x64 συστήματα Service Pack 3 πακέτου x64.

Download Άμεση λήψη του πακέτου Windows Server 2003 Service Pack 2.

Download Άμεση λήψη του Windows Server 2003 για συστήματα Service Pack 2 πακέτου x64.

Download Άμεση λήψη του Windows Server 2003 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium και τα Windows Server 2003 για το πακέτο που βασίζονται σε Itanium συστήματα Service Pack 2.

Download Άμεση λήψη του πακέτου για τα Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1 και Windows Vista Service Pack 2.

Download Άμεση λήψη των Windows Vista βασίζεται σε x64 συστήματα, βασίζεται σε x64 συστήματα Service Pack 1 των Windows Vista και των Windows Vista για πακέτο συστήματα Service Pack 2 με βάση το x64.

Download Άμεση λήψη του Windows Server 2008 για συστήματα 32-bit και το Windows Server 2008 για 32-bit του πακέτου συστήματα Service Pack 2.

Download Άμεση λήψη του Windows Server 2008 για συστήματα και Windows Server 2008 με βάση το x64 για το πακέτο συστήματα Service Pack 2 με βάση το x64.

Download Άμεση λήψη του Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium και Windows Server 2008 για το πακέτο που βασίζονται σε Itanium συστήματα Service Pack 2.

Ημερομηνία έκδοσης:, 7 Αυγούστου 2009

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΡΧΕΊΟΥ


Η αγγλική έκδοση (Η.Π.Α.) αυτής της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού εγκαθιστά αρχεία με χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό σας υπολογιστή εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα και με την τρέχουσα πόλωση θερινής ώρας (DST). Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε συγκεκριμένες λειτουργίες στα αρχεία.

Πληροφορίες αρχείου για τα Windows XP και Windows Server 2003

 • Τα αρχεία που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο ορόσημο (εκδόσεις RTM, SPn) και κλάδο υπηρεσιών (QFE, GDR) σημειώνονται στις στήλες "Κλάδος υπηρεσίας" και "Απαίτηση SP".
 • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις επιδιορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων, κρίσιμων ζητημάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών QFE περιέχουν επιπλέον επείγουσες επιδιορθώσεις, πέρα από τις επιδιορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως.
 • Πέρα από τα αρχεία που αναφέρονται σε αυτούς τους πίνακες, αυτή η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού εγκαθιστά επίσης ένα αρχείο καταλόγου συσχετισμένη ασφάλεια (KBαριθμός.cat), το οποίο είναι υπογεγραμμένο με ψηφιακή υπογραφή της Microsoft.

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows XP που βασίζονται σε x86

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
Kerberos.dll5.1.2600.3592298,49625-Jun-200908:44x86SP2SP2GDR
Ksecdd.sys5.1.2600.359292,54422-Jun-200911:34x86SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.1.2600.3592724,48025-Jun-200908:44x86SP2SP2GDR
Msv1_0.dll5.1.2600.3592133,63225-Jun-200908:44x86SP2SP2GDR
Schannel.dll5.1.2600.3592168,44825-Jun-200908:44x86SP2SP2GDR
Secur32.dll5.1.2600.359256,32025-Jun-200908:44x86SP2SP2GDR
Wdigest.dll5.1.2600.359259,39225-Jun-200908:44x86SP2SP2GDR
Kerberos.dll5.1.2600.3592301,56825-Jun-200908:17x86SP2SP2QFE
Ksecdd.sys5.1.2600.359292,54422-Jun-200911:35x86SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.1.2600.3592729,60025-Jun-200908:17x86SP2SP2QFE
Msv1_0.dll5.1.2600.3592136,19225-Jun-200908:17x86SP2SP2QFE
Netlogon.dll5.1.2600.3520408,06406-Feb-200918:46x86SP2SP2QFE
Schannel.dll5.1.2600.3592168,44825-Jun-200908:17x86SP2SP2QFE
Secur32.dll5.1.2600.359256,32025-Jun-200908:17x86SP2SP2QFE
Wdigest.dll5.1.2600.359259,39225-Jun-200908:17x86SP2SP2QFE
Kerberos.dll5.1.2600.5834301,56825-Jun-200908:25x86SP3SP3GDR
Ksecdd.sys5.1.2600.583492,92824-Jun-200911:18x86SP3SP3GDR
Lsasrv.dll5.1.2600.5834730,11225-Jun-200908:25x86SP3SP3GDR
Msv1_0.dll5.1.2600.5834136,19225-Jun-200908:25x86SP3SP3GDR
Schannel.dll5.1.2600.5834147,45625-Jun-200908:25x86SP3SP3GDR
Secur32.dll5.1.2600.583456,83225-Jun-200908:25x86SP3SP3GDR
Wdigest.dll5.1.2600.583454,27225-Jun-200908:25x86SP3SP3GDR
Kerberos.dll5.1.2600.5834301,56825-Jun-200908:41x86SP3SP3QFE
Ksecdd.sys5.1.2600.583492,92824-Jun-200910:28x86SP3SP3QFE
Lsasrv.dll5.1.2600.5834730,11226-Jun-200919:11x86SP3SP3QFE
Msv1_0.dll5.1.2600.5834136,70425-Jun-200908:41x86SP3SP3QFE
Schannel.dll5.1.2600.5834147,45625-Jun-200908:41x86SP3SP3QFE
Secur32.dll5.1.2600.583456,83225-Jun-200908:41x86SP3SP3QFE
Wdigest.dll5.1.2600.583454,27225-Jun-200908:41x86SP3SP3QFE

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 και των Windows XP Professional x64 edition βασίζονται σε x64

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
Kerberos.dll5.2.3790.4530726,01616-Jun-200917:25x64SP2SP2GDR
Ksecdd.sys5.2.3790.4530190,46416-Jun-200917:25x64SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.45301,570,30416-Jun-200917:25x64SP2SP2GDR
Msv1_0.dll5.2.3790.4530265,21616-Jun-200917:25x64SP2SP2GDR
Schannel.dll5.2.3790.4530258,04816-Jun-200917:25x64SP2SP2GDR
Secur32.dll5.2.3790.4530123,39216-Jun-200917:25x64SP2SP2GDR
Wdigest.dll5.2.3790.4530144,38416-Jun-200917:25x64SP2SP2GDR
Wkerberos.dll5.2.3790.4530352,76816-Jun-200917:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4530146,94416-Jun-200917:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wschannel.dll5.2.3790.4530150,01616-Jun-200917:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wsecur32.dll5.2.3790.453066,56016-Jun-200917:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wwwdigest.dll5.2.3790.453081,40816-Jun-200917:25x86SP2SP2GDR\WOW
Kerberos.dll5.2.3790.4530727,04016-Jun-200917:23x64SP2SP2QFE
Ksecdd.sys5.2.3790.4530190,97616-Jun-200917:23x64SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.45301,571,32816-Jun-200917:23x64SP2SP2QFE
Msv1_0.dll5.2.3790.4530266,24016-Jun-200917:23x64SP2SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.4530259,07216-Jun-200917:23x64SP2SP2QFE
Secur32.dll5.2.3790.4530123,90416-Jun-200917:23x64SP2SP2QFE
Wdigest.dll5.2.3790.4530144,38416-Jun-200917:23x64SP2SP2QFE
Wkerberos.dll5.2.3790.4530353,28016-Jun-200917:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4530146,94416-Jun-200917:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wschannel.dll5.2.3790.4530151,04016-Jun-200917:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wsecur32.dll5.2.3790.453066,56016-Jun-200917:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wwwdigest.dll5.2.3790.453081,40816-Jun-200917:23x86SP2SP2QFE\WOW

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία x86

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
Kerberos.dll5.2.3790.4530352,76816-Jun-200906:58x86SP2SP2GDR
Ksecdd.sys5.2.3790.4530134,65615-Jun-200917:45x86SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.4530817,66416-Jun-200906:58x86SP2SP2GDR
Msv1_0.dll5.2.3790.4530146,94416-Jun-200906:58x86SP2SP2GDR
Schannel.dll5.2.3790.4530150,01616-Jun-200906:58x86SP2SP2GDR
Secur32.dll5.2.3790.453065.53616-Jun-200906:58x86SP2SP2GDR
Wdigest.dll5.2.3790.453081,40816-Jun-200906:58x86SP2SP2GDR
Kerberos.dll5.2.3790.4530353,28016-Jun-200907:21x86SP2SP2QFE
Ksecdd.sys5.2.3790.4530135,16815-Jun-200917:07x86SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.4530818,17616-Jun-200907:21x86SP2SP2QFE
Msv1_0.dll5.2.3790.4530146,94416-Jun-200907:21x86SP2SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.4530151,04016-Jun-200907:21x86SP2SP2QFE
Secur32.dll5.2.3790.453065.53616-Jun-200907:21x86SP2SP2QFE
Wdigest.dll5.2.3790.453081,40816-Jun-200907:21x86SP2SP2QFE

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
Kerberos.dll5.2.3790.4530974,33616-Jun-200917:25IA-64SP2SP2GDR
Ksecdd.sys5.2.3790.4530322,04816-Jun-200917:25IA-64SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.45302,170,36816-Jun-200917:25IA-64SP2SP2GDR
Msv1_0.dll5.2.3790.4530396,80016-Jun-200917:25IA-64SP2SP2GDR
Schannel.dll5.2.3790.4530472,57616-Jun-200917:25IA-64SP2SP2GDR
Secur32.dll5.2.3790.4530190,46416-Jun-200917:25IA-64SP2SP2GDR
Wdigest.dll5.2.3790.4530232,44816-Jun-200917:25IA-64SP2SP2GDR
Wkerberos.dll5.2.3790.4530352,76816-Jun-200917:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4530146,94416-Jun-200917:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wschannel.dll5.2.3790.4530150,01616-Jun-200917:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wsecur32.dll5.2.3790.453066,56016-Jun-200917:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wwwdigest.dll5.2.3790.453081,40816-Jun-200917:25x86SP2SP2GDR\WOW
Kerberos.dll5.2.3790.4530975,36016-Jun-200917:22IA-64SP2SP2QFE
Ksecdd.sys5.2.3790.4530322,04816-Jun-200917:22IA-64SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.45302,171,90416-Jun-200917:22IA-64SP2SP2QFE
Msv1_0.dll5.2.3790.4530397,31216-Jun-200917:22IA-64SP2SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.4530474,62416-Jun-200917:22IA-64SP2SP2QFE
Secur32.dll5.2.3790.4530191,48816-Jun-200917:22IA-64SP2SP2QFE
Wdigest.dll5.2.3790.4530232,44816-Jun-200917:22IA-64SP2SP2QFE
Wkerberos.dll5.2.3790.4530353,28016-Jun-200917:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4530146,94416-Jun-200917:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wschannel.dll5.2.3790.4530151,04016-Jun-200917:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wsecur32.dll5.2.3790.453066,56016-Jun-200917:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wwwdigest.dll5.2.3790.453081,40816-Jun-200917:22x86SP2SP2QFE\WOW

Σημειώσεις πληροφοριών αρχείων των Windows Vista και Windows Server 2008

 • Τα αρχεία που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν, με ορόσημα (εκδόσεις RTM, SP
  n ), και κλάδο υπηρεσιών (LDR, GDR) μπορούν να αναγνωριστούν εξετάζοντας τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
  ΈκδοσηΤο προϊόνΟρόσημοΚλάδος υπηρεσίας
  6.0.600
  0 .
  16 xxx
  Windows VistaRTMGDR
  6.0.600
  0 .
  20 xxx
  Windows VistaRTMLDR
  6.0.600
  1 .
  18 xxx
  Το Windows Vista SP1 και Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.600
  1 .
  22 xxx
  Το Windows Vista SP1 και Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Service Pack 1 έχει ενοποιηθεί με την αρχική έκδοση του Windows Server 2008. Επομένως, τα αρχεία των ορόσημων RTM ισχύουν μόνο για τα Windows Vista. Τα αρχεία ορόσημων RTM έχουν αριθμό έκδοσης 6.0.0000.
  αριθμός έκδοσης xxxxxx .
 • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις επιδιορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων, κρίσιμων ζητημάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών LDR περιέχουν επιπλέον άμεσες επιδιορθώσεις, πέρα από τις επιδιορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως.
 • Τα αρχεία MANIFEST (.manifest) και τα αρχεία MUM (.mum) που εγκαθίστανται για κάθε περιβάλλον είναι
  παρατίθενται ξεχωριστά. Τα αρχεία MUM και MANIFEST και τα συσχετιζόμενα αρχεία καταλόγου ασφαλείας (.cat) είναι κρίσιμα για τη διατήρηση της κατάστασης του ενημερωμένου στοιχείου. Τα αρχεία καταλόγου ασφαλείας (τα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται) είναι υπογεγραμμένα με ψηφιακή υπογραφή της Microsoft.

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 και Windows Vista που βασίζονται σε x86

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Ksecdd.sys6.0.6000.16870408,13615-Jun-200918:12x86
Lsa-ppdlic.xrm-msΔεν ισχύει2,99815-Jun-200915:16Δεν ισχύει
Lsasrv.dll6.0.6000.168701,233,92015-Jun-200915:23x86
Lsass.exe6.0.6000.168707.68015-Jun-200913:10x86
Secur32.dll6.0.6000.1687072,70415-Jun-200915:28x86
Ksecdd.sys6.0.6000.21067408,13615-Jun-200923:20x86
Lsa-ppdlic.xrm-msΔεν ισχύει2,99815-Jun-200914:39Δεν ισχύει
Lsasrv.dll6.0.6000.210671,235,45615-Jun-200915:04x86
Lsass.exe6.0.6000.210677.68015-Jun-200912:59x86
Secur32.dll6.0.6000.2106772,70415-Jun-200915:08x86
Ksecdd.sys6.0.6001.18272439,89615-Jun-200918:20x86
Lsasrv.dll6.0.6001.182721,256,44815-Jun-200915:23x86
Lsasrv.mofΔεν ισχύει13,78027-Mar-200908:57Δεν ισχύει
Lsass.exe6.0.6001.182729,72815-Jun-200912:57x86
Secur32.dll6.0.6001.1827272,70415-Jun-200915:24x86
Ksecdd.sys6.0.6001.22450439,88015-Jun-200918:40x86
Lsasrv.dll6.0.6001.224501,257,98415-Jun-200915:25x86
Lsasrv.mofΔεν ισχύει13,78001-Apr-200919:10Δεν ισχύει
Lsass.exe6.0.6001.224509,72815-Jun-200913:03x86
Secur32.dll6.0.6001.2245072,70415-Jun-200915:25x86
Ksecdd.sys6.0.6002.18051439,86415-Jun-200923:15x86
Lsasrv.dll6.0.6002.180511,259,00815-Jun-200914:52x86
Lsasrv.mofΔεν ισχύει13,78003-Apr-200921:30Δεν ισχύει
Lsass.exe6.0.6002.180519,72815-Jun-200912:48x86
Secur32.dll6.0.6002.1805172,70415-Jun-200914:53x86
Ksecdd.sys6.0.6002.22152439,88015-Jun-200921:17x86
Lsasrv.dll6.0.6002.221521,259,00815-Jun-200914:58x86
Lsasrv.mofΔεν ισχύει13,78003-Apr-200921:33Δεν ισχύει
Lsass.exe6.0.6002.221529,72815-Jun-200912:51x86
Secur32.dll6.0.6002.2215272,70415-Jun-200915:00x86
Wdigest.dll6.0.6000.16870175,10415-Jun-200915:29x86
Wdigest.dll6.0.6000.21067175,10415-Jun-200915:09x86
Wdigest.dll6.0.6001.18272175,10415-Jun-200915:24x86
Wdigest.dll6.0.6001.22450175,10415-Jun-200915:26x86
Wdigest.dll6.0.6002.18051175,10415-Jun-200914:54x86
Wdigest.dll6.0.6002.22152175,10415-Jun-200915:00x86
Kerberos.dll6.0.6000.16870494,59215-Jun-200915:23x86
Kerberos.dll6.0.6000.21067496,64015-Jun-200915:04x86
Kerberos.dll6.0.6001.18272499,71215-Jun-200915:21x86
Kerberos.dll6.0.6001.22450500,73615-Jun-200915:22x86
Kerberos.dll6.0.6002.18051499,71215-Jun-200914:52x86
Kerberos.dll6.0.6002.22152500,73615-Jun-200914:58x86
Msv1_0.dll6.0.6000.16870216,57615-Jun-200915:25x86
Msv1_0.dll6.0.6000.21067216,57615-Jun-200915:06x86
Msv1_0.dll6.0.6001.18272213,50415-Jun-200915:22x86
Msv1_0.dll6.0.6001.22450213,50415-Jun-200915:24x86
Msv1_0.dll6.0.6002.18051218,62415-Jun-200914:53x86
Msv1_0.dll6.0.6002.22152217,60015-Jun-200914:59x86
Schannel.dll6.0.6000.16870272,38415-Jun-200915:28x86
Schannel.dll6.0.6000.21067272,38415-Jun-200915:08x86
Schannel.dll6.0.6001.18272270,84815-Jun-200915:24x86
Schannel.dll6.0.6001.22450270,84815-Jun-200915:25x86
Schannel.dll6.0.6002.18051270,84815-Jun-200914:53x86
Schannel.dll6.0.6002.22152270,84815-Jun-200915:00x86

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 και Windows Vista που βασίζονται σε x64

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Ksecdd.sys6.0.6000.16870479,81616-Jun-200900:39x64
Lsa-ppdlic.xrm-msΔεν ισχύει2,99815-Jun-200915:28Δεν ισχύει
Lsasrv.dll6.0.6000.168701,664,00015-Jun-200915:39x64
Lsass.exe6.0.6000.168709,72815-Jun-200913:32x64
Secur32.dll6.0.6000.1687095,23215-Jun-200915:43x64
Ksecdd.sys6.0.6000.21067479,81616-Jun-200903:22x64
Lsa-ppdlic.xrm-msΔεν ισχύει2,99815-Jun-200915:29Δεν ισχύει
Lsasrv.dll6.0.6000.210671,664,51215-Jun-200915:40x64
Lsass.exe6.0.6000.210679,72815-Jun-200913:34x64
Secur32.dll6.0.6000.2106795,23215-Jun-200915:46x64
Ksecdd.sys6.0.6001.18272515,65616-Jun-200901:31x64
Lsasrv.dll6.0.6001.182721,692,16015-Jun-200915:45x64
Lsasrv.mofΔεν ισχύει13,78024-Mar-200909:32Δεν ισχύει
Lsass.exe6.0.6001.1827211,26415-Jun-200913:26x64
Secur32.dll6.0.6001.1827294,72015-Jun-200915:46x64
Ksecdd.sys6.0.6001.22450515,65615-Jun-200923:35x64
Lsasrv.dll6.0.6001.224501,693,69615-Jun-200915:17x64
Lsasrv.mofΔεν ισχύει13,78001-Apr-200916:31Δεν ισχύει
Lsass.exe6.0.6001.2245011,26415-Jun-200913:21x64
Secur32.dll6.0.6001.2245094,72015-Jun-200915:17x64
Ksecdd.sys6.0.6002.18051515,65616-Jun-200906:00x64
Lsasrv.dll6.0.6002.180511,689,60015-Jun-200915:11x64
Lsasrv.mofΔεν ισχύει13,78003-Apr-200921:33Δεν ισχύει
Lsass.exe6.0.6002.1805111,26415-Jun-200913:15x64
Secur32.dll6.0.6002.1805194,72015-Jun-200915:12x64
Ksecdd.sys6.0.6002.22152515,65615-Jun-200923:48x64
Lsasrv.dll6.0.6002.221521,689,60015-Jun-200915:10x64
Lsasrv.mofΔεν ισχύει13,78003-Apr-200921:02Δεν ισχύει
Lsass.exe6.0.6002.2215211,26415-Jun-200913:12x64
Secur32.dll6.0.6002.2215294,72015-Jun-200915:12x64
Wdigest.dll6.0.6000.16870205,82415-Jun-200915:44x64
Wdigest.dll6.0.6000.21067205,82415-Jun-200915:46x64
Wdigest.dll6.0.6001.18272205,31215-Jun-200915:46x64
Wdigest.dll6.0.6001.22450205,31215-Jun-200915:17x64
Wdigest.dll6.0.6002.18051205,31215-Jun-200915:13x64
Wdigest.dll6.0.6002.22152205,31215-Jun-200915:12x64
Kerberos.dll6.0.6000.16870658,94415-Jun-200915:38x64
Kerberos.dll6.0.6000.21067661,50415-Jun-200915:40x64
Kerberos.dll6.0.6001.18272656,38415-Jun-200915:43x64
Kerberos.dll6.0.6001.22450657,40815-Jun-200915:15x64
Kerberos.dll6.0.6002.18051656,89615-Jun-200915:11x64
Kerberos.dll6.0.6002.22152657,40815-Jun-200915:10x64
Msv1_0.dll6.0.6000.16870270,33615-Jun-200915:41x64
Msv1_0.dll6.0.6000.21067270,33615-Jun-200915:43x64
Msv1_0.dll6.0.6001.18272268,80015-Jun-200915:44x64
Msv1_0.dll6.0.6001.22450269,31215-Jun-200915:16x64
Msv1_0.dll6.0.6002.18051269,31215-Jun-200915:11x64
Msv1_0.dll6.0.6002.22152269,31215-Jun-200915:11x64
Schannel.dll6.0.6000.16870343,04015-Jun-200915:43x64
Schannel.dll6.0.6000.21067343,55215-Jun-200915:45x64
Schannel.dll6.0.6001.18272338,94415-Jun-200915:46x64
Schannel.dll6.0.6001.22450338,94415-Jun-200915:17x64
Schannel.dll6.0.6002.18051338,43215-Jun-200915:12x64
Schannel.dll6.0.6002.22152338,43215-Jun-200915:12x64
Secur32.dll6.0.6000.1687077,31215-Jun-200915:30x86
Secur32.dll6.0.6000.2106777,31215-Jun-200915:09x86
Lsasrv.mofΔεν ισχύει13,78027-Mar-200908:57Δεν ισχύει
Secur32.dll6.0.6001.1827276,80015-Jun-200915:25x86
Lsasrv.mofΔεν ισχύει13,78001-Apr-200919:10Δεν ισχύει
Secur32.dll6.0.6001.2245076,80015-Jun-200915:26x86
Lsasrv.mofΔεν ισχύει13,78003-Apr-200921:30Δεν ισχύει
Secur32.dll6.0.6002.1805177,31215-Jun-200914:54x86
Lsasrv.mofΔεν ισχύει13,78003-Apr-200921:33Δεν ισχύει
Secur32.dll6.0.6002.2215277,31215-Jun-200915:00x86
Wdigest.dll6.0.6000.16870175,10415-Jun-200915:29x86
Wdigest.dll6.0.6000.21067175,10415-Jun-200915:09x86
Wdigest.dll6.0.6001.18272175,10415-Jun-200915:24x86
Wdigest.dll6.0.6001.22450175,10415-Jun-200915:26x86
Wdigest.dll6.0.6002.18051175,10415-Jun-200914:54x86
Wdigest.dll6.0.6002.22152175,10415-Jun-200915:00x86
Kerberos.dll6.0.6000.16870494,59215-Jun-200915:23x86
Kerberos.dll6.0.6000.21067496,64015-Jun-200915:04x86
Kerberos.dll6.0.6001.18272499,71215-Jun-200915:21x86
Kerberos.dll6.0.6001.22450500,73615-Jun-200915:22x86
Kerberos.dll6.0.6002.18051499,71215-Jun-200914:52x86
Kerberos.dll6.0.6002.22152500,73615-Jun-200914:58x86
Msv1_0.dll6.0.6000.16870216,57615-Jun-200915:25x86
Msv1_0.dll6.0.6000.21067216,57615-Jun-200915:06x86
Msv1_0.dll6.0.6001.18272213,50415-Jun-200915:22x86
Msv1_0.dll6.0.6001.22450213,50415-Jun-200915:24x86
Msv1_0.dll6.0.6002.18051218,62415-Jun-200914:53x86
Msv1_0.dll6.0.6002.22152217,60015-Jun-200914:59x86
Schannel.dll6.0.6000.16870272,38415-Jun-200915:28x86
Schannel.dll6.0.6000.21067272,38415-Jun-200915:08x86
Schannel.dll6.0.6001.18272270,84815-Jun-200915:24x86
Schannel.dll6.0.6001.22450270,84815-Jun-200915:25x86
Schannel.dll6.0.6002.18051270,84815-Jun-200914:53x86
Schannel.dll6.0.6002.22152270,84815-Jun-200915:00x86

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Ksecdd.sys6.0.6001.182721,026,12016-Jun-200901:46IA-64
Lsasrv.dll6.0.6001.182723,245,56815-Jun-200915:25IA-64
Lsasrv.mofΔεν ισχύει13,78027-Mar-200908:57Δεν ισχύει
Lsass.exe6.0.6001.1827217,92015-Jun-200913:15IA-64
Secur32.dll6.0.6001.18272202,75215-Jun-200915:28IA-64
Ksecdd.sys6.0.6001.224501,026,12015-Jun-200923:34IA-64
Lsasrv.dll6.0.6001.224503,249,15215-Jun-200915:07IA-64
Lsasrv.mofΔεν ισχύει13,78001-Apr-200916:32Δεν ισχύει
Lsass.exe6.0.6001.2245017,92015-Jun-200913:09IA-64
Secur32.dll6.0.6001.22450202,75215-Jun-200915:10IA-64
Ksecdd.sys6.0.6002.180511,026,10416-Jun-200901:54IA-64
Lsasrv.dll6.0.6002.180513,260,41615-Jun-200914:38IA-64
Lsasrv.mofΔεν ισχύει13,78003-Apr-200921:34Δεν ισχύει
Lsass.exe6.0.6002.1805117,92015-Jun-200912:50IA-64
Secur32.dll6.0.6002.18051202,75215-Jun-200914:40IA-64
Ksecdd.sys6.0.6002.221521,026,12016-Jun-200900:12IA-64
Lsasrv.dll6.0.6002.221523,260,41615-Jun-200914:58IA-64
Lsasrv.mofΔεν ισχύει13,78003-Apr-200921:02Δεν ισχύει
Lsass.exe6.0.6002.2215217,92015-Jun-200912:56IA-64
Secur32.dll6.0.6002.22152202,75215-Jun-200915:01IA-64
Wdigest.dll6.0.6001.18272482,30415-Jun-200915:29IA-64
Wdigest.dll6.0.6001.22450482,30415-Jun-200915:11IA-64
Wdigest.dll6.0.6002.18051482,30415-Jun-200914:41IA-64
Wdigest.dll6.0.6002.22152482,30415-Jun-200915:02IA-64
Kerberos.dll6.0.6001.182721,392,64015-Jun-200915:25IA-64
Kerberos.dll6.0.6001.224501,394,68815-Jun-200915:07IA-64
Kerberos.dll6.0.6002.180511,393,15215-Jun-200914:38IA-64
Kerberos.dll6.0.6002.221521,394,68815-Jun-200914:58IA-64
Msv1_0.dll6.0.6001.18272570,36815-Jun-200915:26IA-64
Msv1_0.dll6.0.6001.22450570,36815-Jun-200915:09IA-64
Msv1_0.dll6.0.6002.18051570,88015-Jun-200914:39IA-64
Msv1_0.dll6.0.6002.22152570,36815-Jun-200914:59IA-64
Schannel.dll6.0.6001.18272788,48015-Jun-200915:28IA-64
Schannel.dll6.0.6001.22450788,48015-Jun-200915:10IA-64
Schannel.dll6.0.6002.18051788,48015-Jun-200914:40IA-64
Schannel.dll6.0.6002.22152788,48015-Jun-200915:01IA-64
Lsasrv.mofΔεν ισχύει13,78027-Mar-200908:57Δεν ισχύει
Secur32.dll6.0.6001.1827276,80015-Jun-200915:25x86
Lsasrv.mofΔεν ισχύει13,78001-Apr-200919:10Δεν ισχύει
Secur32.dll6.0.6001.2245076,80015-Jun-200915:26x86
Lsasrv.mofΔεν ισχύει13,78003-Apr-200921:30Δεν ισχύει
Secur32.dll6.0.6002.1805177,31215-Jun-200914:54x86
Lsasrv.mofΔεν ισχύει13,78003-Apr-200921:33Δεν ισχύει
Secur32.dll6.0.6002.2215277,31215-Jun-200915:00x86
Wdigest.dll6.0.6001.18272175,10415-Jun-200915:24x86
Wdigest.dll6.0.6001.22450175,10415-Jun-200915:26x86
Wdigest.dll6.0.6002.18051175,10415-Jun-200914:54x86
Wdigest.dll6.0.6002.22152175,10415-Jun-200915:00x86
Kerberos.dll6.0.6001.18272499,71215-Jun-200915:21x86
Kerberos.dll6.0.6001.22450500,73615-Jun-200915:22x86
Kerberos.dll6.0.6002.18051499,71215-Jun-200914:52x86
Kerberos.dll6.0.6002.22152500,73615-Jun-200914:58x86
Msv1_0.dll6.0.6001.18272213,50415-Jun-200915:22x86
Msv1_0.dll6.0.6001.22450213,50415-Jun-200915:24x86
Msv1_0.dll6.0.6002.18051218,62415-Jun-200914:53x86
Msv1_0.dll6.0.6002.22152217,60015-Jun-200914:59x86
Schannel.dll6.0.6001.18272270,84815-Jun-200915:24x86
Schannel.dll6.0.6001.22450270,84815-Jun-200915:25x86
Schannel.dll6.0.6002.18051270,84815-Jun-200914:53x86
Schannel.dll6.0.6002.22152270,84815-Jun-200915:00x86

Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για τον Windows Server 2008 και τα Windows Vista

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 και Windows Vista που βασίζονται σε x86

Όνομα αρχείουPackage_10_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου3,711
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_10_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου7,430
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_11_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου3,450
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_11_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου6,010
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_12_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου3,445
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_12_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου6,005
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_1_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου3,441
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_1_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου5,998
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_2_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου3,604
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_2_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου6,169
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_3_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου3,448
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_3_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου6,009
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_4_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου3.449
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_4_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου6,009
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_5_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου3,868
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_5_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου7,591
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_6_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,905
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_6_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου3,997
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_7_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,747
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_7_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου3,835
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_8_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου3,710
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_8_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου7,429
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_9_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,747
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_9_for_kb968389~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου3,835
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,408
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,427
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,348
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,368
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,930
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,969
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,952
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,995
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,403
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,422
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,927
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,966
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,670
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,701
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,407
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,426
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,930
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,969
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,682
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,713
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,403
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,422
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,411
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,430
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,402
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,421
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,405
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,424
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουUpdate-bf.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου3,960
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουX86_0566b8bf665ce3dd246a3822094cd8bc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_95cb1fb3a2b5c48d.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου705
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουX86_0e7e6bd21b7b3662e8c7dadddf369ddc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_d44a5745732e65d3.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου705
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουX86_0f222f6f431e1561a69e12c95257e67d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_b30ae8c13699130d.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου705
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουX86_11591fed0ac34c01c1277bdbac2a7863_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_fafb49154dc730d9.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,383
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουX86_11f410f406074953ca4664e24a284264_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_f8e1fe82bb194852.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου705
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουX86_288f8c19278596de20db5e4b9805103e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_f1792fbe80f3df25.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,383
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουX86_2ed882c2e7287dbdc217d13c1f80aec3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_f51dbbe3ae224e31.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου705
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουX86_3bf828682e56f2d574c37006d8262039_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_28b2d53ea6d7057f.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου703
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουX86_3e493eb52f000a82e3557572e044905c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_13c0773ade176d21.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,383
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουX86_4002a26d0dad584c25c96706f2d5e4fb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_7bea49fab0c3baef.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου705
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουX86_7385616e70f646cbb73671c110438ec3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_21256312d8ff5a98.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,036
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουX86_793125c663157ce07689d705a2133aa5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_54678c813eb87df6.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου705
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουX86_a77e75465ea769c3da57ad7dc1848901_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_888b9256c4f92d42.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου703
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουX86_a7921b6cdbbb346075c52f8c935bd4ef_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_35de6416dbcdbedc.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου705
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουX86_b34c52b27ac4cd8fb64f774cfce550dc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e8305ae6d15ff17f.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου705
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουX86_b36b085205d0d6a469b6db0636fe49b0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_1be43f1020f0a1a1.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου705
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουX86_d02ba8fae1cb10ba8e05b22b0365458a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_b60dce6c866a9cbf.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου705
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουX86_d0af0030c2f2e57201030d9820da0b63_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_d2231011f764b7d0.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,036
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουX86_d74cfbd7607e8912ba82ad2326828e8a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_337eed1b28699080.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,383
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουX86_ec308f05dff3f549183c8a776645360c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_8a3f40b1a2956593.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου705
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a418a0745fdd652a.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου34,442
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)22:20
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_a4b3e75378eccda6.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου34,442
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:38
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a600dfae5d0228c9.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου34,373
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)23:19
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_a69e1da376115b2a.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου34,373
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)21:51
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fbf30a5a1929db.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου34,354
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:36
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_a886901f7335e2fc.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου34,354
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)22:00
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_389b60c97fc740bd.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου9,924
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)22:24
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_3936a7a898d6a939.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου9,924
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:41
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_3a83a0037cec045c.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου9,924
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)23:24
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_3b20ddf895fb36bd.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου9,924
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)21:54
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_3c7eb35f7a03056e.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου9,924
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:39
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_3d095074931fbe8f.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου9,924
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)22:03
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_e4a4f2ddb3dfbcec.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου38,326
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)22:22
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_e54039bcccef2568.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου38,326
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:39
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e68d3217b104808b.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου38,326
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)23:22
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_e72a700cca13b2ec.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου38,326
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)21:53
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e8884573ae1b819d.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου38,326
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:38
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_e912e288c7383abe.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου38,326
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)22:01
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_7a810285659cf00c.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,890
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)22:22
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_7b1c49647eac5888.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,890
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:39
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_7c6941bf62c1b3ab.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,890
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)23:22
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_7d067fb47bd0e60c.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,890
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)21:53
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_7e64551b5fd8b4bd.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,890
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:38
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_7eeef23078f56dde.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,890
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)22:01
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_1fe460c0585503b5.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,090
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)22:23
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_207fa79f71646c31.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,090
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:40
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_21cc9ffa5579c754.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,090
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)23:23
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_2269ddef6e88f9b5.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,090
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)21:54
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_23c7b3565290c866.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,090
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:39
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_2452506b6bad8187.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,090
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)22:02

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 και Windows Vista που βασίζονται σε x64

Όνομα αρχείουAmd64_0131c82b6bded9df1b0f4ce8a230bb93_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_686d6e4a4afe8943.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου709
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_113c3925e606e5f4e02e5c9aba690e62_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_55aacd12517d9d7e.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,726
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_1a32b5831bb83423a27fc96cc2230ee2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_deb8747ec8c1262c.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,060
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_1af7ca75ff7fe5fb9b305714f89640e8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_ff5f272e14558e24.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,391
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_1de558a5851e6372e996a9e175b908c5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_3d02944c7f1ebc19.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,060
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_20f17a50da23ecd0ddfada5666f051d1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_9d693e66e24141b6.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου709
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_25372fb4080648098ce01a4ca2eecc6d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_df2a3c141dfc8fba.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,060
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_26cb7435ca1103fa63375457f7cf2b10_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_da9b25ccfa16dcdb.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου2,424
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_340ca7d48f2fcf04aaf6eb6f19e7940c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_c3e3887cae4ca08f.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,056
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_377250310ded3f09669bf2036a740904_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_00ef646ed791ae3f.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου709
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_3be8bf8b4f1e03f39f689d02872671a4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_1653e2b2e00afedb.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου2,424
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_40561da03d073b39c53cf3283197b3c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_c48f1764e0741ed5.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,060
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_492c5253c18a6fa26479ffa3adde59f2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_f4da8c3272b17642.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου2,424
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_5b7fabb0d3478ecd69e7721413733a99_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_a48d6c4484ad3251.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,060
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_5d9129a8d93774bd6c529bab0d90df4e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_34696a5f7da2481e.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου709
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_5e73c6b7f742c94a3b37600dd9f0581a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_39858d799f595604.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου709
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_65145e830b9b34f181766a1b8d02aa19_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_cf8cbfe55ccecace.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,726
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_69c09ae0dc1c9ba45234108476a8d8ff_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_00215f1bdd0610a6.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,060
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_71f6df3902903cd7df50dc6ea187db11_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_d10f8c16d9862971.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,391
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_9245aeae0585ed303f93b41db6a601e1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_7aac7342962e0d45.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου2,424
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_98cb51eac6d9f7701045d0180d794abc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_2b785408a76c16b6.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,060
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_9e50d690950d329f1ebb487f20cde0c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_7308e4d934fdf2f8.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου709
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_a39ee71d1c7abb3e16b3714bd719a270_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_9bb2e06c30a0dab3.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,391
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_ae55fe746aac862231376270a556f788_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_0a7e8581bce84821.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,060
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_b4b756a5984a56e103391727add8404c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_ab85cd795ac77189.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,060
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_ba8596c10681dd1529d88cd62c2a4301_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_c03b4c8de0f85f52.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,060
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_be5c7885682dda7261d16a6849456fe7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_ccd9d91b02d16848.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,056
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_bea31805c15f223c88a088a1577f1024_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_6313a9126bbd4dbd.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,391
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_c45ed836f7033a2e4c09dbe794afa07d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_fd1cee3b4e3aca64.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,060
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_e334460e4e447d69e3cb1a3513156598_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_6d75e290949d9c49.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου709
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_eaa49595fc6eb3770ee446e78628fd1a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_a8273abe18c887ed.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου709
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_f358dc5bf5470cc3aea2803bbc14d721_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_428cf67e60bdccec.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,060
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_00373bf8183ad660.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου34,530
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:44
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_00d282d7314a3edc.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου34,530
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)03:40
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_021f7b32155f99ff.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου34,461
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)02:13
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_02bcb9272e6ecc60.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου34,461
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:55
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_041a8e8e12769b11.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου34,442
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)06:41
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_04a52ba32b935432.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου34,442
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:47
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_94b9fc4d3824b1f3.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου9,948
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:49
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_9555432c51341a6f.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου9,948
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)03:44
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_96a23b8735497592.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου9,948
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)02:18
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_973f797c4e58a7f3.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου9,948
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:58
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_989d4ee3326076a4.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου9,948
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)06:45
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_9927ebf84b7d2fc5.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου9,948
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:51
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_40c38e616c3d2e22.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου38,362
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:47
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_415ed540854c969e.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου38,362
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)03:42
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_42abcd9b6961f1c1.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου38,362
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)02:16
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_43490b9082712422.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου38,362
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:57
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_44a6e0f76678f2d3.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου38,362
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)06:44
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_45317e0c7f95abf4.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου38,362
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:49
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_d69f9e091dfa6142.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,926
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:47
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_d73ae4e83709c9be.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,926
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)03:42
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_d887dd431b1f24e1.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,926
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)02:16
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_d9251b38342e5742.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,926
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:57
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_da82f09f183625f3.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,926
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)06:43
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_db0d8db43152df14.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,926
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:49
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_7c02fc4410b274eb.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,120
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:48
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_7c9e432329c1dd67.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,120
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)03:43
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_7deb3b7e0dd7388a.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,120
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)02:17
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_7e88797326e66aeb.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,120
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:58
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_7fe64eda0aee399c.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,120
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)06:44
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_8070ebef240af2bd.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,120
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:50
Όνομα αρχείουPackage_10_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου4,595
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_10_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου9,897
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_11_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου4,547
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_11_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου8,258
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_12_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου3,467
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_12_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου6,043
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_1_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου3,463
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_1_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου6,036
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_2_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου4,703
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_2_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου8,419
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_3_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου4,545
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_3_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου8,257
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_4_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου4,546
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_4_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου8,257
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_5_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου4,754
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_5_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου10,060
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_6_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου2,134
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_6_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου5,122
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_7_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,974
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_7_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου4,958
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_8_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου4,594
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_8_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου9,896
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_9_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,974
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_9_for_kb968389~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου4,958
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,416
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,435
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,356
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,376
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,944
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,983
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,964
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου2,007
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,411
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,430
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,941
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,980
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,680
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,711
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,415
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,434
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,944
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,983
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,692
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,723
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,411
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,430
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,419
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,438
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,410
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,429
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,413
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,432
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουUpdate-bf.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου3,992
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_0a8be64a4c9b985b.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου20,972
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)22:17
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_0b272d2965ab00d7.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου20,972
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:34
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_0c74258449c05bfa.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου21,959
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)23:15
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_0d11637962cf8e5b.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου21,959
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)21:48
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_0e6f38e046d75d0c.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου21,959
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:33
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_0ef9d5f55ff4162d.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου21,959
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)21:56
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_9f0ea69f6c8573ee.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου10,140
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)22:17
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_9fa9ed7e8594dc6a.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου10,140
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:34
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a0f6e5d969aa378d.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου10,140
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)23:15
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_a19423ce82b969ee.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου10,140
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)21:48
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a2f1f93566c1389f.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου10,140
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:33
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_a37c964a7fddf1c0.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου10,140
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)21:56
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_4b1838b3a09df01d.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου38,939
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)22:16
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_4bb37f92b9ad5899.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου38,939
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:34
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_4d0077ed9dc2b3bc.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου38,939
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)23:15
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_4d9db5e2b6d1e61d.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου38,939
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)21:47
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_4efb8b499ad9b4ce.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου38,939
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:32
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_4f86285eb3f66def.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου38,939
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)21:55
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_e0f4485b525b233d.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου17,843
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)22:16
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_e18f8f3a6b6a8bb9.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου17,843
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:34
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e2dc87954f7fe6dc.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου17,843
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)23:15
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_e379c58a688f193d.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου17,843
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)21:48
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e4d79af14c96e7ee.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου17,843
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:33
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_e562380665b3a10f.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου17,843
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)21:56
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_8657a696451336e6.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου17,557
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)22:17
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_86f2ed755e229f62.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου17,557
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:34
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_883fe5d04237fa85.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου17,557
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)23:15
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_88dd23c55b472ce6.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου17,557
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)21:48
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_8a3af92c3f4efb97.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου17,557
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:33
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_8ac59641586bb4b8.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου17,557
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)21:56

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64

Όνομα αρχείουIa64_13af3080ded5120be02f09fa4620232d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e06effb9599cb639.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου707
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουIa64_1bb63bb33aec1fc68a24f6263880f314_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_230d67bbf59eb34f.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,054
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουIa64_25d5a48e758f2eae857adb503200ff81_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_8d6674b3b70b29de.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,058
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουIa64_485e5b560c07bea4a5dd549039f59864_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_c4a78d3ca659a4f4.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,058
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουIa64_61f6cfa749f335a2f7f32570014be060_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_d0d62b7415b5dcae.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,058
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουIa64_7d4adc7c9125c4a8e44f31916a89cb23_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_fdcc3fe4606dc89a.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,387
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουIa64_8a16c5e63016a91dda7aedabef116257_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_8ba2563b9e887c67.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου707
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουIa64_8e52be77fe069f0fbfc7deb4d821a07f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_03b25cc2fd23d889.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,723
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουIa64_9006bf6bc055586ae6cb0bbbcc19c31f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_27f9eee4bb11e38f.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,058
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουIa64_9d0201ce8c5e3b50b0b63befdb363861_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_906457e8751acd44.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,058
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουIa64_aeb663f28a455c8389287a5e5c302c25_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_b1b9b21237868629.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,058
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουIa64_b5e303ebf45c5b28601d0ee40547371d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_da9c931482211f57.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου2,420
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουIa64_b997b27f0192d48cc6dd94b9ce32a1b0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_5d4813f1f8334c34.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,054
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουIa64_c5d9852791a955fa0f0e9a18eb2e088b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_7e167aff9c38f21e.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου2,420
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουIa64_d0f96ed97e2631fad3fb1f0bb9959c90_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_d9db5651176e5163.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,723
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουIa64_d88e762f5e13e2e78626993080bbd7f9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_98a1fd66bdbc037d.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,058
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουIa64_e047645b1977ea4446380d6d3188f13b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_d1f7bc6e881e2592.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,058
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουIa64_e230bc020d996c7b2209e61445225121_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_2e816c2c1d26f445.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου707
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουIa64_f55d37c2e084dd78a185ca0696f54590_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_babbd584c918d734.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,387
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουIa64_f7ba130f1c22c3f5901a03d920aad0b8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e8c8142847d5cc64.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου707
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουIa64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a60283a45d0031c5.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου34,398
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)02:39
Όνομα αρχείουIa64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_a69fc199760f6426.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου34,398
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:38
Όνομα αρχείουIa64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a7fd97005a1732d7.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου34,398
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)06:48
Όνομα αρχείουIa64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_a88834157333ebf8.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου34,398
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:42
Όνομα αρχείουIa64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_3a8543f97cea0d58.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου9,936
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)02:42
Όνομα αρχείουIa64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_3b2281ee95f93fb9.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου9,936
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:41
Όνομα αρχείουIa64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_3c8057557a010e6a.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου9,936
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)06:50
Όνομα αρχείουIa64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_3d0af46a931dc78b.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου9,936
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:46
Όνομα αρχείουIa64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e68ed60db1028987.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου38,344
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)02:40
Όνομα αρχείουIa64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_e72c1402ca11bbe8.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου38,344
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:40
Όνομα αρχείουIa64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e889e969ae198a99.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου38,344
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)06:49
Όνομα αρχείουIa64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_e914867ec73643ba.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου38,344
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:44
Όνομα αρχείουIa64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_7c6ae5b562bfbca7.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,908
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)02:40
Όνομα αρχείουIa64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_7d0823aa7bceef08.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,908
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:40
Όνομα αρχείουIa64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_7e65f9115fd6bdb9.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,908
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)06:49
Όνομα αρχείουIa64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_7ef0962678f376da.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,908
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:44
Όνομα αρχείουIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_21ce43f05577d050.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,105
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)02:42
Όνομα αρχείουIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_226b81e56e8702b1.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,105
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:41
Όνομα αρχείουIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_23c9574c528ed162.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,105
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)06:50
Όνομα αρχείουIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_2453f4616bab8a83.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου18,105
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:45
Όνομα αρχείουPackage_1_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου3,452
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_1_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου6,017
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_2_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου4,532
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_2_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου8,236
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_3_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου4,534
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_3_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου8,238
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_4_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,969
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_4_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου4,947
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_5_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου4,419
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_5_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου9,706
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_6_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,969
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_6_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου4,947
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_7_for_kb968389_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου4,419
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_7_for_kb968389~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου9,706
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,407
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,426
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,771
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,806
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,675
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,706
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,410
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,430
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,775
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,810
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,687
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,718
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,407
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,426
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,415
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουPackage_for_kb968389_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,434
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:42
Όνομα αρχείουUpdate-bf.mum
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου2,689
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)20:43
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_0c74258449c05bfa.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου21,959
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)23:15
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_0d11637962cf8e5b.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου21,959
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)21:48
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_0e6f38e046d75d0c.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου21,959
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:33
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_0ef9d5f55ff4162d.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου21,959
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)21:56
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_a0f6e5d969aa378d.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου10,140
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)23:15
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_a19423ce82b969ee.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου10,140
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)21:48
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_a2f1f93566c1389f.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου10,140
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:33
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_a37c964a7fddf1c0.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου10,140
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)21:56
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_4d0077ed9dc2b3bc.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου38,939
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)23:15
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_4d9db5e2b6d1e61d.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου38,939
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)21:47
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_4efb8b499ad9b4ce.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου38,939
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:32
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_4f86285eb3f66def.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου38,939
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)21:55
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_e2dc87954f7fe6dc.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου17,843
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)23:15
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_e379c58a688f193d.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου17,843
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)21:48
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_e4d79af14c96e7ee.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου17,843
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:33
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_e562380665b3a10f.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου17,843
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)21:56
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_883fe5d04237fa85.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου17,557
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)23:15
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_88dd23c55b472ce6.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου17,557
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)21:48
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_8a3af92c3f4efb97.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου17,557
Ημερομηνία (UTC)16-Jun-2009
Ώρα (UTC)01:33
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_8ac59641586bb4b8.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου17,557
Ημερομηνία (UTC)15-Jun-2009
Ώρα (UTC)21:56
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 968389 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια