Δεν είναι δυνατή η δημοσίευση ροές εργασίας μετά την εγκατάσταση ή κατάργηση μιας επείγουσας επιδιόρθωσης του Microsoft Dynamics CRM 4.0 ή ενημερωμένων εκδόσεων

Συμπτώματα

Δεν είναι δυνατή η δημοσίευση ροές εργασίας μετά την εγκατάσταση ή κατάργηση μιας επείγουσας επιδιόρθωσης του Microsoft Dynamics CRM 4.0 ή ενημερωμένων εκδόσεων. Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

"Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία της ροής εργασίας. Προσπαθήστε να αποθηκεύσετε ξανά τη ροή εργασίας."


Το ίχνος πλατφόρμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Ο τύπος System.Globalization.CultureInfo δεν έχει σημειωθεί ως εξουσιοδοτημένος στο αρχείο παραμέτρων της εφαρμογής.

Επίσης, μπορούν να περιλαμβάνουν τα εξής:

Πληκτρολογήστε System.Reflection.AssemblyVersionAttribute, mscorlib, έκδοση = 2.0.0.0, κουλτούρα = ουδέτερη, PublicKeyToken = b77a5c561934e089 δεν έχει σημειωθεί ως εξουσιοδοτημένος στο αρχείο παραμέτρων της εφαρμογής

Πληκτρολογήστε System.Reflection.AssemblyFileVersionAttribute, mscorlib, έκδοση = 2.0.0.0, κουλτούρα = ουδέτερη, PublicKeyToken = b77a5c561934e089 δεν έχει σημειωθεί ως εξουσιοδοτημένος στο αρχείο παραμέτρων της εφαρμογής

Αιτία

Το αρχείο Web.config είναι ένα αρχείο χωρίς έκδοση που έχει εγκατασταθεί και διαχειρίζονται από το Microsoft Dynamics CRM 4.0. Επειδή είναι αρχείο χωρίς έκδοση που μπορεί να προσαρμοστεί, ενδέχεται να απαιτείται μη αυτόματη τροποποίηση μετά την εγκατάσταση ή την κατάργηση μιας επείγουσας επιδιόρθωσης του Microsoft Dynamics CRM.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 επείγουσας επιδιόρθωσης συμπεριφορά κατά την εγκατάσταση αρχείων χωρίς έκδοσηΕάν η ήδη εγκατεστημένη έκδοση ενός αρχείου έχει τροποποιηθεί μετά την εγκατάσταση, το πρόγραμμα εγκατάστασης της επείγουσας επιδιόρθωσης του Microsoft Dynamics CRM θα δεν την αντικαταστήσετε με την πιο πρόσφατη έκδοση. Η συμπεριφορά αυτή προϋποθέτει ότι εάν το αρχείο έχει τροποποιηθεί, τις τροποποιήσεις έγινε εκ προθέσεως και δεν θα πρέπει να αντικατασταθούν.Microsoft Dynamics CRM 4.0 επείγουσας επιδιόρθωσης συμπεριφορά κατά την κατάργηση των αρχείων χωρίς έκδοση

Όλα τα αρχεία που επηρεάζονται επανέρχονται στις εκδόσεις που έχουν εγκατασταθεί προηγουμένως, ανεξάρτητα από το αν έχουν τροποποιηθεί. Η συμπεριφορά αυτή προϋποθέτει ότι η αφαίρεση πραγματοποιείται για να επαναφέρετε μια προηγούμενη κατάσταση, ακόμα και αν αυτό σημαίνει την αντικατάσταση των αλλαγών που έγιναν από αυτήν την προηγούμενη κατάσταση.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, πρέπει να τροποποιήσετε με μη αυτόματο τρόπο το αρχείο Web.config για την εφαρμογή υποστηριζόμενων αλλαγών που το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν εφάρμοσαν κατά την εγκατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποιες αλλαγές πρέπει να γίνονται, ανατρέξτε στην ενότητα "Ιστορικό αλλαγών στο αρχείο Web.config". Εάν συμβεί στο σενάριο κατάργησης από την ενότητα "Περίληψη", θα πρέπει να εφαρμόσετε ξανά τις προσαρμογές που αντικατέστησε το πρόγραμμα εγκατάστασης όταν έχει καταργηθεί το αρχείο χωρίς έκδοση. Για να τροποποιήσετε το αρχείο Web.config, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Όπως πάντα, συνιστούμε να κάνετε πλήρη αντίγραφα ασφαλείας του συστήματός σας πριν να εγκαταστήσετε ή να καταργήσετε οποιαδήποτε ενημερωμένη έκδοση ή επείγουσες επιδιορθώσεις οι συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων.
 1. Εντοπίστε το αρχείο Web.config:
  • Σε ένα διακομιστή, η προεπιλεγμένη θέση είναι η εξής:
   <μονάδα δίσκου συστήματος>: \inetpub\wwwroot

  • Σε έναν υπολογιστή-πελάτη, η προεπιλεγμένη θέση είναι η εξής:
   <μονάδα δίσκου συστήματος>: \Program Files\ CRM\Client\res\Web της Microsoft
 2. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του υπάρχοντος αρχείου Web.config, αντιγράφοντας το αρχείο και στη συνέχεια να το μετονομάσετε. Για παράδειγμα, μετονομάστε το αρχείο ως αρχείο Web.config. < ημερομηνία >.

 3. Ανοίξτε το αρχείο στο Σημειωματάριο (Notepad) ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.

 4. Εφαρμόστε τις απαραίτητες αλλαγές.

 5. Αποθηκεύστε το αρχείο.

Ιστορικό των αλλαγών στο αρχείο Web.config

Οι ακόλουθες αλλαγές έχουν εισαχθεί σε η συνάθροιση άρθρο ή ενημέρωση της Microsoft (Knowledge Base) που εμφανίζεται. Ωστόσο, οι αλλαγές που απαιτούνται για κάθε επιπλέον ενημερωμένων εκδόσεων που είναι εγκατεστημένη. Για παράδειγμα, εάν η συνάθροιση ενημερώσεων 3 είναι η πρώτη επείγουσα επιδιόρθωση που εγκαταστήσατε, πρέπει να κάνετε την αλλαγή για συνάθροιση ενημερώσεων 3 και τις αλλαγές για τη συνάθροιση ενημερώσεων 2 και συνάθροιση ενημερώσεων 1. Όλες οι αλλαγές πρέπει να εφαρμόζονται εντός του υπάρχοντος tag < authorizedTypes. > ως εξής. Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει ήδη το περιεχόμενο, δεν χρειάζεται να την προσθέσετε ξανά.Αλλαγές που περιλαμβάνονται στο 957975, ενημερώστε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 3 και όλες συναθροίσεις νεότερες επείγουσες επιδιορθώσεις και ενημέρωση

<configuration>
<System.Workflow.ComponentModel.WorkflowCompiler>

<authorizedTypes>

...

<authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Globalization" TypeName="CultureInfo" Authorized="True"/>

...

</authorizedTypes>

</System.Workflow.ComponentModel.WorkflowCompiler>

</configuration>

Αλλαγές που περιλαμβάνονται στη Συνάθροιση ενημερώσεων 2 και όλες συναθροίσεις νεότερες επείγουσες επιδιορθώσεις και ενημέρωση

<configuration>
<System.Workflow.ComponentModel.WorkflowCompiler>

<authorizedTypes>

...

<authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="Void" Authorized="True"/>
<authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Reflection" TypeName="AssemblyFileVersionAttribute" Authorized="True" />

<authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Reflection" TypeName="AssemblyVersionAttribute" Authorized="True" />

...

</authorizedTypes>

</System.Workflow.ComponentModel.WorkflowCompiler>

</configuration>

Αλλαγές που περιλαμβάνονται στο 955060, 957975, ενημερώστε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 και όλες τις νεότερες επείγουσες επιδιορθώσεις και συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων

<configuration>
<System.Workflow.ComponentModel.WorkflowCompiler>

<authorizedTypes>

...

<authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="Math" Authorized="True"/>

...

<authorizedType Assembly="Microsoft.Crm.SdkTypeProxy, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="Microsoft.Crm.SdkTypeProxy" TypeName="CrmService" Authorized="False"/>

<authorizedType Assembly="Microsoft.Crm.SdkTypeProxy, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.Metadata" TypeName="MetadataService" Authorized="False"/>

</authorizedTypes>

</System.Workflow.ComponentModel.WorkflowCompiler>

</configuration>

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία των ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
824684 περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Microsoft Business Solutions CRM επειγουσών επιδιορθώσεων και ενημερωμένων πακέτο ορολογία λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

887283 Microsoft Business Solutions CRM επειγουσών επιδιορθώσεων και ενημερωμένων πακέτο λογισμικού ονομασία προτύπων

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

961768 συνάθροιση ενημερώσεων 3 για το Microsoft Dynamics CRM 4.0 είναι διαθέσιμη

959419 τη συνάθροιση ενημερώσεων 2 για το Microsoft Dynamics CRM 4.0 είναι διαθέσιμη

952858 ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Microsoft Dynamics CRM 4.0 είναι διαθέσιμη

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 968793 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια