Ενημερωμένες εκδόσεις για τον Communications Server 2007 R2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο παραθέτει σε λίστα τις διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις για υπηρεσίες Microsoft Office Communications Server (OCS) 2007 R2 και καθορίζει τη δυνατότητα εφαρμογής των ενημερωμένων εκδόσεων για κάθε ρόλο διακομιστή.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν κυκλοφορήσει για Communications Server 2007 R2

 • Ενημερωμένη έκδοση για εφαρμογή κεντρικού υπολογιστή
  967832 περιγραφή του πακέτου ενημέρωσης για Communications Server 2007 R2 εφαρμογή κεντρικού υπολογιστή: Απρίλιος 2009

 • Ενημερωμένη έκδοση για κοινή χρήση διακομιστή εφαρμογών
  2764850 περιγραφή του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Office Communications Server 2007 R2, διακομιστή κοινής χρήσης εφαρμογών: Δεκεμβρίου 2012
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα εργαλεία διαχείρισης
  2400402 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Office Communications Server 2007 R2, εργαλεία διαχείρισης: Σεπτεμβρίου 2010
 • Ενημερωμένη έκδοση για διάσκεψη ήχου/βίντεο
  2590695 περιγραφή του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Office Communications Server 2007 R2, διακομιστής διασκέψεων ήχου/βίντεο: Σεπτεμβρίου 2011
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία
  2603289 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Office Communications Server 2007 R2, βασικά στοιχεία: Σεπτεμβρίου 2011
 • Ενημερωμένη έκδοση για το Communicator Web Access
  2765224 περιγραφή του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Office Communications Server 2007 R2, Communicator Web Access: Δεκεμβρίου 2012
 • Ενημερωμένη έκδοση για το Attendant διασκέψεων
  2403680 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Office Communications Server 2007 R2, Attendant διασκέψεων: Νοεμβρίου 2010
 • Ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία διασκέψεων ανακοίνωση
  2410679 περιγραφή του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για το Office Communications Server 2007 R2, υπηρεσία ανακοίνωση διασκέψεων: Νοεμβρίου 2010
 • Ενημερωμένη έκδοση για παρακολούθηση διακομιστή
  971298 περιγραφή του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για το Office Communications Server 2007 R2, διακομιστή παρακολούθησης: Ιούλιος 2009

 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διαμεσολάβησης
  2404578 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Office Communications Server 2007 R2, διαμεσολάβησης διακομιστή: Νοεμβρίου 2010
 • Ενημερωμένη έκδοση για το εξωτερικό φωνής
  980372 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Office Communications Server 2007 R2, εξωτερικός έλεγχος φωνής: Απριλίου 2010

 • Ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία απόκρισης ομάδας
  2400367 περιγραφή του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Office Server 2007 R2, απόκριση ομάδας υπηρεσία επικοινωνιών: Σεπτεμβρίου 2010
 • Ενημερωμένη έκδοση για το πρότυπο/Enterprise edition διακομιστή
  2695383 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το Office Communications Server 2007 R2: Απριλίου 2012
 • Ενημερωμένη έκδοση για το πρότυπο/Enterprise edition διακομιστή παρασκηνίου
  2512777 περιγραφή του πακέτου αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για τη βάση δεδομένων Office Communications Server 2007 R2: Μαρτίου 2011
 • Ενημερωμένη έκδοση για ενοποιημένες επικοινωνίες διαχειριζόμενου API 2.0 πυρήνα Redist 64-bit
  2686823 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το Office Communications Server 2007 R2, ενοποιημένων επικοινωνιών διαχειριζόμενου API 2.0 πυρήνα Redist 64-bit: Απριλίου 2012Update για το διακομιστή διασκέψεων Web
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διασκέψεων Web
  2603291 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Office Communications Server 2007 R2, διακομιστής διασκέψεων Web: Σεπτεμβρίου 2011
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή Web Components
  2501721 περιγραφή του πακέτου ενημέρωσης για Communications Server 2007 R2, στοιχεία Web: Μαρτίου 2011
 • Ενημερωμένη έκδοση για τη θέσπιση εργαλείο αναφοράς
  2501718 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Office Communications Server 2007 R2, θέσπιση εργαλείο αναφοράς για Office Communications Server 2007 R2: Μαρτίου 2011
 • Ενημερωμένη έκδοση για ενοποιημένες επικοινωνίες διαχειριζόμενου API 2.0 Windows ροής εργασίας δραστηριότητες Redist
  2502324 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Office Communications Server 2007 R2, Microsoft ενοποιημένων επικοινωνιών διαχειριζόμενου API 2.0 Windows ροής εργασίας δραστηριότητες Redist: Μαρτίου 2011

Μέθοδοι εγκατάστασης

Για να εγκαταστήσετε ενημερωμένες εκδόσεις για το Office Communications Server 2007 R2, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Μέθοδος 1: Πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων αθροιστική διακομιστή

Για να εγκαταστήσετε αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις, πρέπει να εφαρμόσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις χρησιμοποιώντας την αθροιστική πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή και, στη συνέχεια, να εκτελέσετε αναβάθμιση της βάσης δεδομένων από Ιουλίου 2010 για βάση δεδομένων παρασκηνίου Office Communications Server.

Σημείωση Η αθροιστική πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή εφαρμόζει όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις για το ρόλο του κατάλληλου διακομιστή με ένα κλικ.

Για να χρησιμοποιήσετε το αθροιστικής πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Εάν ο έλεγχος λογαριασμού χρήστη (UAC) είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να ξεκινήσετε το αθροιστική πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένης έκδοσης διακομιστή χρησιμοποιώντας αυξημένα δικαιώματα. Αυτό εξασφαλίζει ότι όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις έχουν εγκατασταθεί σωστά.
 1. Λήψη ενημερωμένων εκδόσεων αθροιστική διακομιστή. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft Download Center στο Web:

  Download Άμεση λήψη του πακέτου ServerUpdateInstaller.exe.
 2. Εκτελέστε την αθροιστική πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας Χρήστη ή χρησιμοποιώντας μια γραμμή εντολών.

  Σημείωση Το περιβάλλον εργασίας Χρήστη παρέχει μια σαφή ένδειξη των οποίων είναι εγκατεστημένες ενημερωμένες εκδόσεις όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων.

  Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης, χρησιμοποιώντας μια γραμμή εντολών, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή, μαζί με τους κατάλληλους διακόπτες:
  ServerUpdateInstaller.exe [/silentmode [/forcereboot]] | [/extractall]
  Σημειώσεις

  Ο διακόπτης/forcereboot /silentmodeεφαρμόζει όλες τις ισχύουσες ενημερωμένες εκδόσεις παρέμβαση του χρήστη και, στη συνέχεια, κάνει αυτόματη επανεκκίνηση του διακομιστή στο τέλος της διαδικασίας εγκατάστασης εάν είναι απαραίτητο.

  Το /extractall εναλλαγή των ενημερωμένων εκδόσεων από το πρόγραμμα εγκατάστασης και τοποθετεί τις ενημερωμένες εκδόσεις σε έναν υποφάκελο που ονομάζεται "Εικόνας που εξήχθη" στο φάκελο στον οποίο εκτελέσατε την εντολή.
 3. Εφαρμόστε την ενημερωμένη έκδοση για το Office Communications Server 2007 R2 παρασκηνιακή βάση δεδομένων εάν δεν έχει ήδη εφαρμοστεί. Για να αποκτήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  2512777 περιγραφή του πακέτου αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για τη βάση δεδομένων Office Communications Server 2007 R2: Μαρτίου 2011

Μέθοδος 2: Microsoft Update

Σημείωση Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Update, εάν έχετε ήδη εφαρμόσει την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Office επικοινωνίας Server 2007 R2: Σεπτεμβρίου 2011.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το Microsoft Update για να εφαρμόσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις για το Office Communications Server 2007 R2, εάν έχετε εγκαταστήσει τις ενημερωμένες εκδόσεις του Σεπτεμβρίου 2011 για Office Communications Server 2007 R2 και της ενημερωμένης έκδοσης Office επικοινωνίας Server 2007 R2 για τη βάση δεδομένων παρασκηνίου που περιγράφεται στο άρθρο 2512777 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (KB).

Εάν ήδη έχουν εφαρμοστεί όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις Σεπτεμβρίου 2011, Microsoft Update ενημερώνει το διακομιστή με τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις για το Office επικοινωνίας Server 2007 R2 (Ιανουάριος 2012).

Μέθοδος 3: Μη αυτόματη εγκατάσταση

Εάν επιλέξετε να εγκαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο αυτές τις ενημερώσεις, αυτό το άρθρο σάς βοηθά να προσδιορίσετε την αντιστοίχιση μεταξύ των ενημερωμένων εκδόσεων και τους ρόλους διαφορετικό διακομιστή. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις παρακάτω συστάσεις για μη αυτόματη ανάπτυξη:
 • Πρέπει να αναπτυχθούν όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις για ένα ρόλο. Επιπλέον, όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις για τον ίδιο ρόλο διακομιστή πρέπει να είναι σε επίπεδο πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση.
 • Επικοινωνίες Server Standard Edition και επικοινωνίες διακομιστή Enterprise Edition ενοποίηση απαιτούν επίσης όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις για όλους τους ρόλους που έχουν αναπτυχθεί στο διακομιστή. Όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις πρέπει να είναι σε επίπεδο πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση.
 • Επιπλέον, οι ακόλουθες συστάσεις ισχύουν για το για Office επικοινωνίας Server 2007 R2 κατανεμημένων Enterprise Edition:
  • Ενημέρωση ολόκληρη την τοπολογία με τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις για κάθε στοιχείο ταυτόχρονα. Αυτό μπορεί να είναι δυνατόν σε μικρότερα περιβάλλοντα.
  • Πρώτα, να ενημερώσετε το χώρο συγκέντρωσης και τους διευθυντές που εξυπηρετεί το χώρο συγκέντρωσης. Ενημέρωση πρόσθετα σύνολα όσο το δυνατόν με τους διευθυντές για αυτά τα σύνολα ταυτόχρονα. Εάν διευθυντή υπηρεσίες περισσότερα από ένα χώρο συγκέντρωσης, ο διευθυντής ενημερώνεται, όταν ενημερώνεται το πρώτο σύνολο που εξυπηρετεί. Οι διακομιστές εξωτερικής χώρου συγκέντρωσης πρέπει να ενημερωθεί μετά από το χώρο συγκέντρωσης ότι αυτά τα service είναι ενημερωμένο.
  • (CWA και πολυμέσων) Εάν ένας διακομιστής εξωτερικού χώρου συγκέντρωσης υπηρεσίες περισσότερα από ένα χώρο συγκέντρωσης, θα ενημερωθεί Αφού ενημερωθούν όλες οι περιοχές μνήμης που εξυπηρετεί.

Λίστα των ρόλων διακομιστή και τις ενημερωμένες εκδόσεις που ισχύουν για τους

Επικοινωνίες Server 2007 R2 – Server Standard Edition

 • Ενημερωμένη έκδοση για Communications Server 2007 R2, ενοποιημένων επικοινωνιών διαχειριζόμενου API 2.0 πυρήνα Redist 64-bit KB 2647091
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία - KB 2603289
 • Ενημερωμένη έκδοση για την εφαρμογή κοινής χρήσης Server - KB 2764850
 • Ενημερωμένη έκδοση για το στοιχείο ελέγχου εκτός φωνής - KB 980372
 • Ενημερωμένη έκδοση για το Attendant διασκέψεων – KB 2403680
 • Ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία ανακοίνωσης διασκέψεων – KB 2410679
 • Ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία απόκρισης ομάδα - KB 2400367
 • Ενημερωμένη έκδοση για τον κεντρικό υπολογιστή εφαρμογής – KB 967832
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή Standard Edition – KB 2590698
 • Ενημερωμένη έκδοση για τη βάση δεδομένων Standard Edition – KB 979857
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διασκέψεων Web – KB 2603291
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διάσκεψη ήχου/βίντεο – KB 2590695
 • Ενημερωμένη έκδοση για στοιχεία διακομιστή Web - KB 2501721

Επικοινωνίες Server 2007 R2 – έκδοση Enterprise ενοποίηση

 • Ενημερωμένη έκδοση για Communications Server 2007 R2, ενοποιημένων επικοινωνιών διαχειριζόμενου API 2.0 πυρήνα Redist 64-bit KB 2647091
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία - KB 2603289
 • Ενημερωμένη έκδοση για την εφαρμογή κοινής χρήσης Server - KB 2764850
 • Ενημερωμένη έκδοση για το στοιχείο ελέγχου εκτός φωνής - KB 980372
 • Ενημερωμένη έκδοση για το Attendant διασκέψεων – KB 2403680
 • Ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία ανακοίνωσης διασκέψεων – KB 2410679
 • Ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία απόκρισης ομάδα - KB 2400367
 • Ενημερωμένη έκδοση για τον κεντρικό υπολογιστή εφαρμογής – KB 967832
 • Ενημερωμένη έκδοση για το Server έκδοση Enterprise – KB 2590698
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διασκέψεων Web – KB 2603291
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διάσκεψη ήχου/βίντεο – KB 2590695
 • Ενημερωμένη έκδοση για στοιχεία διακομιστή Web - KB 2501721

Επικοινωνίες Server 2007 R2 – Enterprise Edition παρασκηνίου.

 • Ενημερωμένη έκδοση για το Enterprise Edition στο παρασκήνιο – KB 2512777

Επικοινωνίες Server 2007 R2 – έκδοση Enterprise κατανεμημένων – περιβάλλοντος χρήστη

 • Ενημερωμένη έκδοση για Communications Server 2007 R2, ενοποιημένων επικοινωνιών διαχειριζόμενου API 2.0 πυρήνα Redist 64-bit KB 2647091
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία - KB 2603289
 • Ενημερωμένη έκδοση για το στοιχείο ελέγχου εκτός φωνής - KB 980372
 • Ενημερωμένη έκδοση για το Attendant διασκέψεων – KB 2403680
 • Ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία ανακοίνωσης διασκέψεων – KB 2410679
 • νημέρωση για υπηρεσία ομάδας απόκρισης - KB 2400367
 • Ενημερωμένη έκδοση για τον κεντρικό υπολογιστή εφαρμογής – KB 967832
 • Ενημερωμένη έκδοση για το Server έκδοση Enterprise – KB 2590698

Επικοινωνίες Server 2007 R2 – Enterprise Edition που διανέμονται – κοινή χρήση MCU εφαρμογών

 • Ενημερωμένη έκδοση για Communications Server 2007 R2, ενοποιημένων επικοινωνιών διαχειριζόμενου API 2.0 πυρήνα Redist 64-bit KB 2647091
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία - KB 2603289
 • Ενημερωμένη έκδοση για την εφαρμογή κοινής χρήσης Server - KB 2764850

Επικοινωνίες Server 2007 R2 – έκδοση Enterprise κατανεμημένων – Web διασκέψεων MCU

 • Ενημερωμένη έκδοση για Communications Server 2007 R2, ενοποιημένων επικοινωνιών διαχειριζόμενου API 2.0 πυρήνα Redist 64-bit KB 2647091
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία - KB 2603289
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διασκέψεων Web – KB 2603291

Επικοινωνίες Server 2007 R2 – κατανεμημένων έκδοση Enterprise – ήχου διάσκεψη με βίντεο MCU

 • Ενημερωμένη έκδοση για Communications Server 2007 R2, ενοποιημένων επικοινωνιών διαχειριζόμενου API 2.0 πυρήνα Redist 64-bit KB 2647091
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία - KB 2603289
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διάσκεψη ήχου/βίντεο – KB 2590695

Επικοινωνίες Server 2007 R2 – Enterprise Edition που διανέμονται – Web στοιχεία διακομιστή

 • Ενημερωμένη έκδοση για Communications Server 2007 R2, ενοποιημένων επικοινωνιών διαχειριζόμενου API 2.0 πυρήνα Redist 64-bit KB 2647091
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία - KB 2603289
 • Ενημερωμένη έκδοση για στοιχεία διακομιστή Web - KB 2501721

  Σημείωση Η ενημερωμένη έκδοση διακομιστή του στοιχείου web θα αποτύχει, εάν καταργήσετε τη σύνδεση προεπιλεγμένη τοποθεσία Web http. Επομένως, πρέπει να συνδέσετε μια θύρα για το πρωτόκολλο http, πριν να εγκαταστήσετε το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων σε όλους τους διακομιστές Web Components.

Επικοινωνίες Server 2007 R2 – παρακολούθηση διακομιστή

 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία - KB 2603289
 • Ενημερωμένη έκδοση για παρακολούθηση διακομιστή – KB 971298

Επικοινωνίες Server 2007 R2 – πλευρά διακομιστή

 • Ενημερωμένη έκδοση για Communications Server 2007 R2, ενοποιημένων επικοινωνιών διαχειριζόμενου API 2.0 πυρήνα Redist 64-bit KB 2647091
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία - KB 2603289
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή άκρο – KB 2590698

Επικοινωνίες Server 2007 R2 – Communicator Web Access

 • Ενημερωμένη έκδοση για Communications Server 2007 R2, ενοποιημένων επικοινωνιών διαχειριζόμενου API 2.0 πυρήνα Redist 64-bit KB 2647091
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία - KB 2603289
 • Ενημερωμένη έκδοση για το Communicator Web Access – KB 2765224

Επικοινωνίες Server 2007 R2 – διακομιστή διαμεσολάβησης

 • Ενημερωμένη έκδοση για Communications Server 2007 R2, ενοποιημένων επικοινωνιών διαχειριζόμενου API 2.0 πυρήνα Redist 64-bit KB 2647091
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία - KB 2603289
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διαμεσολάβησης – KB 2404578

Επικοινωνίες Server 2007 R2 – Εργαλεία διαχείρισης

 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία - KB 2603289
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα εργαλεία διαχείρισης-KB 2400402
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 968802 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια