Η διαδικασία αποκατάστασης από ένα χώρο ονομάτων DFS στο διακομιστή 2008 και τα Windows 2003


Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:969382
Προέλευση:Υπηρεσία υποστήριξης της Microsoft

ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ

ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΆΡΘΡΑ ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ MICROSOFT ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊΤΑΙ ΣΕ ΑΠΌΚΡΙΣΗ ΑΝΕΡΧΌΜΕΝΟ Ή ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΌ ΘΈΜΑΤΑ, Ή ΈΧΕΙ ΣΚΟΠΌ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΉ ΈΚΔΟΣΗ ΆΛΛΩΝ ΓΝΩΣΙΑΚΉΣ ΒΆΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ.

ΣύμπτωμαΑυτό το άρθρο περιγράφει τις μεθόδους με το οποίο μπορείτε να ανακτήσετε ένα κατανεμημένων αρχείων συστήματος χώρου ονομάτων (DFSN) στον Windows Server 2003 και 2008.

Περισσότερες πληροφορίες

Η διαδικασία αποκατάστασης από ένα χώρο ονομάτων DFS εξαρτάται από το πώς χάθηκε τα δεδομένα ρύθμισης παραμέτρων του χώρου ονομάτων, τον τύπο του πεδίου ονόματος (τομέα ή αυτόνομο) και υπάρχει τους τύπους των αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων.  Τα δεδομένα ενδέχεται να έχουν ακατάλληλη τροποποιηθεί μέσω των εργαλείων διαχείρισης DFS, διαγράφονται απευθείας μέσα σε υπηρεσία καταλόγου Active Directory ή το μητρώο ή έχουν καταστραφεί.  Τύποι αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων ρύθμισης παραμέτρων περιλαμβάνουν αντίγραφα κατάστασης συστήματος ασφαλείας ενός ελεγκτή τομέα, αντίγραφα ασφαλείας των διακομιστών ρίζες DFS/Namespace, εξαγόμενα δεδομένα μέσω του βοηθητικού προγράμματος dfsutil.exe και κλειδιά μητρώου υπηρεσία DFS.

Παρασκήνιο:

Πριν να ξεκινήσετε τη διαδικασία επαναφοράς, προσδιορίστε αν είχε την απώλεια του πεδίου ονομάτων DFS οφείλεται σε τυχαία διαγραφή διαχείρισης των περιεχομένων του χώρου ονομάτων ή από απώλεια/καταστροφή των δεδομένων ρύθμισης παραμέτρων DFS.
DFSN Recovery options:
Standalone DFSN
Registry data deleted?
Use system-state backup of Namespace server, see recovery option 1 of Standalone DFS Root and Links
Use exported copy of the DFSN namespace using DFSUTIL, see recovery option 2 of Standalone DFS Root and Links
Recreate the DFS Namespace
Root or Link share deleted?
Use system-state backup of namespace server, see recovery option 1 of Shared folders
Use saved share configuration registry data, see recovery option 2 of Shared fodlers

Domain DFSN
Active Directory configuration data is deleted?
Restore the Active Directory DFS configuration data from backup, see recovery option 1 of Domain DFS Root and Links
Use exported copy of the DFSN domain namespace using DFSUTIL, see recovery option 2 of DFS Root and Links
Recreate the namespace, see recovery option 3 of DFS Root and Links
Registry data deleted?
Use system-state backup of Namespace server to recover the registry
Recreate the namespace, see recovery option 3 of DFS Root and Links

Root or Link share deleted?
Use system-state backup of namespace server, see recovery option 1 of Shared folders
Use saved share configuration registry data, see recovery option 2 of Shared fodlers
Το παρακάτω γράφημα λεπτομερώς τον τρόπο που τα δεδομένα (Active Directory ή μητρώου του διακομιστή ονομάτων DFS) επηρεάζονται από διάφορες λειτουργίες σε σχέση με ένα χώρο ονομάτων DFS:


Ο χώρος ονομάτων τύπου


Τροποποίηση τύπου


Οι αλλαγές των παραμέτρων που προκύπτει


ΤΟΜΕΑΣ


Το DFS τομέα ρίζας ή συνδέσεων


Η υπηρεσία Active Directory, μητρώο


Αυτόνομη


Αυτόνομη Root/σύνδεση


Μητρώο


Τομέας/μεμονωμένου


Κοινόχρηστοι φάκελοι (Shared Folders)


Σύστημα αρχείων, μητρώο
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος dfsutil.exe, για να προβάλετε τα περιεχόμενα της ρύθμισης παραμέτρων DFS.  Dfsutil είναι διαθέσιμοι εντός του Windows Server 2003 και το πακέτο εργαλείων υποστήριξης των Windows XP και, μόλις εγκατασταθεί Διαχείριση διακομιστή μέσω του κατανεμημένου συστήματος ρόλου υπηρεσία αρχείων έχει συμπεριληφθεί στο Windows Server 2008.  Τα ακόλουθα δεδομένα παραθέτει τις παραμέτρους για το χώρο ονομάτων/ρίζα DFS που ονομάζεται "ΔΕΔΟΜΈΝΑ", μετά την εκτέλεση των εντολών "dfsutil /root:\\contoso.com\DATA /view" (σε 2003) ή "dfsutil \\contoso.com\DATA ρίζας" (του 2008):

 


Το DFS βοηθητικό πρόγραμμα έκδοση 5.2 (είναι ενσωματωμένη 5.2.3790.3959)

Πνευματικά δικαιώματα (C) Microsoft Corporation.  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

 


Ριζικός τομέας με συνδέσεις 1 [μέγεθος Blob: byte που 704]

SiteCosting: ENABLED

 


Root Name = "\\CONTOSO\DATA" κατάσταση = "1" χρονικό όριο = χαρακτηριστικά "300" = "64"

Στόχευση Server = "2003SERVER1" φάκελος = "DATA" κατάσταση = "2" [τοποθεσίας: προεπιλογή--τοποθεσία-όνομα]

 


Σύνδεση Name = "τεκμηρίωση" Νομός = "1" χρονικό όριο = "1800"

Στόχευση Server = φάκελος "2003server1" = "τεκμηρίωση" κατάσταση = "2" [τοποθεσίας: προεπιλογής--τοποθεσία-όνομα]

Στόχευση Server = φάκελος "2003server2" = "τεκμηρίωση" κατάσταση = "2" [τοποθεσίας: προεπιλογής--τοποθεσία-όνομα]

 


Ρίζας με συνδέσεις 1 [μέγεθος Blob: byte που 704]

 


Αυτός ο χώρος ονομάτων DFS περιέχει μόνο το φάκελο/σύνδεση που ονομάζεται "Τεκμηρίωση" και περιέχει δύο στόχους φακέλου/σύνδεση, "\\2003server1\documentation" και "\\2003server2\documentation".

 


Το DFS παραμέτρους ερωτήματος δεδομένων DFSUtil αποθηκεύεται μέσα στην ακόλουθη θέση μέσα σε υπηρεσία καταλόγου Active Directory:

CN = Dfs-Configuration, CN = System, DC =<domain dn="">
</domain>

Στον Windows Server 2003, κάθε τομέα DFS Root/Namespace αποθηκεύεται μέσα σε ένα αντικείμενο "fTDfs", το οποίο περιέχει ένα χαρακτηριστικό "pKT" που περιέχει τα δεδομένα ρύθμισης παραμέτρων (ρυθμίσεων χώρου ονομάτων, τους διακομιστές ονομάτων, τους στόχους του φακέλου, κλπ).  Για παράδειγμα, το πεδίο ονομάτων "DATA" που αναφέρονται στην παραπάνω έξοδο dfsutil.exe βρίσκεται με ένα αντικείμενο fTDfs σε αυτήν τη θέση: CN = DATA, CN = Dfs-Configuration, CN = System, DC = <domain dn="">.  Δεν υπάρχουν τμήματα αυτού του αντικειμένου πρέπει να τροποποιούνται ποτέ απευθείας. 
</domain>

CN = Dfs-Configuration, CN = System, DC =<domain dn=""></domain>
|_fTDfs

Στον Windows Server 2008, πεδία τομέα DFS ρίζες/ονομάτων μπορεί να ρυθμιστεί σε"Windows Server 2008".  Σε αυτήν την κατάσταση, δεδομένα ρύθμισης παραμέτρων αποθηκεύονται στην περιοχή "msDFS NamespaceAnchor" κλάσης αντικειμένου.  Ένα αντικείμενο της κλάσης "msDFS-Namespacev2" αντιπροσωπεύει κάθε ρίζας και κάθε ρίζας περιέχει ένα αντικείμενο "msDFS Linkv2" που αντιπροσωπεύει κάθε φιλοξενούμενο σύνδεση.

CN = Dfs-Configuration, CN = System, DC =<domain dn=""></domain>
|_msDFS NamespaceAnchor
|_msDFS Namespacev2
|_msDFS Linkv2

Κάθε διακομιστής χώρου ονομάτων DFS/Root χρησιμοποιεί δεδομένα μητρώου για τον προσδιορισμό του root(s) που φιλοξενεί το.  Χωρίς αυτές τις πληροφορίες, η υπηρεσία DFS δεν θα λάβει τα δεδομένα ρύθμισης παραμέτρων από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory και θα αποτύχει να φιλοξενήσει το root(s).

Για το 2003/2008 που βασίζεται σε τομέα ρίζες DFS, αυτό κλειδιά αποθηκεύουν τις συσχετίσεις ρίζας:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfs\Roots\Domain

Για ρίζες "Των Windows Server 2008 λειτουργία", στο παρακάτω κλειδί αποθηκεύει τις συσχετίσεις ρίζας:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfs\Roots\DomainV2

Within this key exists a subkey for each root hosted by the server and specifies the root share via two values "LogicalShare" and "RootShare".  The key for the "DATA" root would be as follows:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfs\Roots\Domain\DATA

 


For standalone DFS roots, configuration data isn't stored within Active Directory.  Configuration data is stored within the following location:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfs\Roots\Standalone

Beneath the "Standalone" key exists subkeys for the specific standalone root(s) hosted by the server, and within each, subkeys containing configuration data for the hosted folders/links.

The file server shares specified by the "LogicalShare" and "RootShare" registry values must exist and be accessible for proper operation of a DFS root.  Access will be denied to a root if the share is missing or is configured with inappropriate permissions.  It is recommended to never directly edit these registry values.

Backup:

To backup a DFS Namespace server, a system-state backup is required.   The backup will contain the registry configuration for the server's DFS service.  If the domain-based namespace server is also a domain controller, the system-state will also include a backup of the Active Directory database, where domain-based DFS namespaces store the configuration data.  For namespace servers not running on domain controllers, ensure at least one domain controller is backed up regularly to prevent the loss of configuration data in the event a domain controller experiences a failure.  Lastly, ensure the DFS-related folders residing on the server are included within the backup.

For additional details about system-state backups and restorations, please see the following articles:

Windows Server 2003
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc759141.aspx

Windows Server 2008
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc770266.aspx

Please note the typical shelf life of a system-state backup of Active Directory is only 60 days:
http://support.microsoft.com/kb/216993

An alternate method to save the DFS configuration data is via the DFSUtil.exe utility.  The output created via the "export" option may be used to recreate the missing DFS configuration information lost through accidental deletion.
 

 
Recovery:

Once the scope of the modifications have been identified, the appropriate recovery process should be performed.

Domain DFS Root and Links

Option 1 - Restore the Active Directory DFS configuration data from backup

For domain-based DFS, modification of a DFS root via a management tool has the largest potential impact to the namespace.  This is because whenever modifications are performed via DFS API's, all root servers are notified of the changes and they will update their registry as required.  Thus, restoration of the DFS configuration within Active Directory from backups may also require the task of recovering the registry of root servers.

Authoritatively restore the DFS configuration blob.  This requires the startup of a DC in DS restore mode, restoring the Active Directory database from a backup which still contains a valid copy of the DFS configuration, marking the DFS root directory object as authoritative, and replicating this throughout the domain.  DFS roots, by default, obtain DFS configuration data from the PDC FSMO role owner domain controller.  To prevent replication latencies from impacting the time until the roots begin hosting the restored namespace(s), consider using the PDC FSMO as the domain controller to restore.

The authoritative restoration process is detailed in the following article:

Performing an Authoritative Restore of Active Directory Objects

http://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/cc779573.aspx

 


Επαναφορά υπηρεσίας καταλόγου Active Directory:

Windows Server 2003:
http://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/cc758435.aspx
α εκκίνηση του υπολογιστή σε κατάσταση λειτουργίας επαναφοράς υπηρεσιών καταλόγου.
β. για να ξεκινήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των Windows Server 2003, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, στην επιλογή όλα τα προγράμματα, κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα, στην επιλογή Εργαλεία συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.
γ. σε Καλώς ορίσατε στη σελίδα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή του "Οδηγού επαναφοράς", κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
d. Επιλέξτε η επαναφορά αρχείων και ρυθμίσεων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
ε επιλογή κατάστασης του συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
f. σχετικά με την ολοκλήρωση της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή ο "Οδηγός επαναφοράς" της σελίδας, κάντε κλικ στο κουμπί για προχωρημένους.
g. στην επαναφορά αρχείων σε, κάντε κλικ στην αρχική θέση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
h. αποδοχών υπαρχόντων αρχείων (συνιστάται) κάντε κλικ στο κουμπί και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
i. Κάντε κλικ στο κουμπί "Τέλος".
j. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναφοράς, κάντε κλικ στο κουμπί Close και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Όχι για να παραμείνει σε κατάσταση λειτουργίας επαναφοράς υπηρεσιών καταλόγου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην κάνετε επανεκκίνηση όταν σας ζητηθεί από το πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.  Εάν πραγματοποιείται επανεκκίνηση και να πραγματοποιηθεί η αναπαραγωγή της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, ο ελεγκτής τομέα θα αναπαραγάγετε πάλι τις διαγραφές.

Windows Server 2008:
http://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/cc730683.aspx

1. Κατά τηνWindowsσύνδεση οθόνης, κάντε κλικ στο κουμπίΟ διακόπτης User, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΆλλος χρήστης.

2. Ο τύπος. \administratorμε το όνομα χρήστη, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης DSRM για το διακομιστή και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.

3. Κάντε κλικ στοStartΚάντε δεξιό κλικ στο στοιχείοΓραμμή εντολών (Command Prompt), και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΕκτέλεση ως διαχειριστής.

4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:

λήψη WBADMIN εκδόσεις - backuptarget: <targetdrive>:</targetdrive>

-υπολογιστή:<backupcomputername>
</backupcomputername>

Όπου:

<targetdrive>: είναι η θέση του αντιγράφου ασφαλείας που θέλετε να επαναφέρετε.</targetdrive>

<backupcomputername>είναι το όνομα του υπολογιστή στον οποίο θέλετε να επαναφέρετε το αντίγραφο ασφαλείας. Αυτή η παράμετρος είναι χρήσιμη όταν έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας πολλών υπολογιστών στην ίδια θέση ή έχετε μετονομάσει τον υπολογιστή από τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.</backupcomputername>

5. Προσδιορισμός της έκδοσης που θέλετε να επαναφέρετε.   Πρέπει να εισαγάγετε αυτή την έκδοση ακριβώς στο επόμενο βήμα.

6. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή (αναδίπλωση κειμένου για εύκολη ανάγνωση) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:

WBADMIN Έναρξη systemstaterecovery - έκδοση:<mm d/yyyy-hh:mm="">
</mm>

-backuptarget: <targetdrive>: - πόρο παραγωγής: <backupcomputername>
</backupcomputername></targetdrive>

-quiet

 


Σήμανση επίσημου τα δεδομένα ρύθμισης παραμέτρων DFS:

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε το όνομα distingiushed το namespace(s) για επαναφορά, έτσι ώστε το DFS root αντικειμένων μπορεί να επισημανθούν επιτακτική.  Θα πρέπει να είναι στη μορφή "CN = <rootname>, CN = DFS-Configuration, CN = System, DC =" και πρέπει να περικλείεται σε εισαγωγικά αν υπάρχουν κενά διαστήματα σε οποιεσδήποτε ετικέτες.</rootname>

α στις υπηρεσίες καταλόγου επαναφοράς λειτουργίας, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε ntdsutil και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

β. κατά το ntdsutil: ερώτηση, πληκτρολογήστε επιτακτική επαναφορά και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

γ. να επαναφέρετε ένα δευτερεύον δέντρο των αντικειμένων, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:

δευτερεύον δέντρο επαναφοράς DistinguishedName

 


Για παράδειγμα, για να επαναφέρετε όλα τα αντικείμενα του χώρου ονομάτων DFS με τον τομέα contoso.com, πληκτρολογήστε:

επαναφέρετε το δευτερεύον δέντρο "CN = Dfs-Configuration, CN = System, DC = contoso, dc = com"

* Προειδοποίηση * - όλοι οι χώροι ονομάτων DFS θα επηρεαστούν από αυτήν τη λειτουργία, επιστρέφει στην κατάσταση που περιέχονται στο αντίγραφο ασφαλείας.

 


Για να επαναφέρετε ένα μεμονωμένο αντικείμενο χώρου ονόματος DFS για έναν ριζικό κατάλογο με όνομα "DATA" με τον τομέα contoso.com, πληκτρολογήστε:

επαναφέρετε το δευτερεύον δέντρο "CN = DATA, CN = Dfs-Configuration, CN = System, DC = contoso, dc = com"

 


Επαναφορά μιας δευτερεύουσας δομής αντικειμένων εξασφαλίζει ότι η λειτουργία θα ολοκληρωθεί με επιτυχία για τους χώρους ονομάτων και v1 και v2.

 


d. Επιλέξτε Ναι στο πλαίσιο μηνύματος για να επιβεβαιώσετε την εντολή.

ε κατά την επιτακτική επαναφορά: και ntdsutil: Κλείστε ερωτήσεις, τον τύπο και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

f. επανεκκίνηση του ελεγκτή τομέα σε κανονική κατάσταση λειτουργίας.

g.  Allow Active Directory replication sufficient time to replicate the objects throughout the domain.

 


Verify registry data on all DFS roots

Each domain DFS namespace/root server must have proper registry data under the location "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfs\Roots\Domain" in order to properly host the restored DFS root(s).  If the DFS namespace was deleted via a DFS management tool, you may have to manually create the keys and "LogicalShare" and "RootShare" values on each root.  Once the registry data is in place, restart the DFS service on each root to reinitialize DFS and obtain the restored configuration data.

For example, to create the "LogicalShare" and "RootShare" for a DFS Namespace named "Data" whose shared folder for the root is named "DataShare", the following steps are used:

1.  Click Start , click Run , type regedit in the Open box, and then click OK .
2.  Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfs\Roots\Domain
3.  Right-click Domain , point to New , and then click Key.
4.  Type "Data" as the key name, and then press ENTER.
5.  Right-click the "Data" key, point to New, and then click "String Value".
6.  Type "LogicalShare" as the value name.
7.  Right-click the "LogicalShare" value, and then click Modify.
8.  In the Value data box, type "DataShare" , and then click OK .
9.  Right-click the "Data" key, point to New, and then click "String Value".
10.  Type "RootShare" as the value name.
11.  Right-click the "RootShare" value, and then click Modify.
12.  In the Value data box, type "DataShare" , and then click OK .

 


Option 2 - Import the DFS configuration if an export is available

An export of the DFS configuration consists of a text file generated via dfsutil.exe and the following command:

Windows Server 2003:
dfsutil /root:\\contoso.com\DATA /export:DATA-dfs-Root.txt

Windows Server 2008:
dfsutil root export \\contoso.com\DATA DATA-dfs-root.txt

To recover a namespace via an export file, perform the following:

a.  If the root doesn't already exist, create it using DFS Management.  Add all appropriate root targets.  Dfsutil.exe will fail to import the configuration if the root itself doesn't already exist and will not add root targets as defined in the file.  However, you may review the contents of the export file to identify which root targets should be manually added.

b.  Import the configuration file to create all of the hosted links via the commands:
Windows Server 2003:
dfsutil /root:\\contoso.com\DATA /import: DATA-dfs-Root.txt

Windows Server 2008:
dfsutil  root import set DATA-dfs-Root.txt \\contoso.com\DATA

(Where the domain is contoso.com, "DATA" is the root's name, and "DATA-dfs-Root.txt" is the export file)

Attempting the import before the root has been created will result in the error "Element not found."

Attempting to add a root target that already has registry configuration data associated with the root results in the errors "The device is not ready for use" or "Cannot create a file when that file already exists."  To remove the registry data from the affected server, utilize the "clean" option within DFSUtil:

Windows Server 2003:
dfsutil /clean /server:<servername> /share:<sharename>
</sharename></servername>

Windows Server 2008:
dfsutil diag clean \\<servername>\<sharename>
</sharename></servername>

c.  Verify the import was successful.  You may have to reopen any DFS management tools to observe the imported links.

               


 

Option 3 - Recreate the Namespace(s)

It may be easier to simply recreate the namespaces as required.  This activity will update the configuration within Active Directory and the registry of the roots.  If adding a server as a root fails indicating the root is already hosted by the server, check the registry configuration of the server to ensure that it doesn't already have configuration data for the original root.  To remove such data, run the following command:

dfsutil /clean /server:servername /share:sharename

(Where "servername" is the server which needs to be added as a new root target and "sharename" is the name of the share to host the root)

On Windows Server 2008:

dfsutil diag clean \\servername\sharename

Active Directory fTDfs object

If the ftDfs object within Active Directory was directly deleted, restore the object as detailed in Option 1 of the "Domain DFS Root and Links" section.  There should be no need to repair missing registry data, as a direct deletion of the fTDfs object is performed without using DFS API's and no notifications sent to the DFS roots of the deletion.

Εάν υπάρχει μια εξαγωγή της ρύθμισης παραμέτρων DFS, η διαδικασία θα είναι παρόμοια με αυτή η επιλογή 2 της ενότητας "Τομέα DFS Root και συνδέσεις".

Τέλος, που ίσως επίσης ξαναδημιουργήσετε στο χώρο ονομάτων DFS, εξασφαλίζοντας κάθε ρίζα DFS έχει καθαριστεί σωστά από την προηγούμενη ρύθμιση παραμέτρων.   Δείτε την επιλογή 3 της ενότητας "Τομέα DFS Root και συνδέσεις" για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ρίζα DFS μεμονωμένου και συνδέσεις

Επιλογή 1 - η επαναφορά των δεδομένων ρύθμισης παραμέτρων μεμονωμένου DFS από αντίγραφο ασφαλείας

Εάν ένας αυτόνομος διακομιστής ονομάτων/ρίζα DFS παρουσιάζει απώλεια δεδομένων ρύθμισης παραμέτρων, συνιστάται να επαναφέρετε τα αντίγραφα ασφαλείας της κατάστασης συστήματος του διακομιστή.  Αυτή η λειτουργία θα επαναφέρει αυτόματα τα δεδομένα ρύθμισης παραμέτρων στην κατάλληλη κατάσταση.  Δεν συνιστάται η προσπάθεια τροποποίησης του μητρώου από μια αυτόνομη ρίζα DFS.

 


Επιλογή 2 - εισαγωγή της ρύθμισης παραμέτρων του DFS, εάν εξαγωγής είναι διαθέσιμοι

Εάν υπάρχει μια εξαγωγή DFSUTIL.EXE για τη ρίζα, μπορεί να εισαχθεί μέσω των εντολών:

Windows Server 2003:
Dfsutil /root:\\server - name\namespace - όνομα /import: Root.txt dfs DATA

Windows Server 2008:
Εισαγωγή ρίζα Dfsutil Ορισμός DATA dfs Root.txt \\contoso.com\DATA

 


Επιλογή 3 - αναδημιουργία του Namespace(s)

Ίσως είναι ευκολότερο να ξαναδημιουργήσετε απλώς το αυτόνομο namespace(s) όπως απαιτείται.

Κοινόχρηστοι φάκελοι (Shared Folders)

Εάν έναν τομέα ή ένα αυτόνομο διακομιστή, ο χώρος ονομάτων DFS παρουσιάζει απώλεια ένα κοινόχρηστο στοιχείο DFS και το DFS παραμένει ρύθμισης παραμέτρων, πρέπει να ανακτηθεί τα κοινόχρηστα στοιχεία για να επαναφέρετε τη λειτουργία του DFS.

Επιλογή 1-Επαναφέρετε τα δεδομένα ρύθμισης παραμέτρων μεμονωμένου DFS από αντίγραφο ασφαλείας

Επαναφορά της κατάστασης συστήματος από ένα αντίγραφο ασφαλείας που δημιουργήσατε πριν από την απώλεια.   Κατάσταση συστήματος περιλαμβάνει τα δεδομένα μητρώου για το διακομιστή που φιλοξενεί τα κοινόχρηστα στοιχεία.  Βεβαιωθείτε ότι το φακέλων για το share(s) είναι παρούσα στο διακομιστή.

Επιλογή 2 - ανάκτησης των δεδομένων ρύθμισης παραμέτρων κοινής χρήσης από το μητρώο

Εάν δεν υπάρχει αντίγραφο ασφαλείας κατάστασης συστήματος ενός διακομιστή ο χώρος ονομάτων DFS, αλλά υπάρχει κοινή χρήση πληροφοριών μητρώου, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης του διακομιστή.  Κοινόχρηστα στοιχεία και τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί κοινής χρήσης αποθηκεύονται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Shares

Για να αποθηκεύσετε αυτό το κλειδί μητρώου χρησιμοποιώντας τον Επεξεργαστή μητρώου, κάντε κλικ στο κουμπί εξαγωγής από το μενού αρχείο.

 


Αυτό το κλειδί μητρώου μπορεί να είναι εισάγονται στο χώρο ονομάτων DFS διακομιστή ή να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά των ονομάτων κοινής χρήσης και τη θέση των κοινόχρηστων φακέλων για τη μη αυτόματη δημιουργία.

 


Για να επαναφέρετε ή να εισαγάγετε το κλειδί μητρώου, χρησιμοποιώντας τον Επεξεργαστή μητρώου, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή από το μενού αρχείο.

 


Αφού έχει γίνει ανάκτηση των κοινόχρηστων στοιχείων, ξεκινήστε πάλι την υπηρεσία DFS το πεδίο ονόματος διακομιστή για την προετοιμασία του χώρου ονομάτων.

 


  

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ

MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ ΧΩΡΊΣ ΜΆΡΚΑ Ή ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ Ή ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΩΝ ΕΓΓΡΆΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΎΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ WEB (“ ΥΛΙΚΟΎ ”) ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΣΚΟΠΌ. ΤΟ ΥΛΙΚΌ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΈΣ INACCURACIES Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΆ ΛΆΘΗ ΚΑΙ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΟΎΝ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΉ, ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΠΌ ΙΣΧΎΟΝΤΕΣ ΝΌΜΟΥΣ, MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ DISCLAIM ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΊΣΕΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΕΊΤΕ ΡΗΤΉ, ΣΙΩΠΗΡΉ Ή ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΈΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΑΛΛΆ ΌΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ Ή ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΤΟΥ ΤΊΤΛΟΥ, ΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΉ ΣΥΝΘΉΚΗ Ή ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ, ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΌ.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 969382 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Φεβ 2017 - Αναθεώρηση: 1

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter

Σχόλια