Πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις του Internet Explorer

Σύνοψη

Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον Internet Explorer για την έκδοση. Αυτό το άρθρο περιγράφει επίσης τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης του Internet Explorer που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.

Εκδόσεις του Internet Explorer για Windows

Αριθμούς έκδοσης του Internet Explorer για Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 98 Δεύτερη έκδοση, Windows Millennium Edition (Me), τα Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 και Windows 8, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μορφή:
κύρια έκδοση. δευτερεύουσα έκδοση. ο αριθμός του build. subbuild αριθμός
Αυτός ο πίνακας εμφανίζει πιθανούς αριθμούς εκδόσεων του Internet Explorer.

ΈκδοσηΤο προϊόν
4.40.308Internet Explorer 1.0 (Plus! για Windows 95)
4.40.520Internet Explorer 2.0
4.70.1155Ο Internet Explorer 3.0
4.70.1158Ο Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
4.70.1215Internet Explorer 3.01
4.70.1300Ο Internet Explorer 3.02 και 3.02a
4.71.544Internet Explorer 4.0 πλατφόρμας προεπισκόπηση 1.0 (PP1)
4.71.1008.3Internet Explorer 4.0 πλατφόρμας προεπισκόπηση 2.0 (PP2)
4.71.1712.6Internet Explorer 4.0
4.72.2106.8Internet Explorer 4.01
4.72.3110.8Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 (Windows 98)
4.72.3612.1713Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
5.00.0518.10Προεπισκόπηση προγραμματιστή του Internet Explorer 5 (Beta 1)
5.00.0910.1309Έκδοση Beta του Internet Explorer 5 (Beta 2)
5.00.2014.0216Internet Explorer 5
5.00.2314.1003Internet Explorer 5 (Office 2000)
5.00.2614.3500Internet Explorer 5 (Windows 98 Second Edition)
5.00.2516.1900Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 Beta 3, build 5.00.2031)
5.00.2919.800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC1 build 5.00.2072)
5.00.2919.3800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC2 build 5.00.2128)
5.00.2919.6307Internet Explorer 5.01 (Office 2000 SR-1)
5.00.2920.0000Internet Explorer 5.01 (Windows 2000, το build 5.00.2195)
5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 2000 SP1)
5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 95/98 και των Windows NT 4.0)
5.00.3314.2101Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 95/98 και των Windows NT 4.0)
5.00.3315.1000Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 2000 SP2)
5.00.3502.1000Internet Explorer 5.01 SP3 (Windows μόνο το 2000 SP3)
5.00.3700.1000Internet Explorer 5.01 SP4 (Windows μόνο το 2000 SP4)
5.50.3825.1300Προεπισκόπηση προγραμματιστή του Internet Explorer 5.5 (Beta)
5.50.4030.2400Internet Explorer 5.5 & Beta Εργαλεία Internet
5.50.4134.0100Ο Internet Explorer 5.5 για Windows μου (4.90.3000)
5.50.4134.0600Internet Explorer 5.5
5.50.4308.2900Beta προστασίας προσωπικών δεδομένων του Internet Explorer 5.5 ασφαλείας για προχωρημένους
5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
6.00.2462.0000Στο Internet Explorer 6 Public Preview (Beta)
6.00.2479.0006Ανανέωση του Internet Explorer 6 Public Preview (Beta)
6.00.2600.0000Ο Internet Explorer 6 (Windows XP)
6.00.2800.1106Στο Internet Explorer 6 Service Pack 1 (Windows XP SP1)
6.00.2900.2180Ο Internet Explorer 6 για Windows XP SP2
6.00.2900.5512Ο Internet Explorer 6 για Windows XP SP3
6.00.3663.0000Ο Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 RC1
6.00.3718.0000Ο Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 RC2
6.00.3790.0000Ο Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 (έκδοση)
6.00.3790.1830Ο Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 SP1 και τα Windows XP x64
6.00.3790.3959Στο Internet Explorer 6 SP2 για Windows Server 2003 SP1 και τα Windows XP x64
7.00.5730.1100Ο Internet Explorer 7 για τα Windows XP και Windows Server 2003
7.00.5730.1300Ο Internet Explorer 7 για τα Windows XP και Windows Server 2003
7.00.6000.16386Ο Internet Explorer 7 για τα Windows Vista
7.00.6000.16441Ο Internet Explorer 7 για Windows Server 2003 SP2 x64
7.00.6000.16441Ο Internet Explorer 7 για το Windows XP SP2 x64
7.00.6001.1800Internet Explorer 7 για Windows Server 2008 και Windows Vista SP1
8.00.6001.17184Internet Explorer 8 Beta 1
8.00.6001.18241Internet Explorer 8 Beta 2
8.00.6001.18372RC1 του Internet Explorer 8
8.00.6001.18702Internet Explorer 8 για Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows Server 2008
8.00.7000.00000Internet Explorer 8 για Windows 7 Beta
8.00.7600.16385Internet Explorer 8 για Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (έκδοση)
9.0.8080.16413Internet Explorer 9 RC
9.0.8112.16421RTM του Internet Explorer 9
10.0.8250.00000Ο Internet Explorer 10 Consumer Preview
10.0.8400.00000Internet Explorer 10 Release Preview
10.0.9200.16384Internet Explorer 10 για τα Windows 8
11 του Internet Explorer θα έχει τον αριθμό έκδοσης που ξεκινά με 11 (για παράδειγμα, 11.0.9600). Ο αριθμός έκδοσης θα αλλάξει με βάση τις ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν εγκατασταθεί για τον Internet Explorer. Για να δείτε τον αριθμό έκδοσης και την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση, μεταβείτε στο μενού Βοήθεια και επιλέξτε Πληροφορίες για τον Internet Explorer.

Σημειώσεις
 • Ο αριθμός δευτερεύουσας έκδοσης, αριθμό build και αριθμό subbuild, ενδέχεται να εμφανιστεί χωρίς τα τελικά μηδενικά. Για παράδειγμα, η έκδοση 7.00.5730.1100 μπορεί να εμφανιστεί ως 7.0.5730.11.
 • Όλες οι εκδόσεις του Internet Explorer 5.0 (και νεότερες εκδόσεις) που είναι προσαρμοσμένες με Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK) περιλαμβάνει μία από τις ακόλουθες συμβολοσειρές μετά από τον αριθμό έκδοσης. Για να προβάλετε αυτές τις πληροφορίες, κάντε κλικ στο κουμπί σχετικά με στο μενού Βοήθεια :
  Διεταιρικό = υπηρεσία παροχής περιεχομένου Internet
  ΕΊΝΑΙ = υπηρεσία παροχής Internet
  CO = διαχειριστής εταιρείας
 • Η έκδοση του Internet Explorer 4.0 και οι νεότερες εκδόσεις περιλαμβάνουν μια γραμμή Ενημέρωση εκδόσεων που παραθέτει όλες τις εγκατεστημένες ενημερωμένες εκδόσεις ή επείγουσες επιδιορθώσεις της τρέχουσας έκδοσης του Internet Explorer. Ενημερωμένες εκδόσεις για το Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 ή Internet Explorer 5.0 και νεότερες εκδόσεις παρατίθενται με τους αντίστοιχους αριθμό άρθρου της Γνωσιακής βάσης.
 • Τους αριθμούς έκδοσης του Internet Explorer στη λίστα βασίζονται στις εκδόσεις των Windows. Τους αριθμούς της λίστας μπορεί να αλλάξει από την πιο πρόσφατη επείγουσα επιδιόρθωση.
 • Ο αριθμός build του Internet Explorer στην επίσημη έκδοση των Windows Vista είναι η ίδια με τις άλλες εκδόσεις.
 • Για πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ 7.00.5730.1100 και έκδοσης 7.00.5730.1300 του Internet Explorer 7, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Αλλαγές στο παράθυρο διαλόγου πληροφορίες για τον Internet Explorer στον Internet Explorer 9 και Internet Explorer 10

Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες για τον Internet Explorer , κάνοντας κλικ στο κουμπί Βοήθεια και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή πληροφορίες για τον Internet Explorer. Εναλλακτικά, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + X και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο α.


IE9RTM IE 10 - About Internet Explorer dialog boxΜία αλλαγή από προηγούμενες εκδόσεις του Internet Explorer είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πεδίο Ενημέρωση εκδόσεων . Το πεδίο ενημερώνεται κάθε φορά που ενημερώνεται Internet Explorer 9 ή Internet Explorer 10. Ο αριθμός έκδοσης έχει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Πεδίο εφαρμογής κύρια έκδοση θα παραμείνει 9 ή 10.
 • Το πεδίο έκδοση ελάσσων App θα παραμείνει 0.
 • Το πεδίο αναθεώρηση ενημέρωση θα αυξάνονται ανά 1 για κάθε ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer που έχει κυκλοφορήσει.

IE9Parts


Όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις έχει ένα άρθρο σχετικό Γνωσιακής Βάσης (για παράδειγμα, KB2360131 - MS10-071: αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer) που σχετίζεται με αυτό. Αυτό το άρθρο παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το τι περιλαμβάνεται στην ενημερωμένη έκδοση και παρέχει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δυαδικά αρχεία που έχουν ενημερωθεί. Το παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες για τον Internet Explorer παρέχει μια σύνδεση για το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft που σχετίζεται με την πιο πρόσφατα εγκατεστημένη ενημερωμένη έκδοση για τον Internet Explorer ως ένας εύκολος τρόπος για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες.

Για παράδειγμα, εάν έχει εγκατασταθεί η πρώτη ενημερωμένη έκδοση για τον Internet Explorer 9, το παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες για τον Internet Explorer θα έχει μια σύνδεση για να "Ενημέρωση εκδόσεων: 9.0.1 (KB2530548)."


IE9Update
Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης του Internet Explorer για Windows

Για να προσδιορίσετε την έκδοση του Internet Explorer, χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Η ομάδα του Microsoft OneScript έχει κυκλοφορήσει μιας δέσμης ενεργειών σε PowerShell που μπορεί να προσδιορίσει με εκδόσεις του Internet Explorer που είναι εγκατεστημένες στον σας των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη δέσμη ενεργειών, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος προσδιορισμού των εκδόσεων του Internet Explorer από PowerShell στη συλλογή TechNet.
 • Σε όλες τις εκδόσεις του Internet Explorer, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για τον Internet Explorer , στο μενού Βοήθεια . Οι πληροφορίες του προϊόντος και της έκδοσης εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μητρώο. Μπορείτε να προσδιορίσετε την έκδοση του Internet Explorer, προβάλλοντας το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  Εξερεύνηση των HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet
  Εάν εμφανιστεί μια τιμή "έκδοση" σε αυτό το κλειδί, Internet Explorer 4.0 ή νεότερη έκδοση είναι εγκατεστημένο. Η τιμή της συμβολοσειράς έκδοσης περιέχει τον αριθμό έκδοσης του Internet Explorer 4.0 (ή νεότερη έκδοση) που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. (Για παράδειγμα, η τιμή συμβολοσειράς έκδοση για τον Internet Explorer 5 είναι "5.0.2014.0216"). Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ένα μόνο μηδενικό είναι αποθηκευμένο στο μητρώο για τον αριθμό δευτερεύουσας έκδοσης, εάν ο αριθμός δευτερεύουσας έκδοσης είναι 00. Εάν ο αριθμός δευτερεύουσας έκδοσης δεν είναι 00, αποθηκεύεται η τιμή της πλήρους έκδοσης. (Για παράδειγμα, 5.50.4807.2300 αποθηκεύεται στο μητρώο ως 5.50.4807.2300.)

  Σημείωση Η τιμή συμβολοσειράς έκδοση για τον Internet Explorer 10 είναι 9.10.9200.16384 και η τιμή της συμβολοσειράς svcVersion είναι 10.0.9200.16384.

  Internet Explorer 3. x δεν προσθέτει την τιμή έκδοσης στο μητρώο. Αντί για αυτό, προσθέτει μια τιμή "build" στο ίδιο κλειδί μητρώου και ενημερώνει την τιμή ακολουθίας χαρακτήρων "IVer" σε "103". Για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, Internet Explorer 4.0 και οι νεότερες εκδόσεις αλλάξετε ή να προσθέσετε την τιμή build. Για τον Internet Explorer 3. x, η τιμή build είναι μια συμβολοσειρά που περιέχει το τεσσάρων χαρακτήρων ο αριθμός του build. (Για παράδειγμα, "1300" είναι η τιμή build για Internet Explorer 3.02). Για Internet Explorer 4.0 και οι νεότερες εκδόσεις, η τιμή build είναι μια συμβολοσειρά που περιέχει μια τιμή πέντε χαρακτήρων, ακολουθούμενο από μια τελεία και τέσσερις χαρακτήρες, με την εξής μορφή:
  αριθμός κύριων versionbuild. subbuild αριθμός
  Για παράδειγμα, η τιμή "build" για τον Internet Explorer 5 είναι "52014.0216."
 • Προσδιορισμός της έκδοσης του Internet Explorer, χρησιμοποιώντας το αρχείο Shdocvw.dll:

  Για Internet Explorer 3.0 έως 6, το πρόγραμμα περιήγησης έχει υλοποιηθεί στο αρχείο Shdocvw.dll (αντικείμενο εγγράφου του κελύφους και βιβλιοθήκη στοιχείων ελέγχου). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έκδοση του αρχείου Shdocvw.dll για να προσδιορίσετε την έκδοση του Internet Explorer 3.0 έως 6 που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Για να προσδιορίσετε τον αριθμό έκδοσης του Internet Explorer 7, πρέπει να προσδιορίσετε τον αριθμό έκδοσης του Iexplore.exe. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, σημείο για να βρείτεκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία ή φακέλους.
  2. Στο πλαίσιο με όνομα , πληκτρολογήστε shdocvw.dllκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση τώρα.
  3. Στη λίστα αρχείων, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Shdocvw.dll και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
  4. Κάντε κλικ στην καρτέλα " έκδοση ".
  5. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4, αλλά στο βήμα 2, πληκτρολογείτε iexplore.exe. Εάν η έκδοση του Iexplore.exe είναι 7. x, Internet Explorer 7 είναι εγκατεστημένη. Χρησιμοποιήστε τον πίνακα των εκδόσεων του Internet Explorer σε αυτό το άρθρο, για να συγκρίνετε τον αριθμό έκδοσης για να απελευθερώσετε τις εκδόσεις του Internet Explorer 7.
  Αυτός ο πίνακας παραθέτει σε λίστα τις διαφορετικές εκδόσεις του αρχείου Shdocvw.dll και τις αντίστοιχες εκδόσεις του Internet Explorer.
  ΈκδοσηΤο προϊόν
  4.70.1155Ο Internet Explorer 3.0
  4.70.1158Ο Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
  4.70.1215Internet Explorer 3.01
  4.70.1300Ο Internet Explorer 3.02 και 3.02a
  4.71.1008.3Internet Explorer 4.0 πλατφόρμας προεπισκόπηση 2.0 (PP2)
  4.71.1712.5Internet Explorer 4.0
  4.72.2106.7Internet Explorer 4.01
  4.72.3110.3Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 (Windows 98)
  4.72.3612.1707Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
  5.00.0518.5Προεπισκόπηση προγραμματιστή του Internet Explorer 5 (Beta 1)
  5.00.0910.1308Έκδοση Beta του Internet Explorer 5 (Beta 2)
  5.00.2014.213Internet Explorer 5
  5.00.2314.1000Internet Explorer 5 (Office 2000)
  5.00.2516.1900Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 Beta 3, build 5.00.2031)
  5.00.2614.3500Internet Explorer 5 (Windows 98 Second Edition)
  5.00.2919.800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC1 build 5.00.2072)
  5.00.2919.3800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC2 build 5.00.2128)
  5.00.2919.6307Internet Explorer 5.01 (Office 2000 SR-1)
  5.00.2920.0000Internet Explorer 5.01 (Windows 2000, το build 5.00.2195)
  5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 2000 SP1)
  5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 95/98 και των Windows NT 4.0)
  5.00.3314.2100Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 95/98 και των Windows NT 4.0)
  5.00.3315.2879Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 2000 SP2)
  5.00.3502.5400Internet Explorer 5.01 SP3 (Windows μόνο το 2000 SP3)
  5.00.3700.6668Internet Explorer 5.01 SP4 (Windows μόνο το 2000 SP4)
  5.50.3825.1300Προεπισκόπηση προγραμματιστή του Internet Explorer 5.5 (Beta)
  5.50.4030.2400Internet Explorer 5.5 & Beta Εργαλεία Internet
  5.50.4134.0100Ο Internet Explorer 5.5 για Windows μου (4.90.3000)
  5.50.4134.0600Internet Explorer 5.5
  5.50.4308.2900Beta προστασίας προσωπικών δεδομένων του Internet Explorer 5.5 ασφαλείας για προχωρημένους
  5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
  5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
  6.00.2462.0000Στο Internet Explorer 6 Public Preview (Beta)
  6.00.2479.0006Ανανέωση του Internet Explorer 6 Public Preview (Beta)
  6.00.2600.0000Ο Internet Explorer 6 (Windows XP)
  6.00.2800.1106Στο Internet Explorer 6 Service Pack 1 (Windows XP SP1)
  6.00.2900.2180Ο Internet Explorer 6 για Windows XP SP2
  6.00.2900.5512Ο Internet Explorer 6 για Windows XP SP3
  6.00.2800.1278Στο Internet Explorer 6 ενημερωμένη έκδοση v.01 προεπισκόπηση για τους προγραμματιστές (SP1b Beta)
  6.00.2800.1314Στο Internet Explorer 6 ενημερωμένη έκδοση v.04 προεπισκόπηση για τους προγραμματιστές (SP1b Beta)
  6.00.3663.0000Ο Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 RC1
  6.00.3718.0000Ο Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 RC2
  6.00.3790.0000Ο Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 (έκδοση)
  6.00.3790.1830Ο Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 SP1 και τα Windows XP x64


  Σημειώσεις
  • Ο αριθμός δευτερεύουσας έκδοσης, αριθμό build και αριθμό subbuild, ενδέχεται να εμφανιστεί χωρίς τα τελικά μηδενικά. Για παράδειγμα, η έκδοση 7.00.5730.1100 μπορεί να εμφανιστεί ως 7.0.5730.11.
  • Το αρχείο Shdocvw.dll είναι εγκατεστημένο στο φάκελο %Windir%\System στα Windows 95, Windows 98 και Windows Millennium Edition. Το αρχείο Shdocvw.dll είναι εγκατεστημένο στο φάκελο %Windir%\System32 στα Windows NT 4.0, στα Windows 2000, στα Windows XP και στον Windows Server 2003. Εάν το αρχείο Shdocvw.dll δεν υπάρχει, ο Internet Explorer είτε έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα ή δεν έχει εγκατασταθεί.
  • Εάν η έκδοση του αρχείου Shdocvw.dll στον υπολογιστή σας δεν αναφέρεται σε αυτόν τον πίνακα, έχετε εγκαταστήσει μια επείγουσα επιδιόρθωση του Internet Explorer, μια ενημερωμένη έκδοση ή μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας που περιέχει μια νεότερη έκδοση του αρχείου Shdocvw.dll. Για παράδειγμα, το αρχείο Shdocvw.dll έκδοση 6.0.2800.1170 για το Internet Explorer 6 SP1 είναι συνοδεύει το MS03-015: Απρίλιος 2003, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το πακέτο του Internet Explorer (813489). Εάν η έκδοση του αρχείου Shdocvw.dll δεν αναφέρεται σε αυτόν τον πίνακα, εκτελείτε την έκδοση του Internet Explorer με τον πλησιέστερο αριθμό έκδοσης που είναι παλαιότερη από τον αριθμό έκδοσης. Για να προσδιορίσετε ποια επείγουσα επιδιόρθωση του Internet Explorer, η ενημερωμένη έκδοση ή την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας είναι εγκατεστημένη, αναζητήστε τον αριθμό έκδοσης του αρχείου Shdocvw.dll στον υπολογιστή σας και για "Shdocvw.dll" στη Γνωσιακή βάση της Microsoft.
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 6 v.01 και v.04 είναι προ-εκδόσεων του Internet Explorer 6 που αλλάζουν τη συμπεριφορά του Internet Explorer όταν το πρόγραμμα φορτώνει τα στοιχεία ελέγχου ActiveX. Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις προέκδοση εγκαθίστανται σε λειτουργία side-by-side και δεν θα επηρεάσουν την εγκατάσταση ή τον αριθμό έκδοσης του Internet Explorer 6 SP1 (6.00.2800.1106). Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 6 v.01 και v.04 απαιτούν το Windows XP Service Pack 1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις προέκδοση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  • Τους αριθμούς έκδοσης του Internet Explorer στη λίστα βασίζονται στις εκδόσεις των Windows. Τους αριθμούς της λίστας μπορεί να αλλάξει από την πιο πρόσφατη επείγουσα επιδιόρθωση.
 • Προσδιορισμός της έκδοσης του Internet Explorer χρησιμοποιώντας μια δέσμη ενεργειών:

  Όλες τις εκδόσεις του Internet Explorer στείλει πληροφορίες έκδοσης στην επικεφαλίδα πληροφορίες της παράγοντα χρήστη πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου (HTTP). Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να διαβαστούν από μια δέσμη ενεργειών σε μια ιστοσελίδα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης μιας δέσμης ενεργειών για να αποκτήσετε τον αριθμό έκδοσης του Internet Explorer, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  167820 Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης μέσω δέσμης ενεργειών

  272413 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Προσδιορισμός του προγράμματος περιήγησης σε δέσμη ενεργειών διακομιστή χωρίς τη χρήση του αντικειμένου BrowserType

  Οι προγραμματιστές ιστοσελίδα να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να επωφεληθείτε των νέων δυνατοτήτων σε νεότερες εκδόσεις του Internet Explorer (όπως το Dynamic HTML ή κανάλια στον Internet Explorer 4. x) και υποβάθμιση για παλαιότερες εκδόσεις του Internet Explorer που δεν υποστηρίζουν αυτές τις δυνατότητες.

  Εάν πρέπει να προσδιορίζουν με μοναδικό τρόπο τον Internet Explorer έκδοση 5.0 ή νεότερης έκδοσης του προγράμματος (σε Microsoft Win32 και σε UNIX πλατφόρμες μόνο), χρησιμοποιήστε τις μεθόδους isComponentInstalled ή getComponentVersion της συμπεριφοράς του CLIENTCAPS. Για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις μεθόδους, δείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:Σημείωση Αυτές οι μέθοδοι δεν λειτουργούν, εάν ο υπολογιστής-πελάτης δεν είναι Internet Explorer 5 ή νεότερη έκδοση (σε Microsoft Win32 και του UNIX πλατφόρμες μόνο).

Οι εκδόσεις του Internet Explorer για άλλα λειτουργικά συστήματα

Internet Explorer για Windows 3.1, ο Internet Explorer για UNIX σε Sun Solaris, ο Internet Explorer για UNIX σε HP-UX και ο Internet Explorer για Macintosh δεν είναι πλέον διαθέσιμα από ή υποστηρίζεται από τη Microsoft.

Ο Internet Explorer για Macintosh ή Windows 3.1

Στον Internet Explorer, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για τον Internet Explorer , στο μενού Βοήθεια . Στον Macintosh, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για τον Internet Explorer , στο μενού της Apple . Ο αριθμός έκδοσης εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται. Οι πιθανοί αριθμοί εκδόσεων είναι οι εξής:
Τα Windows 3.1Κλασικό * MacintoshMacintosh OS X
2.02.05.1.1
2.012.15.1.2
2.13.05.1.3
3.03.0a5.1.4
3.0a3.01a5.2
3.014.05.2.1
3.02a4.55.2.2
4.04.5.15.2.3
55.01
5.1
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
Σημείωση Εάν ο αριθμός έκδοσης είναι 3.0, πρέπει επίσης να ελέγξετε τον αριθμό build δίπλα στον αριθμό έκδοσης.
Για να προσδιορίσετε αν εκτελείτε την έκδοση ισχυρής κρυπτογράφησης 128-bit του Internet Explorer για Macintosh, κάντε κλικ στην εντολή " Πληροφορίες για τον Internet Explorer " στο μενού της Apple και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή υποστήριξη. Το πλαίσιο της κρυπτογράφησης , θα πρέπει να περιέχει το τρέχον επίπεδο κρυπτογράφησης. Ακολουθούν παραδείγματα:
 • 40 bit έκδοση διεθνούς/εξαγωγής
 • Κατοικίδια 128 bit ΗΠΑ (όχι για εξαγωγή)
Ένας άλλος τρόπος για να προσδιορίσετε αν εκτελείτε την έκδοση ισχυρής κρυπτογράφησης 128-bit είναι να χρησιμοποιήσετε την εντολή Get Info σε ένα από τα ακόλουθα αρχεία (ανάλογα με την οικογένεια επεξεργαστών, PowerPC ή 68xxx) και, στη συνέχεια, να εξετάσετε τις πληροφορίες έκδοσης:
 • Βιβλιοθήκη Internet φάκελο: MS βιβλιοθήκη MS: επεκτάσεις: φακέλου συστήματος (PPC)
 • Βιβλιοθήκη Internet φάκελο: MS βιβλιοθήκη MS: επεκτάσεις: φακέλου συστήματος (68K)

Ο Internet Explorer για UNIX σε Sun Solaris

Για να προσδιορίσετε την έκδοση του Internet Explorer που είναι εγκατεστημένη σε έναν υπολογιστή Solaris SPARC, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε ένα παράθυρο τερματικού. Καθορίζει τη διαδρομή για τα εγκατεστημένα αρχεία του Internet Explorer. (Η προεπιλεγμένη διαδρομή είναι/usr/τοπική/microsoft /, που χρησιμοποιείται στα ακόλουθα βήματα ως παράδειγμα).
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε cd /usr/local/microsoftκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.
 3. Τύπος ls -d ie *, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Enter. Εάν εμφανίζεται το παράθυρο "ie4", χρησιμοποιείτε Internet Explorer 4.0. Εάν "ie" εμφανίζεται, χρησιμοποιείτε Internet Explorer 5.0.
 4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε cd ie * / sunos5, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Enter.
 5. Πληκτρολογήστε ls -l libschannel.soκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.
 6. Συγκρίνετε τις πληροφορίες αρχείου με τον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε την έκδοση του Internet Explorer που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
  ΑρχείοΈκδοσηΜέγεθοςΤο προϊόν
  libschannel.so4.71.2011.4257,668Internet Explorer 4.01 40-bit
  libschannel.so4.71.2011.4257,744Internet Explorer 4.01 128-bit
  libschannel.so5.00.2013.1312524,692Internet Explorer 5.0 40-bit
  libschannel.so5.00.2013.1312523,180Internet Explorer 5.0 128-bit
  libschannel.so5.00.2013.2002523,672Internet Explorer 5.0 SP1 Beta 128-bit

Ο Internet Explorer για UNIX σε HP-UX

Για να προσδιορίσετε την έκδοση του Internet Explorer που είναι εγκατεστημένη σε έναν υπολογιστή HP-UX, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε ένα παράθυρο τερματικού. Καθορίζει τη διαδρομή για τα εγκατεστημένα αρχεία του Internet Explorer. (Η προεπιλεγμένη διαδρομή είναι/usr/τοπική/microsoft /, που χρησιμοποιείται στα ακόλουθα βήματα ως παράδειγμα).
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε cd /usr/local/microsoftκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.
 3. Τύπος ls -d ie *, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Enter. Εάν εμφανίζεται το παράθυρο "ie4", χρησιμοποιείτε Internet Explorer 4.0. Εάν "ie" εμφανίζεται, χρησιμοποιείτε Internet Explorer 5.0.
 4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε cd ie * / ux10, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Enter.
 5. Εάν έχετε Internet Explorer 4.0, πληκτρολογήστε ls -l libschannel.slκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter. Εάν έχετε Internet Explorer 5.0, πληκτρολογήστε ls -l libcrypt32.slκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.
 6. Συγκρίνετε τις πληροφορίες αρχείου με τον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε την έκδοση του Internet Explorer που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
  ΑρχείοΈκδοσηΜέγεθοςΤο προϊόν
  libschannel.sl4.71.2004.9181,023Internet Explorer 4.01 40-bit
  libschannel.sl4.71.2004.9181,025Internet Explorer 4.01 128-bit
  libcrypt32.sl5.00.2013.13121,064,393Internet Explorer 5.0 40-bit
  libcrypt32.sl5.00.2013.13121,072,589Internet Explorer 5.0 128-bit


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 969393 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια