Εργαλεία διαχείρισης Hyper-V ενημερωμένη έκδοση για Windows Vista Service Pack 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης περιλαμβάνει επιδιορθώσεις για τα εργαλεία διαχείρισης Hyper-V σε συστήματα που εκτελούν Windows Vista Service Pack 2.

Σημείωση Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να εγκαταστήσετε τα εργαλεία διαχείρισης Hyper-V. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να αποκτήσετε τα εργαλεία διαχείρισης Hyper-V, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

952627 περιγραφή των εργαλείων διαχείρισης των Windows Vista ενημερωμένης έκδοσης για την έκδοση του Hyper-V


Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει τα ακόλουθα θέματα:

Πρόβλημα 1
Η ιαπωνική έκδοση του συμπληρωματικού προγράμματος Hyper-V Manager διαχείρισης κονσόλας Microsoft (MMC) περιέχει κείμενο που έχει μετατραπεί εσφαλμένα.

Πρόβλημα 2
Το συμπληρωματικό πρόγραμμα MMC διαχείρισης Hyper-V διακόπτεται όταν πραγματοποιείτε περιήγηση για τα αρχεία για να επισυνάψετε σε μια εικονική μηχανή.

Πρόβλημα 3
Η πιο "σχετικά με εικονικούς σκληρούς δίσκους" υπερ-σύνδεση στον Οδηγό νέου εικονικού σκληρού δίσκου οδηγεί σε εσφαλμένο αρχείο Βοήθειας.

Το ζήτημα 4
Το συμπληρωματικό πρόγραμμα MMC διαχείρισης Hyper-V δεν μπορεί να συνδεθεί σε ένα διακομιστή Hyper-V που χρησιμοποιεί μόνο IPv6.

Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος λήψης του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Vista Service Pack 2 Εργαλεία διαχείρισης για Hyper-V (KB970203)
Download Άμεση λήψη η ενημερωμένη έκδοση για Vista Service Pack 2 Εργαλεία διαχείρισης των Windows για πακέτο Hyper-V (KB970203).

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Vista Service Pack 2 Εργαλεία διαχείρισης για Hyper-V για συστήματα που βασίζονται σε x64 (KB970203)
Download Άμεση λήψη η ενημερωμένη έκδοση για Vista Service Pack 2 Εργαλεία διαχείρισης των Windows για Hyper-V για πακέτο συστήματα (KB970203) με βάση το x64.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 970203 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια