Περιγραφή του Silverlight 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Microsoft Silverlight είναι μεταξύ προγραμμάτων περιήγησης, πολλαπλά περιβάλλοντα προσθήκης που προσφέρει η επόμενη γενιά των πολυμέσων που βασίζονται σε Microsoft .NET εμπειρίες και εμπλουτισμένων αλληλεπιδραστικών εφαρμογών για το Web. Αυτό το άρθρο περιγράφει την έκδοση του Silverlight 3.

Σύνοψη

Το Silverlight 3 παρουσιάζει περισσότερες από 50 νέες δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
  • Βελτιωμένη ασφάλεια και αξιοπιστία
  • Βελτιωμένη υποστήριξη πολυμέσων και βίντεο, καθώς και υποστήριξη βίντεο H.264
  • Η δυνατότητα εκτέλεσης εφαρμογών Silverlight εκτός του προγράμματος περιήγησης
  • Σημαντική βελτίωση σε γραφικά, απόδοση γραφικών και δημιουργικά εφέ, καθώς και υποστήριξη για γραφικά 3D προοπτική
  • Βελτιωμένη παραγωγικότητα ανάπτυξης για πλούσιες εφαρμογές Internet (RIA)
Το Silverlight 3 είναι συμβατή με εφαρμογές Web που έχουν δομηθεί σε προηγούμενες εκδόσεις του Silverlight.

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες εγκατάστασης


Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη από τις ακόλουθες πηγές.

Η τοποθεσία Microsoft Silverlight


Το πρόγραμμα εγκατάστασης του Silverlight περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες ενημερώσεις μαζί με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Silverlight, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Microsoft Update


Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι επίσης διαθέσιμη σε χρήστες του Microsoft Update. Εάν έχετε μια παλαιότερη έκδοση του Silverlight, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα προσφέρεται ως "Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Silverlight (KB 970363)."

WSUS

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι επίσης διαθέσιμη στο Microsoft Update μέσω του Microsoft Windows Server Update Services (WSUS).

Εάν ένας υπολογιστής έχει μια προηγούμενη έκδοση του Microsoft Silverlight, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα προσφέρεται ως "Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Silverlight (KB 970363)."

Εάν ένας υπολογιστής δεν διαθέτει Silverlight που είναι εγκατεστημένη, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα προσφέρεται από το πιο πρόσφατο πρόγραμμα εγκατάστασης Silverlight 3.0 ως "Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Silverlight (KB 970363)."Το Silverlight 3.0 περιέχει έναν μηχανισμό αυτόματης ενημέρωσης. Από προεπιλογή, ο μηχανισμός αυτός είναι απενεργοποιημένος στο πακέτο WSUS. Μελλοντικές ενημερώσεις θα παρέχονται μέσω των ενημερώσεων WSUS.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Silverlight, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 970363 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια