Ο SQL Server 2008 δημιουργεί που κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία του SQL Server 2008 Service Pack 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο παραθέτει σε λίστα τις εκδόσεις του Microsoft SQL Server 2008 που κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία του Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1).

Περισσότερες πληροφορίες

Δημιουργία 10.00.2850.0 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 19 Σεπτεμβρίου 2011.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2847.00.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2582282 συγκεντρωτική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 16 για SQL Server 2008 Service Pack 1

Δημιουργία 10.00.2847.00 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 18 Ιουλίου 2011.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2821.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2555406 συγκεντρωτική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 15 για SQL Server 2008 Service Pack 1

Δημιουργία 10.00.2821.00 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 16 Μαΐου 2011.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2816.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2527187 συγκεντρωτική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 14 για SQL Server 2008 Service Pack 1

Δημιουργία 10.00.2816.00 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 21 Μαρτίου 2011.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2808.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2497673 συγκεντρωτική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 13 για SQL Server 2008 Service Pack 1

Δημιουργία 10.00.2808 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 17 Ιανουαρίου 2011.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2804.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2467236 συγκεντρωτική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 12 για SQL Server 2008 Service Pack 1

Δημιουργία 10.00.2804 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 15 Νοεμβρίου 2010.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2799.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2413738 συγκεντρωτική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 11 για SQL Server 2008 Service Pack 1

Δημιουργία 10.00.2799 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 21 Σεπτεμβρίου 2010.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2789.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2279604 συγκεντρωτική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 10 για SQL Server 2008 Service Pack 1

Δημιουργία 10.00.2789 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 19 Ιουλίου 2010.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2781.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2083921 συγκεντρωτική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 9 για SQL Server 2008 Service Pack 1

Δημιουργία 10.00.2781

Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 10 Ιουνίου 2010.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2775.

Αυτό το build περιέχει την ακόλουθη επείγουσα επιδιόρθωση στον SQL Server 2008.
Αριθμός σφάλματος SQL VSTSΑριθμός άρθρου γνωσιακής βάσηςΠεριγραφή
412292980832ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: μήνυμα λάθους "ένα σύστημα διεκδίκησης έλεγχος απέτυχε" όταν εκτελείτε ένα ερώτημα SQL συναλλαγών στον Microsoft SQL Server 2008

Δημιουργία 10.00.2775 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 17 Μαΐου 2010.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2773.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

981702 συγκεντρωτική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 8 για SQL Server 2008 Service Pack 1

Δημιουργία 10.00.2773

Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 8 Μαΐου 2010.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2770.

Αυτό το build περιέχει την ακόλουθη επείγουσα επιδιόρθωση στον SQL Server 2008.
Αριθμός σφάλματος SQL VSTSΑριθμός άρθρου γνωσιακής βάσηςΠεριγραφή
465350ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Το αποτέλεσμα του ερωτήματος περιέχει κενές γραμμές όταν εκτελείτε ένα ερώτημα πολυδιάστατων εκφράσεων (MDX) σε Microsoft SQL Server ανάλυσης υπηρεσιών 2008

Δημιουργία 10.00.2770

Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 6 Απριλίου 2010.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2769.

Αυτό το build περιέχει την ακόλουθη επείγουσα επιδιόρθωση στον SQL Server 2008.
Αριθμός σφάλματος SQL VSTSΑριθμός άρθρου γνωσιακής βάσηςΠεριγραφή
430276Τις ιδιότητες DynamicHeight και DynamicWidth για ένα στοιχείο ελέγχου γραφήματος σε ένα tablix εσφαλμένα χρησιμοποιούνται για άλλα γραφήματα στην ίδια σελίδα σε μια έκθεση SQL Server Reporting Services 2008

Δημιουργία 10.00.2769

Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 30 Μαρτίου 2010.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2766.

Αυτό το build περιέχει την ακόλουθη επείγουσα επιδιόρθωση στον SQL Server 2008.
Αριθμός σφάλματος SQL VSTSΑριθμός άρθρου γνωσιακής βάσηςΠεριγραφή
427778Παρουσιάζεται μια εξαίρεση, όταν εξάγετε μια έκθεση 2008 υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server που περιέχει εικόνες ή γραφήματα σε ένα αρχείο Excel

Δημιουργία 10.00.2766 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 15 Μαρτίου 2010.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2763.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

979065 συγκεντρωτική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 7 για SQL Server 2008 Service Pack 1

Δημιουργία 10.00.2763

Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 11 Μαρτίου 2010.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2760.

Αυτό το build περιέχει την ακόλουθη επείγουσα επιδιόρθωση στον SQL Server 2008.
Αριθμός σφάλματος SQL VSTSΑριθμός άρθρου γνωσιακής βάσηςΠεριγραφή
421581Μια αλλαγή γραμμής προσαρτάται σε ένα πλαίσιο κειμένου, όταν εξάγετε μια έκθεση 2008 υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server σε ένα αρχείο του Word

Δημιουργία 10.00.2760

Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 23 Ιανουαρίου 2010.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2758.

Αυτό το build περιέχει την ακόλουθη επείγουσα επιδιόρθωση στον SQL Server 2008.
Αριθμός σφάλματος SQL VSTSΑριθμός άρθρου γνωσιακής βάσηςΠεριγραφή
402420978839ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μια λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σε μια βάση δεδομένων του SQL Server 2008 αποτυγχάνει εάν ενεργοποιήσετε αλλαγή παρακολούθηση αυτής της βάσης δεδομένων

Δημιουργία 10.00.2758

Αυτό το build κυκλοφόρησε στις Febury 4, 2010.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2757.

Αυτό το build περιέχει τις ακόλουθες επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2008.
Αριθμός σφάλματος SQL VSTSΑριθμός άρθρου γνωσιακής βάσηςΠεριγραφή
399076
399071
978791ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Απώλεια δεδομένων ενδέχεται να προκύψει, εάν η βάση δεδομένων κατοπτρισμό νήμα σταματήσει να ανταποκρίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας αυτόματης ανακατεύθυνσης στον SQL Server 2005 ή στον SQL Server 2008
399074978947Ένα ζήτημα μη δώσουν ενδέχεται να προκαλέσει μια βάση δεδομένων κατοπτρισμό ανακατεύθυνσης στον SQL Server 2005 και SQL Server 2008

Δημιουργία 10.00.2757 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)


Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 18 Ιανουαρίου 2010.Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2749.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

977443 συγκεντρωτική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 6 για SQL Server 2008 Service Pack 1

Δημιουργία 10.00.2749

Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 8 Δεκεμβρίου 2009.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2748.

Αυτό το build περιέχει την ακόλουθη επείγουσα επιδιόρθωση στον SQL Server 2008.
Αριθμός σφάλματος SQL VSTSΑριθμός άρθρου γνωσιακής βάσηςΠεριγραφή
380970978070ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Το μέτρα. < X >. DIM φάκελος δημιουργείται απροσδόκητα, όταν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό χρήστη δεν είναι διαχειριστής για να κάνετε αναζήτηση ενός κύβου σε υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server 2008

Δημιουργία 10.00.2748


Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 27 Νοεμβρίου 2009.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2746.

Αυτό το build περιέχει την ακόλουθη επείγουσα επιδιόρθωση στον SQL Server 2008.
Αριθμός σφάλματος SQL VSTSΑριθμός άρθρου γνωσιακής βάσηςΠεριγραφή
376397975991ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Η εντολή DBCC CHECKFILEGROUP δεν ελέγχει ένα αντικείμενο διαμερίσματα εάν ένα από τα διαμερίσματα δεν παρουσιάζεται σε η ομάδα αρχείων που υποβάλλεται σε έλεγχο στον SQL Server 2008

Δημιουργία 10.00.2746 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)


Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 16 Νοεμβρίου 2009.Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2734.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

975977 συγκεντρωτική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 5 για SQL Server 2008 Service Pack 1

Δημιουργία 10.00.2740


Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 4 Νοεμβρίου 2009.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2734.

Αυτό το build περιέχει την ακόλουθη επείγουσα επιδιόρθωση στον SQL Server 2008.
Αριθμός σφάλματος SQL VSTSΑριθμός άρθρου γνωσιακής βάσηςΠεριγραφή
366638976761ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν πραγματοποιείτε αναβάθμιση σε ένα σύμπλεγμα του SQL Server 2008: "18401, σύνδεση απέτυχε για το χρήστη SQLTEST\AgentService. Αιτία: Ο διακομιστής είναι σε λειτουργία αναβάθμισης δέσμης ενεργειών. Μόνο ο διαχειριστής μπορεί να συνδεθεί αυτήν τη στιγμή. [SQLState 42000]"

Δημιουργία 10.00.2734 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)


Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 21 Σεπτεμβρίου 2009.Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2728.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

973602 συγκεντρωτική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 4 για SQL Server 2008 Service Pack 1

Δημιουργία 10.00.2728


Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 6 Σεπτεμβρίου 2009.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2727.

Αυτό το build περιέχει την ακόλουθη επείγουσα επιδιόρθωση στον SQL Server 2008.
Αριθμός σφάλματος SQL VSTSΑριθμός άρθρου γνωσιακής βάσηςΠεριγραφή
350151974766ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν εκτελείτε ένα ερώτημα παράλληλη στον SQL Server 2008: "Προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη συναλλαγή ενώ υπάρχουν εκκρεμείς 1 παράλληλη ένθετα xacts"

Δημιουργία 10.00.2727


Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 14 Αυγούστου 2009.

Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2723.

Αυτό το build περιέχει τις ακόλουθες επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2008.
Αριθμός σφάλματος SQL VSTSΑριθμός άρθρου γνωσιακής βάσηςΠεριγραφή
340874972687ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μήνυμα λάθους κατά την επαναφορά μιας βάσης δεδομένων του SQL Server 2000 χρησιμοποιώντας Studio διαχείρισης του SQL Server 2005 ή Studio διαχείρισης του SQL Server 2008: "δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του παραθύρου ζητήθηκε. Απέτυχε η ανάκτηση δεδομένων για αυτήν την αίτηση (Microsoft.SqlServer.SmoEnum)"
340872974231ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ορισμένα αρχεία δεν επαναφέρονται στις αρχικές εκδόσεις αρχείου μετά την απεγκατάσταση μιας επείγουσας επιδιόρθωσης του SQL Server 2008 Service Pack 1 που εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείτε μια ενοποιημένη εγκατάσταση

Δημιουργία 10.00.2723 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)


Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 20 Ιουλίου 2009.Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2721.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

971491 συγκεντρωτική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 3 για SQL Server 2008 Service Pack 1

Δημιουργία 10.00.2721


Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 25 Ιουνίου 2009.


Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2718.

Αυτό το build περιέχει τις ακόλουθες επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2008.
Αριθμός σφάλματος SQL VSTSΑριθμός άρθρου γνωσιακής βάσηςΠεριγραφή
325091971136ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν συγχρονίζετε μια βάση δεδομένων ή sp_replcmds με μη αυτόματο τρόπο εκτελείται αφού εκτελέσετε μερική ενημερώσεις σε μια στήλη varbinary(max) στον SQL Server 2008: "το σύνολο σειρών δεν περιέχει καμία στήλη με μετατόπιση -1."
325086971985ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μια ενέργεια Drillthrough μέσα σε πίνακα ομάδες υπάρχει εσφαλμένη παράμετρος τιμές από τις υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server 2008

Δημιουργία 10.00.2718


Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 12 Ιουνίου 2009.


Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2714.


Αυτό το build περιέχει τις ακόλουθες επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server 2008.
Αριθμός σφάλματος SQL VSTSΑριθμός άρθρου γνωσιακής βάσηςΠεριγραφή
320616ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Το επικαλυπτόμενο παραμέτρους έκθεσης είναι ασυνεπείς σε μια έκθεση υπηρεσιών αναφοράς του SQL Server 2008, η οποία περιέχει τρία ή περισσότερα επίπεδα επικαλυπτόμενα παραμέτρους έκθεσης
320925971049ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν εκτελείτε μια αναφορά των υπηρεσιών αναφοράς του SQL Server 2008 στο Business Intelligence Development Studio: "ένα στοιχείο με το ίδιο κλειδί έχει ήδη προστεθεί"
320925970349ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ερωτήματα από μια ειδοποίηση ερώτημα που έχει πολλές εγγραφές που λειτουργεί αργά όταν αλλάζετε την επιλογή αυτόματο κλείσιμο σε False στον SQL Server 2005 ή στον SQL Server 2008
320925971068ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μήνυμα λάθους κατά τη δημιουργία μιας εγγραφής του SharePoint σε μια έκθεση υπηρεσιών αναφοράς του SQL Server 2008 που χρησιμοποιεί επικαλυπτόμενα παραμέτρους: "Αυτή η αναφορά απαιτεί μια προεπιλεγμένη ή την τιμή που ορίζεται από το χρήστη για την παράμετρο έκθεση"Παράμετρος < >""

Δημιουργία 10.00.2714 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)


Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 19 Μαΐου 2009.


Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2712.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

970315 συγκεντρωτική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 2 για SQL Server 2008 Service Pack 1

Δημιουργία 10.00.2712


Αυτό το build κυκλοφόρησε στις 19 Μαΐου 2009.


Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2710.


Αυτό το build περιέχει την ακόλουθη επείγουσα επιδιόρθωση στον SQL Server 2008.
Αριθμός σφάλματος SQL VSTSΑριθμός άρθρου γνωσιακής βάσηςΠεριγραφή
311109970507ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μήνυμα λάθους στον SQL Server 2008 όταν εκτελείτε μια δήλωση SELECT της εισαγωγή σε έναν πίνακα: "παραβίαση του περιορισμού PRIMARY KEY '< PrimaryKey >'. Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή διπλού κλειδιού στο αντικείμενο '< όνομα πίνακα >' "

Δημιουργία 10.00.2710 (αθροιστική ενημερωμένη έκδοση)


Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 15 Απριλίου 2009.Το γονικό build του αυτό το build είναι 10.00.2531.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το build, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

969099 συγκεντρωτική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 1 για SQL Server 2008 Service Pack 1

Δημιουργία 10.00.2531 (SQL Server 2008 Service Pack 1)


Αυτό είναι το build του SQL Server 2008 Service Pack 1 που κυκλοφόρησε στις 7 Απριλίου 2009.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το service pack, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

968369 λίστα με τα σφάλματα που επιδιορθώνονται στον SQL Server 2008 Service Pack 1

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο τμηματικής συντήρησης για τον SQL Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

935897 μια τμηματική μοντέλο συντήρησης είναι διαθέσιμα από την ομάδα του SQL Server για την παράδοση επείγουσες επιδιορθώσεις για ζητήματα που αναφέρθηκαν

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ενημερωμένες εκδόσεις για το SQL Server 2005 και SQL Server 2008, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

957826 όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SQL Server 2008 δημιουργεί που κυκλοφόρησαν μετά το SQL Server 2008 και σχετικά με το SQL Server 2005 δημιουργεί που κυκλοφόρησαν μετά το SQL Server 2005 Service Pack 3 και μετά από το SQL Server 2005 Service Pack 2

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάταξη ονομασίας των ενημερωμένων εκδόσεων του SQL Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

822499 νέα διάταξη ονομασίας για το λογισμικό Microsoft SQL Server πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία των ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
824684
Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 970365 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια