Περιγραφή του BitLocker για μετάβαση ανάγνωσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μετάβαση πρόγραμμα ανάγνωσης BitLocker To (bitlockertogo.exe) είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση των μονάδων δίσκου με προστασία BitLocker. Όταν χρησιμοποιείτε Μετάβαση πρόγραμμα ανάγνωσης BitLocker To στα Windows Vista και στα Windows XP, μπορείτε να ανοίξετε και να προβάλετε τα περιεχόμενα του δίσκου με προστασία BitLocker που είναι κρυπτογραφημένα στα Windows 7. Από προεπιλογή, μεταβείτε πρόγραμμα ανάγνωσης BitLocker To είναι αποθηκευμένο σε ένα μέρος με μη κρυπτογραφημένη αφαιρούμενες μονάδες δίσκου, τα οποία προστατεύονται με το BitLocker.

Οι χρήστες και διαχειριστές IT μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα τοπικό, αξιόπιστο αντίγραφο της εφαρμογής. Επομένως, μεταβείτε πρόγραμμα ανάγνωσης BitLocker To που απελευθερώνεται ως εφαρμογή εκτός ζώνης (OOB) για τα Windows Vista και Windows XP. Για να κάνετε λήψη ενός αντιγράφου του BitLocker για να μεταβείτε Reader, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Περισσότερες πληροφορίες

Για να χρησιμοποιήσετε το BitLocker για μετάβαση ανάγνωσης σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows XP ή Windows Vista, πρέπει να διαμορφωθεί η αφαιρούμενη μονάδα σας προστασία BitLocker χρησιμοποιώντας το exFAT, FAT16 ή FAT32 σύστημα αρχείων. Εάν η μονάδα δίσκου έχει διαμόρφωση NTFS, μπορούν να ξεκλειδωθούν μόνο σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows 7.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μετάβαση πρόγραμμα ανάγνωσης BitLocker To, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 970401 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια