Παρουσιάστηκε σφάλμα 1935.An σφάλμα κατά την εγκατάσταση της συγκρότησης ' Microsoft.VC90.ATL,version


Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:970652
Προέλευση: Υποστήριξη της Microsoft

ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ

ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΆΡΘΡΩΝ ΠΑΡΟΧΉ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT. ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊΤΑΙ ΣΕ ΑΠΌΚΡΙΣΗ ΑΝΕΡΧΌΜΕΝΟ Ή ΜΟΝΑΔΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ, Ή ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΠΛΉΡΩΜΑ ΆΛΛΩΝ ΓΝΩΣΙΑΚΉΣ ΒΆΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ.

Ενέργεια

Εγκατάσταση VC ++ 2008 με δυνατότητα αναδιανομής για Visual Studio 2008

ΑποτέλεσμαΕνδέχεται να δείτε το ακόλουθο σφάλμα στο αρχείο καταγραφής εγκατάστασης λεπτομερούς::

Παρουσιάστηκε σφάλμα 1935.An σφάλμα κατά την εγκατάσταση της συγκρότησης ' Microsoft.VC90.ATL,version="9.0.21022.8",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="x86",type="win32"'. Ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη για περισσότερες πληροφορίες. HRESULT: 0X8007054F. διασύνδεση συναρμολόγησης: IAssemblyCacheItem, η συνάρτηση: ολοκλήρωση στοιχείου: {76C3F0F6-9B9D-35DA-81 C 6-CA8A88CC93CA}
MSI (s) (18: 0 C) [15:13:33:951]: προϊόν: Microsoft Visual C++ 2008 δυνατότητα αναδιανομής - x 86 9.0.21022--σφάλμα 1935.An σφάλμα παρουσιάστηκε κατά την εγκατάσταση της συγκρότησης

Αιτία

Μια Ανεπιτυχής εγκατάσταση προηγούμενης Windows ενημερώσεις Ή προσαρμοσμένα πακέτα MSI
θα μπορούσαν να έχουν απομείνει κλειδιά μητρώου ελαττωματικό HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS

Ανάλυση

Εκτελέστε το ακόλουθο εργαλείο επιδιόρθωσης: http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=KB.EN-US, 946414

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ

MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ MAKE NO ΥΠΟΣΧΈΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ Ή ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΓΡΑΦΙΚΆ ΔΗΜΟΣΙΕΎΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ WEB ("ΥΛΙΚΆ") ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΣΚΟΠΌ. ΤΑ ΥΛΙΚΆ ΠΟΥ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΑΚΡΊΒΕΙΕΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΆ ΛΆΘΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΊ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΉ ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ.

ΓΙΑ ΜΈΓΙΣΤΗ ΈΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΌΖΟΝΤΑΙ ΔΊΚΑΙΟ, MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ ΤΗΣ ΠΑΡΈΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΈΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΝ EXPRESS, ΣΙΩΠΗΡΩΝ Ή ΕΚ ΤΟΥ ΝΌΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΑΛΛΆ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΊΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ Ή ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΤΊΤΛΩΝ, ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΊΗΣΗ/ΑΠΟΜΊΜΗΣΗ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΉ ΣΥΝΘΉΚΗ Ή ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ, ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΆ.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 970652 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Φεβ 2017 - Αναθεώρηση: 1

Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition

Σχόλια