Ο ορθογραφικός έλεγχος δεν επισημαίνει τις λέξεις με ορθογραφικά λάθη στο Word 2010

Συμπτώματα

Σύμπτωμα 1

Όταν πληκτρολογείτε μια λέξη με ορθογραφικά λάθη στο Microsoft Office Word 2010, αυτή δεν επισημαίνεται από τον ορθογραφικό έλεγχο. 

Σύμπτωμα 2

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος (Spelling & Grammar) στην ομάδα Εργαλεία γλωσσικού ελέγχου (Proofing) της καρτέλας Αναθεώρηση (Review) στο Word 2010, εμφανίζεται ένα από τα ακόλουθα μηνύματα:
 • Ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος ολοκληρώθηκε.
 • Τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου δεν είναι εγκατεστημένα για την προεπιλεγμένη γλώσσα. Προσπαθήστε να εγκαταστήσετε ξανά τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου.
Αυτό το ζήτημα προκύπτει σε άλλες εκδόσεις του Microsoft Word;

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του ζητήματος σε μια άλλη έκδοση του Microsoft Word, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
2662392 Ο ορθογραφικός έλεγχος δεν επισημαίνει τις λέξεις με ορθογραφικά λάθη στο Word 2007

Αιτία

Αυτό το ζήτημα μπορεί να παρουσιαστεί για οποιονδήποτε από τους εξής λόγους: 
 • Τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου δεν είναι εγκατεστημένα.
 • Το πρόσθετο "Ορθογραφικός έλεγχος EN-US" είναι απενεργοποιημένο.
 • Είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Χωρίς ορθογραφικό ή γραμματικό έλεγχο (Do not check spelling or grammar).
 • Έχει επιλεγεί κάποια άλλη γλώσσα ως προεπιλεγμένη.
 • Στο μητρώο υπάρχει η ακόλουθη καταχώρηση:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\ProofingTools\1.0\Override\en-US

Επίλυση

Σας συνιστούμε να ακολουθήσετε τις μεθόδους που παρέχονται σε αυτό το άρθρο με τη σειρά. Ωστόσο, σε περίπτωση που έχετε ήδη δοκιμάσει χωρίς επιτυχία μία από τις μεθόδους, μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα σε κάποια άλλη μέθοδο από αυτήν τη λίστα:

Μέθοδος 1: Εγκατάσταση των εργαλείων γλωσσικού ελέγχου

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Στα Windows Vista, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Προγράμματα και δυνατότητες (Programs and Features). Σε παλαιότερες εκδόσεις των Windows, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
  Στα Windows 7, στην περιοχή Προγράμματα (Programs), κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης προγράμματος (Uninstall a program).
 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Microsoft OfficeΈκδοση και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή (Change).

  Σημείωση Σε αυτό το βήμα και το επόμενο, το σύμβολο κράτησης θέσης Έκδοση αντιπροσωπεύει την έκδοση του Microsoft Office που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή.
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Microsoft Office Έκδοση , κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Προσθαφαίρεση δυνατοτήτων (Add or Remove Features) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια (Continue).
 6. Ανάπτυξη Κοινόχρηστες δυνατότητες του Office (Office Shared Features), κάντε κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά των Εργαλείων γλωσσικού ελέγχου (Proofing Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση όλων από τον υπολογιστή μου (Run all from My Computer).

Μέθοδος 2: Ενεργοποίηση του πρόσθετου Ορθογραφικός έλεγχος EN-US

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο (File) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές (Options).
 2. Στα αριστερή πλευρά, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετα (Add-Ins).
 3. Στο κάτω μέρος στου παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Word (Word Options), στην ενότητα Διαχείριση (Manage), επιλέξτε το βέλος του αναπτυσσόμενου μενού, αλλάξτε την επιλογή από Πρόσθετα COM (COM Add-ins) σε Ανενεργά στοιχεία (Disabled items) και κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση (Go).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ανενεργά στοιχεία (Disabled Items), ελέγξτε αν είναι διαθέσιμο το στοιχείο Ορθογραφικός έλεγχος EN-US (Speller EN-US (nlsdata0009.dll)) στο πλαίσιο Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να ενεργοποιήσετε ξανά (Select the ones you wish to re-enable).
 5. Εάν το στοιχείο Ορθογραφικός έλεγχος EN-US (nlsdata0009.dll) (Speller EN-US (nlsdata0009.dll)) είναι στη λίστα, κάντε κλικ σε αυτό και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση (Enable).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close) για έξοδο από τα Ανενεργά στοιχεία (Disabled Items) και κάντε κλικ στο κουμπί OK για έξοδο από τις Επιλογές του Word (Word Options).

Μέθοδος 3: Ενεργοποίηση του ορθογραφικού ελέγχου κατά την πληκτρολόγηση

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο (File) και κατόπιν στο κουμπί Επιλογές (Options).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word (Word Options), επιλέξτε Εργαλεία γλωσσικού ελέγχου (Proofing).
 3. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η δυνατότητα Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Check spelling as you type) στην ενότητα Κατά τη διόρθωση γραμματικής στο Word (When correcting spelling and grammar in Word).
 4. Βεβαιωθείτε ότι τα πλαίσια ελέγχου δεν είναι επιλεγμένα στην ενότητα Εξαίρεση για (Exception for).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε και να κλείσετε τις Επιλογές του Word (Word Options).

Μέθοδος 4: Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου " Χωρίς ορθογραφικό ή γραμματικό έλεγχο"

 1. Επιλέξτε ολόκληρο το έγγραφο Word.
 2. Από την καρτέλα Αναθεώρηση (Review), κάντε κλικ στο κουμπί Γλώσσα (Language) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Γλώσσα γλωσσικού ελέγχου (Proofing Language).
 3. Κάντε κλικ στη γλώσσα που θέλετε και κάντε κλικ στο OK.
 4. Εάν υπάρχει ένα σημάδι ελέγχου δίπλα στο πλαίσιο ελέγχου Χωρίς ορθογραφικό ή γραμματικό έλεγχο (Do not check spelling or grammar), κάντε κλικ για να καταργηθεί η επιλογή του πλαισίου ελέγχου.Μέθοδος 5: Χρησιμοποιήστε μια Αυτόματη επίλυση για την τροποποίηση του μητρώου

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τροποποίησης του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο του Windows Online:Για να καταργήσουμε το σχετικό κλειδί μητρώου από το μητρώο για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυση

Για να γίνει αυτόματη επίλυση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση (Fix it). Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό αυτόματης επίλυσης.


Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.
 • Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που έχει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την αυτόματη επίλυση Fix it σε μια μονάδα flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη στον υπολογιστή που εμφανίζει το πρόβλημα.

Στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".


Επίλυση από τον χρήστη

Για να επιδιορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο ανοιχτό πλαίσιο, πληκτρολογήστε REGEDIT και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.
 3. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε δεξιό κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools\1.0\Override
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή (Delete).
 5. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου.
 6. Τερματίστε τη λειτουργία και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση του Word.

Επιλύθηκε το πρόβλημα;

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 970826 - Τελευταία αναθεώρηση: 26 Ιαν 2012 - Αναθεώρηση: 1

Microsoft Word 2010

Σχόλια