Μεγάλο διακριτικά Kerberos προκαλέσει αιτήσεις από το WinRM αποτυχία

Προέλευσης: Υπηρεσία υποστήριξης της Microsoft

ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ

ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΆΡΘΡΑ ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΑΠΌ ΜΈΣΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊΤΑΙ ΣΕ ΑΠΌΚΡΙΣΗ ΑΝΕΡΧΌΜΕΝΟ Ή ΜΟΝΑΔΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ, Ή ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΠΛΉΡΩΜΑ ΆΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ (KNOWLEDGE BASE).

Το σύμπτωμαΠρόβλημα περιβάλλοντος:
  • Απομακρυσμένη διαχείριση των Windows (WinRM) εγκατεστημένο στον υπολογιστή-πελάτη και στο διακομιστή.
  • Κωδικοί ασφαλείας στους χρήστες που έχουν > 16k λόγω με τον τρόπο που έχει ρυθμιστεί από τον τομέα τους.
  • Υπολογιστής-πελάτης ξεκινά μια λειτουργία WinRM στο διακομιστή (για παράδειγμα το WinRM αναγνωριστικό – r: < server >).


Με το WinRM 1.1 εγκατεστημένο στον υπολογιστή-πελάτη θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:


WSManFault
Μήνυμα = το WinRM δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της αίτησης από το πρόγραμμα-πελάτη. Δεν μπορούν να προσδιορίσουν τον τύπο περιεχομένου της απόκρισης HTTP από τον υπολογιστή προορισμού. Ο τύπος περιεχομένου είναι λείπει ή δεν είναι έγκυρο.

Αριθμός σφάλματος:-2144108297 0x803380F7
Το πρόγραμμα-πελάτης WinRM δεν μπορεί να επεξεργαστεί την αίτηση. Δεν μπορούν να προσδιορίσουν τον τύπο περιεχομένου της απόκρισης HTTP από τον υπολογιστή προορισμού. Ο τύπος περιεχομένου είναι λείπει ή δεν είναι έγκυρο.


Για το WinRM 2.0 μπορεί να επιστρέψει έναν διαφορετικό σφάλμα σχετικά με μια κεφαλίδα αίτησης είναι πολύ μεγάλη.

Αιτία

Σε ορισμένα περιβάλλοντα τομέα, ο χρήστης μπορεί να είναι μέλος τόσες πολλές ομάδες ασφαλείας ότι το διακριτικό ασφαλείας χρησιμοποιείται για έλεγχο ταυτότητας του χρήστη στο διακομιστή μπορεί να είναι > 16k. Αυτό προκαλεί http.sys ή διακομιστή από το WinRM την απόρριψη της αίτησης.

Προτεινόμενη αντιμετώπισηΕγκατάσταση από το WinRM 2.0 ή παραπάνω στο διακομιστή, στη συνέχεια, προσθέστε τα ακόλουθα δύο κλειδιά μητρώου που περιγράφονται στην http://support.microsoft.com/kb/820129
  • MaxFieldLength
  • MaxRequestBytes


Κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή για να βεβαιωθείτε ότι τόσο http.sys όσο και από το WinRM λαμβάνουν τις αλλαγές ή να ξεκινήσετε πάλι τις υπηρεσίες http και winrm.


Σημείωση Το πεδίο MaxRequestBytes δεν πρέπει να καταστεί πολύ μεγάλο καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη χρήση της μνήμης του υπολογιστή. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 16K και αυτό θα πρέπει να αυξηθεί στο ίσως 20K για να δείτε εάν που διορθώνει το πρόβλημα πριν από την ανάπτυξη σε παρόμοια βήματα.


Εάν αυτά τα κλειδιά μητρώου που έχουν τροποποιηθεί, αλλά εξακολουθεί να είναι εγκατεστημένο το WinRM 1.1, στη συνέχεια, θα δεν διορθωθεί το πρόβλημα, αλλά είναι πιθανό ότι επιστρέφονται μηνύματα λάθους διαφορετικά στον υπολογιστή-πελάτη.

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ

MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ Ή ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΎΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ WEB ("ΥΛΙΚΆ") ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΣΚΟΠΌ. ΤΑ ΥΛΙΚΆ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΑΚΡΊΒΕΙΕΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΆ ΛΆΘΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΊ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΉ, ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ.


ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΆ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΊΚΑΙΟ, MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΊΕΙ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΑΝ EXPRESS, ΣΙΩΠΗΡΉ Ή ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΆ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ Ή ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΤΊΤΛΩΝ, ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΊΗΣΗ/ΑΠΟΜΊΜΗΣΗ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Ή ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ, ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΑ ΥΛΙΚΆ.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 970875 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια