Λίστα με τις επείγουσες επιδιορθώσεις και ενημερωμένες εκδόσεις που περιέχονται στο System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2

Ισχύει για: Microsoft System Center Configuration Manager 2007

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Αυτό το άρθρο παραθέτει τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (KB) που περιγράφουν τις επείγουσες επιδιορθώσεις και ενημερωμένες εκδόσεις που περιέχονται στο Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2 (SP2). Αυτό το άρθρο προορίζεται κυρίως για να βοηθήσει ΤΟΥΣ επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής και προσωπικό γραφείο βοήθειας της εταιρείας για την υποστήριξη και τη συντήρηση ενός υπολογιστή που εκτελεί το System Center Configuration Manager 2007.

Περισσότερες πληροφορίες


Λίστα με τις επείγουσες επιδιορθώσεις και ενημερωμένες εκδόσεις που περιέχονται στο System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2:
950306 σε μεγάλα ιεραρχίες SMS 2003 που έχουν πολλές τοποθεσίες, αναπαραγωγής τοποθεσίας σε τοποθεσία επιβραδύνεται
954214 SMS_Site_Component_Manager η υπηρεσία σταματά απροσδόκητα, όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Configuration Manager 2007 Service Pack 1 ή να επανεγκαταστήσετε ένα συγκεκριμένο στοιχείο μετά από μια προσπάθεια εγκατάστασης απέτυχε
954474 σύστημα Center Configuration Manager 2007 αποκλειστεί από την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας
954716 υπηρεσία SMS_EXECUTIVE του System Center Configuration Manager 2007 σε ένα διακομιστή τοποθεσίας παιδί μπορεί να διακοπεί όταν χειρίζεται το αρχείο .sha και στέλνει δεδομένα απογραφής για τη γονική της τοποθεσία
954718 δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα εκτός ζώνης διαχείρισης του Configuration Manager 2007 για να συνδεθείτε με υπολογιστές που χρησιμοποιούν εκδόσεις Intel AMT που είναι παλαιότερη από την έκδοση 3.2.1
955114 SMS_Executive η υπηρεσία ενδέχεται να διακοπεί απότομα κατά τη Διαχείριση ιεραρχίας συστήματος Center Configuration Manager 2007 S955114 χειρίζεται το αρχείο ελέγχου (.ct2) της τοποθεσίας από εξαρτημένες τοποθεσίες που εκτελούν την έκδοση RTM του Configuration Manager 2007
955115 η λειτουργία "Πρόγραμμα-πελάτης ώθησης εγκατάστασης" αποτυγχάνει όταν έχουν ρυθμιστεί τόσο πολλά σημεία διαχείρισης και προσαρμοσμένες θύρες σε μια τοποθεσία System Center Configuration Manager 2007
955126 SMS_Executive της διαδικασίας υπηρεσίας (Smsexec.exe) στο System Center Configuration Manager 2007 ενδέχεται να διακοπεί, εάν έχετε εγκαταστήσει λογισμικό που σχετίζονται με Intel AMT
955262 λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους όταν κάνετε κλικ και στη συνέχεια ενημερώσετε τον κόμβο προγράμματα οδήγησης στην κονσόλα διαχείρισης ρύθμισης παραμέτρων μιας τοποθεσίας Configuration Manager 2007 Service Pack 1 που χρησιμοποιεί το SQL Server 2008 για τη βάση δεδομένων τοποθεσίας
955355 ένα αποκλειστικό όνομα που περιέχει περισσότερους από 100 χαρακτήρες και που εντοπίζεται από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory για έναν κεντρικό υπολογιστή AMT προκαλεί την αιφνίδια διακοπή λειτουργίας της υπηρεσίας SMS_EXECUTIVE στο System Center Configuration Manager 2007
955388 μήνυμα λάθους όταν χρησιμοποιείτε την κονσόλα με βάση το Microsoft System Center Configuration Manager 2007 S955388 διαχείρισης ρύθμισης παραμέτρων διαχείρισης ρύθμισης παραμέτρων για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του σημείου διανομής λογισμικού
955842 αποθέματα υλικού το System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 ενδέχεται να αναγνωρίσει έναν πελάτη που βασίζεται σε x64 ως ένα πρόγραμμα-πελάτη που βασίζεται σε x86
955955 μια σειρά εργασιών που περιέχει πολλά πακέτα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο χρόνο για να εκτελεστεί μετά την εγκατάσταση του System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 ή την επείγουσα επιδιόρθωση 949225
956194 διανομής διαχείρισης του System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 ενδέχεται να απαιτούν αρκετές ώρες μετά την εκκίνηση πριν να ξεκινήσει η επεξεργασία πακέτων
956337 system Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 δεν είναι δυνατό να καταργήσετε το χρήστη AMT ACL κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προετοιμασίας για υπολογιστές 2.x AMT
956465 η SMS_EXECUTIVE διαδικασία υπηρεσίας γίνεται μη αναμενόμενη επανεκκίνηση όταν έχει οριστεί ένα όριο για το μέγιστο εύρος ζώνης μεταξύ δύο τοποθεσιών στο System Center Configuration Manager 2007
956733 ενδέχεται να λείπουν κάποια χαρακτηριστικά ενός υπολογιστή-πελάτη System Center Configuration Manager 2007 αφού έχει ρυθμιστεί ως ένα σημείο διανομής του υποκαταστήματος
956918 την εργασία "Διαγραφή ηλικίας δεδομένα διαχείρισης ρύθμισης παραμέτρων" τοποθεσία συντήρησης ενδέχεται να διαρκέσει αρκετή ώρα για να ολοκληρωθεί στο System Center Configuration Manager 2007
956941 δεν είναι δυνατό να διαρκέσει ορισμένες ενέργειες κατά τη λήψη του απομακρυσμένου ελέγχου του υπολογιστή-πελάτη που βασίζεται στα Windows Vista που έχει τον έλεγχο λογαριασμού χρήστη ενεργοποιημένη στο System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
956944 μήνυμα λάθους όταν χρησιμοποιείτε την κονσόλα System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή τοποθεσίας Configuration Manager 2007 που δεν εκτελεί το Service Pack 1
957183 δεν μπορείτε να προσθέσετε μια ομάδα ως λογαριασμός χρήστη AMT στο Configuration Manager 2007 Service Pack 1 εάν το όνομα της ομάδας έχει πάνω από 20 χαρακτήρες
957255 το wake-on-LAN (WOL) τη δυνατότητα στο System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 ενεργοποιεί τα προγράμματα-πελάτες μία ώρα νωρίτερα από την αναμενόμενη
957325 στοιχείο της φόρτωσης δεδομένων αποθέματος δεν μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα απογραφής υλικού από τα προγράμματα-πελάτες του System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1, εάν μία ή περισσότερες ιδιότητες περιέχει περισσότερους από 256 χαρακτήρες στα αρχεία NOIDMIF
957469 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: λειτουργία ελέγχου του εκτός ζώνης ενέργειας δεν λειτουργεί για προγράμματα-πελάτες που έχουν το chipset Intel AMT 4 ή Intel AMT 5 στο System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
957576 μήνυμα κατάστασης 7404 Αναγνωριστικό αναφέρεται συχνά σε μια εγκατάσταση του συστήματος Center Configuration Manager 2007 R2 και το που χρησιμοποιούν SQL Server 2008 με τη βάση δεδομένων τοποθεσίας
957879 εργαλείο της διαχείρισης υπηρεσιών ConfigMgr στο Configuration Manager 2007 Service Pack 1 δεν μπορεί να ζητήσει την υπηρεσία SMS_SITE_SQL_BACKUP και λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους "Σφάλμα κατά την επικοινωνία με το στοιχείο"
Μήνυμα λάθους 958021 στην κονσόλα διαχείρισης ρύθμισης παραμέτρων όταν δημιουργείτε μια νέα ακολουθία εργασιών: "δεν είναι δυνατή η δημιουργία ακολουθίας εργασιών"
958157 ενδέχεται να δημιουργηθεί ανακριβείς λογισμικού μέτρησης αναφορές από διακομιστές κύρια τοποθεσία που βασίζεται σε συστήματα Management Server 2003 Service Pack 3
958598 το μήνυμα ελέγχου για μια λειτουργία εργασίας ακολουθίας δημιουργίας δεν αναγνωρίζει συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή πληροφορίες χρήστη σωστά σε συστήματα System Center Configuration Manager 2007 RTM
958808 δεδομένα χρήστη από το USMT μπορεί να διαγραφεί απροσδόκητα από το μηχανισμό ακολουθία εργασιών κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του λειτουργικού συστήματος στο System Center Configuration Manager 2007 S958808
959038 να συνεχίσετε την εκτέλεση μιας σειράς εργασιών που δημιουργείτε στο σύστημα Center Configuration Manager 2007 όταν ένα πρόγραμμα στην ακολουθία εργασιών επιστρέφει έναν κωδικό εξόδου αποτυχία
959040 δεν είναι δυνατή η προμήθεια της συστήματα system Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 AMT 2.2/2.6 σε λειτουργία PKI και υπολογιστές πελάτες AMT 2.1/2.5 σε λειτουργία PSK
959257 επαναλαμβανόμενο διαφημίσεις ή συντήρηση windows ξεκινούν να εκτελούνται μία ώρα αργότερα ή παλαιότερη από την αναμενόμενη όταν αλλάξει η ώρα εξαιτίας θερινής ΏΡΑΣ στο System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
959700 το εκτός ζώνης διαχείρισης κονσόλας στο Configuration Manager 2007 Service Pack 1 δεν μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστές με δυνατότητα Προπληρωμής
959812 εργασιών ανάπτυξης λειτουργικού συστήματος (OSD) ενδέχεται να αποτύχουν τυχαία σε συστήματα που βασίζονται σε System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
959875 των κοινόχρηστων φακέλων που αποθηκεύουν τα πακέτα στα σημεία διανομής υποκατάστημα μπορεί να αφαιρεθεί σε συστήματα που εκτελούν το System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
960065 ενημερωμένες εκδόσεις δεν έχουν αναπτυχθεί σε ορισμένους υπολογιστές-πελάτες όταν χρησιμοποιείτε το WSUS ή το ΆΘΡΟΙΣΜΑ για να αναπτύξετε ενημερωμένες εκδόσεις σε System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
960448 το πάγιο ευφυΐα καταλόγου συγχρονισμού υπηρεσίας του συστήματος κέντρο Configuration Manager 2007 Service Pack 1 δεν μπορεί να συνδεθεί σε μια βάση δεδομένων System Center Configuration Manager που είναι εγκατεστημένο στον SQL Server 2005 που ονομάζεται παρουσία
960634 σύστημα Center Configuration Manager 2007 R2 προγράμματος-πελάτη κατάσταση αναφοράς αποτυγχάνει όταν οι υπολογιστές-πελάτες έχουν πολλές εγγραφές εντοπισμού
960712 παραλείπει μια μηνιαία περιοδική κοινοποίηση Νοεμβρίου στα συστήματα διαχείρισης Server 2003 Service Pack 3 συστήματα, εάν η προγραμματισμένη ημέρα είναι μετά από την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου
960741 η SMS_Executive διαδικασία υπηρεσίας διακόπτεται σε ένα διακομιστή τοποθεσίας Configuration Manager 2007 Service Pack 1 όταν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα μετατροπής WS-MAN Intel για παροχή υπολογιστές που είναι εξοπλισμένοι με AMT 3.2.1 chipset του
960804 ένα πακέτο συλλογής επειγουσών επιδιορθώσεων αντιμετωπίζει ζητήματα που αφορούν τη δυνατότητα εκτός ζώνης διαχείρισης (OOB) στο Configuration Manager 2007 Service Pack 1
960846 των κοινόχρηστων φακέλων που αποθηκεύουν τα πακέτα στα σημεία διανομής υποκατάστημα μπορεί να αφαιρεθεί σε συστήματα που εκτελούν το System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
961105 μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε προγράμματα οδήγησης OSD στα συστήματα System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1: "το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης δεν ισχύει για τις υποστηριζόμενες πλατφόρμες"
961268 πακέτα στα σημεία διανομής δεν ενημερώνονται με την πιο πρόσφατη έκδοση του αρχείου προέλευσης σε συστήματα System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
961269 διαγράφονται μόνο δύο χώρων αποθήκευσης κατάστασης χρήστη έχει λήξει σε ένα διακομιστή τοποθεσίας που εκτελεί το System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
961328 δεν είναι δυνατή η προμήθεια της συστήματα system Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 AMT 2.2/2.6 σε λειτουργία PKI και υπολογιστές πελάτες AMT 2.1/2.5 σε λειτουργία PSK
961960 αλλάζει την κατάσταση του πλαισίου ελέγχου για το παράθυρο συντήρηση που κάνετε διπλό κλικ κατά την εγκατάσταση του System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 σε ένα σύστημα με βάση το x64 του Windows Server 2003 ή σε Windows Server 2008 με βάση το x64 σύστημα
962891 κατάσταση μηνυμάτων που έχουν μεγάλα ονόματα αρχείων ενδέχεται να έχει κολλήσει στο φάκελο Statesys.box\Incoming ή στο φάκελο \SMS_CCM\FSPStaging και μπορεί να εμποδίζουν την κατάσταση επεξεργασίας μηνυμάτων σε ένα σημείο επαναφοράς κατάστασης System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
967359 ορισμένες ακολουθίες εργασιών μπορεί να μην εκτελείται σε υπολογιστές-πελάτες σε συστήματα που βασίζονται σε System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
967491 της επείγουσας επιδιόρθωσης για το σύστημα κέντρο αναφοράς κατάστασης υπολογιστή-πελάτη του Configuration Manager 2007 R2
967648 πακέτου διανομής αποτυγχάνει σε μια τοποθεσία System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1, εάν το όνομα αρχείου του πακέτου περιέχει ένα εμπορικό και (&)
967649 συστήματα system Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 αγνοούν την ιδιότητα θέση προέλευσης στα πακέτα MSI
967919 διακομιστή τοποθεσίας σε ένα σύστημα Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1, η διαδικασία της υπηρεσίας SMS_Executive (Smsexec.exe) τερματίζεται απρόσμενα όταν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα μετατροπής WS-MAN Intel έκδοση 1.1 (build 558) για την προμήθεια ορισμένους υπολογιστές
968177 system Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1, οι υπολογιστές-πελάτες δεν εκτελούνται μια κοινοποίηση εάν η κοινοποίηση έχει οριστεί να εκτελείται όταν ο χρήστης συνδέεται και εκτελεί την υπηρεσία κεντρικού παράγοντα SMS μετά τη σύνδεση του χρήστη
968594 system Center Configuration Manager 2007 λογισμικό αποθεμάτων επεξεργασία αποτυγχάνει όταν ένα αρχείο δεδομένων περιέχει μια έγκυρη ώρα
968635 η Ccmexec.exe διαδικασία μπορεί να καταναλώσει σχεδόν το 100 τοις εκατό των πόρων της CPU στους υπολογιστές-πελάτες του System Center Configuration Manager 2007
968718 δεν μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος μπλοκ TFTP ramdisk σε ένα διακομιστή τοποθεσίας System Center Configuration Manager 2007 S968718 που έχει το ρόλο σημείου υπηρεσίας περιβάλλον εκτέλεσης πριν την εκκίνηση (PXE)
969113 ανάπτυξη του λειτουργικού συστήματος αποτυγχάνει σε ένα περιβάλλον System Center Configuration Manager 2007 S969113 Εάν αναπτύξετε ένα διαφορετικό λειτουργικό σύστημα σε έναν υπολογιστή-πελάτη μέσα σε μία ώρα προηγούμενη ανάπτυξη
969341 δέλτα συγχώνευσης ενδέχεται να αποτύχει σε σημεία διανομής κλάδο με βάση το System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
969529 χρήστες δεν μπορεί να απαριθμήσει τα μέλη της συλλογής, εάν είναι εγκατεστημένη η επείγουσα επιδιόρθωση 955262 σε διακομιστές τοποθεσιών System Center Configuration Manager 2007 S969529
969530 η Ccmexec.exe διαδικασία μπορεί να καταναλώσει σχεδόν το 100 τοις εκατό των πόρων της CPU στους υπολογιστές-πελάτες του System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
969620 SMS_EXECUTIVE της διαδικασίας υπηρεσίας (Smsexec.exe) διακόπτεται σε ένα διακομιστή τοποθεσίας System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1, η οποία επιτρέπει τον έλεγχο ταυτότητας του SQL server
970093 όταν χρησιμοποιείτε το System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 για να καταγράψετε ένα είδωλο των Windows Vista SP2 ή του Windows Server 2008 SP2, η διαδικασία καταγραφής ειδώλου αποτυγχάνει κατά το στάδιο "Προετοιμασία των Windows για την καταγραφή"
970242 ενδέχεται να λείπουν κάποια χαρακτηριστικά ενός υπολογιστή-πελάτη System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 αφού έχει ρυθμιστεί ως ένα σημείο διανομής του υποκαταστήματος
970634 ένα κοινοποιημένο πρόγραμμα δημιουργήθηκε σε ένα σύστημα Center Configuration Manager 2007, διακομιστή τοποθεσίας ποτέ δεν εκτελείται σε έναν υπολογιστή-πελάτη System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
970635 συντονιστής επανεκκίνηση εμποδίζει έναν υπολογιστή-πελάτη που βασίζεται σε System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 επανεκκίνηση επειδή εσφαλμένα συμπεραίνει ότι εκτελείται μια εργασία
970636 ορισμένα προγράμματα δεν εκτελούνται όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Εάν αποτύχει μια εφαρμογή, συνεχίσετε με την εγκατάσταση άλλων εφαρμογών στη λίστα" σύστημα Center Configuration Manager 2007
970637 την εκχώρηση μνήμης για το Wmiprvse.exe διαδικασία μεγαλώσει κατά περίπου 30 έως 40 MB κατά την εκτέλεση αναζήτησης υποβάλλει ερωτήματα στο System Center Configuration Manager 2007
970739 το σύστημα κέντρο Configuration Manager 2007 Service Pack 1 διαχείρισης κονσόλας σταματά να λειτουργεί όταν κάνετε κλικ επανειλημμένα στο κουμπί "Εύρεση τώρα" για να φιλτράρετε την προβολή σε μια συλλογή
971223 των Windows Vista Service Pack 2 και Windows Server 2008 Service Pack 2 δεν καταγράφονται ως υποστηριζόμενες πλατφόρμες στο System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
971300 Prompted ερωτήματα που βασίζονται σε προσαρμοσμένες κλάσεις Hardware Inventory δεν ζητείται από τους χρήστες για τις τιμές σε συστήματα System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
971413 ανάπτυξη λειτουργικού Συστήματος πολλαπλής διανομής αποτύχει με σφάλμα τιμή κατακερματισμού όταν το μέγεθος του αρχείου WIM λειτουργικού Συστήματος των Windows είναι μεγαλύτερη από 4 GB σε System Center Configuration Manager 2007
971506 ένα πακέτο που είναι αρκετά gigabyte δεν ενημερώνεται σε ένα σημείο διανομής του κλάδου (BDP) στο System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
971583 πακέτα στα σημεία διανομής δεν ενημερώνονται με την πιο πρόσφατη έκδοση του αρχείου προέλευσης σε συστήματα System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
971687 ή η ιδιότητα του η DDR απορρίπτεται από DDM όταν η DDR εισάγεται στο System Center Configuration Manager 2007
971689 ο Οδηγός πολυμέσων ακολουθία εργασιών εσφαλμένα υπολογίζει τον απαιτούμενο χώρο και δημιουργεί πολλές εικόνες CD ή DVD στο ίδιο πακέτο συστήματος Center Configuration Manager 2007
972417 το /GLOBAL σημαία καθιστά το πακέτο διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες, αντί απλώς ο συνδεδεμένος χρήστης στο System Center Configuration Manager 2007
973065 χρήση μεγάλη χρήση της CPU κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας σε διακομιστές τοποθεσιών System Center Configuration Manager 2007 S973065 αρχείου MIF
974013 υπάρχει διαθέσιμη μια ενημερωμένη έκδοση που σας επιτρέπει να προσθέσετε τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2 ως υποστηριζόμενες πλατφόρμες για το Configuration Manager 2007 Service Pack 1

974236 ενημερωμένων εκδόσεων για το System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 για να προσθέσετε υποστήριξη για προγράμματα-πελάτες των Windows Server 2008 R2 και Windows 7
973499 RFH 6083:Memory διαρροή στο LocationRequest MP κωδικό χειρισμού

Αναφορές


Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
953649 λίστα των ενημερώσεων κώδικα που περιλαμβάνονται στο Service Pack 1 για το σύστημα κέντρου ρύθμισης παραμέτρων διαχείρισηςΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους εγκαταστάσεις ώθησης του προγράμματος-πελάτη, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

928282 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους προγράμματος-πελάτη προώθησης εγκατάσταση Systems Management Server 2003 και το System Center Configuration Manager 2007