Μπορείτε να δείτε "Μέσων εγγραφής προστατεύεται" σφάλμα ή VDS σφάλμα 80070013 μετά την ηλεκτρονική στο δίσκο επαναφοράς SAN μέσω Diskpart στον Windows Server 2008


Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 971436
Αρχείο προέλευσης:Υποστήριξη της Microsoft

ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ

ΤΑΧΕΊΑ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΆΡΘΡΑ ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΑΠΌ ΜΈΣΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊΤΑΙ ΣΕ ΑΠΌΚΡΙΣΗ ΑΝΕΡΧΌΜΕΝΟ Ή ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΌ ΘΈΜΑΤΑ, Ή ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΠΛΉΡΩΜΑ ΆΛΛΩΝ ΓΝΩΣΙΑΚΉΣ ΒΆΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ.

Το σύμπτωμαΌταν ένας LUN επιδεικνύεται από ένα SAN σε Windows Server 2008, το ακόλουθο μήνυμα λάθους ενδέχεται να αναδυόμενα επάνω και το Αναγνωριστικό συμβάντος: 10 μπορεί να καταγραφεί στο αρχείο καταγραφής συμβάντων, όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το δίσκο για πρώτη φορά.

 Μήνυμα λάθους:

"Το μέσο αποθήκευσης έχει προστασία εγγραφής"

 Αρχείο καταγραφής συμβάντων συστήματος:

Σύνδεση όνομα: σύστημα

Προέλευσης: Η υπηρεσία εικονικού δίσκου

Ημερομηνία:<Date> <Time>

</Time></Date>

Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 10

ΑΥΤΗΝ την κατηγορία: κανένα

Επίπεδο: σφάλμα

Λέξεις-κλειδιά: κλασικό

Χρήστης: δ/υ

Περιγραφή:

(VDS) απέτυχε να εγγράψει κωδικό εκκίνησης στο δίσκο κατά τη λειτουργία εκκαθάρισης. Κωδικός σφάλματος:

80070013@02070008

ΑιτίαΣτον Windows Server 2008 υπάρχει μια πολιτική νέας Windows που σχετίζονται με δίσκων SAN. Αυτή η "Πολιτική SAN" Καθορίζει αν ένας δίσκος που ανακαλύφθηκαν σύνδεση ή παραμένει χωρίς σύνδεση και αν γίνεται ανάγνωση/εγγραφή ή παραμένει μόνο για ανάγνωση.

 Στον Windows Server 2008 Enterprise και Windows Server 2008 Datacenter, την προεπιλεγμένη πολιτική SAN είναι VDS_SP_OFFLINE_SHARED. Σε όλες τις άλλες εκδόσεις των Windows Server 2008, την προεπιλεγμένη πολιτική SAN είναι VDS_SP_ONLINE.

 SAN πολιτικές:

 VDS_SP_ONLINE: Όλα που ανακαλύφθηκαν δίσκους είναι σύνδεση και να κάνει ανάγνωση και εγγραφή.

 VDS_SP_OFFLINE_SHARED: Όλα που ανακαλύφθηκαν δίσκων που δεν βρίσκονται σε έναν κοινόχρηστο δίαυλο είναι σύνδεση και να κάνει ανάγνωση και εγγραφή.

 VDS_SP_OFFLINE: Όλα που ανακαλύφθηκαν παραμένουν δίσκους χωρίς σύνδεση και μόνο για ανάγνωση.

  Εάν η πολιτική είναι τέτοια που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα δίσκους έχουν ρυθμιστεί εργασία χωρίς σύνδεση και μόνο για ανάγνωση, στη συνέχεια, ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα DiskPart στη γραμμή εντολών ή Diskmanagement από το διακομιστή Manager\storage για να προετοιμάσετε τους δίσκους για χρήση.

 Όταν χρησιμοποιώντας το diskmanagement Προσκόλληση σε σε ηλεκτρονικά έναν δίσκο, το νέο δίσκο θα οριστεί ηλεκτρονική και ανάγνωση-εγγραφή. Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα DiskPart, θα αλλάξει μόνο αυτές τις σημαίες που καθορίζετε. Έτσι αν εκτελέσετε την εντολή για να επαναφέρετε ένα δίσκο σε σύνδεση, αυτό θα τεθούν μόνο σε κατάσταση σύνδεσης. Πρέπει να εκδώσετε μια ξεχωριστή εντολή για να κάνετε το δίσκο ανάγνωσης/εγγραφής. Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα Diskpart επιτρέπει να έχετε καλύτερο έλεγχο από τη Διαχείριση δίσκων.

ΑντιμετώπισηΧρησιμοποιώντας το diskpart για τη σύνδεση ενός δίσκου δεν αλλάζει το χαρακτηριστικό μόνο ανάγνωσης. Αυτό πρέπει να γίνει με μη αυτόματο τρόπο, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 1. Εκτελέστε την εντολή DiskPart

2. Σε λίστα και να επιλέξετε το δίσκο που πρέπει να είναι διαθέσιμα.

ΛΊΣΤΑ ΔΊΣΚΩΝ

ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΔΊΣΚΟ <disk #="">)

</disk>

3. Εάν ο δίσκος είναι χωρίς σύνδεση, φέρετε ηλεκτρονικά με την εκτέλεση του ΔΊΣΚΟΥ σε ΣΎΝΔΕΣΗ

4. Δείτε τα χαρακτηριστικά εκτελώντας DETAIL DISK

Η εντολή DETAIL DISK μπορεί να σας δώσει μια έξοδο παρόμοια με την ακόλουθη

 Το DISKPART > λεπτομέρειες δίσκου

 <SAN device="">

</SAN>

Αριθμός Αναγνωριστικού δίσκου: ###

Τύπος:<type>

</type>

Διαύλου: #

Στόχος: #

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ LUN: #

Μόνο για ανάγνωση: Ναι

Δισκέτα εκκίνησης: όχι

Αρχείο σελιδοποίησης δίσκου: όχι

Αρχείο αδρανοποίησης δίσκος: όχι

Ένδειξη σφαλμάτων δίσκου: όχι

 5. Για να καταργήσετε τη σημαία μόνο για ανάγνωση, εκτέλεση READONLY ΚΑΤΑΡΓΉΣΤΕ το ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΌ ΔΊΣΚΟ

6. Το DiskPart Έξοδος

 Τώρα θα πρέπει να μπορείτε να γράψετε στο δίσκο.

 

Περισσότερες πληροφορίες

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ

MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ ΔΕΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ Ή ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΎΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ WEB ("ΥΛΙΚΆ") ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΣΚΟΠΌ. ΤΑ ΥΛΙΚΆ ΠΟΥ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΑΚΡΊΒΕΙΕΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΆ ΛΆΘΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΊ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΉ ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΆ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΊΚΑΙΟ, MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΊΕΙ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΕΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ, ΑΝ EXPRESS, ΣΙΩΠΗΡΉ Ή ΕΚ ΤΟΥ ΝΌΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΑΛΛΆ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ Ή ΌΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΊΤΛΟΥ, ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΊΗΣΗ/ΑΠΟΜΊΜΗΣΗ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΉ ΣΥΝΘΉΚΗ Ή ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ, ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΑ ΥΛΙΚΆ.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 971436 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Φεβ 2017 - Αναθεώρηση: 1

Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter

Σχόλια