Περιγραφή της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1 για τον Exchange Server 2007 Service Pack 2

Σύνοψη

Η Microsoft κυκλοφόρησε τη συνάθροιση ενημερώσεων 1 για Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 2 (SP2). Αυτό το άρθρο περιγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη συνάθροιση ενημερώσεων:
  • Τα ζητήματα που διορθώνει η συλλογή ενημερωμένων
  • Τρόπος λήψης της συνάθροισης ενημερώσεων

Εισαγωγή

Ζητήματα που διορθώνει η συλλογή ενημερωμένων
Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για τον Exchange Server 2007 SP2 διορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
941775 μήνυμα λάθους παρουσιάζεται κατά την εκτέλεση της εντολής "Isinteg" σε βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε πρόσφατα Exchange 2007

958617 έχουν αποκλειστεί μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ουρά τοπικής παράδοσης σε περιβάλλον Exchange Server 2007 Service Pack 2, εάν ένας χρήστης έχει κανόνες πλευράς προγράμματος-πελάτη Outlook συνόλου περισσότερους από 32 kilobyte (KB)

961856 η σελίδα σύνδεσης δεν εμφανίζεται η επιλογή "Αυτό είναι ένα προσωπικό υπολογιστή" σωστά στην Ελληνική έκδοση του Outlook Web Access

967174 λογαριασμός του χρήστη δεν είναι συνδεδεμένος στο 566 Αναγνωριστικό συμβάντος αφού ο χρήστης πραγματοποιεί αλλαγές στο γραμματοκιβώτιο

969046 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι τοποθετημένα σε ουρά κατά τη χρήση του DNS round robin τη δυνατότητα σε πολλούς διακομιστές διανομέα του Exchange Server 2007

969487 η δημόσια ιεραρχία φακέλων αναπαραγωγής αποτυγχάνει και σφάλμα συμβάντος 3079 και 9669 συμβεί στον Exchange Server 2007

969606 επαναλαμβανόμενες συναντήσεις στο δημόσιο φάκελο του ημερολογίου δεν αναπαράγονται σωστά στον Microsoft Exchange Server 2007

970104 κατά την εγκατάσταση μιας συνάθροισης ενημερώσεων του Exchange Server 2007, χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή του Exchange Server, το πρόγραμμα εγκατάστασης αποτυγχάνει

Διακόπτεται η λειτουργία του 970118 της υπηρεσίας IMAP4 και, στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί το σφάλμα συμβάντος 4999 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τον Exchange Server 2007

970893 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργούνται εσφαλμένα μια πολιτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Exchange Server 2007 περιέχει ορισμένα σύμβολα, μια κάθετο ή ανάστροφη κάθετο, και στη συνέχεια άλλο ένα από αυτά τα σύμβολα

971010 ορισμένες βάσεις δεδομένων κατά διαστήματα δεν προέρχονται συνδεθείτε ξανά όταν παρουσιαστεί μια ανακατεύθυνση συμπλέγματος σε περιβάλλον Exchange Server 2007 CCR

971053 Edgetransport.exe το πρόγραμμα διακόπτεται κατά διαστήματα στον Exchange Server 2007

Διακόπτεται η λειτουργία του 971431 το IMAP υπηρεσία και παρουσιάζεται σφάλμα συμβάντος 4999 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τον Exchange Server 2007

971641 Αφού συγχρονίσετε τη φορητή σας συσκευή για να εργαστείτε με ένα διακομιστή Exchange Server 2007, η ώρα συγχρονισμού και την ώρα της αίτησης εμφανίζονται σε ώρα UTC

971857 το όριο χώρου αποθήκευσης δεν επηρεάζει τον προσαρμοσμένο φάκελο διαχείρισης Εάν αντιγράφετε μηνύματα σε αυτόν το φάκελο, χρησιμοποιώντας το Outlook Web Access (OWA)

972009 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν μπορεί να ανακτηθεί από μια εφαρμογή που βασίζεται στο Exchange Web Service EWS εάν υπάρχουν χαρακτήρες μη έγκυρου στοιχείου ελέγχου στο σώμα κειμένου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

972103 υπηρεσία του Microsoft Exchange Information Store διακόπτεται η λειτουργία του κατά τις λειτουργίες μετακίνησης γραμματοκιβωτίου και το σφάλμα συμβάντος 4999 παρουσιάζεται στον Exchange Server 2007

972115 έναν κανόνα μεταφοράς δεν εφαρμόζεται σε MDNs στον Exchange Server 2007

972172 την επιλογή "Εμφάνιση ονόματος αποστολέα σε μηνύματα" με το Exchange διαχείρισης κονσόλας του Exchange Server 2007 δεν λειτουργεί για τις ειδοποιήσεις παράδοσης μηνυμάτων (MDNs) που βρίσκονται σε απομακρυσμένους τομείς

972269 στη διεργασία Store.exe η σταματά να ανταποκρίνεται κατά διαστήματα και όλοι οι υπολογιστές-πελάτες την πρόσβαση στο διακομιστή έχουν αποκλειστεί σε περιβάλλον Exchange 2007

972272 μια νέα μέθοδο λήψης είναι διαθέσιμη για βιβλία διευθύνσεων χωρίς σύνδεση HTTP σε διακομιστές Exchange Server 2007 που έχει το ρόλο διακομιστή πρόσβασης πελάτη εγκατεστημένο

972278 ενημερωμένη έκδοση ιδιωτική κατάσταση σε μια πρόσκληση σε σύσκεψη δεν αντικατοπτρίζεται σε περιβάλλον Exchange Server 2007

972357 , δεν μπορείτε να προβάλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υπογράφηκε Απαλοιφή μήνυμα στον Exchange Server 2007 SP2, όταν ανοίγετε το μήνυμα χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα-πελάτη μη MAPI

972426 μήνυμα λάθους κατά την αποθήκευση φίλτρου ως προεπιλογή στην κονσόλα διαχείρισης Exchange (EMC) και στη συνέχεια ξεκινήστε πάλι το EMC: "το φίλτρο αναζήτησης δεν είναι έγκυρη"

972473 το outlook Web Access (OWA) καταργεί τα στοιχεία ημερολογίου για μια περιοδική σύσκεψη όταν διαγράφετε την πρόσκληση σε σύσκεψη από το φάκελο "Διαγραμμένα" στον Exchange Server 2007

972514 4011 Αναγνωριστικού συμβάντος καταγράφεται όταν πραγματοποιείτε ερώτημα για δεδομένα διαθεσιμότητας για εξωτερικές επαφές στον Exchange Server 2007

973190 το λάθος συμμετέχοντα θα καταργηθεί σε Βοηθός προγραμματισμού όταν καταργείτε συμμετέχοντες από μια πρόσκληση σε σύσκεψη στο στοιχειώδης έκδοση του Outlook Web Access διακομιστή

973253 χρόνων παράδοσης μηνυμάτων έχουν επισημανθεί με την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, όταν οι χρήστες υποβάλλουν Exchange Server 2007 μηνύματα χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα-πελάτη IMAP4 και της εντολής APPEND

Επανεγγραφή του το άκρο μεταφοράς διακομιστή μεταφοράς διαδικασία αποτυγχάνει κατά τη διάρκεια μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 973293 σε ένα διακομιστή Exchange Server 2007

973307 μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Exchange Web επιστρέφει μια εξαίρεση σε ένα διακομιστή Exchange Server 2007

973361 κρυφά μηνύματα σε ένα γραμματοκιβώτιο του Exchange Server 2007 μπορεί να ληφθεί από οποιονδήποτε υπολογιστή-πελάτη IMAP4

973490 μήνυμα λάθους στο κέλυφος διαχείρισης Exchange στον Microsoft Exchange Server 2007 όταν εκτελείτε την εντολή "νέα dynamicdistributiongroup": "πρέπει να δώσετε μια παράσταση η τιμή στη δεξιά πλευρά του το '- και ' τελεστής."

973761 όταν ένας Exchange Server 2007 χρήστης στέλνει μια πρόσκληση σε σύσκεψη σε εξωτερικούς παραλήπτες με την υπενθύμιση απενεργοποιημένη, αναδυόμενο παράθυρο υπενθύμισης 15 λεπτών προεπιλογή εξακολουθεί να εμφανίζεται

973868 πληρεξούσιος δεν είναι δυνατό να ακυρώσετε συσκέψεις στο ημερολόγιο του οργανωτή της με τη χρήση της υπηρεσίας Web Exchange (EWS)

973912 μήνυμα λάθους όταν ένας χρήστης του Exchange 2007 κάνει κλικ στο κουμπί "Καταχώρηση" ή "Αποστολή" για να υποβάλετε ένα νέο είδος δημοσίευσης ή να υποβάλει ένα νέο στοιχείο ημερολογίου ενός εποπτευόμενου δημόσιου φακέλου στο OWA: "το στοιχείο που επιχειρήσατε να προσπελάσετε δεν υπάρχει"

974010 οι παραλήπτες δεν είναι δυνατό να δουν την καταχώρηση συμμετέχοντα για πόρο Domino δωμάτιο μετά από ένα χρήστη του Exchange Server 2007 στέλνει μια πρόσκληση σε σύσκεψη που περιλαμβάνει έναν πόρο δωμάτιο Domino στον παραλήπτη

974242 η συντομογραφία ακολουθία είναι εσφαλμένη, όταν ένας χρήστης του Outlook Web Access φως ελέγχει το ημερολόγιο, στην εβδομαδιαία προβολή αφού ο χρήστης ορίζει τη γλώσσα για "Βασκικά" στον Exchange Server 2007 Service Pack 2

974640 προβολή ημερολογίου ολόκληρη είναι κατεστραμμένες και επιστρέφει ένα μήνυμα λάθους όταν προβάλετε μια εξαίρεση εμφάνιση μιας περιοδικής σύσκεψης ιδιωτικό στο OWA

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων


Για να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε τη συνάθροιση ενημερώσεων 1 για τον Exchange Server 2007 SP2, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Update στο Web:

Σημείωση Το Microsoft Update δεν ανιχνεύει συλλογές ενημερώσεων για τον Exchange Server 2007 σε Συγκεντρωτικό συστήματα του Exchange 2007.
Εάν θέλετε, μπορείτε να αναπτύξετε την ενημερωμένη έκδοση, συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για τον Exchange Server 2007 SP2 σε πολλαπλούς υπολογιστές που εκτελούν τον Exchange Server 2007. Ή, ίσως θέλετε να αναπτύξετε την ενημερωμένη έκδοση, συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για τον Exchange Server 2007 SP2 σε διακομιστές συμπλέγματος που εκτελούν τον Exchange Server 2007. Η συνάθροιση ενημερώσεων είναι επίσης διαθέσιμη από το Κέντρο λήψης της Microsoft.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:
Ημερομηνία έκδοσης:, 19 Νοεμβρίου 2009

Σημαντικό

Πριν από την εγκατάσταση μιας συνάθροισης ενημερώσεων ή ένα service pack, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τις οδηγίες εγκατάστασης και γνωστά θέματα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο εξυπηρέτησης του Exchange 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση δεν ισχύει για την έκδοση του Exchange Server 2007 για την κατασκευή έκδοση (RTM) ή για Exchange 2007 Service Pack 1 (SP1). Αυτή η σειρά πακέτων συλλογών ενημερωμένων εκδόσεων ενημερωμένη έκδοση για τον Exchange Server 2007 SP2 είναι ανεξάρτητη από τις αντίστοιχες σειρές συλλογών ενημερωμένων εκδόσεων για Exchange Server 2007 ή του Exchange Server 2007 SP1.

Για μια λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων που ισχύει για Exchange Server 2007 ή του Exchange Server 2007 SP1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Απαίτηση επανεκκίνησης

Οι απαιτούμενες υπηρεσίες διακόπτονται αυτόματα και πάλι όταν εφαρμόσετε αυτήν τη συνάθροιση ενημερώσεων.

Πληροφορίες κατάργησης

Για να καταργήσετε την ενημερωμένη έκδοση, συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για τον Exchange Server 2007 SP2, χρησιμοποιήστε Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον πίνακα ελέγχου. Στη συνέχεια, καταργήστε την ενημερωμένη έκδοση 971534.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

824684 περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 971534 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια