Τρόπος μη αυτόματης λήψης των πιο πρόσφατων ενημερώσεων ορισμών για το Microsoft Security Essentials

Ισχύει για: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home BasicWindows 7 Home Premium

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Σημείωση Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους πιο πρόσφατους ορισμούς ιών και λογισμικού υποκλοπής spyware του Microsoft Security Essentials, θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Microsoft Security Essentials.

Πριν εγκαταστήσετε τη σωστή έκδοση των ενημερώσεων ορισμών ιών και λογισμικού υποκλοπής spyware του Microsoft Security Essentials, πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:
 • Εάν τα Windows XP, Windows Vista ή Windows 7 εκτελούνται σε λειτουργικό περιβάλλον 32-bit ή 64-bit.
 • Εάν έχετε συνδεθεί στα Windows ως διαχειριστής.
Αν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο περιβάλλοντος Windows XP, Windows Vista ή Windows 7 που χρησιμοποιείτε ή, αν χρειάζεστε βοήθεια για να επαληθεύσετε ότι είστε διαχειριστής στον υπολογιστή, μεταβείτε στην τοποθεσία Web της Microsoft Επαληθεύστε το περιβάλλον σας και προσδιορίστε αν είστε συνδεδεμένοι με λογαριασμό διαχειριστή.

Αφού επαληθεύσετε το λειτουργικό περιβάλλον, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε λήψη του αρχείου ενημέρωσης ορισμών ιών και λογισμικού υποκλοπής του Microsoft Security Essentials που είναι κατάλληλο για την έκδοση των Windows που διαθέτετε:
  Σημείωση Πρέπει να χρησιμοποιείτε έκδοση 64-bit των Windows για να εκτελέσετε μια έκδοση 64-bit του Microsoft Security Essentials. Οι εκδόσεις 64 bit των Windows περιλαμβάνουν εκδόσεις των Windows που βασίζονται σε τεχνολογία x64.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση για να εγκαταστήσετε το αρχείο ενημέρωσης ορισμών αμέσως. Ή κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το αρχείο στον υπολογιστή. Αν κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση, να θυμάστε τη θέση του φακέλου στον οποίο αποθηκεύσατε το αρχείο.
 3. Για να εγκαταστήσετε το αποθηκευμένο αρχείο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Windows XP
   Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Windows Vista ή Windows 7
   Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση ως διαχειριστής. Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια.
 4. Όταν εκτελείται το αρχείο ενημέρωσης ορισμών, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου εξαγωγής αρχείου. Το παράθυρο διαλόγου υποδεικνύει ότι εγκαθίσταται η ενημέρωση ορισμών. Αφού κλείσει το παράθυρο διαλόγου εξαγωγής αρχείου, μπορείτε να επαληθεύσετε ότι έχουν ενημερωθεί οι ορισμοί ιών και λογισμικού spyware. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το Microsoft Security Essentials, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση και στη συνέχεια, εξετάστε την κατάσταση των ορισμών ιών και λογισμικού spyware.

Περισσότερες πληροφορίες


Αντιμετώπιση προβλημάτων ενημέρωσης για το Microsoft Security Essentials 

Για να επιλύσετε ένα ζήτημα στο οποίο το Microsoft Security Essentials δεν ενημερώνεται αυτόματα, μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: 

Αντιμετώπιση προβλημάτων ενημέρωσης για το Microsoft Security Essentials