Περιγραφή λειτουργιών και ημερομηνίες λήξης έκδοση Beta του Windows 7 και Windows 7 Release Candidate (RC)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει την έκδοση Beta του Windows 7 και Windows 7 Release Candidate (RC) ημερομηνίες λήξης και τη λειτουργικότητά τους λήξης.

Σημαντικό Συνιστούμε ιδιαίτερα να ότι οι χρήστες που εκτελούν οποιαδήποτε από αυτές τις προεκδόσεις των Windows 7 μετεγκατάσταση τους υπολογιστές σε μια έκδοση των Windows 7 ή σε άλλο λειτουργικό σύστημα, πριν από τις ημερομηνίες λήξης που αναγράφονται.

Περισσότερες πληροφορίες

Τα Windows 7 RC

Τα Windows 7 RC λήξης

Με ισχύ από 1η Ιουνίου 2010, τα Windows 7 RC θα λήξουν.Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας, θα πρέπει να καταρτίζουν για να εγκαταστήσετε την έκδοση λιανικής των Windows 7 ή προηγούμενη έκδοση των Windows πριν από την 1η Ιουνίου 2010 Ημ/νία λήξης. Δεν θα μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση από τα Windows 7 RC με την έκδοση λιανικής των Windows 7. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ή να μεταφέρετε τα δεδομένα σας στο επόμενο ή το προηγούμενο λειτουργικό σας σύστημα.

Τα Windows 7 RC λήξης λειτουργικότητα

Αποτελεσματική Φεβρουαρίου 15, 2010, ξεκινά η διαδικασία ειδοποίησης λήξης:
 • Οι χρήστες των Windows 7 RC λαμβάνουν μια ειδοποίηση λήξης στην εργασία γραμμής μία φορά την ημέρα.

 • Οι χρήστες των Windows 7 RC παρουσιάζονται με τον Οδηγό ειδοποιήσεων μία φορά κάθε τέσσερις ώρες και, στη συνέχεια, μία φορά κάθε ώρα.
Με ισχύ από 1η Μαρτίου 2010, τα Windows 7 RC εισάγει την επόμενη φάση της λήξης:
 • Οι ειδοποιήσεις λήξης σε τη συνέχεια της γραμμής εργασιών.
 • Υπολογιστές που εκτελούν Windows 7 RC επανεκκίνηση κάθε δύο ώρες.


  Σημαντικό Όταν γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή, την εργασία σας δεν θα αποθηκευτούν.
Με ισχύ από 1η Ιουνίου 2010, τα Windows 7 RC λήγει:
 • Τα Windows ξεκινούν σε μια μαύρη επιφάνεια εργασίας.

 • Οι χρήστες των Windows 7 RC εμφανίζεται μια οθόνη ενεργοποίησης των Windows. Οθόνη δηλώνει ότι τα Windows που χρησιμοποιείτε δεν είναι γνήσιο.

 • Υπολογιστές που εκτελούν Windows 7 RC επανεκκίνηση κάθε δύο ώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Windows 7 ή πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αγοράσετε μια επίσημη έκδοση των Windows 7, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να καταργήσετε την εγκατάσταση των Windows 7 και να επαναφέρετε το αρχικό λειτουργικό σας σύστημα ή μια άλλη έκδοση των Windows 7, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

971762 Τρόπος κατάργησης της εγκατάστασης των Windows 7

Τα Windows 7 Beta

Λήξη των Windows 7 Beta

Με ισχύ από 1ης Αυγούστου 2009, τα Windows 7 Beta θα λήξει.Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας, θα πρέπει να καταρτίζουν για να εγκαταστήσετε αργότερα προέκδοση των Windows 7, για να εγκαταστήσετε την έκδοση λιανικής των Windows 7, ή για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και να επανεγκαταστήσετε την παλαιότερη έκδοση των Windows πριν από την ημερομηνία λήξης της 1ης Αυγούστου 2009. Θα είναι δυνατή η αναβάθμιση από έκδοση Beta του Windows 7 σε μια νεότερη έκδοση προέκδοση των Windows 7 ή με την έκδοση λιανικής των Windows 7. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ή να μεταφέρετε τα δεδομένα σας στο επόμενο ή το προηγούμενο λειτουργικό σας σύστημα.

Λειτουργικότητα λήξης των Windows 7 Beta

Αποτελεσματική Ιουνίου 17, 2009, ξεκινά η διαδικασία ειδοποίησης λήξης:
 • Η έκδοση Beta του Windows 7 οι χρήστες λαμβάνουν μια ειδοποίηση λήξης στην εργασία γραμμής μία φορά την ημέρα.

 • Οι χρήστες των Windows 7 Beta παρουσιάζονται με τον Οδηγό ειδοποιήσεων μία φορά κάθε τέσσερις ώρες και, στη συνέχεια, μία φορά κάθε ώρα.
Με ισχύ από 1ης Ιουλίου 2009, τα Windows 7 Beta εισάγει την επόμενη φάση της λήξης:
 • Οι ειδοποιήσεις λήξης σε τη συνέχεια της γραμμής εργασιών.
 • Υπολογιστές που εκτελούν Windows 7 Beta επανεκκίνηση κάθε δύο ώρες.
Με ισχύ από 1ης Αυγούστου 2009, τα Windows 7 Beta λήξη:
 • Εκκίνηση των Windows σε μια μαύρη επιφάνεια εργασίας

 • Οι χρήστες των Windows 7 Beta παρουσιάζονται με ένα παράθυρο διαλόγου Windows ενεργοποίησης λήξει κατά τη σύνδεση και, στη συνέχεια, ξανά κάθε ώρα.

 • Υπολογιστές που εκτελούν Windows 7 Beta επανεκκίνηση κάθε δύο ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Windows 7 ή πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αγοράσετε μια επίσημη έκδοση των Windows 7, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να καταργήσετε την εγκατάσταση των Windows 7 και να επαναφέρετε το αρχικό λειτουργικό σας σύστημα ή μια άλλη έκδοση των Windows 7, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

971762 Τρόπος κατάργησης της εγκατάστασης των Windows 7

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 971767 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια